Geodesie voor Hydrografen

Cursusduur: 40 uren

MOOC: Geodesie voor hydrografenDeze MOOC geodesie voor hydrografen geeft in de vorm van een PowerPoint-video met een overlay van gesproken tekst een overzicht van het toepassen van geodesie in de hydrografie.

Hydrografie is een tak van de aardwetenschappen die zich bezighoudt met de studie van waterlichamen op en onder het aardoppervlak. Het omvat de wetenschappelijke bestudering van oceanen, zee√ęn, meren, rivieren, beken, kanalen en andere waterlichamen, evenals de bijbehorende processen die zich binnen en rond deze waterlichamen voordoen. In deze MOOC Geodesie voor Hydrografen kom vooral bathymetrie uitgebreid aan de orde.

Bathymetrie is: Het meten en in kaart brengen van de diepte van oceanen, zee√ęn en meren. Bathymetrische gegevens zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van zeefloor-topografie, het identificeren van geologische structuren en het plannen van infrastructuurprojecten op zee.

U krijgt toegang tot de MOOC op uw desktopcomputer, maar ook offline via een app op uw mobiele apparaat is mogelijk. De MOOC gaat vergezeld van achtergrondmateriaal: een uittreksel uit het handboek
van offshore landmeetkunde.

We hebben meerder hydrografen al aan het werk geholpen.Als je hydrograaf wilt worden mail dan je cv naar info@geo-ict.nl  Je kunt dan ons betaald de CAT B Opleiding Hydrografie volgen.

Naast Bathymetrie zijn ook de volgende aspecten belangrijk in de hydrografie:

 • Zeestromen en zeestromingen: De beweging van oceaanwater, inclusief getijden, golfstromen en zeestromingen, wordt bestudeerd om inzicht te krijgen in de circulatiepatronen en de impact ervan op het klimaat en de kustgebieden.
 • Hydrologie: Het onderzoek naar het gedrag van rivieren, beken en meren, inclusief de stroming van water, sedimenttransport en interacties met het omringende land. Hydrologische gegevens zijn belangrijk voor waterbeheer en het voorspellen van overstromingen.
 • Cartografie: Het maken van kaarten en zeekaarten is een essentieel onderdeel van hydrografie om maritieme navigatie te vergemakkelijken en de veiligheid van scheepvaartroutes te waarborgen.
 • Milieueffecten: Hydrografen bestuderen ook de gevolgen van menselijke activiteiten en klimaatverandering op waterlichamen, zoals vervuiling, verzuring van oceanen en het smelten van ijskappen.

 

 

Inschrijven MOOC


  Na verzenden krijgt u per ommegaande de link toegestuurd die toegang geeft tot de MOOC.

  Leerdoelen

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.