Functie BAG Beheerder

Een BAG-beheerder (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het beheer en de kwaliteit van adres- en gebouwgegevens. De bronhouders van de BAG zijn de gemeenten.

Wat een BAG Beheerder zoal doet

Een BAG Beheerder speelt een cruciale rol binnen gemeenten en waterschappen door het beheer en onderhoud van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Maar wat doet een BAG Beheerder nu eigenlijk de hele dag? Hier een inkijkje:

 • Gegevensbeheer: Het bijwerken en controleren van adres- en gebouwgegevens is een dagelijkse bezigheid. Dit omvat alles van nieuwe bouwprojecten tot aanpassingen in bestaande structuren.
 • Kwaliteitscontrole: Het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de BAG-gegevens volgens strikte eisen.
 • Gegevensvalidatie: Bij dit proces worden bouwvergunningen en kadasterinformatie gebruikt om wijzigingen in de BAG accuraat door te voeren.
 • Registratie van mutaties: Dit gaat over het bijhouden van veranderingen zoals verhuizingen, sloop, en nieuwbouw.

Daarnaast is de samenwerking met diverse instanties zoals gemeentelijke afdelingen en nutsbedrijven een belangrijk aspect van het werk. De BAG Beheerder staat centraal in een netwerk waarin gegevens continu uitgewisseld worden, wat zorgt voor een up-to-date en betrouwbaar systeem. Deze functie vereist niet alleen een scherp oog voor detail maar ook het vermogen om overzicht te bewaren en te communiceren met een breed scala aan stakeholders. Het is een baan die zowel uitdagend als essentieel is, waarbij je direct bijdraagt aan de kwaliteit van leven en de efficiëntie binnen jouw gemeente of waterschap.

Waarom is het werk van een BAG Beheerder belangrijk?

Het belang van de rol van een BAG Beheerder kan niet onderschat worden. Deze functie draagt bij aan verschillende maatschappelijke en operationele aspecten die essentieel zijn voor de samenleving:

 • Nauwkeurige gegevens: De basis van veel overheidsdiensten. Fouten in de BAG kunnen leiden tot vertragingen of fouten in dienstverlening.
 • Nooddiensten: Snelle en accurate locatiegegevens kunnen cruciaal zijn in noodsituaties.
 • Ruimtelijke planning: Helpt bij het maken van plannen voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieubeheer.
 • Economische ontwikkeling: Bedrijven vertrouwen op accurate gegevens voor locatie-analyse, marktonderzoek en logistiek.

Door te zorgen voor de integriteit en toegankelijkheid van adres- en gebouwgegevens, speelt de BAG Beheerder een sleutelrol in het ondersteunen van deze cruciale functies. Het werk van een BAG Beheerder is dus niet alleen technisch van aard; het heeft een diepgaande invloed op hoe efficiënt en effectief diensten aan burgers worden geleverd en ondersteunt de basis voor een veilige, georganiseerde, en duurzame leefomgeving.

Dit illustreert hoe fundamenteel het werk van een BAG Beheerder is voor het welzijn en de vooruitgang van onze samenleving. Door de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze nationale gegevensbasis te waarborgen, maken zij een breed scala aan diensten mogelijk die ons dagelijks leven verbeteren.

De invloed van geo-informatie op een BAG Beheerder

De invloed van geo-informatie op het werk van een BAG Beheerder is immens. Geo-informatie is de basis waarop BAG Beheerders vertrouwen voor het uitvoeren van hun taken. Deze informatie helpt bij:

 • Plaatsbepaling: Bepalen van exacte locaties van gebouwen en adressen.
 • Analyse en Planning: Voor stedelijke planning, noodhulp en infrastructuurontwikkeling.
 • Beheer van Gegevens: Het actualiseren en valideren van gegevens in de BAG.

De synergie tussen geo-informatie en de dagelijkse taken van een BAG Beheerder zorgt ervoor dat de gemeentelijke dienstverlening en ruimtelijke planning op een nauwkeurige, efficiënte wijze worden uitgevoerd. Door de integratie van actuele geo-informatie kan de BAG Beheerder ervoor zorgen dat alle adres- en gebouwinformatie betrouwbaar is voor burgers, bedrijven, en de overheid. Dit onderstreept het cruciale belang van geo-informatie in het werk van de BAG Beheerder en de bredere gemeenschap.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Om als BAG Beheerder te excelleren, is een basis van minimaal een mbo(4) diploma noodzakelijk. Een passie voor geodata en GIS is essentieel, net zoals een gestructureerde aanpak om gegevens te ordenen en actueel te houden. Vaardigheden in het interpreteren van bouwtekeningen en vergunningen zijn onmisbaar. Bij het Geo-ICT Training Center, Nederland, worden cursisten via de Leergang BAG klaargestoomd voor deze uitdagende rol. Na afronding ondersteunen we hen bij het vinden van een passende positie als BAG Beheerder bij een van de vele gemeenten of waterschappen.

  Taken

  Als BAG Beheerder omvatten jouw verantwoordelijkheden een breed scala aan taken die essentieel zijn voor het beheer en onderhoud van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hieronder valt het zorgen voor de actualiteit, nauwkeurigheid, en integriteit van de gegevens:

  • Gegevensbeheer: Actief bijwerken en controleren van adres- en gebouwgegevens, en het zorgvuldig registreren van nieuwe of gewijzigde objecten.
  • Kwaliteitscontrole: Streng toezien op de kwaliteit van de BAG-gegevens om te voldoen aan hoge standaarden van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
  • Gegevensvalidatie: Vergelijken van adres- en gebouwinformatie met externe bronnen, zoals bouwvergunningen en kadastergegevens, voor de hoogste precisie.
  • Registratie van mutaties: Nauwgezet bijhouden van wijzigingen binnen de BAG, inclusief verhuizingen, sloop, en nieuwbouw, om de database actueel te houden.
  • Communicatie en samenwerking: Effectief communiceren en samenwerken met verschillende instanties en stakeholders om een soepele gegevensuitwisseling en kwaliteitsverbetering van de BAG te waarborgen.

   

  Deze taken benadrukken het belang van een BAG Beheerder in het waarborgen van een betrouwbare gegevensbasis die cruciaal is voor zowel overheidsdiensten als het publiek.