Functie BAG Beheerder

Een BAG-beheerder (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het beheer en de kwaliteit van adres- en gebouwgegevens. De bronhouders van de BAG zijn de gemeenten.

Een medewerker in de functie van BAG beheerder is in dit samenspel de spin in het web. Het beheer van de BAG vraagt om kennis van een BAG-applicatie en van objectenafbakening. Daarnaast is ook inzicht in de werking van de BAG-processen en de kwaliteitseisen die gelden erg belangrijk. Een en ander staat beschreven in het Objectenhandboek BAG. Een BAG Beheerder bij een gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ze zorgen ervoor dat alle gegevens in de BAG accuraat en up-to-date zijn, zoals adressen, gebouwen en verblijfsobjecten. Daarnaast voeren ze controles uit om eventuele fouten of inconsistenties te identificeren en te corrigeren. De BAG Beheerder werkt samen met andere interne en externe partijen om ervoor te zorgen dat de BAG voldoet aan de wettelijke vereisten en diensten kan leveren aan de gemeenschap.

Informatie aanvragen  Opleiding

  • Als vooropleiding is minimaal een mbo(4) diploma vereist en je vind het leuk met geodata en GIS te werken. Je houd er van de gegevens op orde te brengen en te houden. Bouwtekeningen en vergunningen lezen zijn voor jou geen probleem. Geo-ICT Training Center, Nederland leidt BAG Beheerders in de Leergang BAG.
  • Daarna helpen we de cursisten aan de slag in de functie van BAG Beheerder bij de bronhouders van de BAG. Dat zijn  gemeenten (ongeveer 400) en waterschappen (ongeveer 22).

   

  Taken

  • Gegevensbeheer: Verantwoordelijk voor het bijwerken, controleren en beheren van adres- en gebouwgegevens in de BAG, inclusief het registreren van nieuwe objecten, het wijzigen van bestaande gegevens en het verwijderen van verouderde gegevens.
  •  Kwaliteitscontrole: Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de ingevoerde gegevens om ervoor te zorgen dat de BAG voldoet aan de gestelde nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidseisen. Dit omvat het opsporen en corrigeren van eventuele fouten of discrepanties in de gegevens.
  •  Gegevensvalidatie: Controleren en valideren van de juistheid en volledigheid van de adres- en gebouwgegevens aan de hand van verschillende bronnen, zoals bouwvergunningen, kadasterinformatie en veldcontroles.
  •  Registratie van mutaties: Registreren van mutaties en wijzigingen in de BAG, zoals verhuizingen, sloop van gebouwen, nieuwbouw en samenvoegingen van percelen, om ervoor te zorgen dat de gegevens altijd actueel en accuraat zijn.
  •  Communicatie en samenwerking: Samenwerken met andere betrokken instanties en belanghebbenden, zoals gemeentelijke afdelingen, woningcorporaties, nutsbedrijven en kadaster, om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en de kwaliteit van de BAG te verbeteren.