Functie Bodem Veldwerker

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van historisch bodemonderzoek, voorbereiden van veldwerk, het analyseren van en adviseren over de resultaten.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie BodemveldwerkerIemand in de functie Bodemveldwerker verzamelt bodem-geodata. In Nederland gebeurt de komende jaren heel veel in de openbare ruimte. Denk maar aan de energietransitie, de duizenden woningen die gebouwd moeten en de vele infrastructurele projecten. Voorafgaand aan deze projecten vindt er altijd bodemonderzoek plaats. De bodemonderzoeker heeft verschillende bronnen zoals de Basisregistratie Ondergrond ( BRO ), bodemkwaliteitskaarten, reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen, ondergrondse tanks en het historisch bodembestand. Goed bodemonderzoek leidt ertoe dat de vele professionals zoals grondwerkers, engineers, werkvoorbereiders, kabelleggers goed voorbereid zijn en geen risico’s lopen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van historisch bodemonderzoek, voorbereiden van veldwerk, het analyseren van en adviseren over de resultaten.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Naast de standaard CAD en GIS cursussen heeft iemand in de functie bodemveldwerker de Leergang Bodemonderzoek en de leergang Basisregistratie Ondergrond gevolgd.  Actuele, betrouwbare en complete bodemdata leiden tot informatie die nodig is om goede besluiten te kunnen nemen.

  Bodem data en informatie verzamelen en bijhouden is dan ook een strategische activiteit. Inzet Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Bodemveldwerker ingezet bij opdrachtgevers, zoals Mateboer, AnteaGroup, Lycens en Aveco De bondt.

   

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie bodemveldwerker

  Taken

  Als bodemveldwerker zijn er verschillende taken die je kunt uitvoeren om de kwaliteit en samenstelling van de bodem te onderzoeken. Hier zijn drie belangrijke taken van een bodemveldwerker:

  • Bodemmonsters nemen: Een belangrijke taak van een bodemveldwerker is het nemen van bodemmonsters op verschillende locaties. Dit omvat het graven van kuilen of het gebruik van een grondboor om bodemmonsters op verschillende dieptes te verzamelen. Het correct nemen van bodemmonsters is essentieel om inzicht te krijgen in de bodemsamenstelling, zoals de textuur, organische stofgehalte, pH-waarde en de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen.
  • Veldmetingen uitvoeren: Bodemveldwerkers voeren verschillende metingen uit in het veld om de fysische eigenschappen van de bodem te bepalen. Dit kan onder andere het meten van de bodemdichtheid, doorlatendheid, vochtgehalte en temperatuur omvatten. Deze metingen bieden waardevolle informatie over de bodemgesteldheid en helpen bij het beoordelen van de bodemkwaliteit en het begrijpen van de hydrologische processen.
  • Rapportage en gegevensverwerking: Een bodemveldwerker is verantwoordelijk voor het nauwkeurig documenteren van de verzamelde gegevens en het opstellen van rapporten. Dit omvat het registreren van de locaties waar bodemmonsters zijn genomen, het documenteren van veldmetingen en het vastleggen van observaties over de bodemgesteldheid. Daarnaast kan de bodemveldwerker betrokken zijn bij de verwerking en analyse van verzamelde gegevens, zoals het interpreteren van laboratoriumresultaten en het genereren van grafieken of kaarten om de bevindingen te visualiseren.