Functie Bodem Veldwerker

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van historisch bodemonderzoek, voorbereiden van veldwerk, het analyseren van en adviseren over de resultaten.

Wat doet een Bodem Veldmedewerker?

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Bodemveldwerker

Als Bodem Veldmedewerker ben je een essentiële schakel in de onderzoeken naar de kwaliteit van onze bodem. Je werkzaamheden zijn divers en dagen je elke dag uit om je kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Je begint je dag vaak op het terrein waar je verschillende metingen en bodemmonsters verzamelt. Dit doe je niet alleen; je werkt samen met een team van specialisten om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan.

 • Monsters nemen: Je neemt grond- en watermonsters die later in het lab geanalyseerd worden.
 • Rapporteren: Je verwerkt de gegevens nauwkeurig in rapporten.
 • Adviseren: Je geeft advies op basis van de onderzoeksresultaten.

Tijdens je werk gebruik je geavanceerde apparatuur om de samenstelling en vervuiling van de bodem in kaart te brengen. Jouw inzet helpt niet alleen bij het beoordelen van de huidige staat van onze bodem, maar speelt ook een cruciale rol in de bescherming en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Jouw bevindingen kunnen leiden tot belangrijke beslissingen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Als Bodem Veldmedewerker heb je dus een baan die er echt toe doet; je draagt bij aan een gezondere aarde en een betere toekomst voor iedereen.

Waarom is het werk van een Bodem Veldmedewerker belangrijk?

Het werk van een Bodem Veldmedewerker is cruciaal voor ons milieu en onze volksgezondheid. Dit werk vormt de basis voor veel beleidsbeslissingen en strategische plannen rondom landgebruik en milieu. Door jouw inspanningen worden belangrijke gegevens verzameld die onmisbaar zijn voor:

 • Milieubescherming: Je helpt bij het identificeren van vervuilde locaties en draagt bij aan het schoonmaken ervan.
 • Volksgezondheid: Door het controleren van de bodemkwaliteit zorg je dat er geen schadelijke stoffen in onze leefomgeving terechtkomen.
 • Duurzame ontwikkeling: Je werk ondersteunt de ontwikkeling van duurzaam landgebruik dat toekomstige generaties ten goede komt.

Elke dag zet jij je in om de aarde waarop we leven te beschermen. Zonder jouw deskundige analyses zou de impact van bepaalde industriële activiteiten op de bodem veel minder duidelijk zijn. Bodem Veldmedewerkers zoals jij zorgen ervoor dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met onze kostbare natuurlijke bronnen. Dit maakt jouw rol niet alleen belangrijk, maar ook een voorbeeld van hoe één persoon een groot verschil kan maken in de wereld.

De invloed van geo-informatie op een Bodem Veldmedewerker

Geo-informatie is onmisbaar in het werk van een Bodem Veldmedewerker. Deze technologie biedt nauwkeurige en essentiële gegevens die jou helpen om je werk effectief en efficiënt uit te voeren. De invloed van geo-informatie manifesteert zich op verschillende belangrijke manieren:

 • Locatiebepaling: Met geo-informatie kun je precies bepalen waar je moet zijn voor het nemen van monsters.
 • Historische gegevens: Inzicht in eerdere bodemonderzoeken helpt je om veranderingen in de bodemkwaliteit over tijd te analyseren.
 • Datavisualisatie: Kaarten en andere visuele data geven een helder beeld van de bodemstructuur en eventuele vervuiling.

Door gebruik te maken van geavanceerde geo-informatiesystemen ben je in staat om jouw onderzoeksgebieden efficiënt te selecteren en je focus te leggen op zones die mogelijk risico’s voor het milieu of de volksgezondheid vormen. Zo draagt geo-informatie niet alleen bij aan jouw dagelijkse werkzaamheden, maar verhoogt het ook de nauwkeurigheid van je bevindingen, wat uiteindelijk leidt tot beter onderbouwde besluiten en adviezen. Dit maakt geo-informatie een krachtig hulpmiddel dat direct bijdraagt aan de impact van jouw werk als Bodem Veldmedewerker.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Naast de essentiële CAD- en GIS-cursussen, heeft een Bodem Veldmedewerker specifieke trainingen gevolgd die cruciaal zijn voor de functie, zoals de Leergang Bodemonderzoek. Deze opleiding voorziet in de noodzakelijke kennis om actuele, betrouwbare en complete bodemgegevens effectief te beheren en te analyseren.

   

  Het verzamelen en bijhouden van bodemdata is een strategische activiteit die essentieel is voor het nemen van gefundeerde beslissingen. Bij het Geo-ICT Training Center, Nederland, worden bodemveldwerkers opgeleid om deze belangrijke taken uit te voeren. Na hun opleiding worden zij vaak ingezet bij vooraanstaande opdrachtgevers zoals Mateboer, AnteaGroup, Lycens, en Aveco De Bondt.

   

  Deze trainingen verzekeren dat de Bodem Veldmedewerker over alle benodigde vaardigheden beschikt om zowel op het veld als in analytische rollen uit te blinken.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie bodemveldwerker

  Taken

  Als Bodem Veldmedewerker heb je een aantal cruciale verantwoordelijkheden die essentieel zijn voor het begrijpen van de bodemkwaliteit en -samenstelling. Hieronder zijn enkele van de belangrijkste taken uitgelicht:

   

  • Bodemmonsters nemen: Dit is een fundamentele activiteit waarbij je bodemmonsters verzamelt op verschillende locaties. Je maakt gebruik van technieken zoals het graven van kuilen of het hanteren van een grondboor om monsters op diverse dieptes te verkrijgen. Deze taak is van vitaal belang om inzichten te verkrijgen in verschillende bodemaspecten, zoals textuur, organische stofgehalte, pH-waarde en mogelijke contaminaties.
  • Veldmetingen uitvoeren: Je voert ter plaatse verschillende metingen uit om de fysische eigenschappen van de bodem vast te stellen. Dit omvat metingen zoals bodemdichtheid, doorlatendheid, vochtgehalte en temperatuur. Deze gegevens zijn waardevol voor het beoordelen van de bodemkwaliteit en het begrijpen van hydrologische processen in de bodem.
  • Rapportage en gegevensverwerking: Naast het veldwerk ben je ook verantwoordelijk voor het nauwkeurig documenteren van alle verzamelde gegevens en het opstellen van rapporten. Je registreert de locaties van de bodemmonsters, documenteert de uitgevoerde veldmetingen en legt observaties vast over de bodemconditie. Verder ben je betrokken bij de verwerking en analyse van deze gegevens, zoals het interpreteren van laboratoriumresultaten en het ontwikkelen van grafieken of kaarten om de resultaten inzichtelijk te maken.

   

  Deze taken vereisen een diepgaande kennis van geo-informatie en geodata, en stellen je in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan milieuonderzoek en -beheer.