Leergang Bodemonderzoek

GIS

GIS

De komende jaren gaat er veel gebeuren in de openbare ruimte. Aan iedere bouw- en infra project gaat een gedegen bodemonderzoek vooraf.

Cursusduur: 3 dagen
3.5
16 studenten gingen je voor

Gegeven door:

Julian Hoogvorst

Introductie tot Bodemonderzoek

Geo-ICT Training Center, Nederland - Leergang Bodemonderzoek

Bodemonderzoek speelt een cruciale rol in onze samenleving, vooral gezien de toenemende complexiteit en eisen van landgebruik en milieubescherming. Deze discipline staat centraal in het begrijpen en beheren van de bodemkwaliteit, essentieel voor diverse sectoren zoals landbouw, bouw, en milieubeheer. Bodemkundig onderzoek helpt bij het identificeren van potentiële verontreinigingen, het beoordelen van de geschiktheid van de grond voor verschillende doeleinden en het ondersteunen van duurzaam landbeheer. Met technologieën en methodieken zoals Geografische Informatie Systemen (GIS) en Basisregistratie Ondergrond (BRO), biedt bodemonderzoek een gedetailleerd inzicht in bodemsamenstelling, grondwaterstanden, en bodemgebruiksgeschiedenis. Deze inzichten zijn onmisbaar voor het ontwikkelen van effectieve bodembeheerstrategieën, het voorkomen van bodemverontreiniging, en het ondersteunen van ruimtelijke planning en ontwikkeling. Door middel van veldonderzoek en geavanceerde data-analyse wordt de ondergrondse wereld ontsloten, wat leidt tot betere besluitvorming en een duurzamere toekomst.

In deze cursus wordt QGIS toegepast. Maar indien gewenst kunnen we ook ArcGIS Pro toepassen.

Het belang van bodemonderzoek

Het uitvoeren van bodemonderzoek is van essentieel belang om een veilige en duurzame omgeving te waarborgen. Het biedt een fundament voor besluitvorming bij ruimtelijke planning, bouwprojecten, en milieubescherming. Door bodemkwaliteit te analyseren, worden risico’s zoals bodemverontreiniging vroegtijdig geĂŻdentificeerd, waardoor kostbare saneringen of gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen. Bovendien ondersteunt bodemonderzoek de ontwikkeling van duurzaam landgebruik en infrastructuur, waarbij rekening wordt gehouden met bodemgesteldheid en grondwaterstanden. Het gebruik van geavanceerde technologieĂ«n zoals GIS en Basisregistratie Ondergrond (BRO) verrijkt dit onderzoek met diepgaande analyses en inzichten, waardoor de nauwkeurigheid van projectplanning en milieubeheer aanzienlijk wordt verbeterd. Hiermee wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendige benadering van onze leefomgeving en natuurlijke hulpbronnen.

Basisprincipes van bodemonderzoek

Bodemonderzoek rust op fundamentele principes die cruciaal zijn voor het effectief beoordelen en beheren van onze bodem en ondergrond. Het begint met het begrijpen van bodemstructuren en bodemtypes, die variëren afhankelijk van geografische locaties. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) speelt hierin een sleutelrol, door een schat aan gegevens te bieden die gebruikt kunnen worden voor diverse analyses:

 • Grondwatermonitoring: Voor het volgen van grondwaterstanden en kwaliteit.
 • Geotechnisch sondeeronderzoek: Om de draagkracht en samenstelling van de bodem te bepalen.
 • Bodemkundige analyses: Voor het in kaart brengen van bodemtypes en -verontreinigingen.

Deze principes worden ondersteund door technologische tools zoals GIS, waarmee bodemdata visueel en analytisch toegankelijk wordt gemaakt. Het begrijpen van deze basisprincipes is essentieel voor iedereen die werkt met bodemonderzoek, of het nu gaat om milieuconsultants, stedenbouwkundigen, of bouwprofessionals. Het correct toepassen van deze principes leidt tot betere besluitvorming en een duurzamere interactie met onze leefomgeving.

Wat je Zult Leren in de Cursus Leergang Bodemonderzoek

Technieken en Tools voor Bodemonderzoek

Bodemonderzoek maakt gebruik van een scala aan technieken en tools die essentieel zijn voor het verkrijgen van nauwkeurige en betrouwbare gegevens over de bodemkwaliteit en -samenstelling. Enkele van de meest gebruikte methoden omvatten:

 • Grondwatermonitoring en -analyse: Cruciaal voor het begrijpen van de waterhuishouding en mogelijke verontreinigingen.
 • Geotechnisch sondeeronderzoek: Biedt inzicht in de fysische eigenschappen van de bodem, wat van belang is voor bouw- en ontwikkelingsprojecten.
 • GIS en geografische dataverwerking: Met software zoals QGIS kunnen bodemkundige gegevens gevisualiseerd en geanalyseerd worden, wat bijdraagt aan een dieper inzicht in bodemkaarten en potentiĂ«le risico’s.

De integratie van deze technieken, ondersteund door de Basisregistratie Ondergrond (BRO), stelt professionals in staat om gedetailleerde analyses uit te voeren die noodzakelijk zijn voor effectieve besluitvorming en duurzaam bodembeheer.

Analyse en Toepassing van Bodemdata

De analyse en toepassing van bodemdata zijn cruciale stappen in bodemonderzoek die helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen voor milieu- en bouwprojecten. Met behulp van geavanceerde GIS-technologieën en data-analysemethoden worden bodemkarakteristieken, zoals samenstelling, vervuiling en geschiktheid voor verschillende gebruiksvormen, grondig geëvalueerd. Deze analyses maken het mogelijk om:

 • PotentiĂ«le milieurisico’s te identificeren en te mitigeren.
 • Duurzaam land- en waterbeheer te ondersteunen.
 • De ontwikkeling van nauwkeurige bodemkaarten en geografische presentaties te bevorderen.

Deze processen zijn essentieel voor professionals in de geo-informatie sector om accurate beslissingen te nemen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus Leergang Bodemonderzoek?

Het kiezen voor de Cursus Leergang Bodemonderzoek bij Geo-ICT is een beslissing die je carrière in de geo-informatie een significante boost kan geven. Deze cursus onderscheidt zich door:

 • Expertise en Ervaring: Geo-ICT is marktleider op het gebied van geo-informatieonderwijs, met een rijke geschiedenis in het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en actuele cursussen.
 • Praktijkgerichte Aanpak: Onze cursussen zijn ontworpen om je niet alleen theoretische kennis te bieden, maar ook praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in je werk.
 • Certificering: Aan het einde van de cursus ontvang je een certificaat dat je expertise erkent en je waarde op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhoogt.

Door te kiezen voor onze cursus, investeer je in jezelf en in je toekomst binnen de dynamische wereld van bodemonderzoek en geo-informatie.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  €1695,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Basisregistratie ondergrondIn deze cursus leergang geodata bodemonderzoek krijgen de deelnemers informatie over de basisregistratie ondergrond, hieronder valt de ontwikkeling, wetgeving en hoe deze te gebruiken is voor bodemonderzoek. Deze dag bestaat ook uit hands-on oefeningen met het BRO-loket, waarin bodem- en grondonderzoek, grondwatermonitoring en ondergrondmodellen worden bekeken. De deelnemers krijgen een overzicht van bodemonderzoek in Nederland in het algemeen. Wat is de basisregistratie ondergrond? Wat gaat eraan vooraf? Voor welke bouw- en infraprojecten vind bodemonderzoek plaats? En hoe en wat wordt er dan gerapporteerd.

   

  Dag 2

  Op deze dag gaat u basisvaardigheden van QGIS opdoen en leert u plugins te installeren. U leert verschillende basiskaarten in QGIS te zetten en deze op verschillende manier te presenteren en te thematiseren. U gaat bodemdata importeren en exporteren. Daarna gaat u een vooronderzoek in QGIS uitvoeren met behulp van de bodemkaart Nederland en historische kaarten. U leert een eigen bodemdatabase aan te maken en deze te vullen en te bewerken.

  Geo-ICT Training Center, Leergang Bodemonderzoek

  Dag 3

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Bodemonderzoek met TerraIndexDeze dag staat in het teken van bodemonderzoek uitvoeren; hierin worden bodemrapporten, zoals een verkennend onderzoek, saneringsevaluatie en BUS-melding geanalyseerd. De deelnemers leren analyseresultaten te interpreteren om te adviseren over ARBO (veilig werken in de bodem) en WBB (Wet bodembescherming). Ook wordt er op deze dag de wisselwerking tussen TerraIndex en ArcGis Pro behandeld. U leert een eigen bodemdatabase op te zetten en deze te vullen en te bewerken. Verder komen de volgende zaken aan de orde: boorplannen, wisselwerking met AutoCAD, Terraindex en geoserver, analyseren van geodata op zowel bodemkundig als op veronteinigingsniveau.

  Cursusduur: 3 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Reeds aanwezig bronnen van geodata kunnen toepassen bij bodemonderzoek.
  • Inzicht en kennis van veldwerk onderzoek en de data die hieruit voortkomt leren toepassen bij bodemonderzoek.
  • Doen van bodemonderzoek en daarvan gedegen geografische presentaties en rapportages te maken.

  Trainers

  Julian Hoogvorst

  ArcGIS, QGIS, FME
  4.2    
  11 beoordelingen
  38 studenten gingen je voor


  Anoniem

  4 maanden geleden

  Anoniem

  1 jaar geleden
  Bekijk alle reviews
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over Leergang Bodemonderzoek

  Deze cursus biedt training in geodata en bodemonderzoek, met praktische vaardigheden in GIS en data-analyse.

  Ideaal voor startende en ervaren geo-specialisten, omscholers, en bedrijfsmedewerkers in de geosector.

  Je leert kaarten ontwikkelen, geografische presentaties maken, en bodemdata analyseren.

  De cursus duurt 3 dagen.

  Ja, je ontvangt een certificaat na succesvolle afronding.

  Inleiding tot bodemkaarten en basisregistratie ondergrond, inclusief hands-on oefeningen.

  Toepassen van geodata bronnen bij bodemonderzoek, inzicht in veldwerk en het maken van geografische rapportages.

  Ja, de cursus gebruikt QGIS en kan ook ArcGIS Pro toepassen.

  Ja, online deelname is mogelijk via Google Meet.

  Ja, je kunt tot 2 weken na de cursus vragen stellen aan de docent.