ArcGIS Pro LiDAR

GIS

GIS

In deze cursus arcgis pro lidar ontdek je de kracht van LiDAR-technologie en leer je gedetailleerde 3D-modellen en kaarten maken. Tijdens deze cursus duik je in de toepassingen van LiDAR, van het verzamelen van data tot het creëren van visuele modellen zoals hillshades en slopes. Na afronding van deze cursus beschik je over de vaardigheden om LiDAR-data effectief te analyseren en toe te passen in diverse projecten.

Cursusduur: 2 dagen

Gegeven door:

Noah Jagtman
Nederlands

Cursus ArcGIS Pro Lidar

Wat is LiDAR?

LiDAR, een acroniem voor Light Detection and Ranging, is een geavanceerde technologie die licht in de vorm van gepulseerde laserstralen gebruikt om nauwkeurige metingen te verrichten van afstanden en vormen op het aardoppervlak. Dit maakt het mogelijk om uiterst gedetailleerde 3D-modellen te genereren van het terrein en andere objecten.

Een LiDAR-systeem werkt door snel pulserende lichtsignalen naar een doelwit te sturen en de tijd te meten die het licht nodig heeft om terug te keren naar de sensor. Deze reistijd wordt vervolgens gebruikt om de afstand te berekenen, wat resulteert in nauwkeurige hoogte- en afstandsmetingen. Dankzij deze methodologie kan LiDAR uiterst gedetailleerde topografische kaarten en digitale hoogtemodellen maken, die onmisbaar zijn in diverse toepassingen zoals geologie, archeologie, bosbeheer en stedelijke planning.

Er zijn twee hoofdcategorieën van LiDAR-systemen: Airborne LiDAR en Terrestrial LiDAR.

 • Airborne LiDAR wordt geïnstalleerd op vliegtuigen of drones en is ideaal voor het in kaart brengen van grote oppervlakten zoals bossen, kustlijnen en stedelijke gebieden. Het wordt veel gebruikt voor het maken van digitale hoogtemodellen en topografische kaarten.
 • Terrestrial LiDAR wordt vanaf de grond bediend en is geschikt voor het gedetailleerd in kaart brengen van kleinere gebieden zoals archeologische sites, bouwterreinen en infrastructuur. Deze systemen kunnen vast zijn opgesteld of mobiel, waarbij de mobiele versies vaak op voertuigen zijn gemonteerd om tijdens het rijden gegevens te verzamelen.

Door de combinatie van precisie, snelheid en veelzijdigheid is LiDAR een onmisbaar hulpmiddel geworden in de moderne geo-informatie en data-analyse, waarbij het steeds nieuwe mogelijkheden opent voor zowel wetenschappelijk onderzoek als commerciële toepassingen.

Heb je nog nooit gewerkt met ArcGIS Pro? Volg dan onze cursus ArcGIS Pro 2D Basis.

Toepassingen van LiDAR

LiDAR-technologie kent een breed scala aan toepassingen in verschillende sectoren dankzij zijn vermogen om nauwkeurige 3D-modellen en kaarten te maken. Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingen:

 • Landmeten en Kaartmaken: LiDAR wordt veel gebruikt voor het maken van gedetailleerde digitale hoogtemodellen en topografische kaarten. Dit is vooral nuttig in de geologie, waar het helpt bij het identificeren van aardverschuivingen en andere landschapsveranderingen.
 • Bosbeheer en Milieu: In de bosbouw helpt LiDAR bij het meten van de hoogte en dichtheid van boomtoppen, wat essentieel is voor vegetatiebeheer en het plannen van bosbrandpreventie. Het kan ook helpen bij het monitoren van milieuproblemen, zoals ontbossing en de gezondheid van ecosystemen.
 • Stedelijke Planning en Bouw: In de bouwsector wordt LiDAR gebruikt voor het maken van nauwkeurige 3D-modellen van bouwplaatsen en structuren. Dit versnelt de planning en het ontwerp, en helpt bij het beheren van bouwprojecten door nauwkeurige digitale tweelingen te creëren van de fysieke locaties.
 • Autonome Voertuigen: LiDAR speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het zorgt voor een gedetailleerde 3D-kaart van de omgeving van het voertuig, waardoor het obstakels kan detecteren en veilig kan navigeren. Deze technologie wordt ook gebruikt in geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS).
 • Landbouw: In de landbouw helpt LiDAR bij het optimaliseren van gewasbeheer door terreinvariaties te meten en zones voor irrigatie en bemesting te identificeren. Dit draagt bij aan een efficiënter water- en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, wat de opbrengst kan verhogen.
 • Hydrologie en Overstromingsmodellering: LiDAR wordt gebruikt om overstromingsgevoelige gebieden in kaart te brengen en te modelleren, wat essentieel is voor risicobeoordelingen en preventiemaatregelen. Door digitale hoogtemodellen te maken, kunnen hydrologen voorspellingen doen over overstromingen en passende maatregelen nemen.
 • Archeologie: LiDAR helpt archeologen bij het ontdekken van verborgen structuren en overblijfselen onder dichte vegetatie. Dit maakt het mogelijk om oude steden en archeologische vindplaatsen nauwkeurig in kaart te brengen zonder ze fysiek te verstoren.

Deze veelzijdigheid maakt LiDAR tot een krachtige technologie voor het verzamelen en analyseren van geodata, wat leidt tot verbeterde besluitvorming en efficiënter beheer van natuurlijke en gebouwde omgevingen.

Wat leer je in de Cursus ArcGIS Pro LiDAR?

LiDAR Data Verzamelen

Het verzamelen van LiDAR-data vereist zorgvuldige planning en geavanceerde technologie. LiDAR-systemen gebruiken laserpulsen, GPS, en een Inertial Measurement Unit (IMU) om nauwkeurige 3D-modellen te maken.

Belangrijke componenten van LiDAR-systemen:

 • Laser: Stuur lichtpulsen naar het doelwit.
 • GPS: Bepaal de exacte locatie van de sensor.
 • IMU: Meet de oriëntatie van het voertuig of vliegtuig.

Stappen in het verzamelproces:

 1. Voorbereiding en Planning: Bepaal de dekking en resolutie van het gebied en selecteer geschikte apparatuur zoals drones of voertuigen.
 2. Data Verzamelen:
  • Airborne LiDAR: Geschikt voor grote gebieden met sensoren op vliegtuigen of drones, ideaal voor topografische kaarten.
  • Terrestrial LiDAR: Gebruikt voor kleinere gebieden, met mobiele systemen op voertuigen voor stedelijke gebieden en statische systemen voor bouwplaatsen.
 3. Gegevensverwerking:
  • Filter ruwe data om ruis te verwijderen.
  • Converteer gefilterde data naar LAS-bestanden voor analyse.
 4. Toepassing en Analyse:
  • Creëer digitale hoogtemodellen (DEM) voor terreinweergave.
  • Analyseer vegetatiestructuur en -dichtheid voor milieubeheer.

LiDAR-dataverzameling biedt nauwkeurige geodata voor stedelijke planning, milieubescherming en infrastructuurbeheer, wat van grote waarde is voor diverse industrieën.

LiDAR Data naar Raster

Het converteren van LiDAR-data naar rasterformaat is een cruciale stap om de verzamelde 3D-puntenwolk te transformeren naar een bruikbaar rasterbeeld dat kan worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Dit proces omvat verschillende stappen en technieken om nauwkeurige en bruikbare gegevens te verkrijgen.

Stappen in het converteren van LiDAR-data naar raster:

 • Data Filtering en Voorbewerking: Het verwijderen van ruis en onbruikbare punten uit de LiDAR-data. Dit is essentieel om nauwkeurige resultaten te verkrijgen.
 • Puntenwolk naar Raster Conversie: De voorbewerkte puntenwolk wordt omgezet naar een rasterformaat. Hierbij wordt elk punt in de puntenwolk toegewezen aan een rastercel. Dit kan op basis van verschillende interpolatietechnieken zoals de “nearest neighbor” of “inverse distance weighting”.
 • Mozaïeken van Rasterbestanden: In gevallen waar de LiDAR-data over meerdere bestanden is verspreid, moeten deze worden samengevoegd tot een continu raster. Dit proces staat bekend als mozaïekvorming en zorgt voor een naadloze dataset.

Belangrijke overwegingen bij de conversie:

 • Resolutie van het Raster: De keuze van de resolutie (pixelgrootte) is belangrijk en hangt af van de vereiste detailniveau van de uiteindelijke analyse. Een hogere resolutie biedt meer detail maar resulteert ook in grotere bestandsgroottes en langere verwerkingstijden.
 • Interpolatietechnieken: Verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de waarden van de rastercellen te bepalen, zoals bilineaire interpolatie of kriging, afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid en de aard van de data.

Door deze technieken en overwegingen toe te passen, kunnen we nauwkeurige en bruikbare rasterdatasets genereren die essentieel zijn voor diverse toepassingen in de geo-informatie en data-analyse.

Werken met Raster Datasets

Het werken met raster datasets is een essentieel onderdeel van het verwerken en analyseren van LiDAR-gegevens. Raster datasets vertegenwoordigen continue gegevens in een gridvorm, waar elke cel een waarde heeft die een bepaalde eigenschap van het terrein of object aangeeft.

Belangrijke stappen in het werken met raster datasets:

 • Omzetten naar Juiste Waardes: Na de conversie van LiDAR-data naar raster, is het belangrijk om deze datasets om te zetten naar de juiste waardes voor verdere analyse. Dit kan het normaliseren van hoogtegegevens omvatten of het toepassen van filters om ruis te verminderen.
 • Analyse en Manipulatie: Gebruik verschillende tools en technieken om de raster datasets te analyseren en manipuleren. Dit kan inhouden het berekenen van statistieken, het uitvoeren van ruimtelijke analyses, en het genereren van nieuwe datasets op basis van de oorspronkelijke raster gegevens.

Veelvoorkomende technieken en toepassingen:

 • Hillshade en Slope Modellen: Door hillshade-modellen te maken, kun je schaduweffecten simuleren die helpen bij het visualiseren van het terrein. Slope modellen helpen bij het analyseren van hellingsgraden en zijn nuttig voor toepassingen zoals erosieanalyse en bouwplanning.
 • Raster Calculations: Voer berekeningen uit op raster datasets, zoals het berekenen van het verschil tussen verschillende hoogtepunten of het toepassen van algebraïsche bewerkingen om nieuwe informatie te verkrijgen.

Door deze technieken toe te passen, kun je effectief werken met raster datasets en waardevolle inzichten verkrijgen uit je LiDAR-gegevens, wat leidt tot betere beslissingen en resultaten in diverse toepassingen binnen de geo-informatie.

Waarom kiezen voor onze Cursus ArcGIS Pro LiDAR?

Onze cursus ArcGIS Pro LiDAR biedt tal van voordelen:

 • Diepgaande Kennis en Vaardigheden: Leer alles over LiDAR-technologie en toepassingen.
 • Praktijkgerichte Aanpak: Krijg hands-on ervaring met real-world projecten.
 • Ervaren Instructeurs: Onze trainers zijn experts met jarenlange ervaring.

Praktische vaardigheden:

 • Geavanceerde Data-analyse: Analyseer en interpreteer LiDAR-data.
 • 3D Modellen en Visualisaties: Maak gedetailleerde 3D-modellen.
 • Efficiënt Data Management: Beheer grote datasets effectief.

Kies voor onze cursus en investeer in een succesvolle toekomst in de geo-informatie!

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  € 995,- Excl. btw

  € 995,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Vandaag begin je met een introductie in de wereld van LiDAR. We starten met de basis: wat is LiDAR en hoe wordt LiDAR-data verzameld? Je leert waar je deze data kunt vinden en gaat aan de slag met het converteren van LiDAR-data naar raster en mozaïeken. Vervolgens duik je in het werken met raster datasets om deze naar de juiste waardes om te zetten. De dag eindigt met een hands-on sessie waarin je een hillshade model maakt en vervolgens een variatie-opdracht uitvoert om een slope model op te zetten in plaats van een hillshade.

  Dag 2

  Op de tweede dag ga je verder met geavanceerdere technieken. Je leert hoe je Local Relief models kunt opzetten door verschillende raster datasets met elkaar te vergelijken. Daarna ga je aan de slag met het visualiseren van LiDAR-data in 3D. De dag sluit je af met het combineren van shapefiles en rasters met LiDAR-data in een 3D-omgeving. Als er nog tijd over is, kun je je verdiepen in extra onderwerpen zoals light intensity en point classification.

  Cursusduur: 2 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen cursus ArcGIS Pro LiDAR

  • Begrijpen wat LiDAR-technologie is en hoe deze wordt toegepast in verschillende sectoren.
  • Leren hoe je LiDAR-data effectief kunt verzamelen en verwerken voor verschillende doeleinden.
  • Verwerven van vaardigheden om LiDAR-data om te zetten naar rasterformaten en deze te analyseren.
  • Ontwikkelen van kennis om hillshade- en slope-modellen te creëren voor terreinvisualisatie.
  • Het kunnen integreren van LiDAR-data met andere geografische gegevens zoals shapefiles voor 3D-visualisaties.
  • Vaardigheden opdoen in het toepassen van geavanceerde technieken voor de analyse en interpretatie van LiDAR-data.
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veel gestelde vragen over de cursus ArcGIS Pro LiDAR

  LiDAR (Light Detection and Ranging) gebruikt laserpulsen om afstanden te meten. Het creëert gedetailleerde 3D-modellen van het terrein en objecten.

  Je leert LiDAR-data verzamelen, verwerken en analyseren, en het maken van 3D-modellen en rasterdatasets in ArcGIS Pro.

  Onze cursus biedt diepgaande kennis, praktijkgerichte aanpak, ervaren instructeurs en up-to-date inhoud en exclusieve materialen.

  De cursus wordt zowel online als fysiek aangeboden, afhankelijk van jouw voorkeur en beschikbaarheid.