INSPIRE introductie

GIS Cursusduur: 2 dagen

De cursist maakt kennis met de regelgeving van de Infrastructure for Spatial Information (INSPIRE) van de EU.

Deze cursus INSPIRE Introductie gaat in op het raamwerk in zijn geheel en schetst de belangrijkste doelstellingen en implicaties. Daarna worden de verschillende onderdelen uitgediept, waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar hoe deze in Nederland vorm krijgen. Deze cursus is bedoeld voor Geo-ICT adviseurs, databeheerders, (toekomstige) bronhouders van de INSPIRE thema’s, functioneel beheerders en GIS/CAD specialisten, maar ook voor iedereen die wil weten wat INSPIRE voor de geo-informatievoorziening in de eigen organisatie betekent.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €995,- Excl. btw

  Cursusduur: 2 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  De cursus begint met een presentatie over de functie van INSPIRE en wat INSPIRE betekent voor de geo-wereld. Hierna leert u over geharmoniseerde data en -metadata. Hierbij wordt de focus gelegd op de Nederlandse werkwijze.

  Dag 2

  Op de tweede cursusdag leert u over de verschillende soorten netwerkdiensten zoals download services en view services. Vervolgens leert u over het toegankelijkheidsbeleid waarbij zaken zoals privacy, rechten en authenticatie aan de orde komen. Tot slot leert u over de monitoring van invoering in de verschillende landen.

  Leerdoelen

  • Het begrijpen van het concept en de principes van INSPIRE: Een belangrijk leerdoel is om een goed begrip te krijgen van wat INSPIRE is en welke principes eraan ten grondslag liggen. Dit omvat het leren begrijpen van de doelstellingen van INSPIRE, de rol van geografische informatie in de Europese context, de juridische en technische kaders van INSPIRE en de verplichtingen voor lidstaten en betrokken partijen.
  • Het verkennen van de gegevensmodellen en gegevensuitwisselingsstandaarden van INSPIRE: Een leerdoel is om vertrouwd te raken met de gegevensmodellen en gegevensuitwisselingsstandaarden die worden gebruikt binnen INSPIRE. Dit omvat het leren begrijpen van de verschillende gegevenslagen en thematische gebieden die worden behandeld, zoals kadastrale gegevens, hydrografie, luchtkwaliteit, enz. Daarnaast is het belangrijk om te leren werken met de INSPIRE-datasetspecificaties en de bijbehorende gegevensformaten en -standaarden.
  • Het toepassen van INSPIRE-principes bij het beheren en delen van geografische gegevens: Een leerdoel is om te leren hoe de principes van INSPIRE kunnen worden toegepast bij het beheren en delen van geografische gegevens. Dit omvat het leren identificeren en documenteren van gegevenssets volgens de INSPIRE-richtlijnen, het opzetten van metadata, het toepassen van gegevensbeheerpraktijken, het harmoniseren van gegevens volgens de INSPIRE-specificaties en het publiceren van gegevens op INSPIRE-conforme manieren. Het begrijpen van de vereisten en best practices voor gegevensbeheer en -uitwisseling binnen INSPIRE is essentieel voor het voldoen aan de verplichtingen en het bevorderen van interoperabiliteit op Europees niveau.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.