WOZ Oppervlakte

Basisregistraties

Basisregistraties

In de cursus WOZ gebruikersoppervlakte bepalen leert de deelnemer de BAG en WOZ administratie kennen en zorgt dat de oppervlaktewaarden gesynchroniseerd worden.

Cursusduur: 3 dagen
0
1 studenten gingen je voor

Gegeven door:

Cursus WOZ Gebruikersoppervlakte bepalen

Geo-ICT Training Center, Nederland - Cursus WOZ Gebruikersoppervlakte bepalenIn het hart van elke maatschappij ligt de noodzaak om haar fysieke en juridische werkelijkheid georganiseerd en toegankelijk te maken. In Nederland vormt het Stelsel van Basisregistraties de ruggengraat die deze noodzaak ondersteunt. Deze registraties bevatten cruciale informatie over burgers, bedrijven, en eigendommen die de overheid nodig heeft om haar taken efficiënt uit te voeren. Onder deze basisregistraties valt ook de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), een essentiële component voor zowel de overheid als haar burgers.

De WOZ zorgt voor een uniforme waardebepaling van onroerende zaken, wat de basis vormt voor het heffen van belastingen zoals onroerendezaakbelasting en waterschapsbelasting. Deze waardebepaling heeft direct invloed op de portemonnee van elke huiseigenaar en ondernemer met vastgoedbezit. Geo-informatie en geodata spelen een cruciale rol in het vaststellen van deze WOZ-waarde, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale bouwtekeningen, luchtfoto’s, en andere geografische informatie.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) (zie hier onze cursus Leergang BAG) is een ander vitaal onderdeel binnen het stelsel, die gedetailleerde informatie verschaft over de fysieke kenmerken van gebouwen en adressen. Deze informatie is onmisbaar voor het uitvoeren van een accurate WOZ-waardering. De synergie tussen BAG en WOZ-registraties versterkt de integriteit en efficiëntie van belastingheffing, ruimtelijke planning, en het beheer van het kadaster.

Voor professionals die zich bezighouden met vastgoedwaardering, ruimtelijke ontwikkeling of belastingheffing, biedt kennis van deze registraties een fundament om hun werk met gezag en nauwkeurigheid uit te voeren. Het begrijpen en toepassen van geo-informatie binnen deze kaders opent deuren naar nauwkeurigere besluitvorming en efficiëntere werkprocessen.

In dit digitale tijdperk, waar geo-informatie een steeds centralere rol speelt in ons dagelijks leven, wordt de vaardigheid om deze gegevens te interpreteren en toe te passen steeds waardevoller. Voor professionals in de ruimtelijke planning, vastgoed, en overheidsadministratie, vormt de diepgaande kennis van het Stelsel van Basisregistraties en de WOZ-waardering de sleutel tot succes.

Het belang van accurate oppervlaktewaardering

Accurate oppervlaktewaardering speelt een cruciale rol in het bepalen van de WOZ-waarde van onroerende zaken. Deze waardering is niet alleen fundamenteel voor de belastingheffing, maar ook voor de transparantie en eerlijkheid binnen de vastgoedmarkt. Hieronder volgt waarom een nauwkeurige oppervlaktebepaling zo belangrijk is:

 • Eerlijke belastingheffing: De hoogte van verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en waterschapsbelasting, is direct gekoppeld aan de WOZ-waarde. Een correcte oppervlaktewaardering zorgt ervoor dat elke eigenaar een eerlijk deel van deze belastingen betaalt.
 • Transparantie in de vastgoedmarkt: Accurate gegevens over de oppervlakte van een pand vergroten de transparantie voor kopers en verkopers. Dit helpt bij het maken van goed geïnformeerde beslissingen bij het kopen of verkopen van vastgoed.
 • Basis voor hypotheek- en verzekeringsproducten: Financiële instellingen gebruiken de WOZ-waarde bij het bepalen van de hoogte van hypotheken en verzekeringspremies. Een accurate waardering is daarom essentieel voor zowel de consument als de verstrekker.

Het belang van een zorgvuldige oppervlaktewaardering wordt nog versterkt door de ontwikkelingen in de technologie en geo-informatie. Moderne tools en software, zoals Geo-ICT software, bieden nieuwe mogelijkheden om oppervlaktes nauwkeuriger te bepalen. Dit kan door middel van digitale bouwtekeningen, luchtfoto’s, en geo-obliek foto’s, die samen een compleet en gedetailleerd beeld geven van een object.

Het hanteren van een nauwkeurige oppervlaktewaardering is dus niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en efficiëntie, maar ook een fundament voor de betrouwbaarheid en integriteit van het fiscale en vastgoedsysteem in Nederland. Met de juiste kennis en tools kunnen professionals in de geo-informatie en vastgoedsectoren deze verantwoordelijkheid dragen en bijdragen aan een eerlijker en transparanter systeem.

De rol van BAG en WOZ in vastgoedbeoordeling

In de wereld van vastgoedbeoordeling en belastingheffing nemen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) een centrale plaats in. Deze registraties zijn onmisbaar voor een nauwkeurige vastgoedbeoordeling en spelen een sleutelrol in zowel de overheidsadministratie als de vastgoedsector. Laten we de specifieke rollen van deze twee registraties eens nader bekijken:

 • BAG: Deze registratie bevat gedetailleerde informatie over alle gebouwen en adressen in Nederland. Denk hierbij aan bouwjaar, oppervlakte, en gebruikstype van het gebouw. Deze gegevens zijn cruciaal voor:
  • Het bepalen van de gebruiksoppervlakte van een object.
  • Het verstrekken van een uniek identificatienummer voor elk pand, wat essentieel is voor onder andere juridische transacties.
 • WOZ: De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op kenmerken zoals de ligging, grootte, en het type gebouw. Deze waardering is essentieel voor:
  • Het heffen van lokale belastingen zoals onroerendezaakbelasting en waterschapsbelasting.
  • Het bieden van een uniforme basis voor de waardebepaling van onroerend goed.

De interactie tussen BAG en WOZ is bijzonder relevant voor het bepalen van de WOZ-waarde. De BAG levert de fysieke kenmerken die nodig zijn voor een accurate waardering in het WOZ-proces. Zo wordt de oppervlakte van een pand, zoals geregistreerd in de BAG, gebruikt om de WOZ-waarde te berekenen. Deze synergie zorgt voor consistentie en transparantie in de beoordeling van vastgoed.

Het belang van accurate data kan niet genoeg benadrukt worden. Fouten in de registratie van de BAG of onnauwkeurigheden in de WOZ-waardering hebben directe financiële consequenties voor zowel overheden als burgers. Daarom is het van belang dat professionals in de vastgoed- en geo-informatie sector beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om met deze registraties te werken.

Het gebruik van geavanceerde Geo-ICT tools en technieken speelt een steeds grotere rol in het verbeteren van de precisie en betrouwbaarheid van deze registraties. Door de inzet van digitale bouwtekeningen, luchtfoto’s en andere geodata, kunnen de gegevens in de BAG en WOZ met nog grotere nauwkeurigheid worden vastgesteld.

Inzicht in de rol van BAG en WOZ in vastgoedbeoordeling is dus onmisbaar voor iedereen die werkt met vastgoedwaardering, belastingheffing, of ruimtelijke planning. Het zorgt voor een solide basis van waaruit professionals met vertrouwen en precisie hun bijdrage kunnen leveren aan de vastgoedmarkt en de maatschappij als geheel.

Wat ga je leren in de Cursus WOZ Gebruikersoppervlakte bepalen

Overzicht van de cursusinhoud

De Cursus WOZ Oppervlakte biedt een grondige inleiding tot de basisregistraties BAG en WOZ, essentieel voor professionals die zich bezighouden met vastgoedwaardering en belastingheffing. In deze cursus duik je diep in de methoden en technieken die nodig zijn om nauwkeurige oppervlaktewaarderingen uit te voeren, wat cruciaal is onder de vernieuwde WOZ-regelingen. De cursus is verdeeld over drie intensieve dagen, waarbij elk aspect van het vaststellen van gebruikersoppervlakte aan bod komt. Belangrijke leerpunten zijn onder andere:

 • Kennis van de vernieuwde WOZ-regelingen.
 • Vaardigheden om de registratie aan de nieuwe regelingen te laten voldoen met behulp van de meest nauwkeurige methoden.

Deze cursus is ontworpen om je te voorzien van de kennis en vaardigheden om geo-informatie en geodata effectief te gebruiken in je werk. Je wordt uitgerust met de tools om een expert te worden in het bepalen van WOZ-oppervlaktes, een vaardigheid die steeds belangrijker wordt in de wereld van vastgoed en belastingen.

Praktische toepassing met Geo-ICT software

De praktische toepassing van Geo-ICT software is een cruciaal onderdeel van de cursus WOZ Oppervlakte. Deelnemers leren hoe ze deze geavanceerde tools kunnen gebruiken om de nauwkeurigheid van hun oppervlaktewaarderingen te verbeteren. Door hands-on ervaring op te doen met de software, krijg je diepgaand inzicht in de mogelijkheden en functies die beschikbaar zijn voor professionals in de wereld van geo-informatie en vastgoedbeoordeling.

Enkele hoogtepunten van wat je zult leren:

 • Toepassen van digitale bouwtekeningen: Je leert hoe je deze tekeningen kunt gebruiken voor het bepalen van gebruikersoppervlakte.
 • Analyseren van luchtfoto’s en geo-oblieke foto’s: Deze bronnen zijn essentieel voor het verkrijgen van een compleet beeld van een object.
 • Gebruik van 3D-metingen: Moderne technologieën stellen ons in staat om nog nauwkeuriger metingen te verrichten.

Deze praktijkgerichte benadering zorgt ervoor dat de kennis die je opdoet direct toepasbaar is in je dagelijkse werkzaamheden. Door de integratie van Geo-ICT software in je toolkit, word je niet alleen efficiënter in je werk, maar ook waardevoller als professional in het veld van geo-informatie.

Methoden voor het bepalen van gebruikersoppervlakte

Het bepalen van de gebruikersoppervlakte is een complexe taak die nauwkeurigheid en kennis van diverse methoden vereist. De cursus belicht verschillende benaderingen, elk met hun eigen voordelen:

 • Directe metingen van gebouwen: Het gebruik van moderne meettechnieken om directe afmetingen van gebouwen te verkrijgen.
 • Analyse van bouwtekeningen: Het interpreteren van digitale en papieren bouwtekeningen om nauwkeurige oppervlaktemetingen te verkrijgen.
 • Geavanceerde softwaretools: Toepassing van gespecialiseerde Geo-ICT software die helpt bij het automatiseren van metingen en het verhogen van de nauwkeurigheid.

Deze methoden, gecombineerd met de praktische kennis over het gebruik van geodata, stellen professionals in staat om met vertrouwen en precisie de gebruikersoppervlakte van vastgoed te bepalen.

Waarom kiezen voor onze Cursus WOZ Oppervlakte?

Kiezen voor de Cursus WOZ Oppervlakte bij Geo-ICT betekent kiezen voor kwaliteit en expertise in het veld van geo-informatie. Deze cursus onderscheidt zich door:

 • Deskundige instructeurs: Professionals met uitgebreide ervaring in het vakgebied geven de cursus, waardoor je leert van de besten in het veld.
 • Praktijkgerichte aanpak: Een sterke nadruk op hands-on oefeningen zorgt ervoor dat je de geleerde vaardigheden direct kunt toepassen in je werk.

De cursus is ontworpen om je niet alleen theoretische kennis te bieden, maar ook praktische vaardigheden die je onmiddellijk kunt inzetten in je professionele leven. Dit maakt onze cursus de ideale keuze voor iedereen die zijn expertise in WOZ-waardering en geo-informatie wil verdiepen.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1095,- Excl. btw

  €1095,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  De Cursus WOZ Gebruikersoppervlakte bepalen begint met een presentatie waarin de nieuwe WOZ-regelingen worden besproken en wat dit betekent voor de huidige gang van zaken. Vervolgens worden de manieren om de registratie op een gemakkelijke manier op orde te krijgen, besproken. Hierna gaan we aan de slag met (digitale) bouwtekeningen en hoe de juiste gegevens uit de tekening gehaald kunnen worden. U leert ook welke methoden er nodig zijn om tot een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te komen.

  Dag 2

  Op de tweede cursusdag van de Cursus WOZ Gebruikersoppervlakte bepalen gaan we aan de slag met luchtfoto’s en geo-obliek foto’s. U leert hoe u betrouwbare gegevens uit deze data kunt halen. Ook gaat u kijken naar de wijze waarop 3D-metingen toegepast kunnen worden. Indien u specifieke vragen vanuit uw persoonlijke werkomgeving heeft waar u graag een antwoord op zou willen, is er op deze dag ruimte om deze te behandelen.

  Cursusduur: 3 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • De cursist is bekend met de vernieuwde WOZ-regelingen.
  • De cursist is bekend met de meest nauwkeurige methoden om de registratie aan de nieuwe WOZ-regelingen te laten voldoen.
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over WOZ Gebruikersoppervlakte bepalen

  In deze cursus leer je hoe je de gebruikersoppervlakte voor WOZ-woningen kunt bepalen, met aandacht voor BAG-registratie en WOZ-regelingen.

  Deze cursus is ideaal voor startende en ervaren geo-professionals, medewerkers van bedrijven in de geosector, omscholers en onderwijsinstellingen die hun kennis willen uitbreiden op het gebied van WOZ en geo-ICT.

  We gebruiken diverse geo-ICT software, waaronder MOVE3, voor het praktisch toepassen van de geleerde technieken.

  Ja, deze cursus biedt de essentiële kennis en vaardigheden om professioneel aan de slag te gaan in de geosector, met name in WOZ en BAG administratie.

  Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om WOZ-woningen te waarderen op basis van oppervlakte in plaats van inhoud. Dit zorgt voor een nauwkeurigere en eerlijkere waardering.

  In de BAG worden oppervlakte-waarden geregistreerd als totale oppervlakte van het verblijfsobject, terwijl in de WOZ deze waarden onderverdeeld zijn onder de deelobjecten, zoals aangebouwde uitbouwen.

  Voor het bepalen van WOZ-oppervlaktes worden verschillende bronnen gebruikt, zoals (digitale) bouwtekeningen, luchtfoto’s, geo-obliek foto’s en 3D-metingen.

  Nee, door het gebruik van diverse bronnen is het mogelijk om nauwkeurige oppervlaktes te bepalen zonder elk pand individueel te bezoeken en op te meten.

  Het beheersen van deze vaardigheden stelt professionals in staat om nauwkeurig en efficiënt WOZ-waarderingen uit te voeren, wat essentieel is voor accurate vastgoedbeoordelingen.