QGIS Aerius

GIS

GIS

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die QGIS willen leren toepassen bij AERIUS stikstofberekeningen.

Cursusduur: 2 dagen

Gegeven door:

Violet Bothof

Introductie tot Geografische Informatiesystemen (GIS) en Luchtkwaliteitsmodellering

Geo-ICT Training Center, Nederland - QGIS AeriusIn de wereld van geo-informatie en milieubeoordelingen vormen Geografische Informatiesystemen (GIS) een cruciale pijler. GIS stelt ons in staat om gegevens te visualiseren, te analyseren, en te interpreteren om relaties, patronen, en trends in de vorm van kaarten, grafieken, en rapporten te begrijpen. Deze systemen zijn niet alleen onmisbaar voor geografen en planologen, maar ze spelen ook een sleutelrol in de luchtkwaliteitsmodellering. Het combineren van locatiegegevens met milieudata biedt ongekende mogelijkheden voor het beoordelen en beheren van de impact van menselijke activiteiten op de lucht die we inademen.

QGIS, een open-source GIS-software, maakt dit veld toegankelijk voor een breed publiek. Van het in kaart brengen van stedelijke luchtkwaliteit tot het modelleren van de verspreiding van verontreinigende stoffen op landelijk niveau, QGIS biedt de gereedschappen die nodig zijn om complexe geodata te analyseren en inzichten te genereren die van cruciaal belang zijn voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming. De integratie van Aerius software in QGIS versterkt deze mogelijkheden verder door specifieke tools voor stikstofdepositie- en luchtkwaliteitsanalyses aan te bieden, wat essentieel is voor projecten in Nederland waar de effecten van stikstof een belangrijk beoordelingscriterium zijn.

Voor professionals die werken aan projecten gerelateerd aan ruimtelijke planning, milieubeheer, en infrastructuurontwikkeling, biedt de Cursus QGIS Aerius bij Geo-ICT een unieke kans om diepgaande kennis en vaardigheden op te doen in het gebruik van deze krachtige tools. Geo-ICT onderscheidt zich door zijn praktijkgerichte aanpak en toewijding aan het delen van kennis en expertise in geo-informatietechnologieën, waardoor cursisten niet alleen leren over de theorie achter GIS en luchtkwaliteitsmodellering maar ook hoe ze deze kennis kunnen toepassen in real-world scenario’s.

Wat is GIS en Waarom is het Belangrijk?

Geografische Informatie Systemen (GIS) zijn meer dan alleen software voor het maken van kaarten; het zijn krachtige tools die ons helpen de wereld om ons heen te begrijpen en te beĂŻnvloeden. In de kern combineert GIS locatiegegevens met verschillende informatielagen, waardoor complexe analyses en visualisaties mogelijk worden die ons inzicht geven in ruimtelijke patronen en relaties. Dit is cruciaal in vrijwel elke sector waar locatie een rol speelt – van stedelijke planning en milieubeheer tot volksgezondheid en retail.

Maar waarom is GIS zo belangrijk? Ten eerste, het biedt ons de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen. Of het nu gaat om het plannen van nieuwe infrastructuur, het beoordelen van milieurisico’s of het optimaliseren van logistieke routes, GIS helpt besluitvormers door nauwkeurige, actuele en ruimtelijk relevante informatie te leveren. Ten tweede, GIS bevordert een beter begrip van ruimtelijke patronen en relaties, waardoor we complexe vraagstukken zoals klimaatverandering, stadsontwikkeling en natuurrampen effectiever kunnen aanpakken.

De integratie van GIS in luchtkwaliteitsmodellering is een perfect voorbeeld van zijn waarde. Door locatiegebaseerde data te combineren met milieumetingen, kunnen we de bronnen van luchtverontreiniging identificeren, de verspreiding van verontreinigende stoffen voorspellen en de impact op de volksgezondheid beoordelen. Dit is niet alleen essentieel voor het ontwikkelen van effectief milieubeleid, maar ook voor het beschermen van de gezondheid van gemeenschappen wereldwijd.

In een tijd waarin de behoefte aan duurzame oplossingen steeds dringender wordt, biedt GIS een onmisbaar instrumentarium. Het stelt ons in staat om geodata niet alleen te zien en te analyseren, maar ook te begrijpen en te gebruiken voor het welzijn van onze planeet en haar bewoners. De cursus QGIS Aerius bij Geo-ICT is jouw toegangspoort tot deze fascinerende wereld, waar elk datapunt een verhaal vertelt en elke kaart de sleutel kan zijn tot een betere toekomst.

De Rol van Luchtkwaliteitsmodellering in Milieubeoordeling

Luchtkwaliteitsmodellering speelt een essentiële rol in het veld van milieubeoordeling, een discipline die zich richt op het voorspellen en beoordelen van de impact van menselijke activiteiten op het milieu, waaronder de lucht die we inademen. Met behulp van geavanceerde softwaretools zoals Aerius, die speciaal is ontworpen voor stikstofdepositie analyses, kunnen experts de verspreiding van verontreinigende stoffen in kaart brengen, de impact op kwetsbare natuurgebieden beoordelen en strategieën ontwikkelen om deze effecten te minimaliseren.

Deze modelleringsprocessen zijn niet alleen cruciaal voor het naleven van milieuwetgeving en -beleid, maar ze bieden ook onmisbare inzichten voor stadsplanners, ontwikkelaars en milieudeskundigen. Door geo-informatie te integreren met luchtkwaliteitsgegevens, kunnen deze professionals de effecten van voorgestelde projecten op de luchtkwaliteit nauwkeurig voorspellen en beoordelen, en waar nodig maatregelen treffen om negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken.

Bovendien stelt luchtkwaliteitsmodellering ons in staat om proactief te handelen. In plaats van te reageren op milieu-uitdagingen nadat ze zich voordoen, kunnen we door middel van deze technologieën potentiële problemen voorzien en voorkomen. Dit is vooral belangrijk in tijden van klimaatverandering, waar de druk op natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen toeneemt.

In de Cursus QGIS Aerius bij Geo-ICT leer je niet alleen hoe je deze krachtige modelleringssoftware kunt gebruiken, maar krijg je ook inzicht in de principes van milieubeoordeling en de manieren waarop gegevensanalyse kan bijdragen aan duurzamere ontwikkelingsprojecten. Dit maakt de cursus bijzonder waardevol voor iedereen die betrokken is bij de planning en uitvoering van projecten met een potentieel impact op de luchtkwaliteit en natuurlijke omgeving.

Door de kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn om gegevensgedreven beslissingen te maken, ben je als cursist van Geo-ICT uitstekend toegerust om bij te dragen aan het creëren van gezondere leefomgevingen en het beschermen van onze planeet voor toekomstige generaties.

Wat je Zult Leren in de Cursus QGIS Aerius

Beheersing van QGIS: Fundamenten en Geavanceerde Technieken

Het pad naar meesterschap in QGIS begint met een solide begrip van de fundamenten: hoe je data visualiseert, analyseert en manipuleert binnen deze krachtige open-source software. Maar om echt de kracht van geo-informatie te ontsluiten, is het essentieel om verder te gaan dan de basis. De Cursus QGIS Aerius bij Geo-ICT is ontworpen om je niet alleen de fundamenten bij te brengen, maar ook om je door de geavanceerde technieken te leiden die nodig zijn om complexe geodata-analyses en luchtkwaliteitsmodellering uit te voeren.

Of je nu nieuw bent in de wereld van GIS of je bestaande vaardigheden wilt uitbreiden, deze cursus biedt een hands-on benadering om QGIS te verkennen. Je leert hoe je ruimtelijke data efficiënt kunt verwerken, hoe je geavanceerde cartografische principes kunt toepassen om inzichtelijke kaarten te maken, en hoe je gegevensanalyse uitvoert die de basis vormt voor effectieve besluitvorming en milieubeheer.

Bovendien ga je dieper in op de integratie van Aerius software binnen QGIS, een essentiële vaardigheid voor iedereen die betrokken is bij milieubeoordeling en -planning in Nederland. Deze kennis stelt je in staat om nauwkeurige berekeningen uit te voeren voor stikstofdepositie, een kritiek element in de beoordeling van projecten met een potentiële impact op natuurlijke habitats.

Door de praktijkgerichte aanpak van Geo-ICT, zul je niet alleen leren over de theorie achter deze processen, maar krijg je ook de kans om direct met de software te werken aan realistische projectscenario’s. Dit zorgt ervoor dat je de cursus niet alleen verlaat met een diepgaand begrip van QGIS en Aerius, maar ook met de vaardigheden om deze tools effectief toe te passen in je professionele leven.

Het beheersen van zowel de fundamenten als de geavanceerde technieken van QGIS opent een wereld van mogelijkheden voor geo-informatie professionals. Of het nu gaat om het beheren van stedelijke ontwikkelingsprojecten, het uitvoeren van milieueffectrapportages, of het bijdragen aan duurzaamheidsinitiatieven, de vaardigheden die je bij Geo-ICT opdoet, zullen een waardevol onderdeel zijn van je toolkit.

Aerius Software: Stikstofberekeningen en Milieubeoordelingen

Aerius Software speelt een fundamentele rol in de wereld van milieubeoordeling en stikstofberekeningen in Nederland. Deze software is ontworpen om precieze analyses uit te voeren betreffende stikstofdepositie op natuurlijke habitats, een kwestie van groot belang gezien de strikte milieuwetgeving en de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen. Aerius wordt breed erkend en gebruikt door professionals die betrokken zijn bij ruimtelijke planning, milieuconsultancy, en overheidsbeleid, en staat centraal in de Cursus QGIS Aerius aangeboden door Geo-ICT.

Door het integreren van Aerius binnen QGIS, een van de meest populaire open-source GIS-platforms, kunnen gebruikers de impact van projecten op de luchtkwaliteit en specifiek stikstofdepositie analyseren met een ongekende nauwkeurigheid. Deze integratie biedt een krachtige combinatie van tools voor geodata-analyse en milieubeoordeling, essentieel voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen die voldoen aan zowel lokale als nationale milieunormen.

Het gebruik van Aerius binnen QGIS stelt je in staat om complexiteit te navigeren met betrekking tot milieu-impactbeoordelingen en zorgt voor een helder begrip van hoe voorgestelde ontwikkelingen het delicate evenwicht van onze natuurlijke omgeving kunnen beïnvloeden. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe wegen, de uitbreiding van agrarische activiteiten of de ontwikkeling van residentiële projecten, de combinatie van deze softwaretools biedt een onschatbare bron van inzicht en begeleiding.

In de cursus bij Geo-ICT leer je niet alleen hoe je de Aerius software effectief kunt gebruiken binnen QGIS, maar ook de theoretische fundamenten die ten grondslag liggen aan stikstofmodellering en milieubeoordeling. Dit bereidt je voor om geĂŻnformeerde beslissingen te nemen die bijdragen aan zowel de economische ontwikkeling als het behoud van ons milieu.

Het beheersen van deze tools via de Cursus QGIS Aerius opent een wereld van mogelijkheden voor professionals die zich inzetten voor het ontwikkelen van projecten met respect voor de natuur en die voldoen aan de strikte milieu-eisen van vandaag. Met de kennis en vaardigheden verworven bij Geo-ICT, word je een waardevolle speler in de strijd voor een duurzamere toekomst.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus QGIS Aerius?

Wanneer je de beslissing neemt om je te verdiepen in geo-informatie en milieubeoordeling, is het essentieel om te kiezen voor een opleiding die niet alleen diepgaande theoretische kennis biedt, maar ook praktische vaardigheden die direct in de praktijk toepasbaar zijn. De Cursus QGIS Aerius bij Geo-ICT onderscheidt zich om meerdere redenen als de optimale keuze voor professionals en enthousiastelingen op dit gebied. Hier zijn enkele kernpunten die onze cursus onderscheiden:

 • Praktijkgerichte Aanpak: Wij geloven in leren door te doen. Onze cursus is ontworpen om je hands-on ervaring te bieden met real-world projecten, zodat je niet alleen leert hoe je de software gebruikt, maar ook hoe je deze kunt toepassen op complexe vraagstukken in jouw werkgebied.
 • Deskundige Instructeurs: Onze docenten zijn niet alleen experts in hun vakgebied, maar hebben ook jarenlange ervaring in het toepassen van GIS en Aerius in diverse sectoren. Zij delen hun kennis en ervaringen graag om je te helpen groeien.
 • Flexibiliteit en Toegankelijkheid: We begrijpen dat onze cursisten vaak drukke professionals zijn. Daarom bieden we flexibele cursusopties, waaronder online leertrajecten die je in je eigen tempo kunt volgen.

Door voor onze cursus te kiezen, investeer je in een leerervaring die verder gaat dan de basis. Je verwerft vaardigheden die je direct kunt toepassen en die je zullen helpen uit te blinken in je carrière. Enkele van de unieke voordelen van onze cursus zijn:

 • Uitgebreide Kennis van QGIS en Aerius: Je leert niet alleen hoe je deze tools gebruikt, maar ook hoe je ze effectief kunt integreren om geavanceerde analyses en milieubeoordelingen uit te voeren.
 • Commitment aan Duurzaamheid: Wij zijn toegewijd aan het opleiden van professionals die een positieve impact kunnen maken op onze wereld. De vaardigheden die je bij ons opdoet, stellen je in staat om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en milieubescherming.

Kiezen voor de Cursus QGIS Aerius bij Geo-ICT betekent kiezen voor een toekomst waarin je uitgerust bent met de kennis en tools om een verschil te maken. Of je nu je carrière naar een hoger niveau wilt tillen, je vaardigheden wilt uitbreiden, of bij wilt dragen aan belangrijke milieuvraagstukken, onze cursus biedt je de basis die je nodig hebt.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1095,- Excl. btw

  €1095,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Voorbereiden van gegevens

  Importeer de stikstofdepositiegegevens in QGIS. Dit kunnen CSV-bestanden, Excel-spreadsheets, of directe outputs van AERIUS zijn. Zorg ervoor dat je ook de geografische basiskaarten hebt, zoals topografische kaarten, kadastergegevens of satellietbeelden

  Gegevens koppelen

  Koppel de stikstofdepositiegegevens aan de geografische locaties. Dit kan gedaan worden door middel van coördinaten of door een gemeenschappelijk veld (zoals gebiedsnaam of postcode).

  Visualisatie

  Maak gebruik van de symbolisatie- en stijlopties in QGIS om de stikstofdepositiegegevens te visualiseren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kleur gecodeerde punten, lijnen of vlakken die de intensiteit van de stikstofdepositie weergeven. Overweeg het gebruik van een kleurenschaal die duidelijk de verschillende niveaus van stikstofdepositie laat zien.

  Dag 2

  Analyse en Interactieve Functies

  Gebruik QGIS-functionaliteiten zoals ‘identify tool’ om specifieke gegevens over stikstofdepositie op specifieke punten of gebieden te bekijken. Pas indien nodig ruimtelijke analyses toe, zoals buffering of intersectie, om de impact van stikstofdepositie op bepaalde gebieden te onderzoeken.

  Kaartcreatie

  Creëer een eindkaart met alle relevante informatie, zoals een legenda, schaal, en eventuele annotaties die de kaart duidelijker maken. Zorg ervoor dat de kaart leesbaar en informatief is, met een duidelijke titel en bronvermelding.

  Exporteren en Delen:

  Exporteer je eindkaart als een afbeelding of PDF voor rapportage of presentatiedoeleinden. Overweeg om de kaart als een interactieve webmap te delen als je gegevens en resultaten breed beschikbaar wilt maken.

  Cursusduur: 2 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Begrip van Stikstofdata en GIS-concepten: Deelnemers zullen een diepgaand begrip ontwikkelen van stikstofdepositie en de basisprincipes van GIS. Dit omvat het leren over verschillende dataformaten, hoe stikstofdata wordt verzameld en geĂŻnterpreteerd, en de fundamentele werking van GIS-software zoals QGIS.
  • Vaardigheden in Data-import en -beheer in QGIS: Deelnemers zullen leren hoe ze stikstof gerelateerde gegevens in QGIS kunnen importeren, beheren en manipuleren. Dit omvat het werken met ruimtelijke en niet-ruimtelijke data, het transformeren van gegevensformaten, en het efficiĂ«nt organiseren van data binnen de software.
  • Competentie in Ruimtelijke Analyse en Visualisatie: Deelnemers zullen vaardigheden ontwikkelen in het uitvoeren van ruimtelijke analyses en het visualiseren van resultaten. Ze leren hoe ze kaarten kunnen maken met kleur gecodeerde lagen om stikstofniveaus weer te geven, hoe ze geavanceerde GIS-functies zoals buffering en intersectie kunnen toepassen, en hoe ze kaarten kunnen annoteren voor duidelijkheid en presentatiedoeleinden.
  • Toepassing van QGIS in Milieu beoordelingen: De cursisten zullen in staat zijn om hun kennis en vaardigheden toe te passen in praktische scenario’s, met name in het kader van milieu-impactbeoordelingen. Ze leren hoe ze QGIS kunnen gebruiken om milieuproblemen te analyseren, beleidsbeslissingen te ondersteunen, en effectieve rapporten en presentaties te creĂ«ren voor verschillende stakeholders.
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over QGIS Aerius

  QGIS Aerius is een gespecialiseerde cursus aangeboden door Geo-ICT Training Center, gericht op geografische informatie en luchtkwaliteitsmodellering. Het is belangrijk omdat het deelnemers de benodigde vaardigheden en kennis biedt om te excelleren in de geosector.

  De QGIS Aerius-cursus behandelt onderwerpen zoals geografische informatie, luchtkwaliteitsmodellering, Aerius software en ruimtelijke analyse. Het biedt een uitgebreide kennisbasis voor deelnemers.

  Ja, je kunt je inschrijven voor de QGIS Aerius-cursus via het inschrijfformulier bovenaan deze pagina.

  Ja, na het succesvol voltooien van de QGIS Aerius-cursus bieden we traineeships aan om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Het is een geweldige kans om praktijkervaring op te doen in de geosector.

  Ja, we bieden speciale kortingen en zakelijke pakketten voor bedrijven in de geosector die meerdere medewerkers willen inschrijven voor de QGIS Aerius-cursus. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Na het succesvol afronden van de QGIS Aerius-cursus ontvang je een officieel certificaat van Geo-ICT Training Center, Nederland.

  Voor deelname aan de QGIS Aerius-cursus dien je te beschikken over een computer met internettoegang. We voorzien je van de benodigde softwarelicenties tijdens de cursus.

  Ja, we bieden volledige ondersteuning en begeleiding tijdens de QGIS Aerius-cursus. Onze ervaren instructeurs staan klaar om je te helpen bij eventuele vragen.

  Ja, we bieden ook online leren en afstandsonderwijsopties aan voor de QGIS Aerius-cursus, waardoor je flexibel kunt studeren vanuit huis.