Functie BOR Beheerder

In de Functie BOR Beheerder beheer je objecten in de openbare ruimte zoals groen, wegen, speeltoestellen, bruggen en duikers, rioleringen, waterwegen en gebouwen.

Wat een BOR Beheerder zoal doet

Geo-ICT Training Center, Nederland - BOR BeheerderAls BOR Beheerder speel je een cruciale rol in het beheer van de openbare ruimte. Je dagelijkse activiteiten zijn zowel divers als essentieel voor het welzijn van de gemeenschap. Je takenpakket omvat het beheren en inspecteren van uiteenlopende objecten zoals groen, wegen, en speeltoestellen, maar ook complexere infrastructuur zoals bruggen, rioleringen, en gebouwen.

 • Inspectie en monitoring: Regelmatige inspecties om de staat van onderhoud te beoordelen en tijdig onderhoud of vervanging te plannen.
 • Data beheer: Het actueel houden van informatie zoals bouwjaar, locatie, en gebruikte materialen van de assets.
 • Besluitvorming ondersteunen: Analyseren van verzamelde data om weloverwogen besluiten te kunnen nemen over aanleg, onderhoud, of uitbreiding van de openbare ruimte.

De kennis en toepassing van CAD en GIS zijn hierbij onmisbaar, omdat deze technologieƫn je helpen om geografische en technische gegevens effectief te visualiseren en te beheren. Door jouw inzet blijft onze leefomgeving veilig, functioneel en aangenaam.

Dit alles maakt jouw functie niet alleen belangrijk, maar ook een strategische spil in het beheer van onze kostbare openbare ruimte. Jouw expertise zorgt ervoor dat je een sleutelrol vervult in het vormgeven van de ruimte om ons heen.

Waarom is het werk van een BOR Beheerder belangrijk?

Het belang van een BOR Beheerder kan niet worden onderschat. Deze functie draagt essentieel bij aan de kwaliteit van onze openbare ruimtes, wat op zijn beurt een grote invloed heeft op de leefbaarheid en het welzijn van de gemeenschap. Een effectieve beheerder zorgt niet alleen voor het onderhoud van de fysieke infrastructuur maar speelt ook een cruciale rol in de sociale en economische dynamiek van een gemeente.

 • Sociale samenhang: Goed beheerde openbare ruimtes bevorderen sociale interacties en gemeenschapsvorming. Ze dienen als ontmoetingsplaatsen waar burgers samenkomen, wat bijdraagt aan een sterker gemeenschapsgevoel.
 • Economische waarde: Openbare ruimtes die goed onderhouden en strategisch ontworpen zijn, trekken bedrijven en toeristen aan, wat economische voordelen oplevert voor de hele gemeenschap.
 • Duurzaamheid en milieu: Door professioneel beheer van groene ruimtes en infrastructuur draagt de BOR Beheerder bij aan duurzaamheidsinitiatieven en verbetering van de stedelijke ecologie.

De inzet van een BOR Beheerder zorgt ervoor dat openbare ruimtes niet alleen behouden blijven, maar ook evolueren om te voldoen aan de behoeften van de gemeenschap. Dit omvat alles van het beheren van parken en speelgebieden tot het waarborgen van veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen, waardoor een inclusieve en uitnodigende omgeving wordt gecreƫerd. Jouw werk als BOR Beheerder is daarom van onschatbare waarde; het draagt bij aan de levenskwaliteit van elke dag en helpt onze gemeenschappen te floreren.

De invloed van geo-informatie op een BOR Beheerder

Geo-informatie speelt een onmisbare rol in de werkzaamheden van een BOR Beheerder. Het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) stelt je in staat om complexe data over de openbare ruimte effectief te beheren en te analyseren. Dit leidt tot beter geĆÆnformeerde besluitvorming en efficiĆ«nter beheer van de openbare ruimte. Hier zijn enkele belangrijke manieren waarop GIS de functie van een BOR Beheerder beĆÆnvloedt:

 • Ruimtelijke planning en analyse: Met GIS kun je gedetailleerde kaarten creĆ«ren die helpen bij het plannen en analyseren van ruimtelijke gegevens, zoals de locaties van parken, wegen en andere openbare faciliteiten.
 • Beheer van openbare assets: GIS stelt je in staat om een nauwkeurige inventarisatie en onderhoudsplanning van openbare assets zoals groen, speeltoestellen, en infrastructuur te onderhouden.
 • Milieubeheer: Het helpt bij het monitoren van milieufactoren en het beheer van groene ruimtes, wat bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen en stedelijke ecologie.

De integratie van GIS in je dagelijkse werkzaamheden zorgt ervoor dat je met een grote mate van nauwkeurigheid kunt werken. Het stelt je in staat om complexe gegevens visueel weer te geven en biedt de mogelijkheid om deze data gemakkelijk te interpreteren en te presenteren aan belanghebbenden. Dit bevordert een transparante en effectieve communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen en belanghebbenden.

 

Informatie aanvragen  Opleiding

  Bij het Geo-ICT Training Center in Nederland krijgt elke medewerker een grondige opleiding in CAD en GIS. Specifiek voor de functie van BOR Beheerder, worden ook vaardigheden in gespecialiseerde pakketten zoals GBI en DGDialog bijgebracht. Deze kennis stelt de medewerkers in staat om actuele, betrouwbare en complete inspectiedata te verzamelen en te onderhouden. Het nauwkeurig bijhouden van deze data is cruciaal, omdat het de basis vormt voor het nemen van gefundeerde beslissingen binnen de openbare ruimtebeheer.

   

  Het verzamelen en beheren van geodata is een strategische activiteit binnen het Geo-ICT Training Center. Dit stelt de BOR Beheerder niet alleen in staat om effectief bij te dragen aan de interne processen, maar ook om waardevol te zijn voor opdrachtgevers. Hierdoor worden zij breed inzetbaar in diverse projecten waarin geo-informatie een sleutelrol speelt.

   

  Het hoofddoel van deze opleiding is om jou, als toekomstige BOR Beheerder, niet alleen uit te rusten met technische kennis, maar je ook strategisch inzicht te geven in het beheer van de openbare ruimte. Hierdoor ben je optimaal voorbereid op de dynamische uitdagingen die deze functie met zich meebrengt.

  Taken

  Als BOR Beheerder speel je een essentiƫle rol in het assetmanagement van de openbare ruimte. Jouw taken zijn divers en technisch complex, waarbij de nauwkeurigheid en actualiteit van data centraal staan. Hier zijn enkele van de kernactiviteiten die onder jouw verantwoordelijkheid vallen:

   

  • Data bijhouden: Het actueel houden van essentiĆ«le gegevens zoals het bouwjaar, de locatie, afmetingen en het materiaalgebruik van assets.
  • Analyse en interpretatie: Het gebruik van CAD en GIS technologieĆ«n om data te interpreteren en om te zetten in bruikbare informatie die besluitvorming ondersteunt.
  • Inspectie en monitoring: Regelmatige controle en beoordeling van de staat van openbare assets om te bepalen welke onderhouds- of vervangingsacties nodig zijn.
  • Proactief beheer: Op basis van verzamelde en geanalyseerde data proactieve acties plannen om de integriteit en functionaliteit van de openbare ruimte te waarborgen.

   

  Deze taken vereisen een diepgaande kennis van geo-informatietechnologieƫn en een strategische benadering van stadsplanning en -beheer. Jouw rol is cruciaal voor het duurzaam beheren van stedelijke omgevingen en het garanderen van hun veiligheid en leefbaarheid.