Functie Hydrograaf

Geo-informatie verwerven op zee

Omschrijving

In de functie hydrograaf meet je bijvoorbeeld de diepte van het water, de samenstelling van het water, het getij, de golven en de stroming. Ook controleert de Hydrograaf bijvoorbeeld of olie- en gasleidingen op de juiste plaats liggen. Dit wordt gedaan vanaf een schip door middel van bijvoorbeeld sonarapparatuur. Soms worden duikers naar beneden gestuurd voor nader onderzoek aan de zeebodem.De Hydrograaf schrijft een rapport over zijn bevindingen en verbindt daar soms aanbevelingen aan. De gegevens die hij verzamelt, worden onder andere gebruikt voor navigatiekaarten of het lokaliseren van een booreiland. Dit zijn belangrijke gegevens voor offshore- en baggerbedrijven, maar ook voor Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marine. Het is belangrijk dat een Hydrograaf geen last heeft van zeeziekte en het niet erg vindt om maanden van huis weg te zijn.

 

Informatie aanvragen  Opleiding

  De hydrograaf volgt de internationaal erkende CAT B Hydrografie. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker Hydrografie ingezet bij grote offshore bedrijven, baggerbedrijven, ingenieursbureaus, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, aannemers, de marine, de Shell, NAM, offshore constructiebedrijven, waterschappen of de Dienst der Hydrografie.

   

  Geo-ICT Training Center, Nederland

  Taken

  In de functie hydrograaf ben je specialist op het gebied van hydrografie, wat zich bezighoudt met het meten en in kaart brengen van de bodem en de waterbodem. Hier zijn vijf taken van een hydrograaf:

  1. Hydrografische metingen uitvoeren: Een hydrograaf voert verschillende metingen uit om de fysieke kenmerken van waterbodems en waterlichamen vast te leggen. Dit kan onder meer het gebruik van sonarapparatuur omvatten voor het meten van de diepte van het water en het in kaart brengen van de topografie van de bodem.
  2. Data-analyse en verwerking: Na het uitvoeren van hydrografische metingen is het de taak van de hydrograaf om de verzamelde gegevens te analyseren en te verwerken. Dit omvat het gebruik van gespecialiseerde software om meetgegevens om te zetten in bruikbare kaarten, grafieken en rapporten.
  3. Cartografie en kaartproductie: Hydrografen zijn verantwoordelijk voor het maken van hydrografische kaarten en grafische weergaven van waterlichamen en hun bodemkenmerken. Dit kan het creƫren van nauwkeurige dieptecontouren, het markeren van obstakels en het in kaart brengen van andere relevante informatie omvatten.
  4. Navigatieondersteuning bieden: Hydrografen spelen een belangrijke rol bij het verstrekken van nauwkeurige hydrografische gegevens aan maritieme gemeenschappen en navigatiediensten. Deze gegevens worden gebruikt om veilige vaarroutes vast te stellen, het ontwerpen van havens en kustverdedigingsstructuren, en het ondersteunen van de scheepvaartnavigatie in het algemeen.
  5. Onderhoud van hydrografische apparatuur: Het is de verantwoordelijkheid van een hydrograaf om de hydrografische instrumenten en apparatuur te onderhouden en te kalibreren. Dit omvat het regelmatig controleren van de apparatuur, het uitvoeren van reparaties indien nodig en het zorgen voor de juiste opslag en behandeling van de instrumenten.