Functie Maatvoerder

Iemand in de functie Maatvoerder is een professional die verantwoordelijk is voor het uitzetten en controleren van de juiste afmetingen, posities en hoogtes op een bouw- of constructieproject. Het is een belangrijke functie binnen de bouwsector en andere technische disciplines waar nauwkeurige metingen van cruciaal belang zijn.

In de afgelopen jaren heeft de bouwsector een significante digitale transformatie ondergaan, en bouwmaatvoering is daarop geen uitzondering. Traditionele meetmethoden met meetlinten, theodolieten en total stations zijn steeds vaker vervangen door geavanceerde digitale technologieën die efficiëntere en nauwkeurigere maatvoering mogelijk maken. Een van de tools die wordt gebruikt voor het voorbereiden van bouwmaatvoering is MC Next.

MC Next is een softwareplatform dat specifiek is ontwikkeld voor maatvoering in de bouwsector. Het stelt maatvoerders en andere betrokkenen in staat om digitale ontwerpinformatie te gebruiken en te integreren met meetgegevens, waardoor een naadloze overgang tussen het ontwerp en de uitvoering van het bouwproject mogelijk wordt gemaakt. Hier zijn enkele manieren waarop MC Next de bouwmaatvoering ondersteunt:

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie Maatvoerder is bekend met meerdere CAD en GIS systemen en heeft onze Leergang Maatvoering gevolgd. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt deze medewerker ingezet bij landmeet bedrijven en aannemers in Nederland.

  Taken

  De taken van een maatvoerder kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke project en de fase waarin het zich bevindt, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Uitzetten van maatvoering: Op basis van technische tekeningen en ontwerpspecificaties bepaalt de maatvoerder de exacte locatie en afmetingen van elementen op de bouwplaats. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de positionering van funderingen, muren, leidingen, bekistingen of andere constructieonderdelen. De maatvoerder maakt gebruik van meetinstrumenten zoals meetlinten, theodolieten, total stations of GPS-apparatuur om de juiste punten uit te zetten volgens de opgegeven coördinaten en hoogtes.
  • Controle van maatvoering: Naast het uitzetten van maatvoering is de maatvoerder ook verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit houdt in dat de maatvoerder regelmatig meetcontroles uitvoert om te verifiëren of de gerealiseerde elementen overeenkomen met de ontwerpspecificaties. Eventuele afwijkingen worden geïdentificeerd en gerapporteerd, zodat correctieve maatregelen kunnen worden genomen voordat de bouw vordert.
  • Communicatie en samenwerking: Een maatvoerder werkt vaak nauw samen met andere bouwprofessionals, zoals architecten, ingenieurs, aannemers en vaklieden. Effectieve communicatie en samenwerking zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de maatvoering correct wordt begrepen en uitgevoerd. De maatvoerder kan betrokken zijn bij overleg en vergaderingen om eventuele problemen of wijzigingen in de maatvoering te bespreken en oplossingen voor te stellen.