Geo-ICT Training Center, Nederland - docent Thijmen van der Pol
  • GIS, FME, Studiecoaching

Thijmen van der Pol

Mijn naam is Thijmen van der Pol en bij Geo-ICT Training Center, Nederland geef ik QGIS, FME en Atlas.ti cursussen. Ook heb ik de afgelopen 2 jaar met veel plezier meegeholpen met de ontwikkeling van de nieuwe MBO opleiding Geo, Data en Design die is gestart op verschillende MBO instellingen in Nederland.

Deze opleiding is al van start gegaan bij 3 ROC’s in Nederland:

Daarnaast vervulde ik de functie van cursuscoördinator waarbij ik me bezig hield met planning & coördinatie, begeleiden docenten, het ontwikkelen van lesmateriaal en het bewaken van de kwaliteit van de cursussen.

Deze functie heb ik in juli 2023 overgedragen aan Violet Bothof. Na de zomervakantie van 2023 blijf ik betrokken bij Geo-ICT maar dan meer als ( freelance ) docent en studiecoach.

Bij het ontwikkelen van een Geo-ICT curriculum zijn er verschillende belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden. Hier zijn drie zaken om vooral op te letten:

  • Relevantie en actualiteit: Zorg ervoor dat het curriculum up-to-date is en aansluit bij de huidige ontwikkelingen en trends in het vakgebied van Geo-ICT. Technologieën en methoden evolueren voortdurend, dus het is essentieel om ervoor te zorgen dat de leerinhoud de meest recente kennis en praktijken weerspiegelt. Dit kan onder meer het betrekken van experts uit de industrie om feedback te krijgen, en het regelmatig herzien van het curriculum om het actueel te houden.
  • Evenwicht tussen theoretische kennis en praktische vaardigheden: Een goed Geo-ICT curriculum moet een evenwichtige mix bieden van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Studenten moeten niet alleen begrijpen hoe geospatiale technologieën werken en worden toegepast, maar ook hands-on ervaring krijgen met het gebruik van relevante software, tools en apparatuur. Praktische opdrachten, projecten en stages kunnen worden opgenomen om studenten de mogelijkheid te bieden hun vaardigheden in echte scenario’s te oefenen.
  • Interdisciplinaire benadering: Geo-ICT is een multidisciplinair vakgebied dat raakvlakken heeft met geografie, informatica, cartografie, geodesie en andere gerelateerde gebieden. Het curriculum moet een interdisciplinaire benadering volgen en verschillende aspecten integreren om studenten een brede en diepgaande kennis te bieden. Dit omvat niet alleen technische onderwerpen, maar ook de context waarin Geo-ICT wordt toegepast, zoals milieukwesties, stadsplanning, landbouw, transport en nog veel meer