Geo-ICT in het Onderwijs

Geo-ICT Training Center, Nederland biedt samen met andere opleiders een mbo, hbo en wo opleiding in de Geo-ICT

wo Unigis ( MSc )

Een Geo-ICT master degree behalen naast je werk is een behoorlijke opgave, maar zeker niet onmogelijk. De UniGIS is wereldwijd erkend en leidt op tot MSc in Geographical Information Sciences. UNIGIS is een wereldwijd netwerk van universiteiten die sinds 1990 samenwerken bij het ontwerpen en aanbieden van afstandsonderwijs in geografische informatiesystemen en wetenschap. Geo-ICT Training Center, Nederland neemt deel in de adviescommissie van de UniGIS opleiding.

hbo Geo-ICT ( BSc )

mbo Geodata en Design

Geo-ICT Training Center, Nederland is actief betrokken bij de ontwikkeling van mbo Geo curricula. Om de mbo opleidingen zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt te laten aansluiten zijn in Nederland een aantal keuzedelen ingevoerd. De volgende keuzedelen zijn interessant voor de geosector en geregistreerd bij de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)

 • Inleiding geo-informatie
 • Geo-ICT
 • Maatvoeringtechnieken
 • 3D modellering in de infra
 • Drones techniek
 • Drones toepassingen
 • ICT toepassen op de bouwplaats
 • Precisielandbouw
 • Toegepast Ruimtelijk ontwerp en media uitingen.

Twee van onze docenten zijn betrokken bij het ontwikkelen van de mbo Geodata & Design. Deze opleiding is al van start gegaan bij 3 ROC’s in Nederland:

mbo Landmeetkunde

Het SOMA College in Harderwijk biedt een mbo Landmeetkunde opleiding. Wij werken prettig met hun samen door cursussen te geven aan docenten en één van onze docenten wordt ingezet voor het geven van vakken.

Earth Valley / geo vakgroep ROC Midden Nederland

In het kader van de Earth Valley initiatieven is ROC Midden-Nederland bezig met het oprichten van een geo-vakgroep. Dit wordt gefinancierd door de RIF Geo-ICT – regio Amersfoort.

Voorgezet onderwijs

In het voorgezet onderwijs, met name in de aardrijkskunde lessen, wordt QGIS toe gepast. Er is veel data en ook lesmateriaal al beschikbaar, bijvoorbeeld op het portaal van EduGIS. Om docenten daarmee op gang te helpen hebben we de leergang GIS voor  geografie docenten ontwikkeld.

Stap in de wereld van geo-informatie

Steeds meer mbo(4), hbo en wo afgestudeerden in studierichtingen zoals:

Aardrijkskunde, Aardwetenschappen, Archeologie, Bedrijfskunde, Bio-Informatica, Biologie, Bodemkunde, Bos- en Natuurbeheer, Chemie, Cultureel Erfgoed, Datascience, Defensie, Diermanagement, Ecologie, Environment, Geodesie, Geomedia, Geschiedenis, Informatica, Internationale business, Kust- en Zeewater, Landbouw, Landmeetkunde, Management Leefomgeving, Milieukunde, Muziek Technologie, Natuurkunde, Plantwetenschappen, Rechten, Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme, Watermanagement, Wildlife Management, Wiskunde, Zeevaart

kiezen ons werken-en-verder studeren traject en worden vaak ook trainee bij ons.

Van landmeet sector naar geosector

Dankzij de snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de landmeetsector getransformeerd tot de geosector, waarin geospatiale technologie√ęn en diensten centraal staan. De opkomst van geospatiale data, satellietnavigatie en geografische informatiesystemen (GIS) heeft de mogelijkheden voor geografische data-acquisitie, analyse en visualisatie aanzienlijk vergroot. Hierdoor kunnen landmeters nu nauwkeurigere metingen uitvoeren en complexe georuimtelijke vraagstukken oplossen. De geosector heeft geleid tot nieuwe toepassingen in verschillende domeinen, zoals ruimtelijke planning, milieubeheer, transport, landbouw en smart cities, waardoor de sector een belangrijke rol speelt bij het begrijpen en benutten van de ruimtelijke omgeving.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Manager

Mijn naam is Anton Schutte Algemeen manager. Wilt u meer informatie? Bel: 055 844 42 20 of klik hier:

Contact

Veelgestelde vragen

 • CAD (Computer-Aided Design) en GIS (Geographic Information System) zijn beide technologie√ęn die worden gebruikt voor het werken met ruimtelijke gegevens, maar ze hebben verschillende toepassingen en functionaliteiten.
 • CAD richt zich voornamelijk op het ontwerpen en modelleren van fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen en machines. Het wordt vaak gebruikt in architectuur, bouwkunde en werktuigbouwkunde om technische tekeningen en ontwerpen te maken. CAD-software biedt geavanceerde 2D- en 3D-tekenfuncties en ondersteunt gedetailleerde geometrische bewerkingen.
 • GIS daarentegen richt zich op het verzamelen, beheren, analyseren en visualiseren van geografische gegevens. Het legt de nadruk op de ruimtelijke context van gegevens en stelt gebruikers in staat om relaties en patronen te begrijpen tussen verschillende lagen van informatie, zoals landgebruik, demografie, natuurlijke hulpbronnen en infrastructuren. GIS-software biedt geavanceerde kaartvisualisatie, gegevensanalyse en georuimtelijke modelleringstools.
 • Het belangrijkste verschil tussen CAD en GIS is dat CAD gericht is op het ontwerpen en modelleren van individuele objecten, terwijl GIS gericht is op het begrijpen en analyseren van geografische gegevens op een bredere schaal. CAD is meer gericht op technische aspecten van objecten, terwijl GIS de nadruk legt op de ruimtelijke relaties en context van gegevens. Beide technologie√ęn kunnen echter complementair zijn en in sommige gevallen worden ge√Įntegreerd om complexe projecten aan te pakken waarin zowel ontwerp als ruimtelijke analyse nodig zijn.

ArcGIS en QGIS zijn beide populaire geografische informatiesystemen (GIS), maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide.

ArcGIS is een commercieel GIS-platform ontwikkeld door Esri. Het biedt een uitgebreid scala aan tools en functionaliteiten voor gegevensanalyse, gegevensbeheer en kaartvisualisatie, met een nadruk op gebruiksgemak en ondersteuning voor bedrijfsoplossingen. Het wordt vaak gebruikt in professionele omgevingen en biedt uitgebreide technische ondersteuning en trainingsmogelijkheden, maar het vereist een licentie en kan kostbaar zijn.

QGIS daarentegen is een open-source GIS-software die gratis beschikbaar is. Het biedt ook een breed scala aan functionaliteiten, waaronder gegevensanalyse, gegevensbeheer en kaartvisualisatie, maar met een grotere nadruk op flexibiliteit en aanpasbaarheid. QGIS wordt vaak gebruikt door onderzoekers, academici en gemeenschappen die op zoek zijn naar een kosteneffectieve GIS-oplossing. Het heeft een actieve gebruikersgemeenschap en biedt mogelijkheden voor aanpassing door middel van plug-ins en uitbreidingsmogelijkheden.

Over het algemeen kunnen zowel ArcGIS als QGIS worden gebruikt voor het uitvoeren van geospatiale analyses en het maken van kaarten, maar het belangrijkste verschil ligt in de licentiekosten, gebruiksgemak en mate van aanpasbaarheid. De keuze tussen beide hangt af van de specifieke behoeften en het budget van de gebruiker.

Het Europese Copernicus-programma is een ambitieus initiatief van de Europese Unie voor aardobservatie en monitoring van onze planeet. Het programma is bedoeld om betrouwbare en actuele informatie te verstrekken over verschillende aspecten van het milieu en de veiligheid. Het omvat een reeks satellieten, in-situ sensoren en gegevensdiensten die gegevens verzamelen over onder andere klimaatverandering, luchtkwaliteit, landgebruik, mariene omgeving en natuurrampen. Deze gegevens worden vrij beschikbaar gesteld aan gebruikers over de hele wereld, waaronder beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en het publiek. Het Copernicus-programma speelt een cruciale rol bij het bevorderen van duurzaamheid, veerkracht en het nemen van ge√Įnformeerde beslissingen op het gebied van milieu en veiligheid.

Bij Geo-ICT Training Center, Nederland bieden we 60 MOOC’s aan.¬†Een MOOC (Massive Open Online Course) is een educatieve cursus die online wordt aangeboden en toegankelijk is voor een groot aantal deelnemers wereldwijd. Deze cursussen worden meestal ontwikkeld door gerenommeerde universiteiten, onderwijsinstellingen of experts in specifieke vakgebieden. MOOCs bieden deelnemers de mogelijkheid om op hun eigen tempo te leren, met flexibele toegang tot leermaterialen zoals video’s, tekstmateriaal en interactieve oefeningen. Ze bevorderen ook vaak peer-to-peer interactie en samenwerking via discussieforums en virtuele gemeenschappen. MOOCs worden meestal gratis aangeboden, hoewel er soms kosten verbonden kunnen zijn aan certificering of speciale functies.

 • Het begint ermee dat je je CV en motivatie mailt naar info@geo-ict.nl
 • Daarna volgt er een online gesprek? We gebruiken meestal google meet maar MS Teams kan ook
 • We gaan meteen samenwerken om je CV interessant te maken voor de geosector.¬†
 • Je volgt eventueel gratis een cursus bij ons zodat we elkaar leren kennen.
 • En we gaan je een aanbieding doen.
 • Tot slot wordt je aangenomen en we bouwen samen aan je CV.
 • Er volgen al vrij snel gesprekken met een of meer van onze opdrachtgevers.
 • Het zal je net zo vergaan als trainees die je voor gingen.

Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support. Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

Als je een opleiding volgt is het van groot belang te weten waarom je dat doet en wat je ermee wilt bereiken. Bij ons staat voorop dat je als mens happy bent en al een baan hebt die je erg leuk vind. Dan heb je goede vertrekpunten. Bij ons kun je naast je studie gebruik maken van meer dan 200 praktijkcursussen die in contact les in kleine groepen worden gegeven. Je hebt dus veel contacten met docenten en andere mensen die in de praktijk werken. Je bouwt een gedegen netwerk op.

Daarnaast wordt je door onze studiecoach en door onze docenten begeleid en geholpen in je studie. Deze studiecoaches en docenten hebben die master meestal al gedaan. Dus ze weten waar ze het over hebben. Wij kijken ook doorlopend naar je CV. Die wordt steeds beter naarmate je meer EC punten hebt behaald en praktijkcursussen hebt gevolgd.

Wil je meer weten? Stuur een mail naar: Violet.Bothof@geo-ict.nl

 • Dat kan zeker. Het grote voordeel is dat je al werkt en de kost verdient. Je bouwt geen studieschulden op. Als je interesse hebt stuur dan je CV naar Violet.Bothof@geo-ict.nl
 • Je gaat naast je werk de hbo Geo-ICT volgen. Zie hier voor meer informatie.
 • Kijk ook even naar Simon. Hij heeft mbo landmeetkunde gevolgd bij het SOMA College in Harderwijk en volgt nu de hbo Geo-ICT.

Ja, Geo-ICT Training Center, Nederland is opleidingen provider voor het UWV. Diverse mensen hebben al scholingen, die door het UWV betaald worden, bij ons gevolgd. Mail ons je wensen dan mailen we je een UWV-proof offerte die je kunt voorleggen bij je UWV contactpersoon.

Dat kan zeker. Laat je leiden door het gevoel in je. Laat je werkelijke wensen en verlangens boven komen en ga er gewoon achteraan. Mail je CV en motivatie naar info@geo-ict.nl en we plannen een online gesprek met je in.