Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Wat is geosector?

Geo-ICT Training Center, Nederland - Wat is GeosectorDe geosector in Nederland bestaat uit een grote groep organisaties die zich bezighouden met het verzamelen, verwerken, analyseren en toepassen van geo-informatie. Met een aantal satellieten wordt de gehele aardbol voortdurend gescand en gefotografeerd.

Daarnaast worden er diverse in situ metingen ter land, ter zee en in de lucht gedaan middels sensoren, 3D-scanners en Robotic Total Stations. We maken daarbij gebruik van Internet of Things. We zijn bezig van iedere stad in Nederland een digitaal 3D citymodel te maken. De bouwsector mag dit 3D model, die we natuurlijk BIM-proof maken, gebruiken om een stad aan de kust die onder dreigt te lopen in Drenthe opnieuw te printen.

Met al die ingewonnen geodata houden wij de basisregistraties zoals adressen en gebouwen, kadaster, kabels en leidingen en topografie. Deze geo-informatie is vrij beschikbaar voor iedereen. Wij helpen andere vakgebieden deze geo-informatie te vinden, te gebruiken en in te zetten in hun voordeel.

Het is wettelijk geregeld dat een aantal van deze organisaties verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van één of meer van de geo-georiënteerde basisregistraties: Kadaster (BKR), Adressen en Gebouwen (BAG), Waardevastgoed (WOZ), Grootschalige Topografie (BGT), Bodem (BRO), Topografie (BRT) en Kabels en Leidingen (WION).

Deze organisaties leveren regelmatig de geo-data aan de Landelijke Voorziening (LV). Deze geografische data is voor iedereen in Nederland beschikbaar via het Publiek Domein op Kaart (PDOK).

Over welke groepen organisaties hebben we het?

Adviesbureaus, landbouwcollectieven, architectenbureaus, baggerbedrijven, aannemers, data-analysebedrijven, gemeenten, aannemers, ingenieursbureaus, kadaster, landbouwbedrijven, landmeters, landschappen, ministeries, onderwijs, natuurmonumenten, offshore, milieudiensten, provincies, Rijkswaterstaat, softwarebureaus, spoorwegen, veiligheidsregio’s, verzekeraars, waterschappen en woningcorporaties.

CAD en GIS worden steeds vaker gebruikt in alle onderwijsniveaus in Nederland. Op middelbare scholen wordt GIS opgenomen in het aardrijkskundeonderwijs.

Geo-ICT Training Center, Nederland is een platform voor starters in de geo-sector en leidt mensen op voor verschillende functies bij onze opdrachtgevers.

In Nederland zijn de komende jaren honderden Geo-ICT-medewerkers nodig. Wil je werken met geo-informatie en CAD en GIS en wil jij je loopbaan starten bij één van onze opdrachtgevers?

Geo-ICT Training Center, Nederland is een platform voor Geo-ICT Trainees in de geo-sector. In deze sector wordt de komende jaren veel nieuwe personeel gevraagd. We leiden Geo-ICT Trainees doelgericht op en helpen ze aan de slag in ons boeiende vakgebied. Door onze opdrachtgevers wordt ons voortdurend om personeel gevraagd. Daarnaast zoeken we (freelance) docenten voor het geven van cursussen. Raadpleeg hieronder onze functiecatalogus.