Geo-ICT: Wat is geosector?

Geo-ICT Training Center, Nederland - Wat is geosector

De geosector in Nederland bestaat uit een grote groep organisaties die zich bezighouden met het verzamelen, verwerken, analyseren en toepassen van geo-informatie. Met een aantal satellieten wordt de gehele aardbol voortdurend gescand en gefotografeerd.

Daarnaast worden er diverseĀ  metingen ter land, ter zee en in de lucht gedaan middels sensoren, 3D-scanners en Robotic Total Stations. We maken daarbij gebruik van Internet of Things. We zijn bezig van iedere stad in Nederland een digitaal 3D citymodel te maken. De bouwsector kan dit 3D model, goed gebruiken en het past ook goed in het Bouw-Informatie-Model (BIM) dat sterk in opkomst is. Het is mogelijk dat in de toekomst zoā€™n BIM model gebruikt kan worden, om een stad aan de kust die onder dreigt te lopen in Drenthe opnieuw te ā€˜printenā€™.

Met al die ingewonnen geodata houden wij de basisregistraties zoals adressen en gebouwen, kadaster, kabels en leidingen en topografie bij. Deze geo-informatie is vrij beschikbaar voor iedereen. Wij helpen andere vakgebieden deze geo-informatie te vinden, te gebruiken en in te zetten in hun voordeel.

Het is wettelijk geregeld dat een aantal van deze organisaties verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van ƩƩn of meer van de geo-georiƫnteerde basisregistraties: Kadaster (BKR), Adressen en Gebouwen (BAG), Waardevastgoed (WOZ), Grootschalige Topografie (BGT), Bodem (BRO), Topografie (BRT) en Kabels en Leidingen (WIBON).

Deze organisaties leveren regelmatig de geo-data aan de Landelijke Voorziening (LV). Deze geografische data is voor iedereen in Nederland beschikbaar via het Publiek Domein op Kaart (PDOK).

Over welke groepen organisaties hebben we het?

Adviesbureaus, landbouwcollectieven, architectenbureaus, baggerbedrijven, aannemers, data-analysebedrijven, gemeenten, aannemers, ingenieursbureaus, kadaster, landbouwbedrijven, landmeters, landschappen, ministeries, onderwijs, natuurmonumenten, offshore, milieudiensten, provincies, Rijkswaterstaat, softwarebureaus, spoorwegen, veiligheidsregioā€™s, verzekeraars, waterschappen en woningcorporaties.