GIS voor Geografie docenten

Onderwijs en Omscholing

Onderwijs en Omscholing

De deelnemers leren werken met GIS en krijgen handvatten GIS te gaan toe passen in hun aardrijkskundelessen.

Cursusduur: 3 dagen

Gegeven door:

Maarten Wouters
Nederlands

Introductie tot Geografische Informatie Systemen (GIS)

In onze hedendaagse wereld is geo-informatie essentieel voor alles, van stadsplanning en beheer van natuurlijke hulpbronnen tot aan onze dagelijkse navigatie. Geografische Informatie Systemen (GIS) stellen ons in staat om ruimtelijke gegevens niet alleen te verzamelen en te beheren, maar deze ook te analyseren en visueel aantrekkelijk te presenteren. Dit maakt GIS tot een onmisbare tool voor het begrijpen en vormgeven van onze omgeving.

Voor geografie docenten opent GIS nieuwe mogelijkheden om hun lessen te verrijken en studenten een dieper inzicht te geven in geografische processen. Het integreren van GIS in het curriculum maakt het mogelijk om complexe concepten op een interactieve manier te onderwijzen, van klimaatverandering tot stedelijke ontwikkeling. De cursus GIS voor Geografie Docenten bij Geo-ICT is ontworpen om docenten de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen om deze technologie effectief in hun onderwijs toe te passen.

Deze cursus biedt een diepgaande verkenning van GIS, van de basisprincipes tot geavanceerde toepassingen zoals QGIS software en OpenStreet Maps. Geo-ICTā€™s expertise zorgt voor een solide fundament voor docenten om met vertrouwen GIS-projecten in hun lessen te integreren. Tijdens de cursus wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van EduGIS.

Geo-ICT Training Center, Nederland kan je ook op gang helpen in de klas. We hebben docenten aardrijkskunde op inhuurbasis beschikbaar.

De Basis van GIS Verkennen

Als je denkt aan Geografische Informatie Systemen (GIS), wat komt er dan in je op? Misschien beelden van complexe kaarten of uitgebreide data-analyses. Maar laten we eens terugkeren naar de basis en de kern van wat GIS echt betekent voor geografie docenten en hoe het kan dienen als een krachtig hulpmiddel in het onderwijs.

Op het meest fundamentele niveau stelt GIS ons in staat om de wereld om ons heen te visualiseren, begrijpen, interpreteren en presenteren door middel van digitale kaarten. Het gaat hierbij niet alleen om de locatie van objecten, maar ook om het verhaal dat deze locaties vertellen door middel van hun relaties, patronen, en trends. Hier zijn een paar kernpunten die de basis vormen van GIS:

 • Visualisatie: GIS vertaalt complexe gegevenssets naar duidelijke en begrijpelijke visuele kaarten. Deze kaarten kunnen dan worden gebruikt om geografische concepten of patronen eenvoudig te demonstreren en te onderwijzen.
 • Analyse: Met GIS kun je gegevens analyseren om relaties, patronen, en trends te ontdekken. Dit kan variĆ«ren van het volgen van klimaatverandering tot aan het analyseren van demografische gegevens.
 • Data Management: GIS helpt bij het efficiĆ«nt verzamelen, opslaan, en beheren van geografische gegevens (geodata). Dit is cruciaal voor onderwijsdoeleinden waar up-to-date en nauwkeurige informatie van belang is.

Deze basisprincipes van GIS zijn niet alleen fundamenteel voor de technologie zelf, maar ook voor hoe we als docenten deze kunnen toepassen in onze lessen. Door het gebruik van GIS kunnen we onze studenten een dieper inzicht geven in de materie, hen leren kritisch te denken over geografische vraagstukken, en hen voorbereiden op een toekomst waarin geo-informatie een centrale rol speelt.

Bij de cursus GIS voor Geografie Docenten van Geo-ICT duiken we diep in deze principes en meer. We verkennen niet alleen de theorie achter GIS, maar richten ons ook op praktische toepassingen. Docenten leren hoe ze GIS-projecten kunnen ontwikkelen en implementeren in hun eigen lessen, van eenvoudige visualisaties tot complexe analyses. Deze hands-on benadering zorgt ervoor dat docenten vertrouwd raken met de software, zoals QGIS en OpenStreet Maps, en leren hoe ze deze effectief kunnen inzetten als educatieve tools.

In deze cursus zul je ontdekken dat GIS veel meer is dan alleen software; het is een nieuwe manier van denken over geografie, een manier die studenten niet alleen informatie geeft, maar ze ook leert om deze informatie te interpreteren en toe te passen. Dit is de ware kracht van GIS in het onderwijs, en het is wat wij bij Geo-ICT willen delen met elke geografie docent die streeft naar innovatie in hun lessen.

Het Belang van GIS in het Onderwijs

Geografische Informatie Systemen (GIS) hebben een revolutionaire impact op het onderwijs, vooral binnen de geografie. Door GIS te integreren in de lesplannen, kunnen docenten niet alleen de manier waarop studenten leren verrijken, maar hen ook voorbereiden op een toekomst waarin geo-informatie een sleutelrol speelt. Het belang van GIS in het onderwijs overstijgt de traditionele lesmethoden en opent een wereld van interactieve en praktische leermogelijkheden. Hier zijn enkele kernpunten die het belang van GIS in het onderwijs benadrukken:

 • Interactief Leren: GIS maakt het onderwijs meer interactief en betrokken. Studenten kunnen real-world data analyseren en visualiseren, waardoor abstracte concepten concreet worden.
 • Kritisch Denken: Het gebruik van GIS moedigt studenten aan tot kritisch denken en probleemoplossend werken door ze complexe geografische data te laten onderzoeken en interpreteren.
 • Voorbereiding op de Toekomst: Kennis van GIS bereidt studenten voor op een breed scala aan carriĆØres waar geo-informatie van cruciaal belang is, van stadsplanning en milieubeheer tot volksgezondheid en noodhulp.

Het gebruik van GIS in het onderwijs biedt een unieke kans om de traditionele grenzen van het klaslokaal te doorbreken. Docenten kunnen geografische vraagstukken tot leven brengen, zoals klimaatverandering, urbanisatie, en natuurbehoud, door studenten de tools te geven om deze kwesties op een kaart te visualiseren en analyseren. Dit niet alleen verhoogt hun begrip van wereldwijde uitdagingen, maar ontwikkelt ook hun vermogen om deel te nemen aan oplossingsgerichte discussies.

De cursus GIS voor Geografie Docenten van Geo-ICT speelt in op deze educatieve behoeften door docenten te voorzien van zowel de theoretische basis als de praktische vaardigheden die nodig zijn om GIS met succes in hun lessen te integreren. Door deel te nemen, kunnen docenten:

 • Ontdekken hoe ze interactieve kaarten en geografische analyses kunnen gebruiken om leerlingen te boeien.
 • Leren hoe ze projectgebaseerd leren met GIS kunnen implementeren, waardoor studenten hands-on ervaring krijgen met het oplossen van echte problemen.
 • Inzicht krijgen in de nieuwste GIS-technologieĆ«n en hoe deze kunnen worden toegepast in educatieve settings.

Het integreren van GIS in het onderwijs is meer dan een technologische upgrade; het is een fundamentele verschuiving in hoe we geografische kennis en inzichten overbrengen. Door het aanbieden van deze cursus streeft Geo-ICT ernaar docenten te empoweren om deze verandering te leiden en studenten voor te bereiden op een wereld waarin geo-informatie overal is.

Wat je Zult Leren in de Cursus GIS voor Geografie Docenten

Toepassen van GIS in Aardrijkskundelessen

Het integreren van Geografische Informatie Systemen (GIS) in aardrijkskundelessen transformeert niet alleen de manier waarop leerlingen leren, maar biedt ook een dieper begrip van complexe geografische vraagstukken. Door praktische toepassingen van GIS kunnen docenten een dynamische leeromgeving creƫren die zowel informatief als boeiend is. Hier zijn enkele concrete manieren waarop GIS kan worden toegepast in het onderwijs:

 • Analyseren van Geografische Trends: Studenten kunnen GIS gebruiken om veranderingen in het landschap, bevolkingsgroei, en klimaatverandering te visualiseren en te analyseren.
 • Kaartmaken en Ruimtelijke Analyse: Door het creĆ«ren van eigen kaarten leren studenten hoe geografische data geĆÆnterpreteerd en gepresenteerd wordt.
 • Projectgebaseerd Leren: GIS faciliteert projectgebaseerd leren, waarbij studenten eigen onderzoeksprojecten kunnen opzetten en uitvoeren, gebruikmakend van geografische data.

Door GIS in te zetten in aardrijkskundelessen, kunnen docenten leerlingen niet alleen leren hoe geografische informatie wordt verzameld en geanalyseerd, maar ook waarom deze informatie van belang is voor het begrijpen van onze wereld. Enkele voorbeelden van projecten die kunnen worden ondernomen zijn:

 • Stedelijke Planning: Studenten onderzoeken hoe stedelijke gebieden groeien en veranderen, en bedenken plannen voor duurzame ontwikkeling.
 • Milieubeheer: Het analyseren van de impact van menselijke activiteit op natuurlijke habitats en het ontwikkelen van oplossingen om deze effecten te verminderen.
 • Noodhulp en Rampenplanning: Het gebruik van GIS om te begrijpen hoe natuurlijke rampen invloed hebben op bevolkingscentra en hoe effectieve noodhulp kan worden gepland.

De cursus GIS voor Geografie Docenten bij Geo-ICT biedt docenten de tools en kennis om deze toepassingen en meer te integreren in hun lessen. Docenten leren niet alleen over de software en technologie achter GIS, maar krijgen ook praktische tips en strategieƫn om leerlingen te betrekken en te motiveren. Dit stelt docenten in staat om:

 • Een interactieve leerervaring te bieden die verder gaat dan traditionele lesmethoden.
 • Studenten te voorzien van praktische vaardigheden die waardevol zijn in de moderne arbeidsmarkt.
 • Bij te dragen aan de ontwikkeling van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden bij studenten.

Door het toepassen van GIS in aardrijkskundelessen openen we de deur naar een wereld van exploratie en ontdekking, waarbij studenten niet alleen leren over de wereld waarin ze leven, maar ook hoe ze een positieve impact kunnen hebben op die wereld. Geo-ICT is toegewijd aan het ondersteunen van docenten in deze missie, door middel van onze uitgebreide GIS-cursus voor geografie docenten.

Praktische GIS Oefeningen en Projecten

Een van de meest opwindende aspecten van het leren van Geografische Informatie Systemen (GIS) is de kans om theorie toe te passen in de praktijk door middel van hands-on oefeningen en projecten. Dit is niet alleen essentieel voor het versterken van het begrip van studenten over GIS, maar het biedt ook waardevolle ervaringen die hun kijk op geografie en ruimtelijke analyses zullen veranderen. In de cursus GIS voor Geografie Docenten bij Geo-ICT, besteden we aanzienlijke aandacht aan deze praktische component, waarmee docenten leren hoe ze boeiende en educatieve oefeningen voor hun studenten kunnen ontwerpen. Enkele voorbeelden van praktische oefeningen en projecten zijn:

 • Kaartanalyse: Studenten leren hoe ze kaarten kunnen analyseren en zelf kaarten kunnen maken met behulp van GIS-software. Dit helpt hen niet alleen de geografische concepten die ze leren te visualiseren, maar ook te begrijpen hoe gegevens worden omgezet in bruikbare informatie.
 • Veldwerk: Het integreren van veldwerk met GIS, waarbij studenten naar buiten gaan om gegevens te verzamelen die later in de klas kunnen worden geanalyseerd. Dit verbindt de digitale wereld van GIS met de fysieke wereld om hen heen.
 • Projecten over Lokale Geografische Kwesties: Studenten werken aan projecten die lokale geografische kwesties onderzoeken, zoals stedelijke ontwikkeling, milieubeheer, of de planning van openbare voorzieningen. Dit moedigt hen aan om kritisch na te denken over de rol van geografie in hun eigen gemeenschap.

Deze projecten en oefeningen zijn ontworpen om studenten niet alleen vertrouwd te maken met de technische aspecten van GIS, maar ook om hen te laten zien hoe geografische informatie kan worden gebruikt om echte problemen op te lossen. Door het toepassen van GIS in deze contexten, ontwikkelen studenten een dieper begrip van de materie en verwerven ze vaardigheden die in veel verschillende carriĆØres van pas zullen komen.

Geo-ICT zorgt ervoor dat docenten die deze cursus volgen uitgerust zijn met een reeks tools en technieken om:

 • Boeiende en relevante oefeningen te creĆ«ren die studenten motiveren om dieper in de wereld van GIS te duiken.
 • GIS-projecten te begeleiden die studenten aanmoedigen om zelfstandig en in teams te werken, waarbij ze kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen.
 • De mogelijkheden van GIS te benutten om het onderwijs te verrijken en studenten voor te bereiden op de toekomst.

Door deze focus op praktische toepassingen, zorgt de cursus van Geo-ICT ervoor dat geografie docenten de vaardigheden en het vertrouwen hebben om GIS effectief in hun lessen te integreren, waardoor hun studenten kunnen profiteren van een rijke, interactieve leerervaring.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus GIS voor Geografie Docenten?

De beslissing om je te verdiepen in de wereld van Geografische Informatie Systemen (GIS) is een belangrijke stap naar het verrijken van je onderwijs en het voorbereiden van je studenten op een toekomst waarin geodata een centrale rol speelt. De cursus GIS voor Geografie Docenten bij Geo-ICT onderscheidt zich door een aantal sleutelfactoren die ons programma uniek maken. Hier zijn de redenen waarom onze cursus de juiste keuze is voor jou:

 • Deskundige Instructeurs: Onze docenten zijn niet alleen experts in GIS, maar hebben ook een passie voor onderwijs en het delen van hun kennis. Dit zorgt voor een leerervaring die zowel diepgaand als inspirerend is.
 • Praktijkgerichte Leerervaring: Wij geloven in leren door te doen. Onze cursus is rijk aan praktische oefeningen en projecten die je direct kunt toepassen in je eigen lessen, waardoor je leerlingen een interactieve en betrokken leerervaring biedt.
 • Toegang tot de Laatste TechnologieĆ«n: De wereld van GIS is voortdurend in ontwikkeling. Bij ons blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste software en technologische innovaties, zoals QGIS en OpenStreet Maps, waardoor je onderwijs actueel en relevant blijft.

Daarnaast biedt Geo-ICT unieke voordelen die je nergens anders vindt:

 • Flexibele Leerpaden: Wij begrijpen dat elke docent uniek is. Ons programma biedt daarom flexibiliteit in hoe je leert, met opties die passen bij jouw schema en jouw specifieke onderwijsbehoeften.
 • Toewijding aan Jouw Succes: Ons doel is niet alleen om je kennis te laten maken met GIS, maar ook om je te ondersteunen bij elke stap van het integreren van GIS in je lessen. Van technische ondersteuning tot pedagogisch advies, wij staan voor je klaar.

Door te kiezen voor onze cursus, kies je niet alleen voor een opleiding in GIS. Je kiest voor een programma dat is ontworpen om jou te empoweren, je onderwijs te transformeren, en je studenten voor te bereiden op de toekomst. Met Geo-ICT neem je deel aan een gemeenschap die is toegewijd aan onderwijsinnovatie en de kracht van geodata. Sluit je vandaag nog aan bij onze cursus en ontdek hoe GIS jouw lessen kan verrijken en je studenten kan inspireren.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  ā‚¬1695,- Excl. btw

  ā‚¬1695,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Deze dag krijgt u een compleet overzicht van het pakket. De hele gebruikersinterface wordt doorlopen zodat u daar al snel de weg in weet. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, visualiseren geodata, tekst labels, thematische presentaties, uitwisseling met andere systemen zoals Office, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps.

  Dag 2

  Op een goed gevulde GIS database kunnen diverse queries en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS. Analyses doen en de resultaten visualiseren. In deze dag krijgt u kennis van en inzicht in het structureren van ruimtelijke informatie in rastermodellen en vectormodellen. Aan de hand verschillende vraagstukken en praktijktoepassingen wordt duidelijk gemaakt hoe GIS analyses kunnen bijdragen aan het verstrekken of verkrijgen van informatie over ruimtelijke vraagstukken. De cursist oefent met overlay analyses en buffer analyses, en nabijheidsanalyses. Tot slot leert u een fraaie opmaak te maken en kaartjes af te drukken.

  Dag 3

  Er worden een aantal cases behandeld die bruikbaar zijn voor Aardrijkskunde lessen,

  Cursusduur: 3 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Het kunnen uitvoeren van GIS gerelateerde oefeningen
  • Het kunnen onderwijzen in GIS tijdens uw aardrijkskunde lessen
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privƩ cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over GIS voor Geografie docenten

  Deze cursus is gericht op geografie docenten die hun kennis van GIS willen uitbreiden en praktisch willen toepassen in hun lessen.

  De cursus is speciaal ontworpen voor geografie docenten die GIS willen integreren in hun onderwijs.

  De cursus omvat het werken met QGIS softwarepakket en Openstreet Maps.

  De cursus biedt praktische kennis en oefeningen om GIS effectief te integreren in aardrijkskundelessen, wat bijdraagt aan een beter ruimtelijk inzicht bij studenten.

  Er zijn geen specifieke toelatingseisen, maar enige voorkennis van GIS is aanbevolen.

  De cursus duurt een aantal weken en bestaat uit een mix van theorie en praktische oefeningen.

  Ja, na afronding van de cursus ontvangen deelnemers een certificaat dat hun kennis en vaardigheden in GIS aantoont.

  Je leert werken met GIS, met name het QGIS softwarepakket, en hoe je dit kunt toepassen in de aardrijkskundelessen.

  De cursus duurt 3 dagen en omvat een mix van theorie en praktische oefeningen met GIS data.

  Onderwerpen zoals algemeen gebruik van QGIS, visualiseren van geodata, en het gebruik van publieke WMS en Tiling services worden behandeld.