Leergang Geo-ICT

Onderwijs en Omscholing Cursusduur: 13 dagen

Deze leergang is bedoeld voor mbo, hbo en wo afgestudeerden die via Geo-ICT Training Center, Nederland, platform voor starters in de geosector, snel aan de slag willen in de groeiende geosector.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Leergang Geo-ICTOmdat Nederland de komende jaren in de openbare ruimte heel veel gaat doen zijn er veel mensen nodig die kunnen zorgen dat er geografisch kaartmateriaal is dat nauwkeurig en actueel is en ook bruikbaar is. In deze leergang Geo-ICT krijg je dé kans om de theorie direct toe te passen in de praktijk. Je volgt in een tijdsbestek van 3 weken een opleidingstraject. Je wordt opgeleid met ArcGIS, QGIS en AutoCAD. Tijdens de opleiding ga je ook enkele dagen buiten veldwerk verrichten. Daarnaast volg je een training in soft skills waardoor je jezelf en andere startende Geo-ICT-ers beter leert kennen.

 

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €5995,- Excl. btw

  Cursusduur: 13 dagen

  Dagindeling ( 13 dagen )

  Dag 1: Introductie

  • De eerste dag gaan we relaxed van start om 9.30 uur.
  • We beginnen met een voorstel ronde zodat jullie elkaar leren kennen
  • Jullie worden ontvangen door cursuscoördinator Violet en Maikel.
  • Violet gaat jullie alles vertellen hoe het opleidingsprogramma eruit ziet en wat de komende paar weken van jullie verwacht wordt.
  • Maikel vertelt jullie over hr zaken, geeft jullie toegang tot jullie geo-ict mail account en tot jullie google agenda waarin jullie planning voor de komende weken al in staat.
  • De directeur van Geo-Informatie Nederland, een grote vereniging in de geosector, gaat jullie wat meer vertellen over de geosector in het algemeen
  • Om ongeveer 15 uur is het einde van de eerste dag. Maikel gaat de trainees die een auto van de zaak gaan rijden de auto mee geven.

  Dag 2: QGIS Field

  Geo-ICT Training Center, Nederland - De groep trainees gaat aan de slag met QFieldDe dag begint met een presentatie waarin de functies en mogelijkheden van QField worden uitgelegd. Hierna gaat jullie zelf aan de slag met het inrichten van QField op je mobiel.Als dat is gelukt gaan jullie in 2-tallen naar buiten om aan de hand van een aantal opdrachten geo-informatie in het terrein in te winnen.Later op de dag gaan jullie klassikaal de ingewonnen informatie tonen in QGIS.

   

  Dag 3: QGIS Intro

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Geo-ICT Trainee aan de slag met QGISDeze dag krijgt u een compleet overzicht van het pakket. De hele gebruikersinterface wordt doorlopen zodat u daar al snel de weg in weet. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, het visualiseren van geodata, tekst labels, thematische presentaties (symbologie), render-instellingen, uitwisseling met andere systemen zoals Office, berekenen van lengtes en oppervlaktes, werken met de attributentabel, selecties maken, verschillende geo-standaarden bespreken.

  Dag 4: QGIS Analyse van Geo-Informatie

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Geo-ICT Trainee aan de slag met PDOKDeze dag krijgt u inzicht in de verschillende manieren van het presenteren van data, bijvoorbeeld via raster- of vectormodellen. U gaat aan de slag met verschillende soorten data. Hierin worden verschillende bestandstypen uitgelegd. Ook worden coördinatenstelsels behandelend. Daarbij gaan we in op de ruimtelijke projectie en het georefereren van data. Op een goed gevulde GIS database kunnen diverse bevragingen en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS: analyses doen en de resultaten visualiseren. De cursist oefent met de belangrijkste geoprocessing tools zoals overlay-analyses en buffer-analyses. Daarnaast wordt deze dag verder gewerkt met het inladen van data uit andere bronnen. Hierbij gaan wij in op het gebruik van open data waaronder het gebruik van het Nationaal Geo Register en PDOK.

  Dag 5: QGIS Bewerken van Geo-Informatie

  Geo-ICT Training Center, Nederland - QGIS en PostGre SQLDeze laatste dag van de QGIS Basis cursus staat in het teken van het creëren van nieuwe (geo)data en het aanpassen van bestaande data in QGIS. U leert om zelf kaartlagen aan te maken en daarin nieuwe objecten te tekenen. Daarbij leert u ook om administratieve data over deze objecten in te voeren. Hierbij komt het maken van formulieren voor data-invoer ook aan bod. Verder gaan we foto’s en url’s koppelen aan objecten op de kaart. Na deze dag kan de cursist zelfstandig een GIS-projectbestand opbouwen uit verschillende bronnen en de eigen invoer. Het opslaan van GIS data in een database zoals PostgreSQL komt hierbij ook aan de orde. Afhankelijk van de wens van de deelnemer is er deze dag ook ruimte om te werken met de door de cursist zelf meegebrachte data.

  Dag 6: Survey in het terrein met GPS

  De laatste jaren wordt in de landmeetkunde steeds meer GPS toegepast. De nauwkeurigheden die bereikt worden zijn zeer goed maar de landmeter moet wel weten wat hij aan het doen is. Tijdens deze cursus leer je niet alleen de knopjes in te drukken maar je krijgt ook inzicht in wat er aan theorie achter zit en je krijgt meer feeling voor wat je wel en niet moet doen en wanneer je GPS wel of niet moet toepassen.

  Dag 7: Survey in het terrein met Total Station

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Landmeten met een Total StationTijdens deze dag leert de cursist welke basistheorie ten grondslag ligt aan het meten met een Total Station. De volgende zaken komen aan de orde: basisbegrippen van het coördinatensysteem, coördinatenlijsten, het opstellen van een Total station, het maken van een bekende -en vrije standplaats, netwerk van vaste punten aanleggen met behulp van een Total Station, het uitzetten met behulp van Total Station en het controleren daarvan, het uitvoeren van controlemetingen (palen en ankerbouten), het inmeten van objecten, basisinstellingen van de Total Station, foutenbronnen en hoe deze te voorkomen en hoogtemeting met een Total Station. Na de behandeling van de theorie word er een praktische opdracht uitgevoerd ter verduidelijking van het geheel.

  Dag 8: AutoCAD introductie

  Op de eerste AutoCAD dag gaat u kennis maken met AutoCAD, alle basis teken- en bewerkingsfuncties en de verschillende manieren waarop u deze uit kunt voeren komen aan de orde. Deze dag staat in het teken van:

  • Kennismaken met de AutoCAD omgeving;
  • Bekend worden met de instellingen (eenheden, interface, tekenhulpen, etc.);
  • Bekend worden met de commandoregel en het werken met commando’s;
  • Alle standaard teken- en bewerkingsfunctionaliteiten;
  • Gebruik maken van de tekenhulpen(object snaps, dynamic input, grid, etc.).

  Dag 9: AutoCAD Tekeningen maken en aanpassen

  De tweede AutoCAD dag begint met een stukje herhaling van de eerste dag op het geheugen weer even op te frissen. Daarna gaan we tekeningen opmaken zodat ze met alle maten en op schaal kunnen worden geplot. Na deze dag kunt u:

  • Maten aanduiden zoals lengte, radius en hoeken;
  • Tekeningen opmaken en op schaal zetten in de paperspace;
  • Plotten en printen van de tekeningen.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Tekeningen aanpassen met AutoCAD
  Daarna gaan we kijken naar de eerder besproken functies en hoe we deze nog meer naar onze hand kunnen zetten. Ook gaan we aan de slag met het maken van onze eigen blocks en het toevoegen van ondergrondkaarten.

  In de middag komt het volgende aan bod:

  • Verdieping van de teken- en bewerkingsfuncties;
  • Werken met attachments (xref, afbeeldingen, blocks, pdf’s, etc.);
  • Maken en aanpassen van blocks;
  • Complexe tekeningen maken met de opgedane kennis.

  Dag 10: Social Skill voor Geo-ICT-ers - deel 1

  In deel 1 staan we stil bij de persoonlijkheidstesten die iedereen gedaan heeft. Inzicht in jezelf noemen we dat. Wat zegt dit over diegene, zowel op werk als privé gebied? Welke valkuilen zijn voor diegene gevaarlijk om in te stappen? Welke mogelijkhedenheden biedt het en waar liggen de sterke punten van de deelnemer? Ook leren we de deelnemers om zich bewust te zijn van hun omgeving waarin ze werken en om mensen ook in te schatten. Iedere persoon heeft een andere stijl van communiceren en het is handig om daar de eigen communicatie stijl op aan te passen. Dit is ook gelijk een mooi bruggetje naar dagdeel twee.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Social skills voor trainees

  Dag 11: Social Skill voor Geo-ICT-ers - deel 2

  Deel 2 staat namelijk in het teken van communicatie. We kijken naar de verschillende stijlen en manieren van communicatie, staan stil bij de effecten van ongelukkige communicatie en gaan oefenen met manieren die voor de deelnemers van belang zijn om te beheersen. Dit doen we door onder andere de volgorde in communicatie en cirkels van invloed te behandelen. Uiteraard is het een utopie om ze in een paar uurtjes alles te leren, maar we geven ze handvatten mee waardoor ze vervolgens zelf in hun eigen praktijk aan de slag kunnen. Centraal in deze tweede sessie staat het sollicitatiegesprek, welke we als praktisch voorbeeld zullen gebruiken in dit dagdeel. Dit alles doen we aan de hand van actieve werkvormen waarin we de deelnemers vooral heel veel aan het werk zetten. Leren doe je door te doen. In een vertrouwde omgeving kunnen de cursisten in alle rust en vrijheid  oefenen met het geleerde.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Social skills voor trainees

  Dag 12 en 13: CV building en loopbaan plannen

  Nu je bent afgestudeerd wil je graag aan het werk. Vaak lukt het niet om direct en optimaal op je studierichting aansluitend werk te vinden.

  De veranderingen gaan snel en de werkzaamheden, de functies, de vakgebieden veranderen steeds. Je hebt wel het voordeel dan je goed kunt leren. Samen kijken we hoe we je opleiding, je levenservaring en je vaardigheid goed te kunnen leren in jouw voordeel te gaan benutten.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Inspirerend toekomstbeeld

  In Nederland gaan we de komende jaren heel veel doen in de openbare ruimte. Denk maar aan de miljoen woningen die we gaan bouwen en alle leidingen die we naar die woningen gaan leggen. En denk maar aan de vele zonnepanelen parken, de windmolenparken. En de wegen, kanalen, rivieren en dijken die we moeten gaan verbeteren.

  Samen kijken we naar je verlangens en hoe je die kunt najagen om die uiteindelijk in je leven te bewerkstelligen. Als je het handig aanpakt worden ze allemaal waar. We beginnen met het opstellen van een CV en linkedin profiel waarin precies staat gepresenteerd wie je bent, wat je kan en wat je plannen zijn.

  We zetten daarna ons Geo-ICT netwerk in. We kijken praktisch en concreet en binnen korte tijd ga je een goede start maken bij één van onze opdrachtgevers. Je bent jong en je hebt nog een flinke aantal arbeidsjaren voor de boeg.

  Je gaat uiteindelijk precies doen wat bij je past en waar je goed in bent. Om je dromen waar te maken, dien je een inspirerend toekomstbeeld voor jezelf te bedenken om in beweging te komen.

  Leerdoelen

  • Goede start  maken in de geosector
  • Gedegen kennis van inwinnen van geo-informatie in het terrein
  • Vaardig zijn met meerdere CAD en GIS systemen.
  • Eén of meer van de functie uit onze functiecatalogus goed kunnen vervullen
  • Sprong voorwaarts in je persoonlijke en professionele ontwikkeling
  • Een goede ingang krijgen bij bedrijven en organisaties in de geosector. Dat zijn adviesbureaus, landbouwcollectieven, architectenbureaus, baggerbedrijven, aannemers, data-analysebedrijven, gemeenten, aannemers, ingenieursbureaus, kadaster, landbouwbedrijven, landmeters, landschappen, ministeries, onderwijs, natuurmonumenten, offshore, milieudiensten, provincies, Rijkswaterstaat, softwarebureaus, spoorwegen, veiligheidsregio’s, verzekeraars, waterschappen en woningcorporaties

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Profiel foto van onze cursus coördinatrice Violet

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen over Leergang Geo-ICT

  De Leergang Geo-ICT cursus is een uitgebreid opleidingsprogramma gericht op het ontwikkelen van vaardigheden in geo-informatie technologieën zoals GIS, QGIS, en Spatial Database, ideaal voor zowel beginners als ervaren professionals.

  De cursus omvat essentiële onderwerpen zoals GIS en Geo-ICT introductie, geodata visualisatie, het gebruik van QGIS, en het werken met Spatial Database en SQL, waardoor je een grondige kennis opbouwt in geo-ICT.

  Deze cursus is ideaal voor startende geo-specialisten, ervaren geo-professionals, omscholers, en medewerkers van bedrijven in de geosector die hun vaardigheden willen uitbreiden of opfrissen.

  De cursus duurt 13 dagen en is ontworpen om snel aan de slag te kunnen in de geosector.

  Je leert over het inwinnen van geo-informatie, het gebruik van systemen zoals ArcGIS, QGIS en AutoCAD, en het verrichten van veldwerk. Ook worden soft skills getraind.

  Ja, tijdens de cursus verricht je enkele dagen veldwerk, waardoor je theorie direct in de praktijk toepast.

  De cursus kost €5995,- exclusief btw. Er zijn kortingen beschikbaar voor groepen.

  Ja, je kunt ervoor kiezen om de cursus online bij te wonen via Google Meet.

  De cursusdagen zijn van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief koffie, thee, lunch en een laptop.

  Ja, na de cursus kun je nog 2 weken vragen stellen aan de docent via e-mail, en er is een optie voor Online Support voor verdere begeleiding.