Hydrograaf

Geo-ICT Training Center, Nederland zoekt landelijk mensen die aan de slag willen als hydrograaf. Je wordt bij ons opgeleid. Een hydrograaf meet bijvoorbeeld de diepte van het water, de samenstelling van het water, het getij, de golven en de stroming. Ook controleert de Hydrograaf bijvoorbeeld of olie- en gasleidingen op de juiste plaats liggen.

  • Hydrografische metingen uitvoeren: Een hydrograaf voert verschillende metingen uit om de fysieke kenmerken van waterbodems en waterlichamen vast te leggen.
  • Data-analyse en verwerking: Na het uitvoeren van hydrografische metingen is het de taak van de hydrograaf om de verzamelde gegevens te analyseren en te verwerken
  • Cartografie en kaartproductie: Hydrografen zijn verantwoordelijk voor het maken van hydrografische kaarten en grafische weergaven van waterlichamen en hun bodemkenmerken
  • Navigatieondersteuning bieden: Hydrografen spelen een belangrijke rol bij het verstrekken van nauwkeurige hydrografische gegevens aan maritieme gemeenschappen en navigatiediensten.

Wat bieden we je?

Wie ben jij?

  • Het vak van hydrograaf vond je altijd al mooi
  • En nu wil je de stap gaan zetten en om- bijgeschoold worden tot hydrograaf
  • Je vind het avontuurlijk lange tijd op een schip te werken
  • Je hebt minimaal mbo(4) gedaan en je hebt technisch en ruimtelijk inzicht

Meer informatie

Geo-ICT Training Center, Nederland - Hydrogaaf dat is gaaf !Hydrografie speelt een essentiële rol in Nederland vanwege de geografische kenmerken van het land, met een uitgebreid netwerk van waterwegen, rivieren, kanalen en de zee die het landschap doorkruisen. Het toepassen van hydrografie, oftewel de wetenschap van het meten en beschrijven van de fysieke kenmerken van waterlichamen en de omliggende kustgebieden, is van groot belang voor verschillende aspecten van het Nederlandse waterbeheer en maritieme activiteiten.

Nederland staat bekend om zijn innovatieve en geavanceerde waterbeheer en landontwikkeling. Hydrografische gegevens worden gebruikt voor het in kaart brengen van waterdiepten, het meten van getijden, het identificeren van onderwaterobstakels en het bepalen van de stromingspatronen van waterlichamen. Deze informatie is van onschatbare waarde bij het plannen van veilige vaarroutes, het bouwen van waterkeringen en het beheren van waterstanden.

Het Nederlandse Hydrografisch Bureau, onderdeel van de Koninklijke Marine, speelt een cruciale rol bij het verzamelen en analyseren van hydrografische gegevens. Het bureau voert regelmatig peilingen uit om de diepte van waterwegen, havens en de zeebodem te meten. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om nauwkeurige zeekaarten en nautische publicaties te produceren, die essentieel zijn voor de veilige navigatie van schepen in Nederlandse wateren.

Naast het waterbeheer heeft hydrografie ook belangrijke toepassingen in andere sectoren. Bijvoorbeeld in de offshore-industrie, waar het in kaart brengen van de zeebodem en het identificeren van geschikte locaties voor de bouw van windmolenparken van cruciaal belang is. Hydrografische gegevens worden ook gebruikt voor het ondersteunen van milieubescherming, het monitoren van waterkwaliteit en het beheren van natuurlijke hulpbronnen.

Mijn naam is Maikel van der Wijk. HR Manager. Wilt u meer informatie?

Klik hier