Functie BIM Beheerder

In de functie BIM Beheerder houd je je bezig met het implementeren en beheren van het Bouw Informatie model ( BIM ) in de organisatie

Building Information Modeling (BIM) is het maken van een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, de bouw en het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden. De vereisten van een BIM zijn:

een gedeelde digitale weergave;interoperabele informatie in het model, dat wil zeggen verschillende computers (software) kunnen de bestanden uitwisselen en gebruiken, de uitwisseling is gebaseerd op open standaarden, de uitwisseling moet mogelijk zijn in de taal van de deelnemers in het project.

Informatie aanvragen  Opleiding

  De medewerker BIM heeft de standaard cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd. Daarnaast heeft hij onze Leergang BIM gevolgd. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt hij ingezet bij aannemers in de functie BIM Beheerder. De medewerker is specialist in het werken met de applicaties Revit en ArchiCAD.

   

  Taken

  Als BIM Beheerder (Building Information Model Beheerder) ben je verantwoordelijk voor het beheren en coördineren van het BIM-proces binnen een bouwproject. Hier zijn vijf taken die een BIM Beheerder kan uitvoeren:

  • BIM-coördinatie: Als BIM Beheerder ben je verantwoordelijk voor het coördineren van het BIM-proces tussen verschillende disciplines, zoals architecten, ingenieurs en aannemers. Je zorgt ervoor dat alle betrokken partijen samenwerken en informatie delen volgens de BIM-standaarden en -protocollen.
  • BIM-modelbeheer: Je bent verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van het BIM-model gedurende het hele bouwproject. Dit omvat het controleren van de kwaliteit en consistentie van het model, het bijwerken van wijzigingen en het beheren van de versiebeheerprocessen.
  • BIM-standaarden en -protocollen: Als BIM Beheerder zorg je ervoor dat alle betrokken partijen werken volgens de vastgestelde BIM-standaarden en -protocollen. Je stelt richtlijnen op en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de vereisten en procedures met betrekking tot het BIM-proces.
  • BIM-training en ondersteuning: Je biedt training en ondersteuning aan het projectteam om ervoor te zorgen dat ze de nodige vaardigheden hebben om effectief met BIM-software en -processen te werken. Je beantwoordt vragen, lost problemen op en fungeert als een bron van expertise voor BIM-gerelateerde zaken.
  • BIM-integratie en samenwerking: Je speelt een actieve rol bij het integreren van het BIM-proces met andere bouwgerelateerde systemen, zoals kostenraming en planning. Je werkt samen met andere disciplines en adviseert over de beste praktijken voor het gebruik van BIM om de efficiëntie en samenwerking binnen het project te verbeteren.