Leergang BIM cursus

Bouw Cursusduur: 3 dagen

In deze cursus leert u de basisprincipes van het Bouw Informatie Model (BIM). 2D- en 3D-modellen en gebiedsmodellen komen aan de orde.

Bij projecten in de bouw en in de civiele techniek zijn veel partijen betrokken. Grote organisaties zoals Rijkswaterstaat, Schiphol, de Spoorwegen en ministeries besteden de bouw- en civiele werken steeds meer uit, maar willen wel de regie in handen houden. Daarom is er behoefte aan een informatiemodel waarin men het hoe en wat afspreekt, betrekking tot de uitwisseling van Informatie. In de bouwwereld wordt steeds meer gewerkt met het Bouw Informatie Model (BIM).

Het Bouw Informatie Model (BIM) is geen softwarepakket, applicatie of systeem. De ontwikkeling ligt dan ook niet bij één partij, maar wordt verzorgd door de gehele markt. BIM bestaat uit een aantal rollen die nauw met elkaar samenhangen. BIM is een digitale voorstelling van de fysieke en functionele kenmerken van het te bouwen object. Het dient als basis informatiebron voor de gehele levenscyclus van de eerste schets, via bouw, oplevering en beheer tot en met sloop en hergebruik.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  Cursusduur: 3 dagen

  Dagindeling BIM opleiding

  Dag 1

  Module 1: CAD/GIS en BIM management
  Tijdens deze module worden de basisbeginselen van het gebruik van GIS bij het modelleren in CAD behandeld. De cursisten leren openbaar en vrij te verkrijgen GIS-data toe te passen bij het ontwerpen en GIS-analyses te maken. Ook worden in deze module de basisprincipes van een BIM uiteengedaan door middel van de applicatie Navisworks. De cursist leert hier modellen samen te voegen, clash detection uit te voeren, een 4D planning/fasering te maken en het geheel te visualiseren. De eindopdracht is een 3D-gebiedsmodel van de bestaande omgeving te maken met daarin de nieuwe ontwerpen van modellen. Hierbij worden de AutoCAD en Revit technieken uit de voorgaande blokken gebruikt. Een thematische presentatie en een GIS-analyse tijdens een practicum samen met een beoordeling van het gebiedsmodel vormen het cijfer van deze module.
  Module 2: Gebiedsinformatiemodel
  Met behulp van wat eenvoudige GIS-technieken in de CAD-omgeving en het gebruiken van de daaruit verkregen data, samen met de vrij beschikbare data en eigen gemaakte 3D-modellen wordt de cursist wegwijs gemaakt in de wereld van de gebiedsmodellen. Een gebiedsmodel bevat in feite de bestaande buitenruimte met daarin verschijnende BIM-modellen van nieuwe objecten. Dat kunnen wegen, gebouwen en kunstwerken et cetera. zijn. Deze module wordt afgesloten met een uitgebreid gebiedsmodel. De tools die hierbij gebruikt worden zijn, Revit, Navisworks, QGIS en Infraworks.
  Module 3: Bouwkundig- en constructief modelleren
  In deze module worden alle functionaliteiten behandeld van Revit met veel zelfstudie a.d.h.v. instructievideo’s en een uitgebreide syllabus. Tijdens de lessen worden cursisten in casus opgeleid tot 3D/BIM-modelleur door het modelleren en ontwerpen van verscheidene gebouwen en objecten. Na deze module zal de cursist zelfstandig een 3D-model kunnen maken en dit 3D-model om kunnen zetten naar 2D (VO/DO)tekening. De module wordt afgesloten met een eindopdracht waar er met behulp van een 3D-model een DO tekening gemaakt moet worden inclusief hoeveelhedenstaten.
  Module 4: Bouwkundig detailleren
  De cursisten die voor deze module kiezen leren hoe een 3D-model verder gedetailleerd kan worden. Zowel eenvoudige als complexe (gekromde) vormen zullen worden behandeld. De nadruk ligt op het maken van UO tekeningen. Deze module wordt afgesloten met een projectopdracht waar er, vanuit een 3D-model, complexe detailtekeningen gemaakt zullen worden

  Leerdoelen Leergang BIM cursus

  • Je leert de basisprincipes van BIM.
  • Je leert het gebruik van GIS bij het modelleren in CAD.
  • Je wordt wegwijs gemaakt in de wereld van de Gebiedsmodellen.
  • Je leert 3D modellen te maken en ze om te zetten naar 2D tekeningen.
  • Je leert 3D modellen te maken en ze om te zetten naar 2D tekeningen.
  • Je leert een uitvoeringsontwerp te maken.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.