Functie Kadastraal medewerker

In de Functie Kadastraal medewerker houdt je, je bezig met het uitvoeren van kadastrale meetwerkzaamheden en het verwerken daarvan.

Wat een Kadastraal Medewerker zoal doet

Als Kadastraal Medewerker sta je midden in de wereld van geo-informatie, waarbij je dag gevuld is met uiteenlopende en cruciale taken. Wat doet iemand in deze functie nou eigenlijk precies? Hieronder een overzicht:

 • Kadastrale meetwerkzaamheden: Je voert zelfstandig metingen uit om perceelgrenzen te bepalen, wat essentieel is voor zowel overheid als burgers.
 • Verificatiemetingen en grensafbakening: Deze metingen zijn nodig om eigendomsregistratie nauwkeurig vast te stellen en mogelijke geschillen te voorkomen.
 • Gebruik van technologie: Je werkt met geavanceerde systemen zoals MOVE3 en AutoCAD Civil 3D Survey om metingen te verwerken.
 • Informatieverstrekking en ondersteuning: Je bent een sleutelfiguur in het verstrekken van informatie en biedt ondersteuning bij juridische procedures rondom landmeten.

Je werkdag als Kadastraal Medewerker is dus gevuld met een mix van technische vaardigheden en klantinteractie, waarbij je zowel in het veld als op kantoor actief bent. Jouw werk is fundamenteel voor de vastlegging en het beheer van grond en eigendom in Nederland, waardoor jouw rol niet alleen boeiend maar ook van groot maatschappelijk belang is. Je draagt bij aan de duidelijkheid en zekerheid die nodig zijn in de vastgoedwereld.

Waarom is het werk van een Kadastraal Medewerker belangrijk?

Het werk van een Kadastraal Medewerker is cruciaal voor de samenleving en de economie, en dit om meerdere redenen:

 • Bepaling van eigendomsrechten: Jouw werk zorgt ervoor dat de eigendomsrechten van grond en onroerend goed duidelijk vastgelegd zijn, wat essentieel is voor zowel juridische zekerheid als economische transacties.
 • Ondersteuning bij juridische procedures: Bij eventuele geschillen over grond en eigendom biedt jouw nauwkeurige werk een betrouwbare basis voor oplossingen.
 • Gebruik van geavanceerde technologie: Je toepassing van systemen zoals MOVE3 en AutoCAD Civil 3D Survey helpt bij het creëren van nauwkeurige kaarten en registraties, wat cruciaal is voor planning en ontwikkeling.

Verder draagt je rol bij aan de organisatie en ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden. Door het duidelijk afbakenen van percelen en het vastleggen van grenzen, help je bij het voorkomen van conflicten en bevorder je een georganiseerde uitbreiding van gemeenschappen. Kortom, jouw werk als Kadastraal Medewerker vormt de ruggengraat van landbeheer en -ontwikkeling, waardoor je een onmisbare schakel bent in de keten van ruimtelijke planning en vastgoedmanagement.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Als Kadastraal Medewerker ben je grondig opgeleid in diverse CAD en GIS systemen, en je hebt deelgenomen aan onze Leergang Landmeetkunde en de Leergang Kadaster. Deze opleidingen worden aangeboden door het Geo-ICT Training Center, Nederland, dat jou voorbereidt op een carrière bij vooraanstaande landmeetkundige bedrijven in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn Ingenieursbureau MUG, Facto-Geo, Leop, Ingenieursbureau RPS, Kempkes Landmeten en natuurlijk het Kadaster.

   

  Je start jouw carrière als junior landmeter, waarbij je actief betrokken bent bij de verwerking van geometrische gegevens. Door voortdurend te leren en je vaardigheden te ontwikkelen, groei je door naar de rol van zelfstandig Landmeter. In deze functie kun je werken met geavanceerde applicaties zoals MOVE3, AutoCAD Civil 3D Survey, en ReCAP, essentieel voor nauwkeurige landmetingen en gegevensbeheer.

   

  Deze opleidingstrajecten zorgen ervoor dat je niet alleen kundig wordt in technische vaardigheden, maar ook dat je groeit in een veld dat steeds blijft evolueren met de nieuwste technologieën en methoden.

  Taken

  Als Kadastraal Medewerker heb je een breed scala aan verantwoordelijkheden die essentieel zijn voor het beheer en de registratie van onroerend goed. Hieronder een gedetailleerd overzicht van je belangrijkste taken:

   

  • Eigendomsregistratie: Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de registers die eigendomsinformatie van onroerend goed bevatten. Dit vereist nauwkeurigheid en aandacht voor detail om ervoor te zorgen dat alle gegevens correct zijn bijgewerkt.

   

  • Grensafbakening en metingen:
   • Uitvoeren van terreinmetingen om de exacte grenzen van percelen te bepalen.
   • Analyseren van oude documenten en kaarten om historische grenzen te verifiëren.
   • Vaststellen van correcte grenzen volgens de wettelijke voorschriften, wat van cruciaal belang is voor de rechtmatigheid van eigendomsclaims.

   

  • Verstrekken van informatie: Als kadastraal medewerker ben je een centrale informatiebron over eigendom en kadastrale gegevens. Je verstrekt essentiële informatie aan verschillende belanghebbenden zoals particulieren, notarissen, en makelaars, wat bijdraagt aan transparantie en vertrouwen in vastgoedtransacties.

   

  • Ondersteuning bij juridische procedures:
   • Betrokkenheid bij juridische kwesties zoals eigendomsgeschillen en onteigeningen.
   • Adviseren over kwesties gerelateerd aan erfdienstbaarheden en andere rechten die van invloed zijn op onroerend goed.

   

  Deze taken onderstrepen het belang van jouw rol in de geo-informatie sector, waarbij je expertise zorgt voor de integriteit van vastgoedbeheer en -transacties.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Kadastraal medewerker