Functie Kadastraal medewerker

In de Functie Kadastraal medewerker houdt je, je bezig met het uitvoeren van kadastrale meetwerkzaamheden en het verwerken daarvan.

In de functie van Kadastraal Medewerker sta je aan de basis van projecten en draag je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het veldwerk. Je houdt je, volledig zelfstandig, bezig met het uitvoeren van kadastrale meetwerkzaamheden. In het bijzonder zijn dit verificatiemetingen (voor het voorlopig vaststellen van perceelgrenzen) en aanwijs-/splitsingsmetingen (vaststellen nieuwe grenzen).

Informatie aanvragen  Opleiding

  De Kadastraal Medewerker is bekend met meerdere CAD en GIS systemen en heeft onze Leergang Landmeetkunde en de Leergang Kadaster gevolgd. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt deze medewerker ingezet bij landmeet bedrijven in Nederland. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn: Ingenieursbureau MUG, Facto-Geo, Leop, Ingenieursbureau RPS, Kempkes Landmeten en het Kadaster.De medewerker begint als junior landmeter, actief is met geometrische gegevensverwerking. Al studerend groeit hij of zij door naar zelfstandig Landmeter. Een medewerker landmeetkunde kan werken met één of meer van de volgende applicaties: MOVE3, AutoCAD Civil 3d Survey en ReCAP.

  Taken

  Verder vallen onder deze functie nog de volgende zaken:

  • Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Kadastraal medewerkerEigendomsregistratie: Een kadastraal medewerker is verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de registers waarin eigendomsinformatie van onroerend goed wordt vastgelegd.
  •  Grensafbakening en metingen: Het bepalen van de exacte grenzen van percelen is een essentiële taak van een kadastraal medewerker. Dit omvat het uitvoeren van metingen op het terrein, het analyseren van oude documenten en kaarten, en het vaststellen van de juiste grenzen volgens de wettelijke voorschriften
  •  Verstrekken van informatie: Een kadastraal medewerker fungeert als een belangrijke bron van informatie over eigendom en kadastrale gegevens. Ze verstrekken informatie aan particulieren, notarissen, makelaars en andere belanghebbenden.
  •  Ondersteuning bij juridische procedures: Een kadastraal medewerker kan ook betrokken zijn bij juridische procedures met betrekking tot onroerend goed, zoals eigendomsgeschillen, erfdienstbaarheden of onteigeningen.