Functie Leidingbeheerder

Met GIS kabels en leidingen registreren en bijhouden. Mede door de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) zijn alle leidingbeheerders bezig met het compleet maken en verbeteren van de kwaliteit van de leidingenregistraties

Het beheren van leidingen in Nederland is een cruciale taak om de betrouwbare levering van energie en water te waarborgen. Het omvat het onderhouden, inspecteren en repareren van leidingen verspreid over het hele land. Het beheer houdt rekening met factoren zoals levensduur, corrosie, veiligheid en capaciteit van de leidingen. Regelmatige monitoring en geavanceerde technologieën worden gebruikt om eventuele lekkages of schade vroegtijdig te detecteren. Het beheren van leidingen in Nederland vereist nauwe samenwerking tussen energiebedrijven, waterbedrijven en overheidsinstanties om de continuïteit en veiligheid van de infrastructuur te waarborgen.

Veel kansen voor jonge mensen

De vergrijzing vormt een uitdaging voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer van leidingen in Nederland. Veel ervaren werknemers naderen de pensioengerechtigde leeftijd, wat resulteert in een kennis- en ervaringskloof binnen de organisaties. Hierdoor is er een toenemende behoefte aan het aantrekken en behouden van jongere werknemers met de juiste technische vaardigheden en expertise op het gebied van leidingbeheer.

Informatie aanvragen  Opleiding

  De Leidingbeheerder heeft de standaard CAD en GIS cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd. Daarnaast heeft hij onze Leergang Landmeetkunde gevolgd. De leidingbeheerder doet vaak eerst ervaringen buiten op bijvoorbeeld als Landmeter Glasvezelkabels. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt hij ingezet bij de grote energiebedrijven zoals Alliander en waterleidingbedrijven zoals Vitens. 

  Taken

  • Als leidingbeheerder ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens met betrekking leidingen, kabels en andere gerelateerde assets. Dit omvat het verzamelen van geografische informatie zoals locaties, afmetingen, soorten leidingen en technische specificaties.
  • Een belangrijke taak is het maken en bijwerken van geografische kaarten van het leidingnetwerk. Dit omvat het creëren van duidelijke en nauwkeurige kaarten die de locatie en het traject van leidingen en andere assets weergeven.
  •  Als leidingbeheerder werk je samen met verschillende teams om gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en te integreren. Dit omvat het samenbrengen van gegevens van engineeringteams, inspectierapporten, onderhoudsinformatie en andere relevante bronnen om een compleet beeld van het leidingnetwerk te krijgen.
  • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de geografische kaarten en andere visualisaties die je maakt. Dit omvat het verifiëren van de nauwkeurigheid en consistentie van de gegevens, het identificeren en corrigeren van eventuele fouten of discrepanties, en ervoor zorgen dat de kaarten voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.