Functie WOZ Beheerder

In de functie WOZ beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ is een wet in Nederland die regelt hoe de waarde van onroerende zaken, zoals huizen, bedrijfsgebouwen en grond, wordt bepaald. Deze waarde wordt gebruikt voor de belastingen op onroerende zaken, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB).

Wat doet een WOZ Beheerder?

Als WOZ Beheerder speel je een cruciale rol in het beheren van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Je dagelijkse werkzaamheden zijn niet alleen belangrijk voor de gemeente, maar ook voor elke huiseigenaar en bedrijf in jouw gemeente. Hieronder een kijkje in wat je als WOZ Beheerder zoal doet:

 • Waarderingsproces beheren: Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit is de basis voor verschillende belastingen, wat jouw rol zeer invloedrijk maakt.
 • Samenwerking met financiĆ«le en juridische afdelingen: Je werkt nauw samen met andere afdelingen om ervoor te zorgen dat alle waarderingen kloppen en juridisch onderbouwd zijn.
 • Gegevensanalyse: Je analyseert diverse gegevens om accurate waarderingen te garanderen. Dit doe je met behulp van geavanceerde geo-informatiesystemen die je helpen bij het maken van nauwkeurige kaarten en modellen.

De invloed van geo-informatie in jouw werk is niet te onderschatten. Geo-informatie helpt bij het visualiseren en analyseren van ruimtelijke aspecten van onroerende zaken, wat essentieel is voor jouw rol als WOZ Beheerder. Door deze technologieƫn te gebruiken, zorg je voor transparantie en eerlijkheid in het waarderingsproces. Jouw werk helpt bij het vormen van een betrouwbare basis voor belastingheffing en financiƫle planning voor zowel de overheid als de burger.

Waarom is het werk van een WOZ Beheerder belangrijk?

Het werk van een WOZ Beheerder is essentieel voor zowel de overheid als voor burgers. Dit komt doordat de bepaalde WOZ-waarde een fundament vormt voor diverse belangrijke belastingen. Hier zijn enkele redenen waarom jouw werk als WOZ Beheerder zo belangrijk is:

 • Belastinggrondslag: De WOZ-waarde is de basis voor belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, en de vennootschapsbelasting voor bedrijfspanden. Een correcte waardering zorgt voor eerlijke belastingheffing.
 • FinanciĆ«le rechtvaardigheid: Een nauwkeurige WOZ-waarde helpt om te garanderen dat niemand te veel of te weinig belasting betaalt. Dit draagt bij aan de financiĆ«le rechtvaardigheid binnen de gemeenschap.
 • Rechtszekerheid: Door transparantie in het waarderingsproces te bieden en duidelijke mogelijkheden voor bezwaar te hebben, versterk je de rechtszekerheid voor de burger.

Jouw rol draagt bij aan de stabiliteit van de lokale en nationale economie door te zorgen voor een betrouwbare en eerlijke belastingbasis. Daarnaast is het essentieel dat de burger vertrouwen heeft in het systeem van waardebepaling, wat mede jouw verantwoordelijkheid is. Dit alles maakt jouw functie niet alleen belangrijk, maar ook een beroep waarop een hele gemeenschap kan bouwen.

De invloed van geo-informatie op een WOZ Beheerder

Geo-informatie speelt een fundamentele rol in de dagelijkse werkzaamheden van een WOZ Beheerder. Deze technologie maakt het mogelijk om onroerende zaken nauwkeurig te waarderen en bij te dragen aan een rechtvaardige belastingheffing. Hieronder volgen enkele belangrijke manieren waarop geo-informatie jouw werk als WOZ Beheerder beĆÆnvloedt:

 • Nauwkeurige data voor waarderingen: Met behulp van geo-informatie kunnen precieze kaarten en modellen worden gemaakt die essentieel zijn voor het bepalen van de WOZ-waarde.
 • Verbeterde efficiĆ«ntie: Geo-informatiesystemen stellen je in staat om snel en efficiĆ«nt gegevens te verwerken, wat tijd bespaart en de nauwkeurigheid verhoogt.

De integratie van geo-informatie in je werk zorgt niet alleen voor technische voordelen maar versterkt ook het vertrouwen van burgers in het waarderingssysteem. Door geavanceerde geo-informatiesystemen te gebruiken, ben je in staat om een transparante en onderbouwde waardering aan te bieden, wat cruciaal is voor zowel de burger als voor de overheid. Dit maakt jouw functie niet alleen invloedrijk, maar ook onmisbaar voor de samenleving.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Wil je aan de slag als WOZ Beheerder? Dan heb je een goede voorbereiding nodig. Begin met een mbo of hbo diploma en volg vervolgens een aantal essentiƫle cursussen bij Geo-ICT Training Center, Nederland. Deze cursussen omvatten:

   

  • Leergang BAG: Een diepgaande cursus die je kennis laat maken met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, cruciaal voor elke WOZ Beheerder.
  • WOZ objecten kaarten maken met QGIS: Leer hoe je effectief kaarten maakt van WOZ-objecten, een onmisbare vaardigheid voor het uitvoeren van je functie.

   

  Geo-ICT Training Center, Nederland speelt ook een belangrijke rol in het detacheren van medewerkers zoals jij bij diverse organisaties. Je kunt terechtkomen bij bronhouders, gemeenten (ongeveer 400) en waterschappen (ongeveer 22), waar je praktijkervaring opdoet die onmisbaar is in je verdere carriĆØre. Dit pad bereidt je niet alleen voor op de technische aspecten van de job, maar integreert je ook in het netwerk van professionals binnen de geo-informatie sector.

  Taken

  Als WOZ Beheerder heb je een aantal cruciale taken die essentieel zijn voor de correcte waardering van onroerende zaken binnen de gemeente. Hieronder een overzicht van je belangrijkste verantwoordelijkheden:

   

  • Waarderingsproces beheren: Je coƶrdineert het gehele waarderingsproces van onroerende zaken. Dit omvat het:
   • Verzamelen van relevante gegevens, zoals verkooptransacties en bouwtechnische informatie.
   • Analyseren en interpreteren van deze gegevens om de invloed op de waarde van eigendommen te bepalen.

   

  • WOZ-waarde vaststellen: Een van je kernverantwoordelijkheden is het vaststellen van de WOZ-waarde, waarbij je:
   • Gebruik maakt van objectieve en uniforme criteria.
   • Zorgt voor naleving van de geldende wet- en regelgeving.
   • Geavanceerde waarderingsmethoden en -technieken toepast om een nauwkeurige waardebepaling te realiseren.

   

  • Bezwaar- en beroepsprocedures afhandelen: Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures, waarbij je:
   • Bezwaren analyseert en bewijsmateriaal beoordeelt.
   • Overlegt met belanghebbenden om tot een passende oplossing te komen.
   • De gemeente vertegenwoordigt in gerechtelijke procedures indien nodig.

   

  • Informatieverstrekking en klantenservice: Als aanspreekpunt voor belastingplichtigen en andere belanghebbenden bied je:
   • Duidelijke informatie en antwoorden op vragen.
   • Begeleiding en ondersteuning bij het begrijpen van het waarderingsproces.
   • Hulp bij het indienen van bezwaren.

   

  • Samenwerking en coƶrdinatie: Je werkt nauw samen met interne afdelingen zoals financiĆ«n, belastingen en juridische zaken om:
   • Informatie te delen en te coƶrdineren.
   • Te waarborgen dat het WOZ-proces correct wordt uitgevoerd.
   • Te zorgen dat de vastgestelde waarden juist worden gebruikt voor belastingheffing en andere gemeentelijke doeleinden.

   

  Deze taken benadrukken het belang van jouw rol en de invloed die je hebt op zowel de gemeenschap als op individuele burgers.