Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang BIM Cursus

Bouw Informatie Model (BIM)

De leergang BIM Cursus en opleiding duurt 4 dagen en kost €1695,-.

Omschrijving

Doordat geografische informatie dankzij de technische ontwikkelingen voor iedereen binnen handbereik komt krijgen Geo-ICT toepassingen een strategische functie binnen sectoren als water, mobiliteit, infrastructuur, milieu en energie. Geo-informatie is gemeengoed geworden.

Het kan zowel 2D als 3D informatie zijn en het is object-georiënteerd en mede daardoor ook uit te wisselen en te koppelen met allerlei andere informatie.

Inhoud

Bij projecten in de bouw en in de civiele techniek zijn veel partijen betrokken. Grote organisaties zoals Rijkswaterstaat, Schiphol, de Spoorwegen en ministeries besteden de bouw- en civiele werken steeds meer uit, maar willen wel de regie in handen houden. Daarom is er behoefte aan een informatiemodel waarin men het hoe en wat afspreekt, betrekking tot de uitwisseling van Informatie. In de bouwwereld wordt steeds meer gewerkt met het Bouw Informatie Model (BIM).

Het Bouw Informatie Model (BIM) is geen softwarepakket, applicatie of systeem. De ontwikkeling ligt dan ook niet bij één partij, maar wordt verzorgd door de gehele markt. BIM bestaat uit een aantal rollen die nauw met elkaar samenhangen. BIM is een digitale voorstelling van de fysieke en functionele kenmerken van het te bouwen object. Het dient als basis informatiebron voor de gehele levenscyclus van de eerste schets, via bouw, oplevering en beheer tot en met sloop en hergebruik.

Dagindeling

Module 1: CAD/GIS en BIM management
Tijdens deze module worden de basisbeginselen van het gebruik van GIS bij het modelleren in CAD behandeld. De studenten leren openbaar en vrij te verkrijgen GIS data toe te passen bij het ontwerpen en GIS analyses te maken. Ook worden in deze module de basisprincipes van een BIM uiteengedaan door middel van de applicatie Navisworks. De student leert hier modellen samen te voegen, clash detection uit te voeren, een 4D planning/fasering te maken en het geheel te visualiseren.             Eindopdracht is een 3D gebiedsmodel van de bestaande omgeving te maken met daarin de nieuwe ontwerpen van modellen. Hierbij worden de AutoCAD en Revit technieken uit de voorgaande blokken gebruikt. Een thematische presentatie en een GIS analyse tijdens een practicum samen met een beoordeling van het gebiedsmodel vormen het cijfer van deze module.
 
Module 2: Gebiedsinformatiemodel
Met behulp van wat eenvoudige GIS technieken in de CAD omgeving en het gebruiken van de daaruit verkregen data, samen met de vrij beschikbare data en eigen gemaakte 3D modellen wordt de student wegwijs gemaakt in de wereld van de Gebiedsmodellen. Een gebiedsmodel bevat in feite de bestaande buitenruimte met daarin verschijnende BM modellen van nieuwe objecten. Dat kunnen wegen, gebouwen en kunstwerken etc. zijn. Deze class wordt afgesloten met een uitgebreid gebiedsmodel. De tools die hierbij gebruikt worden zijn, Revit, Navisworks, QGIS en Infraworks.
 
Module 3: Bouwkundig- en constructief modelleren
In deze module worden alle functionaliteiten behandeld van Revit, met veel zelfstudie a.d.h.v. instructie video’s en een uitgebreide syllabus. Tijdens de lessen worden studenten in casus opgeleid tot 3D/BIM modelleur door het modelleren/ontwerpen van verscheidene gebouwen/objecten. Na dit blok zal de student zelfstandig een 3D model moeten kunnen maken en dit 3D model om kunnen zetten naar 2D (VO/DO)tekeningen. Het blok wordt afgesloten met een eindopdracht waar er met behulp van een 3D model een DO tekening gemaakt moet worden inclusief hoeveelhedenstaten.
 
Module 4: Bouwkundig detailleren
De studenten die voor deze module kiezen leren hoe een 3D model verder gedetailleerd kan worden. Zowel eenvoudige als complexe (gekromde) vormen zullen worden behandeld. De nadruk ligt op het maken van UO tekeningen. Deze class wordt afgesloten met een projectopdracht waar er, vanuit een 3D model, complexe detail tekeningen verwaardigd zullen worden.


  ContactlesOnline mee doen

  NeeJa
  Leerdoelen

  • Je leert de basisprincipes van BIM.
  • Je leert het gebruik van GIS bij het modelleren in CAD.
  • Je wordt wegwijs gemaakt in de wereld van de Gebiedsmodellen.
  • Je leert 3D modellen te maken en ze om te zetten naar 2D tekeningen.
  • Je leert 3D modellen te maken en ze om te zetten naar 2D tekeningen.
  • Je leert een uitvoeringsontwerp te maken.

  Wellicht heeft u ook interesse in:

  •