Online Support FME Desktop GIS

Een Online Support kost: €695,– ex btw.

U gaat één dag van 9.00 tot 16.00 online met een ervaren specialist. Hij / zij helpt u met een aantal zaken waar u tegen aan loopt in de praktijk en geeft u uitleg over geavanceerde ontwerpen.

Online Support FME Desktop wordt 1 op 1 gegeven in 1 dag voor  €695,-. De deelnemer kan al wel wat met FME maar loopt nu in de praktijk tegen bepaalde problemen aan. De deelnemer wil bijvoorbeeld een complexe conversie doen maar komt daar niet helemaal uit. Dan is het erg handig om één dag op te trekken met een FME specialist / docent. FME van leverancier Safe is een intelligente vertaler van ruimtelijke gegevens en stopt niet bij een eenvoudige omzetting van het ene GIS of CAD formaat naar het andere. Via de FME transformers en het definiëren van regels kunnen complexe omzettingen uitgevoerd worden. FME Desktop is een ETL tool die in de geosector veel gebruikt wordt. Extraction, Transformation and Load, afgekort ETL, is een begrip uit de informatica. Het benoemt de processen die gebruikt worden om gegevens uit verschillende gestructureerde databases te verenigen in een andere database, veelal een datawarehouse. Bij de leverancier SAFE is een trial te downloaden.

Inschrijven

    De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze cursus:

    Opzetten van workspaces dataformaten inladen data inspecteren Conversies uitvoeren Werken met readers en writers Werken met transformers De deelnemer kan zelf ook onderwerpen aandragen Inschrijven Naam Email

    Wellicht heeft u ook interesse in:

    Cursus: FME Desktop Basis Cursus: FME Desktop Gevorderd