Videos over
GIS en ICT

Het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid hebben de handen ineengeslagen om tot een geo-toekomstvisie te komen. Deze visie is vastgelegd in het visiedocument Geo Samen.  GeoSamen is en samenwerkingsprogramma van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, vanuit een gedeelde visie op de toekomst van de geosector.

Onze visie is dat in onze geo-sector heel veel kennis aanwezig is en dat het een enorme groeimarkt is. De introverte landmeetkundige bedrijven en de opdringerigheid van dure softwareleveranciers beperken ons nog steeds een beetje. Maar het allerbelangrijkste is dat onze sector nog duizenden nieuwe en jonge medewerkers nodig heeft. Als platform voor starters in de geo-sector dragen wij graag een steentje aan bij.