Multi Beam Survey

Hydrografie Cursusduur: 4 dagen

Een multi-beam hydrografisch survey wordt gedaan om de zeebodem, rivierbodems of meerbodems in kaart te brengen om de topografie van het onderwateroppervlak te bepalen.
Geo-ICT Training Center, Nederland - Multi Beam SurveyThis course is taught online (virtual classroom) in English. Download the information pdf in English

The teacher is Ebelien van der Velde.

Deze cursus multi beam survey biedt een uitgebreide basis voor professionals in de hydrografie, met een sterke nadruk op praktische vaardigheden, kwaliteitscontrole, en het voldoen aan klantspecificaties, allemaal essentieel voor het uitvoeren van succesvolle multi-beam hydrografische surveys.

Met een multi-beam echolood, dat is een geavanceerd sonarsysteem, kan men tegelijkertijd meerdere geluidspulsen (stralen) uitzenden over een breed gebied onder een schip.

 

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1795,- Excl. btw

  Cursusduur: 4 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  Basis beginselen

  • Beginnen met het resultaat voor ogen: Introductie over het belang van het starten met een duidelijk doel, gericht op wat de klant verwacht en hoe goede multi-beam data eruitziet.
  • Wat is Multibeam Sonar: Uitleg over de technologie, de werking en het belang ervan in hydrografische surveys.
  • Wat heeft de klant gevraagd: Bespreking van klantspecificaties en hoe deze te vertalen naar survey parameters.
  • Multibeam data kwaliteitscontrole: Focus op waar tijdens de data opname op gelet moet worden voor kwaliteitscontrole, inclusief een eerste controle van opgenomen data.
  • Inleiding Geodesie: Basisprincipes van geodesie die relevant zijn voor hydrografische surveys.
  • De workflow in de software: Van setup naar kaart – een eerste kennismaking met de processtroom.
  • Fabrikanten, Modellen – Introductie: Overzicht van belangrijke fabrikanten en modellen van multibeam sonar.
  • Apparatuur keuze: Discussie over welke apparatuur nodig is voor een succesvolle survey
  Dag 2

  Survey Uitrusting en Mobilisatie Deel 1

  • De inrichting van een hydrografisch meetvaartuig: Overzicht van hoe een survey schip is uitgerust.
  • Sensoren aan boord van een hydrografisch meetschip: Introductie van de verschillende sensoren en hun functies.
  • Multibeam, Motion Sensor, Gyro Compass, GNSS, Time Synchronisatie: Diepgaande discussie over elk van deze componenten.
  • Mobilisatie van het meetvaartuig Deel 1: Het proces van het inmeten van het vaartuig en de survey apparatuur.
  • Calibratie van de meetapparatuur: Belang en methodes van calibratie voor nauwkeurigheid.

  Geo-ICT Training Center, Nederland - cursus Multi beam survey

   

  Dag 3

  Survey Uitrusting en Mobilisatie Deel 2

  • Mobilisatie van het meetvaartuig deel 2: Voortzetting van de setup en voorbereiding voor de survey.
  • Een basis setup maken in de survey software: Stappen voor het configureren van de software.
  • Interfacing van de survey apparatuur met de survey software: Hoe de hardware en software samenwerken.
  • Checks en calibraties: Uitvoeren van checks en calibraties van multibeam, gyro, motion sensor, en GNSS.
  • Vast punt / controlepunt Inmeten (Landmeten), Peilschaal Aflezen: Methodes voor het waarborgen van de nauwkeurigheid.
  Dag 4

  Data Opname, QC/QA, en Rapportage

  • Best practices in survey uitvoering.
  • De Sonar GUI of Topside Unit: Handleiding voor het gebruik van de sonar interface, inclusief do’s en don’ts.
  • Data Opname: Praktische oefeningen, hetzij op een simulator of door echte survey data te herspelen.
  • Kwaliteitscontrole Tijdens de Opname, Data QC/QA: Continu proces van kwaliteitsbewaking tijdens data opname.
  • Rapportage: Hoe een effectief survey rapport te schrijven dat voldoet aan de klantvereisten.
  • Dataverwerking en QC/QA: Stappen voor het opschonen van data en het maken van kaarten.

  Leerdoelen

  De volgende leerdoelen zorgen ervoor dat de cursisten een grondige basis krijgen in zowel de theoretische als praktische aspecten van multi-beam hydrografisch survey, waardoor ze goed voorbereid zijn op een breed scala aan professionele toepassingen.

  • Begrijpen van de Basisprincipes van Hydrografie: Cursisten leren over de fundamentele concepten van hydrografie, inclusief de principes van sonartechnologie, het belang van nauwkeurige zeekaarten en de rol van hydrografie in maritieme navigatie, onderwateronderzoek en milieu-onderzoek.
  • Kennis van Multi-Beam Echolood Systemen: De cursisten krijgen diepgaande kennis van de werking, configuratie en onderhoud van multi-beam echolood systemen. Dit omvat het begrijpen van de technische specificaties, de installatie aan boord, en de kalibratie van de apparatuur.
  • Data-acquisitie en -verwerking: Cursisten leren hoe ze gegevens verzamelen met behulp van multi-beam echolood systemen, inclusief planning van survey routes, het uitvoeren van surveys en het verzamelen van bathymetrische, sonarbeeld, en waterkolomgegevens. Daarnaast leren ze over de verwerking en interpretatie van deze gegevens om nauwkeurige onderwaterkaarten te produceren.
  • Kwaliteitscontrole en -borging: Deelnemers krijgen inzicht in de methoden voor kwaliteitscontrole en -borging die essentieel zijn voor het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verzamelde hydrografische gegevens. Dit omvat het leren over foutenbronnen, het valideren van gegevens en het toepassen van correcties waar nodig.
  • Toepassingen en Case Studies: Cursisten verkennen de diverse toepassingen van multi-beam hydrografische surveys in de praktijk, zoals in de scheepvaart, kustzonebeheer, offshore constructieprojecten, milieustudies, en archeologie onder water. Door middel van case studies en mogelijk veldwerk leren ze hoe theorie en praktijk samenkomen in echte projecten.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Profiel foto van onze cursus coördinatrice Violet

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen over Multi Beam Survey

  De cursus Multi Beam Survey bij Geo-ICT Training Center biedt diepgaande kennis en praktische ervaring met multi-beam echoloodtechnieken voor het in kaart brengen van waterbodems.

  Deze cursus is ideaal voor startende geo-specialisten, ervaren geo-professionals, bedrijven in de geosector, omscholers, en onderwijsinstellingen die hun vaardigheden in hydrografische survey technieken willen ontwikkelen of aanscherpen.

  Deelnemers kunnen een certificaat behalen dat hun kennis en vaardigheden in multi-beam survey technieken, zoals dieptemeting en waterdiepte kaartering, erkent.

  Voor deelname aan de Multi Beam Survey cursus is basiskennis van geografische informatiesystemen (GIS) en interesse in mariene geografie aanbevolen, maar beginners met een sterke motivatie zijn ook welkom.