QGIS Mariene Data

Hydrografie

Hydrografie

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die QGIS willen leren toepassen met mariene data.

Cursusduur: 2 dagen

Gegeven door:

Violet Bothof

Introductie tot Geografische Informatiesystemen (GIS)

Geo-ICT Training Center, Nederland - cursus QGIS Mariene data

In de wereld van vandaag speelt geo-informatie een cruciale rol in bijna elk aspect van ons dagelijks leven en werk. Van het navigeren met onze smartphones tot het beheren van natuurlijke hulpbronnen en het plannen van stedelijke ontwikkeling, Geografische Informatiesystemen (GIS) zijn de onzichtbare ruggengraat die deze complexe processen ondersteunt. Maar wat is GIS nu eigenlijk? In essentie combineert GIS software, hardware en gegevens om ruimtelijke en geografische informatie te verzamelen, te beheren, te analyseren en visueel weer te geven. Deze systemen stellen ons in staat om de wereld om ons heen niet alleen te zien zoals hij is, maar ook te begrijpen en te plannen voor hoe hij zou kunnen zijn.

GIS technologie is van onschatbare waarde voor verschillende sectoren, waaronder milieubescherming, nutsvoorzieningen, gezondheidszorg, overheidsdiensten, transport en zelfs marketing. Het unieke van GIS is zijn vermogen om data niet alleen als cijfers en woorden te presenteren, maar als een dynamische kaart die interactie en inzicht biedt. Dit maakt het mogelijk om complexe relaties, patronen en trends te identificeren die anders verborgen zouden blijven in traditionele data-analyses.

Een van de meest populaire en toegankelijke GIS-tools is QGIS. Als een open-source software, biedt QGIS gebruikers een rijke set aan functies voor data-analyse en -visualisatie, zonder de hoge kosten die vaak geassocieerd worden met commerciƫle GIS-software. QGIS ondersteunt een breed scala aan bestandsformaten en standaarden, waardoor het een flexibele keuze is voor projecten van elke grootte, van eenvoudige kaarten voor persoonlijk gebruik tot complexe geografische analyses voor grote organisaties.

In de context van mariene data biedt QGIS specifieke tools en plug-ins die essentieel zijn voor de studie en het beheer van mariene en kustecosystemen. Van het in kaart brengen van zeeoppervlaktetemperaturen en zoutgehalten tot het analyseren van oceaanstromingen en het creƫren van gedetailleerde kustlijnkaarten, QGIS stelt onderzoekers, beleidsmakers en milieubeschermers in staat om de mariene omgeving op ongekende manieren te begrijpen en te beschermen.

Wat is GIS?

Geografische Informatiesystemen (GIS) zijn krachtige tools die ons helpen de wereld om ons heen te begrijpen, te analyseren en te organiseren door het gebruik van geo-informatie. Deze systemen maken het mogelijk om ruimtelijke en geografische gegevens te visualiseren, manipuleren, analyseren en te presenteren in de vorm van kaarten, grafieken en rapporten. GIS speelt een essentiƫle rol in vele sectoren, waaronder stadsplanning, milieubeheer, transport, en gezondheidszorg, door inzicht te bieden in ruimtelijke patronen en relaties.

Een bijzonder krachtig aspect van GIS is het vermogen om verschillende datasets in lagen over elkaar heen te leggen en zo complexe vraagstukken te analyseren. Stel je voor, je wilt de impact van klimaatverandering op kustgebieden onderzoeken. Met GIS kun je lagen van zeeniveau stijging, bevolkingsdichtheid, en ecologische gevoeligheid over elkaar heen leggen om risicogebieden te identificeren en beleidsmakers te adviseren over preventieve maatregelen.

QGIS, een toonaangevende open-source GIS-software, maakt deze geavanceerde analyses toegankelijk voor iedereen. Het biedt een breed scala aan functionaliteiten, van basis kaartcreatie tot complexe ruimtelijke analyses, en wordt ondersteund door een actieve gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars. Door de gebruiksvriendelijkheid en de uitgebreide documentatie is het een uitstekend startpunt voor iedereen die wil leren werken met GIS.

In de context van mariene gegevens biedt QGIS speciale hulpmiddelen en plug-ins die van onschatbare waarde zijn voor het onderzoek naar en het beheer van onze oceanen. Het vermogen om grote datasets van oceaanobservaties te analyseren, zoals temperatuur, zoutgehalte, en stromingen, helpt wetenschappers de dynamiek van mariene ecosystemen te begrijpen en te beschermen. Door de visualisatie van deze gegevens met QGIS kunnen we de complexiteit van de oceaan op nieuwe manieren begrijpen en de cruciale rol die het speelt in ons wereldwijde klimaatsysteem waarderen.

Waarom is GIS belangrijk voor mariene data?

In het tijdperk van de klimaatverandering en de toenemende druk op onze oceanen is het begrijpen en beschermen van mariene ecosystemen urgenter dan ooit. Geografische Informatiesystemen (GIS) spelen hierin een cruciale rol, omdat ze ons in staat stellen om complexe mariene gegevens, zoals zeestromingen, temperaturen, en zoutgehalten, niet alleen te visualiseren maar ook te analyseren en interpreteren. Dit diepgaande begrip is essentieel voor alles, van het plannen van maritieme routes tot het ontwikkelen van strategieƫn voor het behoud van mariene biodiversiteit.

Mariene data zijn van nature ruimtelijk en dynamisch, waardoor de kracht van GIS om ruimtelijke patronen te onthullen en te modelleren bijzonder waardevol is. Met GIS kunnen wetenschappers en beleidsmakers bijvoorbeeld de verspreiding van invasieve soorten volgen, veranderingen in zeestromingen modelleren die van invloed zijn op het klimaat, of de impact van zeespiegelstijging op kustgemeenschappen beoordelen. Door het gebruik van GIS in mariene wetenschappen kunnen we de complexiteit van mariene systemen beter begrijpen en effectievere beheerstrategieƫn ontwikkelen.

De functionaliteit van GIS strekt zich uit tot het ondersteunen van de planning en uitvoering van mariene beschermingsgebieden (MPA’s). Door ruimtelijke analyses kunnen gebieden die cruciaal zijn voor de bescherming van biodiversiteit worden geĆÆdentificeerd, wat helpt bij het prioriteren van inspanningen voor behoud. Bovendien maakt de mogelijkheid om uiteenlopende datasets te integreren, zoals satellietbeelden, onderwater topografie, en menselijke activiteiten, GIS een onmisbaar instrument voor mariene ruimtelijke planning.

QGIS, als een toegankelijke en krachtige open-source GIS-software, stelt onderzoekers in staat om geavanceerde analyses en visualisaties uit te voeren specifiek voor mariene data. De mogelijkheid om netCDF-bestanden (een veelgebruikt format voor het opslaan van multidimensionale wetenschappelijke data) te verwerken en de beschikbaarheid van plugins zoals de Point Sampling Tool en Contour plugin, maken het een ideale keuze voor het werken met mariene datasets. Deze tools stellen gebruikers in staat om gedetailleerde kaarten te creƫren die oppervlaktetemperaturen, zoutgehalten, zeestromingen, en andere belangrijke mariene variabelen weergeven, waardoor de besluitvorming op basis van accurate en actuele informatie wordt ondersteund.

In conclusie, de integratie van GIS in de studie en het beheer van mariene gegevens biedt krachtige mogelijkheden voor het monitoren, begrijpen en beschermen van onze oceanen. Door de complexe relaties en processen die onze mariene omgevingen vormgeven in kaart te brengen, draagt GIS bij aan het ontwikkelen van oplossingen die zowel ecologisch duurzaam als economisch levensvatbaar zijn, waardoor een gezonde toekomst voor onze oceanen wordt gewaarborgd.

Wat ga je leren in de Cursus QGIS Mariene Data

Basistechnieken en -concepten in QGIS

Bij het verkennen van de mariene wereld met QGIS kom je een aantal basistechnieken en -concepten tegen die essentieel zijn voor het succesvol navigeren en analyseren van geodata. Het begrijpen van deze fundamenten is cruciaal om de kracht van QGIS volledig te benutten. Laten we duiken in enkele van deze basisprincipes:

 • Het Openen van NetCDF-bestanden: QGIS biedt flexibele mogelijkheden om NetCDF-bestanden te openen, die vaak worden gebruikt voor het opslaan van omvangrijke, multidimensionale geografische en meteorologische data. Of je nu kiest voor het direct slepen en neerzetten van een bestand op het canvas, of het gebruik van de NetCDF Browser plugin, het is van belang dat je vertrouwd raakt met het openen en werken met deze bestandsformaten.
 • Werken met Plugins: QGIS’ functionaliteit wordt enorm uitgebreid door het gebruik van plugins. Voorbeelden zoals de VectorFieldCalc voor het berekenen van vectorveldparameters, of de Point Sampling Tool voor het samplen van attributen, zijn onmisbaar voor geavanceerde geodata-analyse. Het efficiĆ«nt gebruik van deze tools is fundamenteel voor het verwerken van mariene data.

Hier zijn enkele essentiƫle technieken die je moet beheersen:

 • Kaarten Maken: Het creĆ«ren van kaarten die globale oppervlaktetemperaturen en zoutgehalten tonen, is een basisvaardigheid. Dit vereist het begrijpen van hoe je netCDF-bestanden opent, de juiste variabelen selecteert, en de data visualiseert.
 • Data Visualisatie: Het aanpassen van de weergavestijl van lagen is een cruciaal onderdeel van QGIS. Of het nu gaat om het genereren van een nieuwe kleurenkaart voor temperatuurlagen of het aanpassen van de helderheid, verzadiging, en contrast van je kaarten, deze technieken helpen bij het verfijnen van je visualisaties om ze zo informatief mogelijk te maken.
  • Het toepassen van kleurenpaletten: Voor een effectieve data-interpretatie is het kiezen van het juiste kleurenpalet essentieel. Dit helpt bij het benadrukken van specifieke datareeksen en het verbeteren van de algemene leesbaarheid van je kaarten.
  • Gebruik van de Raster Calculator: Voor taken zoals het omzetten van temperaturen van Kelvin naar Celsius, biedt de Raster Calculator een krachtige tool voor het direct manipuleren van rasterdata.
 • Geavanceerde Analyse: Het overlappen van meerdere variabelen op een enkele kaart of het produceren van regionale en kustkaarten vereist een diep begrip van QGIS’ geavanceerde functies. Dit kan gaan van het knippen van een raster tot het zoomen in op een specifiek kaartgebied, tot het kopiĆ«ren en plakken van stijlen tussen lagen.

Deze basisconcepten en -technieken vormen de ruggengraat van je QGIS-vaardigheden, vooral wanneer je werkt met mariene data. Door deze principes toe te passen, kun je niet alleen nauwkeurige en informatieve kaarten creƫren, maar ook diepgaande analyses uitvoeren die essentieel zijn voor onderzoek naar en het beheer van mariene ecosystemen.

Geavanceerde QGIS functies

QGIS is niet alleen krachtig voor basistaken, maar blinkt ook uit in geavanceerde functies die cruciaal zijn voor diepgaande analyse en visualisatie van geo-informatie. Deze geavanceerde mogelijkheden stellen gebruikers in staat om complexe geografische data te manipuleren en te analyseren, waardoor nieuwe inzichten en oplossingen mogelijk worden voor uitdagingen binnen mariene en andere geo-gerelateerde velden.

Enkele geavanceerde functies omvatten:

 • Ruimtelijke Analyse: Analyseer de geografische relaties tussen verschillende datasets. Dit kan variĆ«ren van eenvoudige berekeningen van gebieden en perimeters tot complexere analyses zoals zichtbaarheidsstudies, netwerkanalyse, en ruimtelijke interpolatie.
 • Gegevensbewerking en -creatie: Geavanceerde bewerkingstools stellen gebruikers in staat om hun eigen geografische data te creĆ«ren en te wijzigen. Dit omvat het tekenen van punten, lijnen en polygonen, maar ook meer complexe bewerkingen zoals het splitsen en samenvoegen van geometrieĆ«n.
 • 3D Visualisatie: Met QGIS kun je 3D-scĆØnes creĆ«ren en visualiseren, wat bijzonder nuttig is voor het beoordelen van landschappen, stadsplanning, en het in kaart brengen van mariene bodems. Het biedt een dynamische manier om geografische informatie te ervaren.
 • Verwerking van Rasterdata: Naast het visualiseren, biedt QGIS krachtige tools voor de analyse van rasterdata. Dit omvat classificatie, reliĆ«fmodellering, en satellietbeeldanalyse, waardoor gebruikers gedetailleerde inzichten kunnen verkrijgen uit rasterdatasets.
 • Plug-ins en Scripting: QGIS’ flexibiliteit wordt verder vergroot door zijn ondersteuning voor plug-ins en scripting. Gebruikers kunnen bestaande plug-ins gebruiken of hun eigen ontwikkelen om functionaliteit toe te voegen. Scripting met Python stelt gebruikers in staat om automatiseringstaken en aangepaste analyses uit te voeren.
 • Datamanagement: EfficiĆ«nt beheren van geografische data is essentieel voor elke GIS-professional. QGIS biedt robuuste tools voor datamanagement, waaronder databasetools, gegevensimport/export functies, en ondersteuning voor een breed scala aan bestandsformaten.

Deze geavanceerde functies stellen gebruikers in staat om diepgaande analyses uit te voeren, aangepaste visualisaties te creƫren en om complexe geografische vraagstukken te benaderen met een hoge mate van precisie en flexibiliteit. Of het nu gaat om het bestuderen van mariene ecosystemen, het plannen van stedelijke ontwikkelingen of het analyseren van milieu-impact, QGIS biedt de gereedschappen die nodig zijn om tot inzichtelijke conclusies te komen.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus QGIS Mariene Data?

Het kiezen van de juiste cursus voor het beheersen van QGIS en mariene data analyse is cruciaal voor zowel professionals als enthousiastelingen in de geo-informatie sector. Onze cursus QGIS Mariene Data onderscheidt zich door een unieke combinatie van deskundigheid, praktische toepassing, en toegankelijkheid. Maar waarom zou je specifiek voor onze cursus kiezen? Hier zijn de redenen:

 • Deskundige Instructeurs: Onze trainers zijn niet alleen experts in hun vakgebied, maar ook actieve professionals die werken aan de frontlinie van mariene GIS-toepassingen. Dit betekent dat je leert van mensen die echt begrijpen hoe QGIS wordt gebruikt in real-world scenario’s.
 • Praktijkgerichte Aanpak: Theorie is belangrijk, maar praktijk maakt perfect. Onze cursus benadrukt hands-on leren met projecten die de vaardigheden benadrukken die je nodig hebt in de echte wereld. Dit omvat:
  • Het creĆ«ren van kaarten die globale oppervlaktetemperaturen en zoutgehalten weergeven.
  • Analyseren van zeeoppervlaktehoogte (SSH) en oceaanstromingen.
  • Uitvoeren van ruimtelijke analyses en datavisualisatie met QGIS.
 • Toegang tot Geavanceerde Tools: We zorgen ervoor dat onze cursisten vertrouwd raken met de nieuwste functies en plugins van QGIS, inclusief die voor 3D kaartmodellering, milieubescherming, en zeewetenschappelijk onderzoek. Deze geavanceerde kennis stelt je in staat om op te vallen in je veld.

Door te kiezen voor onze Cursus QGIS Mariene Data, kies je niet alleen voor het leren van een softwarepakket. Je kiest voor een uitgebreide educatieve ervaring die je vaardigheden, kennis en carriĆØre in de geo-informatie technologie naar een hoger niveau tilt. Neem de stap vandaag nog en begin aan een leerreis die net zo diepgaand is als de oceanen die je zult leren analyseren en beschermen.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  ā‚¬1095,- Excl. btw

  ā‚¬1095,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  • Introductie tot QGIS: Overzicht van de interface, installatie van plugins, en het instellen van projecten.
  • Basis van geospatiale concepten: Coƶrdinatensystemen, projecties, en datatypen specifiek voor mariene toepassingen.
  • Werken met mariene geospatiale data: Laden en visualiseren van bathymetrische data, kustlijnen, en habitatkaarten.
  • Eenvoudige ruimtelijke analyses: Meten van afstanden en oppervlaktes, basis buffering, en overlay-technieken.

  Dag 2

  • De analyses: Introductie tot ruimtelijke queries en geavanceerde analysemethoden voor mariene data.
  • Datamanagement: Organiseren van geospatiale data, werken met attribuuttabellen, en het gebruik van SQL-queries in QGIS.
  • Datavisualisatie en kaartcreatie: Ontwerpen van kaarten met aandacht voor schaal, legendes, en annotaties specifiek voor mariene toepassingen.
  • Integratie van externe data en webdiensten: Gebruik van online databronnen en het integreren van webgebaseerde kaartdiensten in QGIS-projecten.
  • Gebruik maken van de Copernicus Mariene dataservice.
  Cursusduur: 2 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Begrip van geospatiale concepten: Deelnemers zullen een solide basis ontwikkelen in geospatiale concepten en hoe deze toe te passen zijn op mariene data.
  • Vaardigheid in QGIS: Deelnemers zullen leren hoe ze QGIS effectief kunnen gebruiken voor het laden, bewerken, analyseren en visualiseren van mariene geospatiale data.
  • Analyse van Mariene Data: Deelnemers zullen geavanceerde analysetechnieken beheersen om mariene geospatiale data te onderzoeken en interpretaties te maken.
  • Kaartcreatie en Datavisualisatie: Deelnemers zullen in staat zijn om professionele kaarten en visualisaties te creĆ«ren specifiek gericht op mariene data en projecten.
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privƩ cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over QGIS Mariene Data

  Deze cursus biedt diepgaande kennis en vaardigheden voor het werken met QGIS, specifiek gericht op de verwerking en analyse van mariene data. Van basisbeginselen tot geavanceerde technieken, de cursus is ontworpen om professionals in de geosector volledig uit te rusten met de nodige tools voor mariene projecten.

  De cursus is ideaal voor startende geo-specialisten, ervaren geo-professionals, bedrijven in de geosector, omscholers, en onderwijsinstellingen die hun kennis willen uitbreiden of opfrissen in QGIS met een focus op mariene data.

  Onderwerpen omvatten introductie tot QGIS, mariene GIS technieken, oceaan data analyse, mariene gegevensverwerking, geavanceerde QGIS functies zoals datavisualisatie en 3D kaartmodellering, naast praktijkgerichte projecten en case studies.

  De cursus beslaat een periode van 2 dagen, waarbij elke sessie is ontworpen om zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden te bieden, inclusief hands-on projectwerk.

  De kosten voor deelname aan de cursus bedragen ā‚¬1095,- excl. btw. Dit omvat alle cursusmaterialen, toegang tot software, en persoonlijke begeleiding door ervaren instructeurs.

  Ja, na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat van Geo-ICT Training Center, Nederland, dat je vaardigheden in QGIS en mariene data analyse bevestigt.