Functie Data-Scientist

In de functie geospatial data-scientist houdt men zich wetenschappelijk bezig met het analyseren en interpreteren van geografische data om inzichten te verkrijgen en modellen te ontdekken. Deze modellen worden toegepast in zelflerende machines. Deze functie vereist kennis en vaardigheden op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS), data-analyse en -visualisatie, statistiek en machine learning.

Wat een Data-Scientist zoal doet

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Geospatial Data-Scientist

Als geospatial data-scientist speel je een cruciale rol in het omgaan met en analyseren van grote hoeveelheden data binnen een organisatie. Jouw vermogen om uit deze gegevens inzichten te verkrijgen, is van onschatbare waarde. Je duikt in big data om complexe vraagstukken op te lossen door het ontwikkelen van algoritmen, waarmee je bepaalde patronen kunt herkennen en adviezen kunt formuleren die van cruciaal belang zijn voor de strategische besluitvorming binnen een bedrijf.

Een typische dag in het leven van een Data-Scientist kan bestaan uit het controleren van data-analyses, het stellen van prioriteiten voor aanpassingen of optimalisaties, en het samenwerken met andere specialisten. Je houdt je bezig met het ontwikkelen en verbeteren van voorspellende modellen, het opschonen en verwerken van data, en het communiceren van deze inzichten aan stakeholders. Enkele van de tools en technologieƫn die je dagelijks zou kunnen gebruiken, omvatten:

 • SQL voor het werken met databases
 • Jupyter Notebook voor het delen van code en resultaten
 • Tableau voor data visualisatie
 • Hadoop en Apache Spark voor de verwerking van grote datasets
 • TensorFlow voor het bouwen van deep learning modellen
 • GitHub voor versiebeheer en samenwerking.

Enkele van de kernverantwoordelijkheden omvatten:

 • Het ontwerpen, beheren en optimaliseren van data systemen en databases
 • Het oplossen van vraagstukken vanuit de bedrijfsvoering door de beste statistische methodologieĆ«n te analyseren en te selecteren
 • Het beschrijven en visualiseren van de ontdekte inzichten en deze rapporteren aan het management
 • Het maken van voorspellingsmethoden en het herkennen van patronen
 • Het samenvoegen van verschillende soorten data en het opsporen van onregelmatigheden binnen deze data.

Je moet beschikken over een sterk analytisch vermogen, oog voor detail, doorzettingsvermogen, en innovativiteit. Kennis van data science tools zoals SQL, R, en Python is essentieel, evenals het vermogen om big data nauwkeurig te analyseren, modelleren en interpreteren.

Het beroep van een Data-Scientist is zowel uitdagend als belonend, met volop mogelijkheden voor carriĆØregroei en specialisatie in velden als kunstmatige intelligentie, machine learning, en datavisualisatie. Het gemiddelde salaris voor een Data-Scientist ligt rond de ā‚¬3900 per maand, afhankelijk van ervaring en opleiding, met doorgroeimogelijkheden naar hogere en meer gespecialiseerde functies.

Met deze rol ben je aan de frontlinie van technologische innovatie en draag je bij aan de vormgeving van de toekomst van bedrijven en organisaties in een breed scala van sectoren.

Waarom is het werk van een Data-Scientist belangrijk?

In de huidige datagedreven wereld is het belang van Data-Scientists nauwelijks te overschatten. Hun werk is cruciaal voor zowel organisaties als de bredere samenleving, dankzij hun vermogen om uit complexe en omvangrijke datasets waardevolle inzichten te destilleren. Dit vermogen stelt bedrijven in staat om meer geĆÆnformeerde beslissingen te nemen, risico’s te minimaliseren en innovatie te stimuleren. Hier zijn enkele sleutelaspecten die het belang van Data-Scientists benadrukken:

 • Inzicht in Klantgedrag: Door klantgegevens grondig te analyseren, kunnen Data-Scientists patronen en trends identificeren die essentieel zijn voor het aanpassen en optimaliseren van marketinginspanningen en productontwikkeling.
 • EfficiĆ«ntieverbetering en Kostenbesparing: Data-Scientists helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, wat kan leiden tot significante kostenbesparingen. Bijvoorbeeld, het gebruik van gegevens voor preventief onderhoud kan de operationele kosten verlagen en de bedrijfstijd van apparatuur verhogen.
 • Risicomanagement: Door gebruik te maken van predictive analytics en AI-technologieĆ«n kunnen Data-Scientists potentiĆ«le risico’s vroegtijdig identificeren en maatregelen voorstellen om deze te mitigeren. Dit voorkomt problemen voordat ze zich voordoen, een benadering van “voorkomen in plaats van genezen”.
 • Innovatie en Productontwikkeling: Data-Scientists spelen een sleutelrol bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten door hun vermogen om voorspellende modellen te creĆ«ren. Dit kan leiden tot de lancering van baanbrekende oplossingen die voldoen aan de veranderende behoeften van consumenten en bedrijven.
 • Datagedreven Besluitvorming: De inzichten die Data-Scientists bieden, ondersteunen de besluitvorming op alle niveaus binnen een organisatie, van marketing tot productontwikkeling en risicobeheer. Dit zorgt voor een strategisch voordeel in een concurrerende markt.

Het werk van een Data-Scientist is daarmee niet alleen van belang voor het individuele succes van een organisatie maar speelt ook een sleutelrol in het bevorderen van maatschappelijke vooruitgang en het aanpakken van complexe uitdagingen. Door data op een ethische en verantwoorde manier te gebruiken, kunnen zij bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen.

De invloed van geo-informatie op een Data-Scientist

De rol van geo-informatie in het werk van Data-Scientists is significant en veelzijdig, met een directe impact op de besluitvorming, risicobeheer, en planning binnen diverse sectoren. Geo-informatie, gekenmerkt door het toevoegen van locatie (X en Y coƶrdinaten) aan data, speelt een cruciale rol in het werk van Data-Scientists door het mogelijk maken van ruimtelijke analyses en de visualisatie van data op kaarten. Dit stelt hen in staat om patronen, trends en relaties te ontdekken die zonder de ruimtelijke component verborgen zouden blijven.

Een belangrijke toepassing van geo-informatie binnen de datawetenschap is Geografische Informatie Systemen (GIS). GIS biedt de mogelijkheid om met kaartlagen te werken, waarbij aan elke laag specifieke data gekoppeld kan worden. Dit maakt het mogelijk om complexe ruimtelijke vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Voorbeelden van GIS-toepassingen variƫren van het plannen van noodhulp bij rampen, het beschermen van kwetsbare natuurgebieden, tot het analyseren van de spreiding van ziekten in relatie tot geografische kenmerken van een gebied.

De waarde van geo-informatie strekt zich verder uit tot het bedrijfsleven en de openbare orde en veiligheid, waar organisaties zoals CityGIS en Cobra gespecialiseerd zijn in het leveren van Geografische Coƶrdinatie & Informatie Systemen die cruciaal zijn voor snelle en accurate besluitvorming.

De integratie van geo-informatie met andere data bronnen verrijkt de analysemogelijkheden van Data-Scientists, waardoor zij:

 • Inzichten kunnen verkrijgen in klantgedrag door demografische gegevens te koppelen aan locaties.
 • EfficiĆ«ntie kunnen verhogen door bedrijfsprocessen geografisch te optimaliseren.
 • Risico’s kunnen beheren door locatiegebaseerde analyses uit te voeren die potentiĆ«le gevaren vroegtijdig signaleren.

Daarbij is het belangrijk om te erkennen dat, hoewel digitale geo-informatie veel mogelijkheden biedt voor inzoomen en gedetailleerde analyses, de kwaliteit van deze data van cruciaal belang is. Nauwkeurigheid, precisie, betrouwbaarheid en toepassingscontext zijn allemaal factoren die de kwaliteit van geo-informatie bepalen en die in acht genomen moeten worden bij het gebruik ervan in GIS-toepassingen.

Kortom, de invloed van geo-informatie op het werk van een Data-Scientist is omvangrijk en faciliteert een dieper inzicht in zowel de fysieke als de sociale wereld, door het mogelijk maken van geavanceerde ruimtelijke analyses en het visualiseren van complexe datastructuren in een geografische context.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Een geospatial data-scientist heeft een stevige academische achtergrond, doorgaans beginnend met een wetenschappelijke opleiding op universitair niveau. Om de kennis en vaardigheden specifiek toe te spitsen op de unieke eisen van het werken met ruimtelijke gegevens, is verdere specialisatie essentieel. Hierbij zijn gespecialiseerde cursussen zoals de Leergang Data-Analyse en GIS, R Programmeren, en Machine Learning Python onmisbaar. Deze opleidingen bieden de theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om complexe data-analyse uit te voeren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen in het veld van geo-informatie.

   

  De expertise van een geospatial data-scientist is breed inzetbaar en van onschatbare waarde voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Denk hierbij aan:

   

  • Gemeenten en rijksinstanties, waar de analyse van ruimtelijke gegevens cruciaal is voor stedelijke planning en beleidsvorming.
  • Het Kadaster, dat afhankelijk is van nauwkeurige geospatiale analyses voor het beheren van onroerend goed en landgebruik.
  • Ingenieursbureaus, waterschappen, en provincies, waar gedetailleerde geodata bijdraagt aan het ontwerp en beheer van infrastructurele en milieuprojecten.
  • Aannemers, die afhankelijk zijn van precieze geospatiale informatie voor de planning en uitvoering van bouwprojecten.

   

  De unieke combinatie van diepgaande wetenschappelijke kennis met gespecialiseerde technische vaardigheden maakt de geospatial data-scientist tot een sleutelfiguur in het succesvol toepassen van geo-informatie in diverse sectoren.

  Taken

  Een geospatial data-scientist speelt een cruciale rol in de wereld van geo-informatie. Hun takenpakket omvat een breed spectrum aan verantwoordelijkheden, van het verzamelen en analyseren van gegevens tot het ontwikkelen van modellen die de basis vormen voor toekomstige voorspellingen. Hieronder volgt een overzicht van hun kernactiviteiten:

   

  • Gegevensverzameling en -analyse:
   • Verzamelen van geografische gegevens uit uiteenlopende bronnen, waaronder satellietbeelden, kaarten, sensoren, en andere geografische databases.
   • Modelleren van deze gegevens om diepgaande inzichten te verkrijgen en te begrijpen hoe geografische patronen zich ontwikkelen.

   

  • Modellering en voorspelling:
   • Ontwikkelen van modellen en algoritmen die essentieel zijn voor het analyseren van geospatiale gegevens.
   • Gebruikmaken van deze modellen om nauwkeurige voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen of trends.

   

  • Geospatiale gegevensvisualisatie:
   • Visualiseren van geodata in een formaat dat eenvoudig te interpreteren en te modelleren is.
   • Gebruik van geavanceerde tools om complexe gegevens overzichtelijk en toegankelijk te maken.

   

  • Ruimtelijke databeheer:
   • Wetenschappelijk beheer van geospatiale gegevenssets.
   • Continu verbeteren van modellen die gebruikt worden in zelflerende machines, om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van gegevens te verhogen.

   

  • Samenwerking en communicatie:
   • Werken in multidisciplinaire teams met professionals zoals stedenbouwkundigen, milieudeskundigen, beleidsmakers, en ingenieurs.
   • Effectief communiceren en samenwerken met diverse belanghebbenden om projecten succesvol te realiseren.

   

  De geospatial data-scientist is de brug tussen complexe geospatiale gegevens en de praktische toepassingen ervan in de echte wereld. Hun expertise maakt het mogelijk om gegevens om te zetten in waardevolle inzichten, wat essentieel is voor het plannen en uitvoeren van projecten in diverse sectoren.