Leergang: Cursus Data-analyse en GIS

Data-Analyse Cursusduur: 6 dagen

In de leergang data-analyse cursus en GIS leert u de belangrijkste en meest gebruikte talen en tools kennen waarmee een goede start maakt om data-analist te worden.

De taal Python wordt op diverse universiteiten onderwezen aan data-analisten. In deze cursus leert u werken met deze taal. Daarnaast leert u met de taal SQL databases kennen. Dat geeft u toegang tot grote hoeveelheden data. Tot slot leert u ook het pakket QGIS kennen die heel geschikt is om resultaten van data-analyses op geografische kaarten te visualiseren.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €2495,- Excl. btw

  Cursusduur: 6 dagen

  Dagindeling Cursus Data-analyse en GIS

  Dag 1

  Introductie opleiding datascience, Python intro

  De docent geeft een inleiding over data-analyse en hoe Python en SQL daarin een rol spelen. Hoe worden Matlab en SPSS toegepast en hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld Python? U krijgt een overzicht en een doorkijk in het gehele opleidingstraject.
  Vervolgens wordt er een inleiding gegeven in de basis van Python-programmeren. Na de eerste dag bent u in staat gegevens in te lezen, bewerkingen uit te voeren, eenvoudige statistische vragen te beantwoorden met behulp van gegevensselectie en beschrijvende statistiek en plots.

  Dag 2

  GIS Analyses

  U leert het pakket QGIS kennen en gebruikt dit om resultaten van verschillende data-analyses te visualiseren. U leert hoe u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar kunt leggen. Ook leert u per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden in de kaart. Er wordt tevens aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, en thematische presentaties.
  Ook kunnen er thematische weergaven worden gemaakt. U doet hierbij diverse GIS-analyses met kaarten vanuit verschillende disciplines.

  Dag 3

  Python intro

  Op deze dag wordt begonnen met de introductie van Python. U leert de essentiële aspecten van het programmeren in deze objectgeoriënteerde scripttaal. Ook leert u de syntaxis van deze programmeertaal en leert u werken met de uitgebreide bibliotheek, die standaard in Python aanwezig is.

  Dag 4

  Python Basis

  Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals lists, tuples en dictionaries.

  Dag 5

  SQL

  SQL is de vraagtaal voor het bevragen van relationele databases. Datascientisten krijgen er zeker mee te maken. Tijdens deze dag gaat u de opensource database PostGre SQL installeren. Daarna wordt een oefendatabase geladen waarop u alle basis SQL-queries gaat uitvoeren. De statements SELECT, INNER en OUTER JOINS, UPDATE, DELETE, VIEWS, OPERATOREN, VARIABELEN en CREATE worden uitgebreid behandeld. U leert tabellen definiëren, query’s op te stellen en datamanipulaties verrichten. U krijgt SQL helemaal onder de knie.

  Dag 6

  Python Gevorderd

  Tijdens deze dag wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda-functies worden hierbij besproken. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opdeling van Python-software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde.
  Voorts wordt objectgeoriënteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht. Daarnaast komt de afhandeling van fouten in Python-scripts met behulp van exception handling aan de orde.
  Eveneens staat de functionaliteit van diverse Python library-functies voor het benaderen van files op het programma en wordt aandacht besteed aan database access met de Python Database API.

  Leerdoelen Cursus Data-analyse en GIS

  • Kennis maken met de belangrijkste talen en tools om data-analist te worden.
  • Vast kunnen stellen welke data er is binnen uw organisatie en hoe u als data-analist dit kunt gaan gebruiken.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Profiel foto van onze cursus coördinatrice Violet

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen over Leergang Data-analyse en GIS

  In deze cursus leer je hoe je GIS-technologie kunt toepassen voor data-analyse en visualisatie op geografische kaarten, met gebruik van Python en SQL.

  Basiskennis van GIS is nuttig, maar de cursus begint met een introductie, waardoor het ook toegankelijk is voor beginners.

  De cursus biedt een praktische benadering van Python in datascience, gericht op toepassingen in GIS en data-analyse.

  Ja, je leert hoe je SQL databases kunt gebruiken voor het beheren en analyseren van geografische data.

  Ja, QGIS is een belangrijk onderdeel van de cursus, waarbij je leert hoe je deze tool kunt gebruiken voor geografische data-analyse.

  Enige ervaring met programmeren is nuttig, maar niet vereist. De cursus omvat een inleiding tot Python specifiek voor GIS-toepassingen.

  Ja, de cursus begint met een introductie tot de basisprincipes van datascience, met een focus op geografische toepassingen.

  De cursus duurt in totaal 6 dagen.

  De cursus begint met een introductie in datascience en Python, gevolgd door praktische toepassingen in GIS met Python en SQL, inclusief het gebruik van QGIS.

  De cursus is gericht op het kennismaken met belangrijke talen en tools voor data-analyse, het vaststellen en gebruiken van data binnen jouw organisatie, en het toepassen van deze kennis in GIS.