Functie Data-Scientist

In de functie geospatial data-scientist houdt men zich wetenschappelijk bezig met het analyseren en interpreteren van geografische data om inzichten te verkrijgen en modellen te ontdekken. Deze modellen worden toegepast in zelflerende machines. Deze functie vereist kennis en vaardigheden op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS), data-analyse en -visualisatie, statistiek en machine learning.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Geospatial Data-ScientistIemand in de functie geospatial data-scientist houdt zich bezig met het analyseren en interpreteren van geografische data om inzichten te verkrijgen en problemen op te lossen. Deze functie vereist kennis en vaardigheden op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS), data-analyse en -visualisatie, statistiek en machine learning. Als geospatial data scientist ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, bewerken, opslaan en analyseren van geografische data vanuit verschillende bronnen, zoals sensoren, drones, kaarten en luchtfoto’s. Je werkt hierbij samen met andere geospatial professionals, zoals GIS-analisten en -ontwikkelaars, om ervoor te zorgen dat de geografische data op een juiste manier wordt verwerkt en opgeslagen. Naast het verzamelen en bewerken van geografische data, ben je ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van data-analyse en -visualisatie om patronen, trends en verbanden in de data te identificeren. Je maakt gebruik van verschillende statistische methoden en machine learning-algoritmen om de data te modelleren en te verklaren. Op basis van deze analyses en modellen kun je inzichten verkrijgen en problemen op lossen voor organisaties of overheden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het voorspellen van natuurrampen, het identificeren van milieuproblemen, het ontwikkelen van duurzame stedelijke plannen of het verbeteren van de infrastructuur. Als geospatial data scientist ben je dus een belangrijke schakel in het proces van het verkrijgen van inzichten uit geografische data en het toepassen hiervan op praktische problemen. Info aanvragen over functie uit de catalogus Naam Email Telefoon nummer Functie

Informatie aanvragen  Opleiding

  De geospatial data-scientist  beschikt over een WO vooropleiding en de volgende cursussen: Leergang Data-Analyse en GIS, R Programmeren, Python-Machine Learning

  Voorbeelden van opdrachtgevers  waar de geospatial data scientist kan worden ingezet zijn; gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

  Taken

  • Gegevensverzameling en -analyse: modelleren van geografische gegevens uit verschillende bronnen, zoals satellietbeelden, kaarten, sensoren en andere geografische databases.
  •  Modellering en voorspelling: ontwikkelen van modellen en algoritmen om geospatiale gegevens te analyseren en voorspellingen te doen.
  •  Geospatiale gegevensvisualisatie: visualiseren van geodata zodat deze gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd en gemodelleerd.
  •  Ruimtelijke databeheer: wetenschappelijk beheren van geospatiale gegevenssets en het verbeteren van modellen die worden toegepast in zelflerende machines
  •  Samenwerking en communicatie: samenwerken met andere professionals, zoals stedenbouwkundigen, milieudeskundigen, beleidsmakers en ingenieurs. Je moet effectief kunnen communiceren en samenwerken met verschillende belanghebbenden.