Functie Gebiedsmanager

In het kader van de Omgevingswet, die in Nederland wordt ingevoerd, heeft een gebiedsmanager een specifieke rol in het beheer en de coördinatie van de fysieke leefomgeving binnen een bepaald gebied. De Omgevingswet is bedoeld om het beheer van de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te integreren, en gebiedsmanagers spelen een belangrijke rol bij het implementeren van deze wet.

Over het algemeen is de rol van een gebiedsmanager in het kader van de Omgevingswet gericht op het bevorderen van een integrale benadering van het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende belangen en aspecten van duurzaamheid.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Gebiedsmanager

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie gebiedsmanager volgt de volgende cursussen:

  QGIS BasisLeergang BGT en de Leergang BAG. Verder wordt hij opgeleid in het toepassen van de omgevingswet.

  Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de gebiedsmanager bij gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus.

  Taken

  De taken en verantwoordelijkheden van een gebiedsmanager in het kader van de Omgevingswet kunnen onder meer het volgende omvatten:

  • Integraal beheer: De gebiedsmanager is verantwoordelijk voor het integraal beheren van de fysieke leefomgeving in hun toegewezen gebied. Dit omvat aspecten zoals ruimtelijke ordening, milieu, waterbeheer en infrastructuur.
  • Samenwerking en coördinatie: Een cruciale rol van de gebiedsmanager is het coördineren van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals gemeenten, provincies, bedrijven en burgers. Ze zorgen ervoor dat alle betrokkenen werken volgens de richtlijnen van de Omgevingswet en streven naar een integrale aanpak.
  • Adviseren en informeren: Gebiedsmanagers verstrekken advies aan belanghebbenden over de toepassing van de Omgevingswet en de gevolgen ervan voor projecten en plannen in het gebied. Ze informeren ook het publiek over relevante kwesties met betrekking tot de leefomgeving.
  • Vergunningverlening en handhaving: In sommige gevallen kunnen gebiedsmanagers betrokken zijn bij vergunningverlening en handhaving van de Omgevingswet. Ze zorgen ervoor dat activiteiten in het gebied voldoen aan de wet- en regelgeving.
  • Ruimtelijke ordening: Gebiedsmanagers kunnen betrokken zijn bij het opstellen van ruimtelijke plannen en het beoordelen van ruimtelijke initiatieven om ervoor te zorgen dat ze passen binnen de doelstellingen van de Omgevingswet.