Cursus Leergang BGT

Basisregistraties Cursusduur: 3 dagen

Deze leergang BGT gaat in op de inhoud en achtergrond van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en er worden diverse oefeningen gedaan.

 De BGT wordt in algemene zin en op onderdelen behandeld:
 • Historie en proces van opbouw.
 • Belang en plaats in het stelsel van basisregistraties.
 • Verantwoordelijkheid.
 • Relevante documentatie.
 • Algemene en specifieke principes.
 • Inhoud verplichte deel.
 • Inhoud optionele deel.
 • Regels voor objectafbakening
 • Relatie met andere (basis)registraties.
 • Proces van beheer BGT.

Voor de nodige interactie wordt gebruik gemaakt van het opensource softwareproduct QGIS en waar mogelijk ook de actuele BGT van de cursisten. Voorkennis van QGIS is niet nodig, maar wel handig.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  Cursusduur: 3 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  Op deze dag leert u de algemene en verplichte inhoud van de BGT. Ook leert u hoe de BGT zich verhoudt tot andere basisregistraties.

  De BGT vormt een belangrijke basis voor andere basisregistraties, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BRK). Deze basisregistraties zijn onderling met elkaar verbonden en vullen elkaar aan.

  De BGT levert bijvoorbeeld gegevens aan de BAG, waarin adressen en gebouwen worden geregistreerd. Door de BGT te koppelen aan de BAG kunnen adresgegevens worden gekoppeld aan specifieke locaties op de kaart. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een adres op te zoeken op basis van de digitale kaart.

  Dag 2

  Op de tweede dag van de Leergang BGT richten we ons op de optionele inhoud en de regels voor objectafbakening. De objectafbakening in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) omvat het vaststellen van de grenzen van fysieke objecten in de openbare ruimte. Het heeft tot doel om een uniforme en nauwkeurige weergave van de geografische informatie te bieden. Hierbij worden bijvoorbeeld de contouren van gebouwen, wegen, waterwegen en groenvoorzieningen bepaald.

  Dag 3

  Op de derde dag leert u het gehele proces van het beheer van de BGT.

  Hier is een overzicht van het proces van BGT-beheer:

  • Dataverzameling: Het verzamelen van geografische gegevens is een belangrijke eerste stap. Verschillende partijen, zoals gemeenten, waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties, leveren gegevens aan voor de BGT. Dit kan gebeuren door middel van luchtfoto’s, terrestrische metingen, laserscanning of andere technieken.
  • Dataopslag: De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een database die voldoet aan de BGT-standaarden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gegevensmodel dat de objecten en attributen van de BGT beschrijft. Deze database wordt beheerd door het Kadaster, dat verantwoordelijk is voor het technisch beheer van de BGT.
  • Data-integratie: De ingezamelde gegevens worden samengevoegd en geïntegreerd tot één consistente dataset. Tijdens dit proces worden dubbele objecten geëlimineerd en worden eventuele fouten of inconsistenties gecorrigeerd. Dit zorgt ervoor dat de BGT een betrouwbare en samenhangende registratie is.
  • Mutatieverwerking: De BGT is een dynamische registratie die voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer er wijzigingen optreden in het landschap, zoals nieuwbouw, sloop of veranderingen in wegen of groenvoorzieningen, moeten deze mutaties worden verwerkt in de BGT. Dat gebeurt op basis van meldingen die door bevoegde instanties worden gedaan. Het Kadaster beoordeelt en verwerkt deze mutaties in de BGT-database.
  • Kwaliteitscontrole: Het Kadaster voert regelmatig kwaliteitscontroles uit op de BGT-data. Dit omvat het controleren van geometrische nauwkeurigheid, het valideren van attributen en het vergelijken van de BGT met andere basisregistraties. Eventuele fouten of afwijkingen worden gecorrigeerd om de kwaliteit van de registratie te waarborgen.
  • Publicatie: De BGT is een openbaar register en de gegevens zijn beschikbaar voor gebruik door overheidsorganisaties, bedrijven en het publiek. De Landelijke Voorziening biedt verschillende manieren om toegang te krijgen tot de BGT-gegevens, zoals webservices en downloadbare bestanden.

  Leerdoelen

  • Deze leergang is gericht op het verkrijgen van een goed inhoudelijk overzicht en inzicht in de BGT en de werkomgeving rondom de BGT.
  • Deze leergang vormt hiermee een uitstekende basis voor startende BGT-beheerders.
  • In deze leergang wordt niet gewerkt met BGT-applicaties, daarvoor kunt u terecht bij betreffende softwareleveranciers.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Profiel foto van onze cursus coördinatrice Violet

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Veelgestelde vragen over Leergang BGT

  De Cursus Leergang BGT is een 3-daagse training gericht op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), waarbij je leert werken met GPS, Total Station en andere technieken voor precisiewerk en BGT-metingen.

  Deze cursus is ideaal voor startende geo-specialisten, ervaren professionals, omscholers en medewerkers van bedrijven in de geosector die hun kennis over BGT willen uitbreiden of opfrissen.

  Deelnemers aan de Cursus Leergang BGT krijgen praktische vaardigheden in BGT-metingen en -beheer, wat essentieel is voor precisiewerk in de geosector. Daarnaast biedt het een certificatie die waardevol is in de branche.

  Op de eerste dag leer je de algemene en verplichte inhoud van de BGT en hoe deze zich verhoudt tot andere basisregistraties, zoals de BAG en BRT.

  De cursus wordt zowel contact als online gegeven, met cursustijden van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en een laptop wordt gezorgd bij contactonderwijs. Online deelname is via Google Meet.

  Ja, na de cursus kun je nog 2 weken vragen stellen via e-mail.

  Ja, de cursus kan op locatie gegeven worden. De docent komt met laptops voor de cursisten en je hoeft alleen een lokaal te regelen.

  Na de cursus krijg je een link naar een evaluatieportaal waar je feedback kunt geven en je deelnamecertificaat kunt downloaden.

  Het doel is om een goed inhoudelijk overzicht en inzicht in de BGT en de werkomgeving eromheen te krijgen, wat vooral nuttig is voor startende BGT-beheerders.

  Voorkennis van QGIS is niet vereist, maar wel handig. De cursus gebruikt QGIS voor interactie en praktische oefeningen.