• Geodesie, Drones, Remote Sensing

Stefan Smit

Van kinds af aan was ik al geïnteresseerd in de natuur en techniek. Hoewel toen de computer zijn intrede deed bij mijn ouders thuis, was ik misschien iets minder vaak buiten te vinden.

Studentenperiode

Tijdens mijn studie (Tropical Forest Management en Nature Conservation) kwam ik in aanraking met GIS. Dé combinatie van natuur en techniek. Mijn scriptie mocht ik schrijven over een methode in de aardobservatie. Zelf data verzamelen in Zuid Afrika en die data analyseren op de laptop. Dit was bedoeld om te bepalen of de genomen maatregelen, om land degradatie tegen te gaan, zin hadden gehad.
Aan de hand van satellietbeelden was het effect positief zichtbaar te noemen. Heel gaaf dat dat toen al kon (2012/2013)!

Ruim 10 jaar verder heb ik wat omzwervingen gehad. Uiteindelijk 6 jaar voor de klas gestaan op het MBO waar ik mijn kennis mocht delen; GIS, landmeten maar ook waterkwaliteit/beheer (en veel meer). Toch jeukte het om wat nieuws te gaan doen, en ook zelf weer nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Werken bij Geo-ICT

Zo kwam ik in aanraking met Geo-ICT.

Hier doe ik wat ik leuk vindt, anderen opgang helpen met het leren kennen en begrijpen van verschillende facetten van de Geo-ICT wereld. Denk aan GIS, CAD en landmeetkunde (GNSS, TS, 3D-scans en Drones). Maar ook het verbreden van mijn eigen kennis en vaardigheden.

Mijn creatieve geest wordt ook niet vergeten en zodoende ontwikkeling ik ook nieuw of pas ik bestaand cursusmateriaal aan. Heerlijk om te doen en om uit te pluizen hoe de werking van iets is te vertalen is naar een logische les opbouw.

Het lijkt wel of ik iedere dag iets nieuws leer. Hoe dan ook, wel besef ik me iedere dag weer hoe leuk en interessant deze sector is. Wat gaat de toekomst ons brengen? Drones vliegen al rond, complete gebouwen worden gescand en gedigitaliseerd (digital twin), toepassingen voor zowel desktop/laptop en mobiel devices voor een betere communicatie kantoor/veld.

De toekomst & GeoAI (Artificial Intelligence)

Wat gaat er nog komen? AI staat voor de deur en automatisering maakt ons leven nu al makkelijker en efficiënter. Geo en ict is fantastische combinatie en de mogelijkheden zijn eindeloos. Want immers.. 80% van alle data in de wereld is te herleiden naar een plek op de wereld.

Wat er ook gaat komen, ik heb er zin. Want in mijn beleving is dit een sector de razend interessant is en vee voor ons allen kan betekenen.

Tot een volgende!