Functie Applicatiebeheerder

Functioneel en technisch beheren van CAD en (web) GIS systemen

Een applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van informatiesystemen. Dit kan gaan om één informatiesysteem, maar ook om meerdere tegelijkertijd. Belangrijk hierbij is om de continuïteit van het systeem te waarborgen. Daarnaast is een applicatiebeheerder verantwoordelijk voor het invullen van het informatievoorzieningsbeleid van de organisatie.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Applicatiebeheerder

 

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand die de functie Applicatiebeheerder gaat vervullen heeft als vooropleiding een mbo of hbo gedaan

  Daarna één of meerdere van de volgende cursussen: Applicatiebeheer MicroStation, AutoCAD Infraworks, Applicatiebeheer ArcGIS.

  Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Applicatiebeheerder ingezet bij opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

  Taken

  Iemand in de functie applicatiebeheerder heeft de volgende taken:

  • Mede beheren en (door)ontwikkelen van (geo)applicaties.
  • Analyseren en oplossen van incidenten, signaleren van onderliggende problemen, trends en andere ontwikkelingen.
  • Vertalen van gebruikerswensen bij aanpassingen van de (geo)applicaties.Uitvoeren van acceptatietesten.
  •  Gebruikers het juiste gebruik van (geo)applicaties aanleren.
  • Contact onderhouden met verschillende leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds.
  • Bijdragen leveren aan de bouw en het beheer van (maatwerk) Geo-ICT oplossingen.
  • Beheren, onderhouden, informeren en ondersteunen van de documentatie van de applicatie.
  • Adviseren over de aanschaf en/of uitbreiding van apparatuur en software.
  • Aanspreekpunt over contracten voor externe leveranciers en technisch beheerders.
  • Informatiebehoeften vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties.
  • Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken naar aanleiding van wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen.
  • Vaststellen van de impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie.