Functie Landmeter

Een landmeter heeft als functie het opmeten, bepalen en beschrijven van gronden, gebouwen en andere objecten op de aarde. Dit houdt in dat een landmeter verantwoordelijk is voor het uitvoeren van diverse technische werkzaamheden, zoals het opstellen van kaarten, tekeningen en modellen van gronden en gebouwen en het bepalen van afmetingen, grenzen en ligging van objecten.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie LandmeterEen landmeter heeft als functie het opmeten, bepalen en beschrijven van gronden, gebouwen en andere objecten op de aarde. Dit houdt in dat een landmeter verantwoordelijk is voor het uitvoeren van diverse technische werkzaamheden, zoals het opstellen van kaarten, tekeningen en modellen van gronden en gebouwen en het bepalen van afmetingen, grenzen en ligging van objecten. Daarnaast kan een landmeter ook betrokken zijn bij het opstellen van verkavelingsplannen, het vaststellen van eigendomsrechten, het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het verlenen van advies aan opdrachtgevers. Een landmeter werkt vaak samen met andere professionals, zoals ingenieurs, bouwvakkers en architecten en onderhoudt contact met opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden. Het is belangrijk dat een landmeter nauwkeurig, zorgvuldig en technisch onderlegd is en goed kan communiceren. De all round landmeter kan ook functioneren als Landmeter kadaster en als Landmeter Glasvezel kabel maar hij is veel breder georiënteerd. Hij kan complexe geodetische vereffeningen doen en kan ook complexe deformatiemetingen uitvoeren.

Informatie aanvragen  Opleiding

  De medewerker begint als junior landmeter, actief is met geometrische gegevensverwerking. Al studerend groeit hij of zij door naar zelfstandig Landmeter. Een medewerker landmeetkunde kan werken met één of meer van de volgende applicaties: MOVE3, AutoCAD Civil 3d Survey en ReCAP.

  De Landmeter heeft de volgende cursussen gevolgd: Leergang Landmeetkunde Landmeetkundig vereffenen, Leergang geodata monitoring

  Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt deze medewerker ingezet bij landmeet bedrijven in Nederland.

  Voorbeelden van zulke bedrijven zijn; Ingenieursbureau MUG, Facto-Geo, Leop, Ingenieursbureau RPS, Kempkes Landmeten en het Kadaster.

  Taken

  • Landmetingen uitvoeren: Een allround landmeter voert landmetingen uit om de fysieke eigenschappen van een stuk land in kaart te brengen. Dit kan onder meer het meten van afstanden, hoogtes, hoeken en grenzen omvatten. Het gebruik van geavanceerde meetapparatuur, zoals GPS en total stations, kan nodig zijn om nauwkeurige metingen te verkrijgen.
  • Gegevensanalyse en -verwerking: Na het verzamelen van meetgegevens, is het de taak van een allround landmeter om deze gegevens te analyseren en te verwerken. Dit kan het gebruik van software en computerprogramma’s omvatten om de gegevens te organiseren, te berekenen en te presenteren in de vorm van kaarten, plattegronden en rapporten.
  • Grensafbakening en kadastrale werkzaamheden: Een allround landmeter kan betrokken zijn bij grensafbakeningswerkzaamheden, waarbij de exacte grenzen van percelen en eigendommen worden vastgesteld. Dit kan betrekking hebben op onderzoek naar eigendomsrechten, het opstellen van juridische documenten en het werken met kadastrale gegevens.
  • Bouw- en infrastructuurprojecten ondersteunen: Allround landmeters spelen vaak een cruciale rol bij bouw- en infrastructuurprojecten. Ze kunnen betrokken zijn bij het voorbereiden van bouwplaatsen, het uitzetten van bouwlijnen, het controleren van de nauwkeurigheid van constructies en het bewaken van veranderingen in het terrein tijdens het bouwproces.
  • Advies en expertise verstrekken: Een allround landmeter kan als expert optreden en advies verstrekken aan klanten, projectteams en andere belanghebbenden. Ze kunnen betrokken zijn bij het identificeren van geschikte bouwlocaties, het beoordelen van landgebruiksmogelijkheden, het oplossen van landmeetkundige problemen en het adviseren over regelgeving en voorschriften met betrekking tot landmetingen.