Cursus MOVE3D

Landmeetkunde

Landmeetkunde

 De deelnemer leert met het pakket MOVE3D landmeetkundige berekeningen en vereffeningen uit te voeren.

Cursusduur: 2 dagen

Gegeven door:

Ad van Gils

Introductie tot Landmeetkunde en MOVE3D

Geo-ICT Training Center, Nederland - MOVE3D geodata-kwaliteitLandmeetkunde, een vakgebied dat zowel een kunst als een wetenschap is, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van onze leefomgeving. Het gaat om het bepalen van de driedimensionale posities van punten en de afstanden en hoeken ertussen, meestal op het aardoppervlak. Deze technieken zijn niet alleen fundamenteel voor het vaststellen van kaarten en eigendomsgrenzen, maar ook voor de positionering van bouwkundige elementen bij constructies en het in kaart brengen van de locatie van ondergrondse kenmerken. In dit veld combineert een landmeter kennis van geodesie, geometrie, trigonometrie, en recht, en maakt gebruik van geavanceerde apparatuur zoals total stations, theodolieten, en GNSS-ontvangers, evenals gespecialiseerde software.

Een sleutelrol binnen de moderne landmeetkunde wordt vervuld door MOVE3D, een geavanceerde software voor de verwerking en kwaliteitscontrole van landmeetkundige metingen. MOVE3D stelt professionals in staat om geodetische netwerken in 3D, 2D, en 1D te verkennen en te vereffenen, geheel in lijn met de Delftse puntsbepalingstheorie. Dit maakt het een onmisbaar instrument voor iedereen die werkt met landmeting en geodata-analyse. Door de integratie van MOVE3D in landmeetkundige projecten wordt een nieuw niveau van precisie en efficiëntie bereikt, wat cruciaal is voor zowel de planning als de uitvoering van bouwprojecten en het beheer van geografische informatie.

Professionals zoals die bij Geoservice Landmeetkunde zetten deze eeuwenoude kennis om in praktische oplossingen voor hedendaagse uitdagingen. Met een nadruk op nauwkeurigheid en kwaliteit voeren zij landmeetkundige werkzaamheden uit met de meest geavanceerde technieken en apparatuur, inclusief MOVE3D. Hun diensten beslaan een breed scala aan landmeetkundige projecten, van kadastrale metingen en hoogtemetingen tot verificatiemetingen en het registreren van leidingen, in elke fase van bouw of ontwikkeling, op land of water, waarbij altijd gestreefd wordt naar een betaalbare, op maat gemaakte samenwerking.

In deze cursus worden veel oefeningen gedaan waarin je een aantal praktijkmetingen verwerkt en vereffend. Als voorkennis is het volgen van onze Leergang Landmeetkunde gewenst.

Wat is landmeetkunde?

Landmeetkunde, een fascinerende combinatie van wetenschap en techniek, richt zich op het meten en in kaart brengen van het aardoppervlak. Dit vakgebied speelt een essentiële rol in alles, van het bepalen van landgrenzen tot het plannen van stedelijke infrastructuur en het ontwerpen van gebouwen. Moderne landmeters gebruiken een scala aan geavanceerde tools, waaronder:

 • Tachymeters en theodolieten voor nauwkeurige metingen
 • Global Navigation Satellite Systems (GNSS), zoals GPS, voor positiebepaling
 • Softwareoplossingen zoals MOVE3D, die helpen bij de verwerking en analyse van gegevens

Niet alleen het fysiek meten, maar ook het omzetten van deze metingen in bruikbare geo-informatie behoort tot de taken van een landmeter. Door de automatisering en technologische vooruitgang heeft landmeetkunde zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld, waarbij methoden zoals kartering uit fotobeelden, scanning, en 3D-modellering steeds belangrijker zijn geworden.

In zijn kern blijft landmeetkunde onmisbaar voor een veelheid aan toepassingen, van het vastleggen van eigendomsgrenzen tot aan het ondersteunen van grote bouwprojecten en stedelijke planning.

De rol van technologie in moderne landmeetkunde

De rol van technologie in de moderne landmeetkunde is cruciaal geworden, met MOVE3D als een sprekend voorbeeld van deze vooruitgang. Dit softwarepakket, gespecialiseerd in de verwerking en kwaliteitscontrole van landmeetkundige metingen, illustreert de significante impact van digitale hulpmiddelen op het vakgebied. Belangrijke technologische ontwikkelingen omvatten:

 • Geavanceerde software: Tools zoals MOVE3D maken complexe berekeningen en data-analyse toegankelijker en nauwkeuriger.
 • Satellietnavigatie en -positionering: GNSS-systemen, zoals GPS, hebben de precisie en efficiëntie van landmetingen drastisch verbeterd.
 • Automatisering en 3D-modellering: Deze technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor het in kaart brengen en analyseren van geografische informatie.

Door deze technologische vooruitgang kunnen landmeters nu met een ongekende precisie werken, wat essentieel is voor tal van toepassingen in bouw, stedenbouw en milieubeheer. De integratie van deze moderne hulpmiddelen transformeert niet alleen de manier waarop landmeters werken, maar verhoogt ook de waarde van geo-informatie in onze samenleving.

Wat je Zult Leren in de Cursus MOVE3D

Begrip van landmeetkundige vereffeningstechnieken

Een fundamenteel aspect van de landmeetkunde, en centraal in de MOVE3D-software, is het begrip van landmeetkundige vereffeningstechnieken. Deze technieken zijn essentieel voor:

 • Nauwkeurigheid: Het verfijnen van meetgegevens om de meest accurate representatie van de werkelijkheid te verkrijgen.
 • Foutcorrectie: Identificeren en corrigeren van fouten in de meetgegevens, een cruciale stap om betrouwbare geo-informatie te garanderen.

MOVE3D speelt hierin een sleutelrol door geavanceerde berekeningsmethoden aan te bieden die landmeters helpen bij het efficiënt verwerken van hun gegevens. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van de geo-informatie, maar ondersteunt ook complexe landmeetkundige projecten.

Vaardigheid in het gebruik van MOVE3D-software

Het ontwikkelen van vaardigheden in het gebruik van MOVE3D-software is cruciaal voor moderne landmeters die streven naar precisie in hun projecten. MOVE3D biedt gebruikers de mogelijkheid om complexe landmeetkundige gegevens efficiënt te verwerken en te analyseren, wat essentieel is voor:

 • Het verbeteren van de nauwkeurigheid van landmeetkundige metingen en berekeningen.
 • Het efficiënt beheren van geodata en projectinformatie.

Door de complexiteit van moderne landmeetkundige projecten is deskundigheid in dergelijke software niet alleen een meerwaarde, maar een noodzaak voor professionals die werken met geo-informatie. Het biedt een sterke basis voor het uitvoeren van geavanceerde analyses en het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Toepassing van MOVE3D voor nauwkeurige puntsbepaling

De toepassing van MOVE3D voor nauwkeurige puntsbepaling is een game-changer in de landmeetkunde. Dit krachtige instrument stelt landmeters in staat om:

 • Gegevens nauwkeurig te analyseren: MOVE3D faciliteert gedetailleerde data-analyse voor accurate puntsbepaling.
 • Efficiëntie te verhogen: Door de automatisering van complexe berekeningen besparen professionals tijd en middelen.

Dankzij MOVE3D kunnen landmeters en geo-informatie specialisten met vertrouwen werken aan projecten die vragen om uiterste precisie, van grootstedelijke ontwikkelingen tot natuurbehoudsinitiatieven.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus MOVE3D?

Onze cursus MOVE3D onderscheidt zich door een aantal sleutelfactoren die ons aanbod uniek maken:

 • Deskundige instructeurs: Profiteer van de ervaring en kennis van vooraanstaande professionals in de landmeetkunde.
 • Praktijkgerichte aanpak: Onze cursus legt de nadruk op hands-on leren, waardoor je direct praktische ervaring opdoet met MOVE3D.
 • Flexibele leerpaden: Wij bieden verschillende modules aan die aansluiten bij jouw specifieke behoeften en ervaringsniveau.

Door voor onze cursus te kiezen, verzeker je jezelf van een waardevolle investering in je professionele ontwikkeling binnen de wereld van landmeetkunde en geo-informatie.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1395,- Excl. btw

  €1395,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  • MOVE3D leren kennen
  • Het kunnen vereffenen van metingen
  • Het kunnen beoordelen van de resultaten

  Dag 2

  • Overzicht systeem: benaderde coordinaten, geoidehoogtes, netwerkkringen, kringsluitfouten, verkenningen en vereffeningen
  • Het model: het ellipsoidische model in het pakket

  Dag 3

  • Waarnemingen: waarnemingstypen en combineren daarvan
  • Dimensieschakelaar: 1, 2 en 3D mogelijkheden
  • Resultaten: het op juiste wijze beoordelen van de resultaten van de berekeningen

  Cursusduur: 2 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Begrip van landmeetkundige vereffeningstechnieken: Een leerdoel kan zijn om een grondig begrip te ontwikkelen van de basisprincipes van landmeetkundige vereffening en de bijbehorende technieken. Dit omvat het leren van de verschillende vereffeningsmethoden, zoals de methode van de kleinste kwadraten, en het begrijpen van de wiskundige basisprincipes achter deze technieken.
  • Vaardigheid in het gebruik van MOVE3D voor landmeetkundige vereffening: Een belangrijk leerdoel kan zijn om vertrouwd te raken met het gebruik van MOVE3D-software voor landmeetkundige vereffening en puntsbepaling. Dit omvat het leren importeren en verwerken van landmeetkundige gegevens in MOVE3D, het uitvoeren van vereffening en het analyseren van de resultaten. Het doel is om de software effectief te kunnen gebruiken voor vereffeningsprojecten.
  • Toepassing van MOVE3D voor puntsbepaling: Een leerdoel kan zijn om MOVE3D te gebruiken voor nauwkeurige puntsbepaling in landmeetkundige projecten. Dit omvat het leren werken met verschillende meetgegevens, zoals afstanden, hoeken en coördinaten, en het gebruik van MOVE3D om punten te bepalen met behulp van triangulatie, trilateratie en andere relevante technieken. Het doel is om betrouwbare en nauwkeurige resultaten te behalen bij het bepalen van punten met behulp van MOVE3D.
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over MOVE3D

  De Cursus Move3D is een 2-daagse training gericht op het leren van MOVE3-software voor landmeetkundige berekeningen, waaronder 3D-, 2D- en 1D-geodetische netwerken. Het is ideaal voor zowel starters als ervaren professionals in de geosector.

  Deze cursus is ontworpen voor een breed scala aan professionals, waaronder startende geo-specialisten, ervaren geo-professionals, medewerkers van bedrijven in de geosector, omscholers en onderwijsinstellingen die hun kennis in MOVE3-software willen uitbreiden of opfrissen.

  In de Cursus Move3D leer je over landmeetkundige vereffening met de methode van de kleinste kwadraten, Delftse puntsbepalingstheorie, kwaliteitscontrole, en het gebruik van MOVE3-software voor triangulatie en trilateratie.

  De Cursus Move3D is een intensieve 2-daagse training waarin deelnemers leren landmeetkundige berekeningen en vereffeningen uit te voeren met MOVE3. Dit omvat het verkennen en vereffenen van 3D-, 2D- en 1D-geodetische netwerken, en het toepassen van de Delftse puntsbepalingstheorie.

  De cursus bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag leren deelnemers MOVE3D kennen, het vereffenen van metingen en het beoordelen van resultaten. De tweede dag is meer praktijkgericht met oefeningen waarin cursisten praktijkmetingen verwerken en vereffenen.

  De cursus heeft als doel een grondig begrip te ontwikkelen van landmeetkundige vereffeningstechnieken, vaardigheid in het gebruik van MOVE3D voor landmeetkundige vereffening, en toepassing van MOVE3D voor nauwkeurige puntsbepaling in landmeetkundige projecten.

  Ja, als vooropleiding wordt de Leergang Landmeetkunde aanbevolen. Dit helpt cursisten om een beter begrip en basis te hebben voor de complexe onderwerpen die in de Cursus Move3D worden behandeld.

  Na de cursus kunnen deelnemers nog 2 weken vragen stellen aan de docent via e-mail.

  De cursus wordt fysiek gegeven met de optie om online deel te nemen. Cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor deelnemers die fysiek aanwezig zijn, wordt gezorgd voor koffie, thee, lunch en een laptop. Online deelnemers volgen de cursus via Google Meet.

  Ja, Geo-ICT Training Center biedt de mogelijkheid om de cursus op locatie te geven. De docent komt naar de locatie met laptops voor de cursisten. Bedrijven of instellingen kunnen hun wensen doorgeven via e-mail voor een offerte en planning.