Kadastrale Grens Bepalen

Landmeetkunde Cursusduur: 2 dagen

De cursist leert welke informatie over grenzen en percelen bij het Kadaster kan worden opgevraagd en hoe een grens in het terrein terug gevonden kan worden.

U gaat aan de slag met kadastrale kaarten en oude landmeetkundige veldwerken en de meetgegevens en daarmee de kadastrale grens bepalen.

Particulieren, organisaties en bedrijven vragen bij landmeetkundige bedrijven grensreconstructies aan bijvoorbeeld als er onduidelijkheid en soms ook onenigheid is over kadastrale grens.

Bij een grensreconstructie wordt een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar gemaakt in het terrein.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Kadastrale grens bepalenIn deze cursus leert u de veldwerken te lezen en de grenzen uit te zetten conform de oude meetgegevens. Vaak kan dat met eenvoudige middelen zoals meetband, jalons en prisma’s. Soms wordt een Total Station of een GPS ingezet. Hiervoor geven wij ook diverse cursussen, mocht u daar nog geen kennis over hebben.

Tot slot leert u de gemeten gegevens in het juiste formaat terug te leveren aan het Kadaster. Door verwerking wordt de grensreconstructie rechtsgeldig.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €895,- Excl. btw

  Cursusduur: 2 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  De cursus begint met een presentatie over de geschiedenis van het kadaster en waar zij zich mee bezig houden. U leert welke informatie u bij het Kadaster kunt opvragen en hoe u deze informatie kunt gebruiken. Hierna gaat u aan de gang met kadastrale kaarten en oud landmeetkundige veldwerken en de meetgegevens van de oorspronkelijke grens.

  Dag 2

  Op de tweede cursusdag staat in het teken van praktijkoefeningen. Met GPS, Total Station en eenvoudige meetmiddelen gaan we het veld in om grenzen uit te zetten. Hierna gaan we deze gegevens omzetten naar een format wat aangeleverd kan worden bij het kadaster.

  Leerdoelen

  • Het begrijpen van de basisprincipes van kadastrale grensreconstructie: Een belangrijk leerdoel voor de cursus Kadastrale Grensreconstructie is het verwerven van een grondig begrip van de basisprincipes en concepten die betrokken zijn bij het reconstrueren van kadastrale grenzen. Dit omvat het leren van de relevante wettelijke kaders, methodologieën en technieken die worden gebruikt bij het bepalen van de juiste grenzen van percelen.
  • Het kunnen interpreteren van historische kadastrale gegevens: Een ander leerdoel is het ontwikkelen van de vaardigheden om historische kadastrale gegevens te interpreteren en te analyseren. Dit omvat het begrijpen van oude metingen, documenten en kaarten, en het kunnen herleiden van oude grenzen naar de huidige situatie. Het vermogen om historische gegevens correct te interpreteren is essentieel bij het reconstrueren van kadastrale grenzen.
  • Het toepassen van moderne technieken en instrumenten: In de cursus is het belangrijk om vertrouwd te raken met moderne technieken en instrumenten die worden gebruikt bij kadastrale grensreconstructie. Dit omvat het leren werken met geografische informatiesystemen (GIS), landmeetkundige apparatuur en software voor gegevensverwerking. Het doel is om de vaardigheden te ontwikkelen om nauwkeurige metingen uit te voeren en gegevens te verwerken om de grenzen van percelen te reconstrueren.
  • Het oplossen van complexe grensreconstructieproblemen: Ten slotte is het een belangrijk leerdoel om het vermogen te ontwikkelen om complexe grensreconstructieproblemen op te lossen. Dit omvat het identificeren en aanpakken van uitdagingen zoals ontbrekende gegevens, overlappingen van percelen, conflicten tussen verschillende bronnen en juridische kwesties. Het doel is om kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden toe te passen om nauwkeurige en juridisch geldige kadastrale grenzen te reconstrueren.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Profiel foto van onze cursus coördinatrice Violet

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over Kadastrale grens bepalen

  In deze cursus leer je over de geschiedenis van het kadaster, grensreconstructie, het gebruik van landmeetkundige instrumenten zoals Total Station en GPS, en technieken voor gegevensverwerking in GIS.

  Ja, tijdens de cursus leer je hoe je efficiënt informatie kunt opvragen bij het Kadaster, een essentiële vaardigheid voor het bepalen van kadastrale grenzen.

  Grensreconstructie is het proces van het opnieuw vaststellen van de oorspronkelijke kadastrale grens, waarbij gebruik wordt gemaakt van oud landmeetkundige veldwerken en meetgegevens.

  Je leert hoe je historische meetgegevens en veldwerken kunt interpreteren en toepassen voor nauwkeurige grensbepaling.

  De cursus behandelt het gebruik van moderne landmeetinstrumenten zoals Total Station en GPS voor nauwkeurige grensbepaling.

  GIS-technieken zijn cruciaal voor de gegevensverwerking en visualisatie van kadastrale grenzen, wat uitgebreid aan bod komt in de cursus.

  Kritisch denken is essentieel voor het oplossen van complexe vraagstukken rondom kadastrale grensbepaling, wat een belangrijk onderdeel is van de cursus.

  Je kunt direct vragen stellen aan de docent of contact opnemen via info@geo-ict.nl voor verdere ondersteuning.

  Na afloop van de cursus kun je feedback geven via ons evaluatieportaal, wat ons helpt om onze cursussen te verbeteren.

  Ja, wij zijn een erkend opleidingsinstituut en lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden (NRTO).