Kadastrale Grens Bepalen

Landmeetkunde Cursusduur: 2 dagen

De cursist leert welke informatie over grenzen en percelen bij het Kadaster kan worden opgevraagd en hoe een grens in het terrein terug gevonden kan worden.

U gaat aan de slag met kadastrale kaarten en oude landmeetkundige veldwerken en de meetgegevens en daarmee de kadastrale grens bepalen.

Particulieren, organisaties en bedrijven vragen bij landmeetkundige bedrijven grensreconstructies aan bijvoorbeeld als er onduidelijkheid en soms ook onenigheid is over kadastrale grens.

Bij een grensreconstructie wordt een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar gemaakt in het terrein.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Kadastrale grens bepalenIn deze cursus leert u de veldwerken te lezen en de grenzen uit te zetten conform de oude meetgegevens. Vaak kan dat met eenvoudige middelen zoals meetband, jalons en prisma’s. Soms wordt een Total Station of een GPS ingezet. Hiervoor geven wij ook diverse cursussen, mocht u daar nog geen kennis over hebben.

Tot slot leert u de gemeten gegevens in het juiste formaat terug te leveren aan het Kadaster. Door verwerking wordt de grensreconstructie rechtsgeldig.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €895,- Excl. btw

  Cursusduur: 2 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  De cursus begint met een presentatie over de geschiedenis van het kadaster en waar zij zich mee bezig houden. U leert welke informatie u bij het Kadaster kunt opvragen en hoe u deze informatie kunt gebruiken. Hierna gaat u aan de gang met kadastrale kaarten en oud landmeetkundige veldwerken en de meetgegevens van de oorspronkelijke grens.

  Dag 2

  Op de tweede cursusdag staat in het teken van praktijkoefeningen. Met GPS, Total Station en eenvoudige meetmiddelen gaan we het veld in om grenzen uit te zetten. Hierna gaan we deze gegevens omzetten naar een format wat aangeleverd kan worden bij het kadaster.

  Leerdoelen

  • Het begrijpen van de basisprincipes van kadastrale grensreconstructie: Een belangrijk leerdoel voor de cursus Kadastrale Grensreconstructie is het verwerven van een grondig begrip van de basisprincipes en concepten die betrokken zijn bij het reconstrueren van kadastrale grenzen. Dit omvat het leren van de relevante wettelijke kaders, methodologieën en technieken die worden gebruikt bij het bepalen van de juiste grenzen van percelen.
  • Het kunnen interpreteren van historische kadastrale gegevens: Een ander leerdoel is het ontwikkelen van de vaardigheden om historische kadastrale gegevens te interpreteren en te analyseren. Dit omvat het begrijpen van oude metingen, documenten en kaarten, en het kunnen herleiden van oude grenzen naar de huidige situatie. Het vermogen om historische gegevens correct te interpreteren is essentieel bij het reconstrueren van kadastrale grenzen.
  • Het toepassen van moderne technieken en instrumenten: In de cursus is het belangrijk om vertrouwd te raken met moderne technieken en instrumenten die worden gebruikt bij kadastrale grensreconstructie. Dit omvat het leren werken met geografische informatiesystemen (GIS), landmeetkundige apparatuur en software voor gegevensverwerking. Het doel is om de vaardigheden te ontwikkelen om nauwkeurige metingen uit te voeren en gegevens te verwerken om de grenzen van percelen te reconstrueren.
  • Het oplossen van complexe grensreconstructieproblemen: Ten slotte is het een belangrijk leerdoel om het vermogen te ontwikkelen om complexe grensreconstructieproblemen op te lossen. Dit omvat het identificeren en aanpakken van uitdagingen zoals ontbrekende gegevens, overlappingen van percelen, conflicten tussen verschillende bronnen en juridische kwesties. Het doel is om kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden toe te passen om nauwkeurige en juridisch geldige kadastrale grenzen te reconstrueren.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.