Digitaal Waterpassen

Landmeetkunde

Landmeetkunde

In de landmeetkunde worden meerdere methoden toegepast om hoogteverschillen te meten. In deze cursus gaan de deelnemers oefenen met zowel het analoge als het digitale instrument.

Cursusduur: 1 dag

Gegeven door:

Violet Bothof

Introductie tot de Landmeetkunde

Landmeetkunde, een veld dat zowel traditionele als moderne technieken omarmt, is essentieel voor de nauwkeurige bepaling van geografische en ruimtelijke data. In de cursus “Digitaal Waterpassen” van Geo-ICT wordt de brug geslagen tussen deze twee werelden. Hier leer je niet alleen over het gebruik van traditionele instrumenten, maar ook over hoe digitale technologieĂ«n zoals GPS en laserscanning de efficiĂ«ntie en nauwkeurigheid van metingen verbeteren. Belangrijke aspecten van deze cursus omvatten:

 • Theorie achter waterpassen en het belang ervan in diverse velden zoals civiele techniek en archeologie.
 • Praktische vaardigheden in zowel analoge als digitale waterpasinstrumenten.
 • Begrip van het Nederlandse referentienet van hoogtemerken.

Deze cursus benadrukt de waarde van zowel traditionele methoden als de integratie van nieuwe technologieën voor het vastleggen van geodata. Door de mix van theorie en praktijk biedt Geo-ICT een diepgaande leerervaring die studenten voorbereidt op de hedendaagse uitdagingen in de wereld van landmeten.

De metingen worden verwerkt in MOVE3. Met de trial versie van MOVE3 kunnen de metingen met Ă©Ă©n druk op de knop worden berekend.

Over de rol van waterpassen in diverse vakgebieden

Waterpassen speelt een cruciale rol in verschillende vakgebieden, waarbij nauwkeurigheid van metingen van essentieel belang is. Deze techniek wordt niet alleen toegepast in de landmeetkunde maar vindt ook haar weg naar civiele techniek, archeologie, en bodemonderzoek. Elk van deze gebieden vereist precisie tot op de centimeter of zelfs millimeter, wat de relevantie van zowel traditionele als moderne waterpasmethoden benadrukt. Hieronder een blik op de toepassingsgebieden:

 • Civiele techniek: Voor het ontwerpen van infrastructuur zoals wegen, bruggen en tunnels.
 • Archeologie: Om nauwkeurig opgravingssites te meten en de topografie te documenteren.
 • Bodemonderzoek: Bij het bepalen van grondwaterstanden of de voorbereiding van landbouwgrond.

De cursus bij Geo-ICT biedt een uitgebreide kennismaking met deze technieken, aangepast aan de moderne eisen van precisie en efficiëntie. Door het integreren van zowel analoge als digitale instrumenten, bereidt Geo-ICT cursisten voor op uitdagingen in deze en meer vakgebieden.

Basistheorieën achter waterpassen

Waterpassen is een fundament in landmeetkunde voor het bepalen van hoogteverschillen tussen punten op het aardoppervlak. Deze techniek, essentieel voor nauwkeurige metingen, steunt op enkele basistheorieën:

 • Horizontale lijnen: Het basisprincipe van waterpassen is het creĂ«ren van een zichtlijn die als volkomen horizontaal wordt beschouwd.
 • Referentiepunten: Gebruik van vaste, bekende punten (hoogtemerken) als basis voor verdere metingen.

Deze principes zorgen voor precisie in verschillende toepassingen, van bouwprojecten tot landbouwkundige planning. Door de combinatie van traditionele technieken en moderne digitale instrumenten kunnen landmeters vandaag de dag metingen uitvoeren met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid.

Wat je Zult Leren in de Cursus Digitaal Waterpassen

Praktische vaardigheden met analoge en digitale waterpasinstrumenten

Het beheersen van zowel analoge als digitale waterpasinstrumenten is een essentiële vaardigheid in de landmeetkunde. In de cursus aangeboden door Geo-ICT krijgen deelnemers hands-on ervaring met beide typen instrumenten. Dit omvat:

 • Analoge Instrumenten: Traditionele methoden begrijpen en toepassen, waardoor een diepgaand begrip van de basisprincipes van landmeten ontstaat.
 • Digitale Instrumenten: Kennis maken met geavanceerde technologieĂ«n die efficiĂ«ntie en nauwkeurigheid in het veld verhogen.

Deze vaardigheden stellen landmeters in staat om in verschillende omgevingen en onder uiteenlopende omstandigheden nauwkeurige metingen te verrichten.

Het Nederlandse referentienet van hoogtemerken en zijn toepassing

Het Nederlandse referentienet van hoogtemerken is cruciaal voor landmetingen binnen Nederland. Dit netwerk biedt een gestandaardiseerde basis voor hoogtemetingen, essentieel voor:

 • Waterbeheer: Nauwkeurige hoogtemetingen zijn vitaal voor watermanagement, vooral in een waterrijk land als Nederland.
 • Bouwprojecten: Zorgt voor een uniform referentiekader voor de constructie van gebouwen, wegen, en andere infrastructuur.
 • Landbouw en bodemonderzoek: Helpt bij het plannen en optimaliseren van landgebruik.

Door te werken met dit referentienet, kunnen landmeters en professionals in gerelateerde velden verzekerd zijn van de precisie en betrouwbaarheid van hun metingen.

Doorgaande waterpassing en foutpreventie

Doorgaande waterpassing is een techniek die gebruikt wordt om hoogteverschillen tussen verschillende punten over lange afstanden te meten. Deze methode is essentieel voor het waarborgen van nauwkeurigheid in projecten zoals wegenbouw, landinrichting, en watermanagement. Belangrijke aspecten voor het minimaliseren van fouten tijdens het waterpassen zijn:

 • Regelmatige Kalibratie: Zorgt ervoor dat de apparatuur nauwkeurig blijft werken.
 • Juiste Instelling en Aflezing: Voorkomt fouten veroorzaakt door menselijke factoren.
 • Gebruik van Moderne Software: Helpt bij het verwerken en controleren van de verzamelde gegevens.

Het beheersen van deze technieken en het toepassen van foutpreventie zijn cruciaal voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten. Voor praktische training en verdere verdieping in deze methoden, biedt de Geo-ICT cursus een grondige voorbereiding.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus Digitaal Waterpassen?

De keuze voor de cursus Digitaal Waterpassen bij Geo-ICT is niet alleen een keuze voor kwaliteit en expertise, maar ook voor een toekomst in een vakgebied waar precisie centraal staat. Deze cursus onderscheidt zich door:

 • Diepgaande Praktijkervaring: Hands-on leren met zowel traditionele als moderne meetinstrumenten.
 • Expert Instructeurs: Lessen worden gegeven door ervaren professionals in het veld.
 • Focus op Innovatie: De nieuwste technologieĂ«n en software worden geĂŻntegreerd in het leerproces.
Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €650,- Excl. btw

  €650,- Excl. btw

  Dag indeling

  Dag 1

  De dag begint met een presentatie over de theorie van het waterpassen en het Nederlandse referentienet van hoogtemerken. Na een korte uitleg over de praktijk van het waterpassen gaan de deelnemers buiten aan de slag met diverse oefeningen om het waterpassen onder de knie te krijgen. Nadat de metingen zijn uitgevoerd, worden deze door de deelnemers verwerkt in MOVE3.

  Cursusduur: 1 dag
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • De deelnemers kennen de theorie achter het waterpassen
  • De deelnemers kunnen een goede waterpasmeting uitvoeren
  • De deelnemers kunnen de gemeten data berekenen
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over Digitaal Waterpassen

  In de cursus Landmeetkundig Waterpassen leer je de basisprincipes en technieken van waterpassen, essentieel voor nauwkeurige landmetingen in de geosector.

  Deze cursus is ideaal voor startende geo-specialisten, ervaren geo-professionals, omscholers en medewerkers van bedrijven in de geosector die hun vaardigheden in landmeting willen ontwikkelen.

  De cursus “Landmeetkundig Waterpassen” duurt Ă©Ă©n dag en kost €650 exclusief btw.

  Ja, na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een gecertificeerd bewijs van deelname.

  Voor deze cursus is basiskennis van landmeetkunde aanbevolen, maar niet verplicht. Neem contact op voor meer informatie over instapniveaus.

  Absoluut, deze cursus kan gecombineerd worden met andere cursussen en traineeships die wij aanbieden voor een uitgebreide leerervaring.

  Ja, wij bieden nazorg en ondersteuning om ervoor te zorgen dat je het geleerde effectief in de praktijk kunt brengen.

  Inschrijven kan direct via de inschrijf widget (rechterkant desktop en mobiel bovenaan).