Geodata inwinnen Captivate

Landmeetkunde

Landmeetkunde

In deze cursus Captivate basis leert u het Leica Captivate pakket te gebruiken bij het landmeten en uitzetten.

Cursusduur: 1 dag

Gegeven door:

Violet Bothof
Nederlands

Cursus Captivate Basis

Het inwinnen van geo-data, of geografische informatie, vormt de kern van talloze toepassingen die onze dagelijkse leven en professionele activiteiten verrijken. Van de nauwkeurige positionering voor navigatiesystemen tot aan complexe landmetingen voor stedenbouwkundige projecten, de rol van geo-data is onmisbaar in de moderne wereld. Deze essentiële gegevens helpen niet alleen bij het vormgeven van onze fysieke ruimte maar bieden ook ongekende mogelijkheden voor analyse, planning en ontwikkeling.

De technologie en methoden voor het inwinnen van deze gegevens zijn door de jaren heen aanzienlijk geëvolueerd. Leica Captivate is zo’n revolutionaire tool die de manier waarop professionals geo-data verzamelen, heeft getransformeerd. Deze software, die op een breed scala van meetinstrumenten draait, biedt een intuïtieve en krachtige interface voor het verzamelen en verwerken van landmeetkundige data direct in het veld. Met functies zoals het direct op de tablet bekijken van metingen en het gemak waarmee codelijsten voor BAG en BGT kunnen worden aangemaakt, maakt Leica Captivate het werk van landmeters efficiënter en nauwkeuriger.

De Cursus Geodata Inwinnen met Captivate aangeboden door Geo-ICT, niet alleen biedt het de technische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om met deze geavanceerde tools te werken, maar het opent ook een wereld van mogelijkheden voor professionals die willen excelleren in het geo-informatie domein.

Bekijk ook onze gerelateerde cursus Geodata inwinnen met Land2Map. Land2Map fungeert als de verbindende schakel tussen meetinstrumenten en de uiteindelijke kaarten en kaartlagen. Het stelt landmeters in staat om gegevens naadloos te verzamelen, te verwerken en te visualiseren.

Het belang van nauwkeurige geo-data

In een wereld waarin de locatie steeds vaker centraal staat in zowel onze dagelijkse beslissingen als in complexe bedrijfsprocessen, is de nauwkeurigheid van geo-data niet te onderschatten. Nauwkeurige geo-data stelt ons in staat om betere beslissingen te maken, processen te optimaliseren en nieuwe inzichten te verkrijgen. Maar wat maakt deze data zo cruciaal, en waarom is precisie hierin zo belangrijk?

 • Verbeterde besluitvorming: Met accurate geo-data kunnen overheden, bedrijven en burgers weloverwogen beslissingen nemen. Of het nu gaat om stadsplanning, milieubeheer of navigatie, de juistheid van de gegevens heeft direct invloed op de kwaliteit van de besluiten.
 • Efficiëntie in projectplanning: In de bouw en landmeting zorgt nauwkeurige data ervoor dat projecten efficiënt en binnen budget blijven. Fouten in de gegevens kunnen leiden tot kostbare vertragingen en budgetoverschrijdingen.
 • Noodrespons en risicobeheer: Bij natuurrampen of noodsituaties kan snelle en accurate informatie over getroffen gebieden levensreddend zijn. Precieze geo-data ondersteunt effectieve responsplannen en risicobeheerstrategieën.

Het verkrijgen van deze precisie in geo-data is echter niet zonder uitdagingen. Factoren zoals de kwaliteit van de meetinstrumenten, de methodologie van data-inwinning en de verwerking van de verzamelde gegevens spelen allemaal een rol in de uiteindelijke nauwkeurigheid. Hier komt de rol van technologieën zoals Leica Captivate naar voren, die professionals in staat stellen om met vertrouwen en precisie te werken, dankzij zijn robuuste en gebruikersvriendelijke interface. Het biedt de middelen om niet alleen data nauwkeurig in te winnen, maar ook om deze ‘on the fly’ te verwerken, wat resulteert in real-time updates die essentieel zijn voor een breed scala aan toepassingen.

Bovendien benadrukt de cursus van Geo-ICT het belang van nauwkeurigheid in het veld van geo-informatie. Door de combinatie van theoretische kennis met praktische vaardigheden, bereidt het professionals voor op de complexe uitdagingen van het werken met geo-data. De cursus benadrukt:

 • Het belang van nauwkeurige metingen voor succesvolle projectuitvoering.
 • Het gebruik van geavanceerde tools zoals Leica Captivate om de kwaliteit en precisie van geo-data te verbeteren.
 • De toepassing van geo-data in diverse vakgebieden, van stadsplanning tot milieuwetenschappen.

Deze aspecten onderstrepen niet alleen het belang van nauwkeurige geo-data, maar bieden ook een raamwerk voor professionals om deze nauwkeurigheid te bereiken en toe te passen in hun werk. Door je te verdiepen in de wereld van geo-data met Geo-ICT, krijg je de vaardigheden en kennis die nodig zijn om bij te dragen aan een toekomst waarin beslissingen gestuurd worden door betrouwbare en precieze geografische informatie.

De basis van landmeten en uitzetten

Landmeten en uitzetten vormen de fundamenten van de bouw en ruimtelijke planning. Deze eeuwenoude praktijken hebben zich ontwikkeld tot geavanceerde disciplines die gebruikmaken van de nieuwste technologieën om de aarde en haar kenmerken nauwkeurig in kaart te brengen. Maar wat houdt landmeten precies in, en waarom is uitzetten zo cruciaal voor projecten van elke omvang?

 • Landmeten: Dit is het proces van het meten van afstanden, hoeken, en hoogtes tussen verschillende punten op het aardoppervlak. Met behulp van geavanceerde apparatuur zoals GPS en lasers, kunnen landmeters nauwkeurige kaarten en plattegronden creëren die essentieel zijn voor planning en ontwerp.
 • Uitzetten: Na het landmeten komt het uitzetten, het proces waarbij de gemeten gegevens worden gebruikt om de exacte locatie van constructies op het terrein aan te geven. Dit zorgt ervoor dat bouwprojecten volgens plan worden uitgevoerd, met minimale afwijkingen.

Het belang van deze processen kan niet worden onderschat. Nauwkeurige landmeting en uitzetting zorgen voor:

 • Precieze uitvoering van bouwprojecten: Van de fundering van een huis tot de aanleg van wegen, nauwkeurig uitzetten is essentieel om te garanderen dat alles op de juiste plaats komt te staan.
 • Efficiënt gebruik van ruimte: Goed gemeten en uitgezette projecten maximaliseren het gebruik van beschikbare ruimte, wat cruciaal is in dichtbebouwde of ecologisch gevoelige gebieden.
 • Vermindering van foutmarges: In de bouw kunnen kleine meetfouten leiden tot grote problemen. Nauwkeurig landmeten en uitzetten minimaliseren deze risico’s.

De Cursus Geodata Inwinnen met Captivate van Geo-ICT biedt een diepgaande duik in de wereld van landmeten en uitzetten, met een sterke focus op de praktische toepassing van deze vaardigheden in het veld. Door de integratie van Leica Captivate software, leert deze cursus je niet alleen over de theorie achter landmeten en uitzetten maar geeft het je ook de handvatten om deze kennis toe te passen met behulp van state-of-the-art technologie.

Deze cursus benadrukt het belang van:

 • Gebruik van geavanceerde technologie: Met toegang tot de nieuwste tools en software, leer je hoe je landmeet- en uitzettaken met ongekende precisie kunt uitvoeren.
 • Praktische toepassing: Door middel van hands-on oefeningen en projecten krijg je de kans om je vaardigheden in de praktijk te brengen, waardoor je leert hoe je theorie kunt omzetten in actie.
 • Begrip van het belang van nauwkeurigheid: De cursus legt een sterke nadruk op het belang van precisie in elke stap van het landmeet- en uitzetproces, waardoor je leert werken met een oog voor detail dat essentieel is voor succes in het veld.

Of je nu een beginner bent in de wereld van geo-informatie of een ervaren professional die zijn vaardigheden wil uitbreiden, deze cursus biedt de kennis en tools die je nodig hebt om te excelleren. Door de nadruk te leggen op de essentiële principes van landmeten en uitzetten, bereidt Geo-ICT je voor op een toekomst waarin je met vertrouwen en vaardigheid projecten van elke omvang kunt aanpakken.

Wat je leert in de Cursus Captivate Basis

Kerncompetenties en vaardigheden

In de Cursus Geodata Inwinnen met Captivate aangeboden door Geo-ICT, zul je een reeks kerncompetenties en vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor iedereen die werkzaam is in het veld van geo-informatie. Deze vaardigheden zijn niet alleen waardevol; ze zijn cruciaal in een wereld die steeds afhankelijker wordt van nauwkeurige en toegankelijke geografische data.

Bij de afronding van deze cursus zullen cursisten bedreven zijn in:

 • Het gebruik van Leica Captivate: Leer hoe je deze geavanceerde software toepast op een breed scala aan meetinstrumenten, waaronder total stations en MultiStations, om realistische 3D-renderingen en nauwkeurige geografische data te creëren.
 • Data-inwinning in het veld: Verwerf de vaardigheden om efficiënt en nauwkeurig gegevens te verzamelen, te bekijken en te delen met behulp van de intuïtieve apps en tools van Leica Captivate. Dit omvat het openen van tekeningen in het veld, het meten en uitzetten van punten en lijnen, en het direct verwerken van metingen om kaarten on-the-fly bij te werken.

Deze cursus benadrukt het belang van:

 • Praktische ervaring: Door hands-on te werken met de software en apparatuur, ontwikkel je niet alleen een theoretisch begrip, maar ook de praktische vaardigheden die nodig zijn voor succes in het veld.
 • Kritisch denken en probleemoplossing: Leer hoe je complexe meetuitdagingen aanpakt en effectieve oplossingen vindt voor de unieke problemen die je tegenkomt tijdens het werk.

Door deze kerncompetenties en vaardigheden te ontwikkelen, word je niet alleen een expert in het gebruik van Leica Captivate; je zult ook in staat zijn om je carrière in de geo-informatie naar een hoger niveau te tillen. Deze cursus biedt een solide basis voor iedereen die streeft naar excellentie in het verzamelen, verwerken en toepassen van geodata, met de nadruk op de praktische toepassing van deze vaardigheden in real-world scenario’s.

Praktische toepassingen en tools

De Cursus Geodata Inwinnen met Captivate gaat verder dan alleen het onderwijzen van theorie; het brengt je in aanraking met een breed scala aan praktische toepassingen en tools die essentieel zijn in het veld van geo-informatie. Deze praktische benadering verzekert dat je niet alleen leert over de mogelijkheden van de technologie, maar ook hoe je deze kunt toepassen in real-world scenario’s. Leica Captivate software speelt hierin een cruciale rol door een gebruiksvriendelijke, doch krachtige interface te bieden voor gegevensinwinning en -verwerking.

Enkele van de belangrijkste toepassingen en tools die je zult leren gebruiken, omvatten:

 • 3D-modelvorming en visualisatie: Leer hoe je gegevens kunt omzetten in realistische 3D-modellen die eenvoudig te interpreteren en te delen zijn met stakeholders. Dit omvat het creëren van gedetailleerde weergaven van landmeetkundige data, wat cruciaal is voor planning en analyse.
 • Geavanceerde dataverwerking ‘on-the-fly’: Krijg de vaardigheden om gegevens direct in het veld te verwerken, waardoor je in staat bent om onmiddellijk aanpassingen te maken en de efficiëntie te verhogen. Dit omvat het gebruik van de software om metingen te verwerken en kaarten bij te werken, zelfs zonder directe toegang tot kantoorfaciliteiten.

Deze cursus legt ook een sterke nadruk op:

 • Flexibiliteit in data-inwinning: Je leert hoe je verschillende types gegevens kunt verzamelen en integreren, van eenvoudige metingen tot complexe geografische datasets, allemaal binnen één softwarepakket.
 • Samenwerking en delen van gegevens: Ontdek hoe je effectief gegevens kunt delen met teamleden en stakeholders, gebruikmakend van cloud-gebaseerde oplossingen en integraties met andere software, om de workflow te verbeteren en projectcommunicatie te optimaliseren.

Door deze vaardigheden te ontwikkelen, word je niet alleen competent in het gebruik van Leica Captivate en gerelateerde technologieën; je zult ook in staat zijn om deze tools toe te passen op een manier die de efficiëntie verbetert, de nauwkeurigheid verhoogt, en uiteindelijk leidt tot betere uitkomsten voor jouw projecten. Geo-ICT biedt deze cursus aan met de bedoeling om professionals zoals jij uit te rusten met de kennis en tools die nodig zijn om uit te blinken in de snel evoluerende wereld van geo-informatie. Door deel te nemen, neem je een belangrijke stap voorwaarts in je carrière, gewapend met de vaardigheden om geavanceerde gegevensverwerkingstools te gebruiken en toe te passen in praktische, real-world scenario’s.

Waarom kiezen voor onze geodata inwinnen in de cursus Captivate Basis?

De keuze voor de Cursus Geodata Inwinnen met Captivate van Geo-ICT is niet zomaar een beslissing; het is een investering in je toekomst in de wereld van geo-informatie. Deze cursus onderscheidt zich door een aantal sleutelfactoren die het niet alleen een leerervaring, maar een ware carrièresprong maken.

 • Praktijkgerichte benadering: Bij Geo-ICT geloven we sterk in leren door te doen. Deze cursus is ontworpen om je directe, hands-on ervaring te bieden met de nieuwste landmeetkundige technologieën en software, inclusief het uitgebreide gebruik van Leica Captivate. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen leert over de tools, maar ook hoe je ze effectief kunt toepassen in je werk.
 • Toonaangevende experts: Onze instructeurs zijn niet alleen ervaren professionals in het veld, maar ook gepassioneerde docenten die zich inzetten om jou de beste leerervaring te bieden. Ze brengen een schat aan kennis en praktische tips mee die je niet in boeken vindt.
 • Flexibiliteit en toegankelijkheid: Wij begrijpen dat onze cursisten uit verschillende achtergronden komen en vaak een druk schema hebben. Daarom bieden we flexibele cursusdata en een duidelijke, toegankelijke cursusstructuur, zodat je jouw leren kunt aanpassen aan je eigen tempo en behoeften.

Waarom kiezen voor Geo-ICT? Omdat je kiest voor:

 • Kwaliteit en innovatie: Wij zijn toegewijd aan het aanbieden van cursussen die niet alleen up-to-date zijn met de laatste ontwikkelingen in het veld, maar ook innovatieve leerbenaderingen hanteren.
 • Toekomstperspectief: De vaardigheden en kennis die je opdoet in onze Cursus Geodata Inwinnen met Captivate bereiden je voor op de toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen in het geo-informatieveld.

Door te kiezen voor Geo-ICT, kies je niet alleen voor een cursus; je kiest voor een leerervaring die je carrière naar een hoger niveau tilt. Je wordt onderdeel van een community die gepassioneerd is over geo-informatie en die zich inzet voor het leveren van kwaliteit, innovatie, en praktische toepasbaarheid in alles wat we doen.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €650,- Excl. btw

  €650,- Excl. btw

  Dag indeling

  Dag 1

  De dag begint met een uitleg over de instellingen en de interface van Leica Captive. De docent legt elke functie uit zodat u gemakkelijk uw weg kunt vinden in het programma. Hierna gaat u een tekening openen en punten uitzetten in het veld. Met Leica Captive zult u zien hoe de punten verwerkt worden.

  Cursusduur: 1 dag
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Landmeetoplossing 2D/3D
  • Uitzetten van punten, assen, polylijnen en hellingen
  • DTM
  • Volumeberekening
  • Revisietekeningen
  • Netwerkdetectie
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over Captivate Basis

  In deze cursus leer je hoe je Leica Captivate gebruikt voor landmeten en uitzetten, inclusief het maken van codelijsten voor BAG en BGT en het uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.

  Ja, je leert hoe je de robuuste en strakke interface van Leica Captivate op een tablet kunt gebruiken, inclusief het doen van de nodige instellingen voor efficiënt veldwerk.

  Je leert hoe je punten en lijnen meet en uitzet met Leica Captivate, en ziet direct hoe jouw metingen verwerkt worden en een kaart verschijnt.

  De cursusdag begint met uitleg over de instellingen en interface van Leica Captivate, gevolgd door praktische oefeningen in het veld, zoals het openen van een tekening en het uitzetten van punten.

  De leerdoelen omvatten het beheersen van landmeetoplossingen in 2D/3D, het uitzetten van punten, assen, polylijnen en hellingen, DTM, volumeberekening, en het maken van revisietekeningen.

  Na de cursus kun je nog 2 weken vragen stellen aan de docent via e-mail.