BGT voor landmeters

Landmeetkunde

Landmeetkunde

Landmeters en landmeetkundige tekenaars krijgen vaak met de BGT te maken. Wat zijn BGT en IMGEO en wat betekenen deze voor het werk?
Bij de cursus bgt voor landmeters krijgen hierbij een training om de BGT in te vullen en bij te houden.

Cursusduur: 1 dag
4

Gegeven door:

Ad van Gils
Nederlands

Cursus BGT voor Landmeters

Geo-ICT Training Center, Nederland - Cursus BGT voor LandmetersStel je voor, een digitale kaart van Nederland die zo gedetailleerd is dat elk gebouw, elke weg, elk stuk water, en zelfs elke boom met ongekende precisie is vastgelegd. Dit is geen toekomstmuziek, maar de realiteit van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT vormt de ruggengraat van geo-informatie in Nederland, een onmisbare schakel voor iedereen die met de inrichting en het beheer van de leefomgeving bezig is.

Van landmeters tot planologen, van gemeenten tot ingenieursbureaus, de BGT biedt een eenduidig beeld van de werkelijkheid. Deze grootschalige, digitale kaart, op schaal 1:500 tot 1:5000, registreert de ligging van alle fysieke objecten tot in detail. Denk hierbij niet alleen aan gebouwen en wegen, maar ook aan waterlopen, spoorlijnen, en groenvoorzieningen. De nauwkeurigheid van deze kaart, met details tot op 20 centimeter, maakt het een krachtig instrument voor zowel planning als beheer.

Waarom is de BGT zo belangrijk voor landmeters? Wel, het antwoord ligt in de precisie en eenduidigheid. In de wereld van geo-informatie en landmeting is nauwkeurige data goud waard. De BGT biedt deze nauwkeurigheid, waardoor landmeters hun werk met grotere zekerheid en minder foutmarge kunnen uitvoeren. Het inmeten van grenzen, het bepalen van objectkenmerken, of het plannen van een nieuw bouwproject: de BGT zorgt ervoor dat je stevig staat in een wereld die constant in beweging is.

Maar de BGT is meer dan alleen een kaart; het is een levend document. Bijgewerkt door gemeentes, provincies, waterschappen, en het Kadaster, blijft de BGT actueel en reflecteert het de veranderende inrichting van ons land. Voor landmeters en geo-professionals is dit een essentiële bron van informatie, waarmee ze hun projecten niet alleen op basis van de huidige stand van zaken kunnen plannen, maar ook met een blik op de toekomst.

Voor mensen die nieuw zijn in de landmeetkunde raden we aan om eerst onze cursus Leergang Landmeetkunde te volgen.

Wat is de BGT?

Nu je een beeld hebt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als de digitale kaart die Nederland in ongekende detail vastlegt, laten we duiken in wat de BGT precies is en waarom het zo’n cruciaal instrument is voor professionals in de geo-informatie en landmeetkunde.

De BGT is niet alleen een kaart; het is dé basiskaart van Nederland, essentieel voor de inrichting en het beheer van onze leefomgeving. Deze registratie is een verzameling van gegevens over alles wat je in de buitenruimte kunt vinden. Van het kleinste park tot de grootste gebouwen, alles is met uiterste precisie vastgelegd. Hier zijn enkele kernpunten die de BGT definiëren:

 • Nauwkeurigheid tot op 20 centimeter: Dit niveau van detail zorgt ervoor dat elke boom, elk pad, en elke sloot exact is geregistreerd.
 • Eenduidig vastgelegde fysieke objecten: Gebouwen, wegen, waterwegen, terreinen, en zelfs spoorlijnen zijn duidelijk en consistent vastgelegd, wat zorgt voor een uniform beeld van Nederland.
 • Een levend document: De BGT wordt voortdurend bijgewerkt door gemeentes, provincies, waterschappen, en het Kadaster, om de veranderende inrichting van ons land nauwkeurig te reflecteren.

Het gebruik van de BGT strekt zich uit over verschillende domeinen:

 • Planologische projecten: Voor het plannen van nieuwe ontwikkelingen of het aanpassen van bestaande inrichtingen.
 • Beheer van de leefomgeving: Helpt bij het beheren en onderhouden van publieke ruimtes, van groenvoorzieningen tot waterbeheer.
 • Nooddiensten: Biedt essentiële informatie voor hulpdiensten voor een efficiënte en effectieve respons.

Voor landmeters en geo-professionals biedt de BGT ongeëvenaarde mogelijkheden. Het stelt je in staat om met vertrouwen te werken, wetende dat je beschikt over de meest nauwkeurige en actuele gegevens. Dit is vooral belangrijk in projecten waar elke centimeter telt, van het inmeten van nieuwe percelen tot het aanpassen van bestaande infrastructuur.

In essentie, de Basisregistratie Grootschalige Topografie biedt een solide basis voor iedereen die werkt binnen het domein van geo-informatie en landmeting. Het is niet alleen een tool voor nauwkeurigheid en consistentie, maar ook een bron van kennis die deuren opent naar nieuwe mogelijkheden en innovaties in de manier waarop we onze leefomgeving begrijpen, plannen, en beheren.

Belang van BGT voor landmeters

Landmeters spelen een cruciale rol in het nauwkeurig vastleggen en beheren van onze fysieke wereld. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voor hen niet slechts een tool, maar een onmisbare bondgenoot in het realiseren van deze taak. Waarom is de BGT zo van belang voor landmeters? Hier zijn enkele redenen:

 • Nauwkeurigheid en Betrouwbaarheid: De BGT biedt een gedetailleerd en nauwkeurig beeld van de fysieke ruimte tot op 20 centimeter nauwkeurig. Dit is essentieel voor landmeters, die vertrouwen op de exactheid van gegevens voor hun metingen en projecten.
 • Uniformiteit van Data: Eenheid in hoe gegevens worden vastgelegd en gepresenteerd, maakt het leven van een landmeter eenvoudiger. Met de BGT zijn alle gegevens volgens een vaste structuur en formaat beschikbaar, wat zorgt voor een soepele interpretatie en toepassing.
 • Actuele Informatie: Omdat de BGT continu wordt bijgewerkt, hebben landmeters altijd toegang tot de meest recente informatie. Dit is cruciaal voor projecten die afhankelijk zijn van de laatste stand van zaken van het landschap.

Bovendien, het gebruik van de BGT door landmeters brengt een aantal specifieke voordelen met zich mee:

 • Efficiëntie in het Werkproces: Door de hoge mate van detail en actualiteit kunnen landmeters hun werkprocessen efficiënter inrichten, wat leidt tot tijdsbesparing en verhoging van de productiviteit.
 • Verbeterde Samenwerking: Met een gestandaardiseerde databasis zoals de BGT is samenwerking tussen verschillende partijen in de geo-informatiesector makkelijker en effectiever. Of het nu gaat om overheidsinstanties, private sector, of onderwijsinstellingen, iedereen werkt met dezelfde nauwkeurige kaart.
 • Ondersteuning bij Besluitvorming: Voor landmeters is het niet alleen belangrijk om de huidige situatie nauwkeurig in kaart te brengen, maar ook om toekomstige projecten en ontwikkelingen te plannen. De BGT biedt een solide basis voor het nemen van geïnformeerde besluiten.

Het belang van de BGT voor landmeters kan niet genoeg benadrukt worden. Het gaat verder dan het simpelweg hebben van een kaart; het gaat over het beschikken over een dynamisch, nauwkeurig, en betrouwbaar instrument dat de basis vormt voor al hun werkzaamheden. Voor landmeters is de BGT niet alleen een middel om hun werk te doen, maar een onmisbare schakel in de keten van geo-informatie, waarmee de kwaliteit en de efficiëntie van hun werk naar een hoger niveau wordt getild.

Overzicht van BGT-objecten en hun betekenis

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden allerlei objecten in de buitenruimte van Nederland gedetailleerd vastgelegd. Maar wat zijn nu precies deze objecten en wat is hun betekenis? Elk object in de BGT heeft een specifieke functie en draagt bij aan een nauwkeurige representatie van de werkelijke wereld op digitale kaarten. Hier volgt een beknopt overzicht van enkele kernobjecten en hun belang:

 • Gebouwen: Elk gebouw, van woningen tot kantoren en van schuren tot fabrieken, wordt tot in detail vastgelegd. De positie, vorm, en het gebruik van het gebouw zijn allemaal onderdeel van de registratie.
 • Wegen: Niet alleen de ligging en vorm van wegen worden vastgelegd, maar ook typen wegen zoals snelwegen, fietspaden, en voetpaden.
 • Water: Waterlopen, waterlichamen zoals meren en kanalen, en zelfs sloten worden gedetailleerd geregistreerd. Dit is van cruciaal belang voor waterbeheer en -planning.
 • Spoorlijnen: De positie en het verloop van spoorwegen zijn essentieel voor het plannen van zowel openbaar vervoer als goederentransport.
 • Groenvoorzieningen: Parken, bossen, en zelfs individuele bomen worden opgenomen. Dit draagt bij aan de planning en het beheer van groene ruimtes.

De BGT gaat echter verder dan alleen deze basisobjecten. Ook kleinere, maar even belangrijke elementen worden vastgelegd, zoals:

 • Straatmeubilair: Denk aan lantaarnpalen, verkeersborden, en bankjes. Deze objecten zijn belangrijk voor stedelijke inrichting en veiligheid.
 • Terreinen: Verschillende soorten terreingebruik, van landbouwgrond tot recreatiegebieden, worden duidelijk onderscheiden.
 • BGT-objecten en hun betekenis: Elk object in de BGT is voorzien van metadata die de betekenis en het gebruik ervan duidelijk maken. Deze informatie is cruciaal voor een breed scala aan toepassingen, van stedelijke planning tot milieuonderzoek.

Het begrijpen van de BGT-objecten en hun betekenis is essentieel voor iedereen die werkt met geodata en geo-informatie. Het stelt landmeters, planologen, en andere professionals in staat om nauwkeurige analyses te maken en weloverwogen beslissingen te nemen. De BGT biedt een rijke, gedetailleerde en actuele datalaag die een onmisbare basis vormt voor tal van maatschappelijke, economische, en milieugerelateerde projecten en initiatieven. Door de BGT wordt de complexe werkelijkheid van onze leefomgeving vertaald naar een helder en bruikbaar digitaal model, een waardevolle bron voor iedereen die Nederland een beetje beter wil maken.

Wat je leert in de Cursus BGT voor Landmeters

Inmeten van grenzen en bepalen van objectkenmerken

Het inmeten van grenzen en bepalen van objectkenmerken binnen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een fundamentele stap voor landmeters. Deze processen zorgen voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de geografische data waarop we vertrouwen voor planning, ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. Laten we dieper ingaan op wat deze taken inhouden en waarom ze zo belangrijk zijn:

 • Inmeten van grenzen: Dit proces omvat het nauwkeurig bepalen van de locatie en uitlijning van perceelgrenzen, wegen, en andere fysieke grenzen in de buitenruimte. Het is van cruciaal belang om:
  • Eigendoms- en gebruiksrechten duidelijk vast te leggen.
  • De basis te leggen voor landontwikkeling en ruimtelijke planning.
  • Conflicten over landgebruik te voorkomen.
 • Bepalen van objectkenmerken: Hier gaat het om het identificeren en registreren van specifieke eigenschappen van objecten, zoals gebouwen, waterlichamen, en groenvoorzieningen. Dit is essentieel voor:
  • Het beheren van stedelijke en landelijke infrastructuur.
  • Milieu- en natuurbeheer.
  • Het plannen van hulpdiensten en veiligheidsmaatregelen.

Deze activiteiten zijn niet alleen technisch uitdagend, maar ook fundamenteel voor het waarborgen van de integriteit van onze geo-informatie. Het inmeten van grenzen en het bepalen van objectkenmerken vereisen een hoge mate van precisie en deskundigheid, waarbij landmeters gebruikmaken van geavanceerde technologieën zoals GPS, digitale kaarttechnieken, en drones.

Belangrijke aspecten die bij deze processen komen kijken, zijn onder andere:

 • Gebruik van Geavanceerde Technologieën: Moderne landmeetkundige instrumenten en software zorgen voor een ongekende nauwkeurigheid bij het inmeten en vastleggen van gegevens.
 • Samenwerking met Overheidsinstanties: Landmeters werken nauw samen met gemeenten, het Kadaster, en andere overheidsorganisaties om ervoor te zorgen dat hun werkzaamheden aansluiten bij nationale richtlijnen en registraties.
 • Voortdurende Actualisatie: De fysieke wereld is constant in verandering, wat betekent dat het werk van landmeters nooit echt ‘klaar’ is. De BGT wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe metingen en aanpassingen.

Door de BGT als fundament te gebruiken, kunnen landmeters niet alleen met vertrouwen hun werk uitvoeren, maar dragen ze ook bij aan de continue verbetering van deze essentiële nationale dataset. Het inmeten van grenzen en het bepalen van objectkenmerken zijn cruciale bouwstenen voor een betrouwbare geo-informatievoorziening, essentieel voor alles van stadsplanning tot natuurbescherming.

Begrip en toepassing van de BGT-catalogus

De BGT-catalogus speelt een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit en consistentie van de gegevens binnen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze catalogus, ook bekend als de gegevenscatalogus, vormt het hart van het BGT-systeem en zorgt ervoor dat alle geo-informatie volgens dezelfde standaarden wordt vastgelegd en gedeeld. Maar wat houdt de BGT-catalogus precies in, en hoe wordt deze toegepast? Laten we dieper duiken in het begrip en de toepassing van deze essentiële bron.

De BGT-catalogus bevat gedetailleerde definities van:

 • Objecttypen: Welke soorten fysieke objecten worden in de BGT opgenomen (zoals gebouwen, wegen, water, en groen).
 • Attributen: De eigenschappen en kenmerken van deze objecten.
 • Domeinwaarden: De mogelijke waarden die deze attributen kunnen aannemen.

De toepassing van de BGT-catalogus zorgt ervoor dat:

 • Alle betrokken partijen, van gemeenten tot landmeters en van planologen tot ingenieurs, werken met uniforme en gestandaardiseerde gegevens. Dit vergemakkelijkt samenwerking en uitwisseling van informatie.
 • De gegevens in de BGT van hoge kwaliteit zijn en actueel blijven, door een consistent gebruik van definities en standaarden.
 • Innovatieve toepassingen mogelijk zijn op het gebied van ruimtelijke planning, milieubeheer, en stedelijke ontwikkeling, dankzij de betrouwbaarheid en precisie van de gegevens.

Het gebruik van de BGT-catalogus vereist een grondige kennis en begrip van de inhoud en structuur. Voor landmeters en andere geo-professionals zijn er specifieke richtlijnen en handleidingen beschikbaar om te zorgen voor correcte interpretatie en toepassing van de gegevens in hun projecten. Dit omvat:

 • Praktijkvoorbeelden en casestudies die de toepassing van de BGT-catalogus in het veld illustreren.
 • Scholingsmateriaal en cursussen om gebruikers vertrouwd te maken met de catalogus en hoe deze te gebruiken in hun werk.

In essentie vormt de BGT-catalogus een onmisbare leidraad voor iedereen die betrokken is bij het werken met en beheren van geografische informatie in Nederland. Door een diep begrip en correcte toepassing van de BGT-catalogus kunnen professionals in de geo-informatie hun werk naar een hoger niveau tillen, met gegevens die niet alleen nauwkeurig en betrouwbaar zijn, maar ook breed toepasbaar en toegankelijk voor diverse doeleinden.

Praktische vaardigheden in landmeetkundige projecten

Bij landmeetkundige projecten komt veel meer kijken dan alleen het hanteren van meetapparatuur. Praktische vaardigheden zijn essentieel om projecten succesvol uit te voeren. Deze vaardigheden omvatten een breed scala aan competenties, van technische bekwaamheid tot communicatie en probleemoplossing. Laten we enkele van deze cruciale vaardigheden onder de loep nemen:

 • Technische Bekwaamheid: Kennis van en vaardigheid in het gebruik van landmeetkundige instrumenten en software, zoals GPS-systemen, total stations, en GIS-toepassingen. Deze technologieën zijn onmisbaar voor het nauwkeurig verzamelen en verwerken van gegevens.
 • Analytisch Vermogen: Het vermogen om complexe gegevens te analyseren en interpreteren is cruciaal. Dit omvat het lezen en begrijpen van kaarten, plannen, en andere geografische informatie.
 • Communicatie: Effectieve communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, is essentieel voor de coördinatie met teamleden, opdrachtgevers, en andere stakeholders. Het helder rapporteren en presenteren van bevindingen is een sleutelcompetentie.

Daarnaast zijn er enkele specifieke praktische vaardigheden die in landmeetkundige projecten van groot belang zijn:

 • Probleemoplossing: Het vermogen om snel oplossingen te vinden voor onverwachte problemen die tijdens het veldwerk kunnen ontstaan. Dit vereist een combinatie van creativiteit, technische kennis, en praktische ervaring.
 • Teamwerk: Veel landmeetkundige projecten vereisen samenwerking binnen een team. De capaciteit om effectief samen te werken en bij te dragen aan een teamdoelstelling is essentieel.
 • Aanpassingsvermogen: Het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en eisen is in het veldwerk bijzonder waardevol. Dit kan gaan om veranderingen in projectdoelen, onvoorziene fysieke omstandigheden op de locatie, of de noodzaak om nieuwe technologieën te gebruiken.
 • Veiligheid Bewustzijn: Kennis van en toewijding aan veiligheidsprotocollen en -praktijken, zowel voor zichzelf als voor het team, zijn onmisbaar in het veld.

Deze praktische vaardigheden vormen de basis voor succes in landmeetkundige projecten. Ze stellen landmeters in staat om nauwkeurige en betrouwbare gegevens te verzamelen, die cruciaal zijn voor een breed scala aan toepassingen in planning, ontwikkeling, en beheer van de fysieke ruimte. Het continu ontwikkelen en verbeteren van deze vaardigheden, door middel van opleiding en praktijkervaring, is dan ook een voortdurende vereiste voor professionals in de landmeetkunde.

Waarom kiezen voor onze Cursus BGT voor Landmeters?

De keuze voor onze Cursus BGT voor Landmeters bij Geo-ICT is een beslissing voor kwaliteit en praktische toepasbaarheid. Deze cursus onderscheidt zich door een aantal sleutelaspecten die essentieel zijn voor zowel beginnende als ervaren landmeters. Enkele redenen waarom onze cursus de ideale keuze is:

 • Diepgaande Kennisoverdracht: Onze cursus duikt diep in de materie van de BGT en IMGEO, waarbij je niet alleen leert over objecten en hun grenzen, maar ook over de cruciale vertaalslag tussen BGT en IMGEO.
 • Praktijkgerichte Aanpak: We leggen de nadruk op praktische vaardigheden. Je leert hoe je grenzen inmeet en attributen vastlegt, essentiële skills voor elke landmeter.
 • Deskundige Instructeurs: Onze trainers zijn experts met jarenlange ervaring in de landmeetkunde en de toepassing van de BGT. Zij delen hun kennis en ervaringen om je volledig voor te bereiden op het werkveld.
 • Flexibele Leeromgeving: Met meerdere cursusdata en de mogelijkheid om de cursus online te volgen, bieden we flexibiliteit die past bij jouw schema.
 • Toewijding aan Succes: We zijn niet alleen gericht op het overdragen van kennis; we willen dat je slaagt in je professionele leven. Daarom bieden we ondersteuning, zowel tijdens als na de cursus, om ervoor te zorgen dat je het meeste uit je leerervaring haalt.

Deze cursus is ontworpen om je grondig voor te bereiden op de uitdagingen en kansen binnen de landmeetkunde en geo-informatie. Door je in te schrijven, kies je voor een toekomst waarin je met vertrouwen en expertise de principes van de BGT en IMGEO in de praktijk kunt brengen.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €650,- Excl. btw

  €650,- Excl. btw

  Dag indeling

  Dag 1

  De dag bestaat uit een kernachtige uitleg waarin de BGT wordt behandeld. De inhoud van de BGT-catalogus wordt en de IMGEO besproken. U leert wat BGT-objecten zijn, hoe de grenzen van objecten worden bepaald, hoe ze worden ingemeten en hoe attributen worden vastgelegd.

  Cursusduur: 1 dag
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Wat is BGT?
  • Wat is IMGEO?
  • Vertaalslag kunnen maken tussen BGT en IMGEO
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over BGT voor Landmeters

  Deze cursus biedt kennis over BGT-objecten, IMGEO, en de vertaalslag tussen BGT en IMGEO.

  De cursus is geschikt voor landmeters, landmeetkundige tekenaars, en professionals die werken met BGT-gegevens.

  Kernonderwerpen omvatten het inmeten van grenzen, het begrijpen van BGT-catalogus, en het classificeren van objectkenmerken.

  Het is een 1-daagse intensieve training, gericht op het snel opdoen van praktische kennis.

  Je leert praktische vaardigheden zoals het inmeten van grenzen en het toepassen van BGT-kennis in landmeetkundige projecten.

  Ja, de cursus is ontworpen voor zowel beginners als ervaren professionals die hun kennis van BGT willen uitbreiden.