Leergang Geodata Monitoring

Landmeetkunde Cursusduur: 3 dagen

De zeespiegel is aan het stijgen en de bodem. Dit heeft gevolgen voor de gebouwen, de bruggen, de duikers, de sluizen, de kademuren, eigenlijk voor alle objecten in de openbare ruimte. 

In deze cursus Geodata Monitoring wordt behandeld hoe je kleine veranderingen zoals verzakkingen en scheuren in gebouwen, bruggen, kademuren en andere objecten kunt meten door verschillende instrumenten toe te passen. Op de ingewonnen data wordt data-analyse losgelaten.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  Cursusduur: 3 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  Inleiding deformatie metingen en monitoring

  Op deze dag krijgt u een overzicht van het monitoren van deformaties van objecten in het terrein. Deze worden onder andere gedaan met Robotical Total Stations en met met verschillende soorten van Sensoren. Op verschillende soorten van hardware wordt software gedraaid en met ‘Internet of Things’ is het mogelijk continue streams van geodata te produceren en die onder te brengen in geodata portalen. In het dataportaal wordt per project een overzicht op kaart weergegeven van de sensoren en andere meetinstrumenten. Op deze manier kunnen gebouwen bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of funderingsproblematiek realtime in de gaten gehouden worden. Tijdens de monitoring is mogelijk direct op de hoogte te zijn van afwijkende metingen, die een indicatie kunnen zijn van deformaties.

  Dag 2

  Geautomatiseerde deformatie metingen met Itero

  Op deze dag leert uw werken met Itero. Dit is een systeem voor het automatisch uitvoeren van deformatiemetingen met een Total Station. De Total Station is ingericht met specifieke software die automatisch de opgestelde prisma’s opzoekt en in meerdere slagen metingen doet en opslaat. De Totals Station kan onbemand zijn werk verder doen. De deformatiemeting wordt op een vast interval of tijdstip uitgevoerd. Dankzij het snelle configuratieproces is Itero ook zeer geschikt voor kortdurende monitoring, waar nu vaak een bemande meting wordt gebruikt. De verwerking van de metingen gebeurt op de cloud en de meetresultaten zijn direct voor alle betrokken partijen inzichtelijk met een persoonlijke inlogcode. De metingen worden per prisma in grafiek- of tabelvorm weergegeven. Aanvullende gegevens zoals de stand van de compensator en de temperatuur worden ook getoond.

  Dag 3

  Monitoring met Leica DNA, Trillingsmeters, Inclinatiesensors, Scheurwijdtemeters

  Op deze dag komen Leica DNA, Trillingsmeters, Inclinatiesensors, Scheurwijdtemeters aan de orde. Met de DNA-monitor wordt de Leica DNA ingezet om onbemand en continu op verzakking of deformatie te monitoren. Ook bij bijvoorbeeld proefbelastingen geeft dit systeem alle betrokken personen in realtime inzicht in de meetresultaten. De baakaflezing en afstand worden in grafiekvorm weergegeven in het portaal. Hieraan worden externe databronnen toegevoegd, waarna u meteen ziet of factoren zoals de buitentemperatuur of luchtvochtigheid invloed hebben op het object dat u meet. Met een kort interval van 10 seconden tussen opeenvolgende metingen kunt u de verticale beweging van objecten nauwlettend over lange periodes in de gaten houden, met de hoge nauwkeurigheid van de DNA. Het hoge interval zorgt ervoor dat uitschieters veroorzaakt door trillingen en dergelijke verstoringen er gemakkelijk uit te middelen zijn.

  Leerdoelen

  Leren Geodata monitoring toe passen op verzakkingen, scheuren, deformaties van objecten zoals gebouwen, bruggen en kademuren Deze continue metingen verwerken zodat er goede onderbouwde conclusies kunnen worden getrokken en acties kunnen worden genomen. Bekend raken met instrumenten die toegepast kunnen worden bij monitoring Toepassen van tools en technieken om de continu ingewonnen data terecht te laten komen funnels, clouds, databases en zelflerende machines.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen

  Na de cursus mag je nog 2 weken vragen stellen aan de docent. De docent geeft al weer andere cursussen dus het best kun je je vragen mailen naar info@geo-ict.nl. Je vraag wordt voorgelegd aan de docent en binnen 24 uur krijg je antwoord op je vraag.

  Als je al wat verder bent en je loopt in de praktijk tegen problemen op waar je zelf niet uit komt dan kun je het best gebruik gaan maken van een Online Support. Je gaat dan één dag online met de docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

  Als je in de praktijk tegen problemen op loopt waar je zelf niet uit komt dan kun je 2 dingen doen. Je schrijft je in voor een basis of gevorderde cursus of je schrijft je in voor Online Support.

  Je gaat dan één dag online met een docent en je krijgt 1 op 1 maatwerk les. Al je problemen worden opgelost en je bent een flinke stap verder gekomen.

   

  Alle cursussen worden in contact les gegeven. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch en laptop wordt gezorgd. Online mee doen kan ook altijd. Je zit dan thuis op je eigen laptop en volgt de cursus in Google Meet mee. De lunch, koffie en thee moet je dan wel zorg voor zorgen.

  Je kunt per cursusdag beslissen of je naar onze locatie komt of dat je het online wil doen. Geef dit dan wel op tijd door aan de cursuscoördinator.

  Ja, dit doen we regelmatig. Onze docent komt dan naar uw locatie toe. Hij heeft laptops voor de cursisten bij zich. U hoeft alleen maar een lokaal bij u op locatie te regelen.

  U kunt uw wensen doormailen naar info@geo-ict.nl  dan mailen we u een offerte. Na opdrachtverlening neemt onze cursuscoördinator contact met u op om de lesdagen in te plannen.

  Na iedere cursus krijgen de cursisten een link naar ons evaluatieportaal. Daar kunt u melden wat je wel en niet goed vond aan de cursus. We doen altijd ons uiterste best maar toch kan het natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Klik op Klachtenregeling.  Daarin staat beschreven wat u kunt doen. Geo-ICT Training Center, Nederland is lid van de Nederlandse Raad voor Trainen en Opleiden ( NRTO ).

  Na de cursus mailen we u een link naar ons evaluatieportaal. Daar kun u inloggen en een evaluatieformulier in vullen en daar kunt u ook uw deelname certificaat downloaden.