Leergang Geodata Monitoring

Landmeetkunde

Landmeetkunde

De zeespiegel is aan het stijgen en de bodem. Dit heeft gevolgen voor de gebouwen, de bruggen, de duikers, de sluizen, de kademuren, eigenlijk voor alle objecten in de openbare ruimte. De cursus leergang geodata monitoring geeft de vaardigheden om problemen op te sporen.

Cursusduur: 3 dagen

Gegeven door:

Violet Bothof
Nederlands

Leergang Geodata Monitoring

Geo-ICT Training Center, Nederland - Leergang Geodata monitoringIn de huidige tijd, waarin technologie en data onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, speelt geodata monitoring een cruciale rol in hoe we onze wereld begrijpen en beïnvloeden. Van het in real-time volgen van veranderingen in ons klimaat tot het nauwkeurig monitoren van stedelijke ontwikkeling, geodata biedt ons de middelen om beslissingen te nemen die niet alleen vandaag maar ook in de toekomst een impact hebben. Maar wat is geodata monitoring precies en waarom is het zo belangrijk?

Geodata monitoring houdt in het systematisch verzamelen, analyseren en visualiseren van geografische informatie die veranderingen over tijd weergeeft. Deze informatie wordt verzameld via verschillende technologieën, waaronder satellieten, drones, en robotische totaalstations, die samen een gedetailleerd beeld vormen van onze fysieke wereld. Door deze gegevens te analyseren, kunnen we niet alleen onze omgeving beter begrijpen maar ook proactief handelen bij afwijkende metingen of onvoorziene gebeurtenissen.

Een belangrijk aspect van geodata monitoring is de realtime monitoring capaciteit. Dankzij ontwikkelingen in het Internet of Things (IoT) kunnen gegevens nu sneller dan ooit tevoren worden verzameld en geanalyseerd. Dit opent de deur voor onmiddellijke reacties op veranderingen in onze omgeving, of dat nu gaat om de stabiliteit van gebouwen tijdens bouwwerkzaamheden of de gezondheid van een ecosysteem dat bedreigd wordt door vervuiling.

Het belang van Geodata Monitoring in moderne technologieën

In een wereld waar de grenzen van technologie voortdurend worden verlegd, staat geodata monitoring centraal in veel van de innovaties die onze samenleving vormgeven. Het is niet alleen een kwestie van het verzamelen van data; het gaat om het interpreteren en toepassen ervan op manieren die onze kwaliteit van leven verbeteren, onze planeet beschermen, en ons voorbereiden op de toekomst. Laten we eens kijken naar enkele sleutelgebieden waar geodata monitoring een onmisbare rol speelt:

 • Stedelijke planning en ontwikkeling: Met de groei van steden wereldwijd is efficiënte en duurzame stadsplanning essentieel geworden. Geodata helpt planners bij het maken van geïnformeerde beslissingen over alles, van verkeersstromen tot de ontwikkeling van nieuwe gemeenschapsdiensten.
 • Milieubescherming en behoud: Door de impact van klimaatverandering is het nu belangrijker dan ooit om onze natuurlijke hulpbronnen te monitoren en te beschermen. Geodata biedt de mogelijkheid om veranderingen in ecosystemen in real-time te volgen, waardoor snelle actie mogelijk is bij milieudreigingen.
 • Rampenbeheersing en -respons: In tijden van natuurrampen kan geodata monitoring het verschil betekenen tussen leven en dood. Het stelt autoriteiten in staat om overstromingen, bosbranden, en andere catastrofes te voorspellen en hierop te reageren, waardoor de schade beperkt blijft en levens worden gered.

De integratie van geodata in moderne technologieën zoals IoT, robotica, en kunstmatige intelligentie heeft deze toepassingen naar een hoger niveau getild. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Slimme steden: waar IoT-apparaten en geodata samenkomen om verkeer te optimaliseren, energieverbruik te verminderen en de veiligheid van burgers te vergroten.
 • Precisielandbouw: waar geodata wordt gebruikt om boeren te helpen beslissingen te nemen over irrigatie, zaaien, en oogsten, wat leidt tot hogere opbrengsten en duurzamere praktijken.

De rol van Geo-ICT in dit alles is het aanbieden van een opleiding die niet alleen de technische vaardigheden leert die nodig zijn voor geodata monitoring, maar ook inzicht geeft in hoe deze vaardigheden kunnen worden toegepast om echte problemen op te lossen. Door studenten uit te rusten met zowel kennis als praktische ervaring, streeft Geo-ICT ernaar bij te dragen aan de vorming van de volgende generatie geodata-experts. Deze experts zullen op hun beurt de kracht van geodata gebruiken om onze wereld te verbeteren, één dataset tegelijk.

Basisprincipes van Geodata Monitoring

Om de kracht van geodata monitoring volledig te benutten, is het essentieel om de basisprincipes te begrijpen die aan deze technologie ten grondslag liggen. Deze principes vormen het fundament waarop alle geavanceerde toepassingen en technologieën zijn gebouwd. Hieronder verkennen we enkele van de kernconcepten:

 • Geografische Informatie Systemen (GIS): Dit is de ruggengraat van geodata monitoring, waarmee we gegevens kunnen verzamelen, opslaan, analyseren en visueel weergeven. GIS stelt ons in staat om complexe ruimtelijke vragen te beantwoorden en beslissingen te nemen op basis van geografische informatie.
 • Remote Sensing: Dit verwijst naar het proces van het verkrijgen van informatie over een object of gebied zonder fysiek contact te maken, meestal via satellieten of luchtvaartuigen. Remote sensing is cruciaal voor het monitoren van grote of ontoegankelijke gebieden.
 • Data Verzameling en Analyse: Het verzamelen van accurate en relevante geodata is slechts het begin. De analyse van deze data is wat daadwerkelijk inzichten en waarde oplevert. Dit omvat het gebruik van statistische methoden, machine learning en data mining technieken.

De toepassing van deze principes maakt een breed scala aan mogelijkheden mogelijk, zoals:

 • Milieumonitoring: Het volgen van veranderingen in landgebruik, vegetatie, waterkwaliteit, en meer om de gezondheid van onze planeet te bewaken.
 • Stadsplanning: Het analyseren van geodata om optimale locaties voor nieuwe infrastructuur te identificeren, verkeersstromen te verbeteren en stedelijke ontwikkeling te plannen.
 • Rampenbeheer: Het gebruik van geodata om risicogebieden voor natuurlijke rampen te identificeren, waarschuwingssystemen te ontwikkelen, en noodresponsplannen op te stellen.

Bij Geo-ICT’s Cursus Leergang Geodata Monitoring worden deze basisprincipes uitgebreid behandeld, waardoor studenten een solide begrip krijgen van hoe geodata kan worden toegepast in de echte wereld. Door een mix van theoretische kennis en praktijkervaring worden cursisten niet alleen bekwaam in het gebruik van geodata maar leren ze ook hoe ze deze kennis kunnen toepassen om significante, positieve veranderingen teweeg te brengen in zowel hun professionele velden als in de bredere samenleving.

Wat je leert in de Cursus Leergang Geodata Monitoring

Kennismaking met Robotical Total Stations en hun toepassingen

In het hart van moderne geodata monitoring technologieën liggen Robotical Total Stations (RTS). Deze geavanceerde apparaten combineren elektronische afstandsmeting met hoekmetingen om uiterst nauwkeurige 3D-posities van punten te bepalen. Maar wat maakt RTS zo revolutionair in het veld van geodata, en hoe worden ze toegepast? Laten we dieper duiken in de wereld van RTS en hun veelzijdige toepassingen verkennen.

Robotical Total Stations zijn de ruggengraat van veel geodata-monitoringprojecten, dankzij hun vermogen om met hoge precisie gegevens te verzamelen. Deze precisie is cruciaal in een breed scala aan toepassingen:

 • Bouw en Infrastructuur: In de bouwsector worden RTS gebruikt voor het uitzetten van bouwwerken, het verifiëren van de nauwkeurigheid van constructies en het monitoren van de structurele integriteit over tijd. Dit zorgt voor veiligere en efficiëntere bouwprojecten.
 • Landmeting en Cartografie: Voor landmeters bieden RTS een ongeëvenaarde nauwkeurigheid bij het in kaart brengen van terreinen en het creëren van gedetailleerde cartografische producten. Deze nauwkeurigheid is van onschatbare waarde bij het plannen van landgebruik, het ontwerpen van infrastructuur en het beheren van natuurlijke hulpbronnen.
 • Archeologie en Erfgoedbehoud: RTS-technologieën stellen archeologen in staat om opgravingen met minimale verstoring te documenteren, waardoor kostbare historische en culturele sites voor toekomstige generaties bewaard blijven.

De inzet van RTS binnen de Geo-ICT cursus biedt studenten de unieke kans om hands-on ervaring op te doen met deze technologie. Ze leren niet alleen hoe ze een RTS moeten bedienen, maar krijgen ook inzicht in hoe deze technologie kan worden toegepast om real-world problemen op te lossen. Dit omvat:

 • Het uitvoeren van precisie-metingen voor diverse projecten.
 • Het toepassen van RTS-technologie in het veld voor gegevensverzameling en -analyse.
 • Het begrijpen van de rol van RTS in gegevensintegratie en -management binnen geografische informatiesystemen (GIS).

Door deze praktische kennis zullen studenten van de Geo-ICT Cursus Leergang Geodata Monitoring niet alleen vaardig worden in het gebruik van RTS, maar zullen ze ook de bredere toepassingen ervan in het veld van geodata begrijpen. Dit bereidt hen voor om een leidende rol te spelen in de toekomst van geodata monitoring, waar precisie en efficiëntie van cruciaal belang zijn.

Realtime monitoring en het gebruik van Internet of Things (IoT)

In de wereld van geodata monitoring is de opkomst van Internet of Things (IoT) technologieën een gamechanger geweest. IoT maakt het mogelijk voor apparaten om data in realtime te verzamelen en te communiceren, waardoor een nieuw tijdperk van monitoring en gegevensanalyse is aangebroken. Dit heeft bijzonder indrukwekkende toepassingen in geodata monitoring, waar snelheid en nauwkeurigheid vaak van cruciaal belang zijn. Laten we eens nader bekijken hoe IoT de manier waarop we onze wereld monitoren, heeft getransformeerd:

De kracht van IoT in geodata monitoring manifesteert zich in verschillende opmerkelijke toepassingen:

 • Milieu- en Klimaatmonitoring: IoT-sensoren kunnen wijzigingen in milieuomstandigheden, zoals luchtkwaliteit en watertemperaturen, in real-time volgen, waardoor snelle reacties op milieudreigingen mogelijk zijn.
 • Slimme Steden: In stedelijke gebieden worden IoT-apparaten gebruikt om verkeersstromen te optimaliseren, water- en energieverbruik te monitoren, en zelfs de openbare veiligheid te verbeteren door middel van slimme verlichting en bewaking.
 • Precisielandbouw: Boeren gebruiken IoT-technologieën om de condities van hun gewassen en vee nauwkeurig te volgen, waardoor ze de productiviteit kunnen verhogen en middelen efficiënter kunnen gebruiken.

De integratie van IoT in geodata monitoring biedt niet alleen de mogelijkheid voor real-time datacollectie maar verbetert ook de nauwkeurigheid en efficiëntie van gegevensanalyse. Dit is te danken aan de mogelijkheid om grote hoeveelheden data van diverse bronnen te verzamelen en te integreren, wat leidt tot meer geïnformeerde besluitvorming en betere voorspellingen.

Binnen de Geo-ICT Cursus Leergang Geodata Monitoring wordt speciale aandacht besteed aan het begrip en de toepassing van IoT in het veld van geodata. Studenten leren:

 • Hoe IoT-apparaten te selecteren en te configureren voor specifieke monitoringdoeleinden.
 • Datacollectie strategieën te ontwikkelen die gebruik maken van de kracht van IoT.
 • Gegevens te analyseren afkomstig van IoT-apparaten om inzichten te verkrijgen die actie kunnen stimuleren.

Door deze vaardigheden worden deelnemers aan de cursus voorbereid om de uitdagingen en mogelijkheden die de toekomst van geodata monitoring met zich meebrengt, aan te gaan. Het gebruik van IoT in combinatie met andere geavanceerde technologieën stelt ons in staat om onze wereld op manieren te observeren en te begrijpen die voorheen onmogelijk waren, en speelt een cruciale rol in de manier waarop we anticiperen op en reageren op veranderingen in onze omgeving.

Waarom kiezen voor onze Cursus Leergang Geodata Monitoring?

Wanneer je de wereld van geodata monitoring wilt betreden of je vaardigheden op dit gebied wilt verdiepen, is de keuze van de juiste cursus cruciaal. Onze Cursus Leergang Geodata Monitoring bij Geo-ICT onderscheidt zich op meerdere fronten, waardoor het een voor de hand liggende keuze is voor professionals en studenten die voorop willen lopen in de technologische ontwikkelingen binnen de geodata sector. Maar wat maakt onze cursus zo uniek en waardevol? Hier zijn enkele redenen:

 • Praktijkgerichte Leerervaring: Wij geloven sterk in leren door te doen. Onze cursus is ontworpen om je niet alleen theoretische kennis te bieden, maar ook praktische vaardigheden door hands-on projecten en real-world case studies. Dit bereidt je voor op daadwerkelijke uitdagingen in het veld.
 • Toegang tot de nieuwste Technologieën: Deelnemers aan onze cursus krijgen de kans om te werken met de nieuwste technologieën in geodata monitoring, inclusief Robotical Total Stations, IoT-apparaten, en geavanceerde GIS-software. Deze blootstelling zorgt ervoor dat je aan de vooravond staat van technologische vooruitgang.
 • Deskundige Instructeurs: Ons team van instructeurs bestaat uit professionals die niet alleen experts zijn in hun vakgebied, maar ook ervaren zijn in het toepassen van geodata monitoring in diverse sectoren. Hun inzichten en begeleiding zijn van onschatbare waarde voor je leerproces.

Enkele concrete voordelen van onze cursus zijn:

 • Diepgaand begrip van geodata principes: Van de basisprincipes tot geavanceerde technieken, je zult een grondig begrip ontwikkelen van wat geodata monitoring inhoudt en hoe het kan worden toegepast.
 • Vaardigheden in Realtime Monitoring: Leer hoe je gegevens in real-time kunt monitoren en analyseren, een vaardigheid die steeds belangrijker wordt in veel sectoren.
 • Toepassing van IoT in Geodata: Verkrijg praktische ervaring in hoe IoT-technologieën geïntegreerd kunnen worden in geodata-projecten voor verbeterde dataverzameling en -analyse.

Door te kiezen voor onze Cursus Leergang Geodata Monitoring bij Geo-ICT, zet je een belangrijke stap richting het worden van een deskundige in dit snelgroeiende veld. Je zult niet alleen de nodige theoretische kennis en praktische vaardigheden opdoen, maar ook de kans krijgen om te netwerken met gelijkgestemden en professionals in de industrie. We verwelkomen je graag bij Geo-ICT, waar je toekomst in geodata monitoring begint.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  €1695,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Op deze dag krijgt u een overzicht van het monitoren van deformaties van objecten in het terrein. Deze worden onder andere gedaan met Robotical Total Stations en met met verschillende soorten van Sensoren. Op verschillende soorten van hardware wordt software gedraaid en met ‘Internet of Things’ is het mogelijk continue streams van geodata te produceren en die onder te brengen in geodata portalen. In het dataportaal wordt per project een overzicht op kaart weergegeven van de sensoren en andere meetinstrumenten. Op deze manier kunnen gebouwen bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of funderingsproblematiek realtime in de gaten gehouden worden. Tijdens de monitoring is mogelijk direct op de hoogte te zijn van afwijkende metingen, die een indicatie kunnen zijn van deformaties.

  Dag 2

  Op deze dag leert uw werken met Itero. Dit is een systeem voor het automatisch uitvoeren van deformatiemetingen met een Total Station. De Total Station is ingericht met specifieke software die automatisch de opgestelde prisma’s opzoekt en in meerdere slagen metingen doet en opslaat. De Totals Station kan onbemand zijn werk verder doen. De deformatiemeting wordt op een vast interval of tijdstip uitgevoerd. Dankzij het snelle configuratieproces is Itero ook zeer geschikt voor kortdurende monitoring, waar nu vaak een bemande meting wordt gebruikt. De verwerking van de metingen gebeurt op de cloud en de meetresultaten zijn direct voor alle betrokken partijen inzichtelijk met een persoonlijke inlogcode. De metingen worden per prisma in grafiek- of tabelvorm weergegeven. Aanvullende gegevens zoals de stand van de compensator en de temperatuur worden ook getoond.

  Dag 3

  Op deze dag komen Leica DNA, Trillingsmeters, Inclinatiesensors, Scheurwijdtemeters aan de orde. Met de DNA-monitor wordt de Leica DNA ingezet om onbemand en continu op verzakking of deformatie te monitoren. Ook bij bijvoorbeeld proefbelastingen geeft dit systeem alle betrokken personen in realtime inzicht in de meetresultaten. De baakaflezing en afstand worden in grafiekvorm weergegeven in het portaal. Hieraan worden externe databronnen toegevoegd, waarna u meteen ziet of factoren zoals de buitentemperatuur of luchtvochtigheid invloed hebben op het object dat u meet. Met een kort interval van 10 seconden tussen opeenvolgende metingen kunt u de verticale beweging van objecten nauwlettend over lange periodes in de gaten houden, met de hoge nauwkeurigheid van de DNA. Het hoge interval zorgt ervoor dat uitschieters veroorzaakt door trillingen en dergelijke verstoringen er gemakkelijk uit te middelen zijn.

  Cursusduur: 3 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  Leren Geodata monitoring toe passen op verzakkingen, scheuren, deformaties van objecten zoals gebouwen, bruggen en kademuren Deze continue metingen verwerken zodat er goede onderbouwde conclusies kunnen worden getrokken en acties kunnen worden genomen. Bekend raken met instrumenten die toegepast kunnen worden bij monitoring Toepassen van tools en technieken om de continu ingewonnen data terecht te laten komen funnels, clouds, databases en zelflerende machines.

  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over Leergang Geodata Monitoring

  Deze cursus biedt uitgebreide training in Geodata Monitoring, inclusief het gebruik van Geodata portalen en Realtime monitoring technieken.

  De cursus is ideaal voor startende geo-specialisten, ervaren professionals, bedrijven, omscholers en onderwijsinstellingen die hun kennis in geodata willen uitbreiden.

  Ja, de cursus omvat praktische training met Robotical Total Stations, essentieel voor moderne geodata monitoring.

  Absoluut, de cursus behandelt het gebruik en beheer van Geodata portalen als een kernonderdeel.

  De cursus belicht hoe Internet of Things kan worden toegepast in geodata monitoring en realtime data-analyse.

  Ja, de cursus behandelt het identificeren en analyseren van afwijkende metingen in geodata.

  Gebouwen monitoring is een belangrijk thema, waarbij cursisten leren over monitoringtechnieken en -toepassingen in de bouw.

  Zeer relevant, aangezien de cursus specifieke vaardigheden biedt die toegepast kunnen worden in het monitoren van bouwwerkzaamheden.

  De cursus omvat diverse geodata software, waaronder specifieke dataportalen en monitoring tools.

  De cursus biedt grondige training in het gebruik en beheer van dataportalen voor geodata monitoring.