Leergang Geodata Monitoring

Landmeetkunde Cursusduur: 3 dagen

De zeespiegel is aan het stijgen en de bodem. Dit heeft gevolgen voor de gebouwen, de bruggen, de duikers, de sluizen, de kademuren, eigenlijk voor alle objecten in de openbare ruimte. 

In deze cursus Geodata Monitoring wordt behandeld hoe je kleine veranderingen zoals verzakkingen en scheuren in gebouwen, bruggen, kademuren en andere objecten kunt meten door verschillende instrumenten toe te passen. Op de ingewonnen data wordt data-analyse losgelaten.

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1695,- Excl. btw

  Cursusduur: 3 dagen

  Dagindeling

  Dag 1

  Inleiding deformatie metingen en monitoring

  Op deze dag krijgt u een overzicht van het monitoren van deformaties van objecten in het terrein. Deze worden onder andere gedaan met Robotical Total Stations en met met verschillende soorten van Sensoren. Op verschillende soorten van hardware wordt software gedraaid en met ‘Internet of Things’ is het mogelijk continue streams van geodata te produceren en die onder te brengen in geodata portalen. In het dataportaal wordt per project een overzicht op kaart weergegeven van de sensoren en andere meetinstrumenten. Op deze manier kunnen gebouwen bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of funderingsproblematiek realtime in de gaten gehouden worden. Tijdens de monitoring is mogelijk direct op de hoogte te zijn van afwijkende metingen, die een indicatie kunnen zijn van deformaties.

  Dag 2

  Geautomatiseerde deformatie metingen met Itero

  Op deze dag leert uw werken met Itero. Dit is een systeem voor het automatisch uitvoeren van deformatiemetingen met een Total Station. De Total Station is ingericht met specifieke software die automatisch de opgestelde prisma’s opzoekt en in meerdere slagen metingen doet en opslaat. De Totals Station kan onbemand zijn werk verder doen. De deformatiemeting wordt op een vast interval of tijdstip uitgevoerd. Dankzij het snelle configuratieproces is Itero ook zeer geschikt voor kortdurende monitoring, waar nu vaak een bemande meting wordt gebruikt. De verwerking van de metingen gebeurt op de cloud en de meetresultaten zijn direct voor alle betrokken partijen inzichtelijk met een persoonlijke inlogcode. De metingen worden per prisma in grafiek- of tabelvorm weergegeven. Aanvullende gegevens zoals de stand van de compensator en de temperatuur worden ook getoond.

  Dag 3

  Monitoring met Leica DNA, Trillingsmeters, Inclinatiesensors, Scheurwijdtemeters

  Op deze dag komen Leica DNA, Trillingsmeters, Inclinatiesensors, Scheurwijdtemeters aan de orde. Met de DNA-monitor wordt de Leica DNA ingezet om onbemand en continu op verzakking of deformatie te monitoren. Ook bij bijvoorbeeld proefbelastingen geeft dit systeem alle betrokken personen in realtime inzicht in de meetresultaten. De baakaflezing en afstand worden in grafiekvorm weergegeven in het portaal. Hieraan worden externe databronnen toegevoegd, waarna u meteen ziet of factoren zoals de buitentemperatuur of luchtvochtigheid invloed hebben op het object dat u meet. Met een kort interval van 10 seconden tussen opeenvolgende metingen kunt u de verticale beweging van objecten nauwlettend over lange periodes in de gaten houden, met de hoge nauwkeurigheid van de DNA. Het hoge interval zorgt ervoor dat uitschieters veroorzaakt door trillingen en dergelijke verstoringen er gemakkelijk uit te middelen zijn.

  Leerdoelen

  Leren Geodata monitoring toe passen op verzakkingen, scheuren, deformaties van objecten zoals gebouwen, bruggen en kademuren Deze continue metingen verwerken zodat er goede onderbouwde conclusies kunnen worden getrokken en acties kunnen worden genomen. Bekend raken met instrumenten die toegepast kunnen worden bij monitoring Toepassen van tools en technieken om de continu ingewonnen data terecht te laten komen funnels, clouds, databases en zelflerende machines.

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Profiel foto van onze cursus coördinatrice Violet

  Mijn naam is Violet Bothof. Cursuscoördinator. Wilt u meer informatie?

  Andere cursussen

  Veelgestelde vragen over Leergang Geodata Monitoring

  Deze cursus biedt uitgebreide training in Geodata Monitoring, inclusief het gebruik van Geodata portalen en Realtime monitoring technieken.

  De cursus is ideaal voor startende geo-specialisten, ervaren professionals, bedrijven, omscholers en onderwijsinstellingen die hun kennis in geodata willen uitbreiden.

  Ja, de cursus omvat praktische training met Robotical Total Stations, essentieel voor moderne geodata monitoring.

  Absoluut, de cursus behandelt het gebruik en beheer van Geodata portalen als een kernonderdeel.

  De cursus belicht hoe Internet of Things kan worden toegepast in geodata monitoring en realtime data-analyse.

  Ja, de cursus behandelt het identificeren en analyseren van afwijkende metingen in geodata.

  Gebouwen monitoring is een belangrijk thema, waarbij cursisten leren over monitoringtechnieken en -toepassingen in de bouw.

  Zeer relevant, aangezien de cursus specifieke vaardigheden biedt die toegepast kunnen worden in het monitoren van bouwwerkzaamheden.

  De cursus omvat diverse geodata software, waaronder specifieke dataportalen en monitoring tools.

  De cursus biedt grondige training in het gebruik en beheer van dataportalen voor geodata monitoring.