Functie Milieukundig Veldwerker

Iemand met de functie milieukundig veldwerker is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van geodata die nodig zijn voor saneringen en vergunningen.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Milieukundig VeldwerkerDe werkzaamheden in de functie milieukundig veldwerker zijn zeer divers en omvatten onder andere het plaatsen van peilbuizen en meetpunten, het inhangen en uitlezen van dataloggers voor grondwatermeetnetten, het nemen van grond(water)monsters en de milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen. Veel van de werkzaamheden vinden in het terrein plaatsvinden. Op kantoor wordt de data verder uitgewerkt.

Informatie aanvragen  Opleiding

  De Milieukundig veldwerker heeft de volgende cursussen gevolgd: AutoCAD Basis, QGIS Basis, Leergang Bodemonderzoek.  Daarnaast volgt hij een aantal MOOCs op gebied van milieu.

  Taken

  • Milieumonstername: Een belangrijke taak van een milieukundig veldwerker is het uitvoeren van milieumonstername op locaties zoals bodems, waterlichamen of lucht. Je verzamelt monsters volgens specifieke protocollen en zorgt ervoor dat ze op de juiste manier worden opgeslagen en gelabeld. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd in het laboratorium om de aanwezigheid van verontreinigende stoffen te bepalen en de milieurisico’s te beoordelen.
  • Veldonderzoek en monitoring: Als veldwerker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van veldonderzoeken en het monitoren van milieuparameters. Dit kan bijvoorbeeld het meten van waterkwaliteit, bodemgesteldheid of luchtkwaliteit omvatten. Je gebruikt gespecialiseerde instrumenten en apparatuur om gegevens te verzamelen en zorgt ervoor dat alle metingen accuraat en consistent worden uitgevoerd. Het verzamelen van deze gegevens is essentieel voor het begrijpen van de milieutoestand en het identificeren van eventuele problemen of trends.
  • Rapportage en data-analyse: Een andere belangrijke taak is het verwerken en analyseren van de verzamelde gegevens. Je interpreteert de resultaten van het veldwerk en de laboratoriumanalyses en documenteert je bevindingen in rapporten. Deze rapporten kunnen worden gebruikt door milieudeskundigen, beleidsmakers en andere belanghebbenden om beslissingen te nemen met betrekking tot milieubescherming en -beheer. Het is belangrijk dat je nauwkeurig en helder communiceert, zodat de resultaten begrijpelijk zijn voor zowel technische als niet-technische doelgroepen.