Functie Milieukundig Veldwerker

Iemand met de functie milieukundig veldwerker is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van geodata die nodig zijn voor saneringen en vergunningen.

Wat doet een Milieukundig Veldwerker?

Geo-ICT Training Center, Nederland - Functie Milieukundig Veldwerker

Als milieukundig veldwerker ben je dagelijks buiten aan het werk, waarbij je een belangrijke rol speelt in de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Je taken zijn niet alleen divers, maar ook van cruciaal belang voor het milieu. Hieronder volgt een overzicht van wat je zoal doet:

 • Veldonderzoek uitvoeren: Je brengt uren door in het veld om gegevens te verzamelen die essentieel zijn voor milieustudies.
  • Bodemmonsters nemen
  • Waterkwaliteit testen
  • Luchtkwaliteit metingen verrichten
 • Data analyseren: Terug in het laboratorium of kantoor analyseer je de verzamelde gegevens om de conditie van het milieu te beoordelen.
 • Rapporteren: Je stelt gedetailleerde rapporten op die helpen bij het maken van belangrijke beslissingen over milieubeheer en -beleid.

Jouw werk draagt direct bij aan hoe wij als samenleving omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen en hoe we milieurisicoā€™s minimaliseren. Door jouw inzet wordt er actief gewerkt aan een beter en duurzamer milieu. Elk staal dat je verzamelt en elke meting die je doet, helpt om een groot verschil te maken. Jouw werk is daarmee niet alleen belangrijk, maar ook onmisbaar voor een gezonde leefomgeving.

Waarom is het werk van een Milieukundig Veldwerker belangrijk?

Het werk van een milieukundig veldwerker is onmisbaar voor het behoud van onze leefomgeving. Elke dag zet je je in om de aarde leefbaar te houden, niet alleen voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties. Hier zijn enkele redenen waarom jouw functie zo cruciaal is:

 • Bescherming van ecosystemen: Je helpt bij het in kaart brengen en beschermen van kwetsbare natuurgebieden.
 • Preventie van milieuschade: Door jouw onderzoeken kunnen risico’s vroegtijdig worden ontdekt, wat helpt bij het voorkomen van mogelijke milieuschade.
 • Beleidsontwikkeling: De gegevens die je verzamelt, zijn van groot belang voor het ontwikkelen van effectief milieubeleid.

Door jouw expertise en harde werk wordt er beter begrepen hoe menselijke activiteiten invloed hebben op het milieu. Dit stelt ons in staat om beter geĆÆnformeerde keuzes te maken die bijdragen aan duurzaamheid. Jouw rol als brug tussen wetenschap en maatschappij helpt om bewustzijn te creĆ«ren en actie te ondernemen. Elk rapport dat je schrijft en elke aanbeveling die je doet, helpt om onze planeet gezond te houden. Jouw inzet is daarom niet alleen waardevol, het is essentieel.

De invloed van geo-informatie op een Milieukundig Veldwerker

Geo-informatie speelt een cruciale rol in het werk van een milieukundig veldwerker. Het gebruik van geografische data helpt jou niet alleen om efficiĆ«nter te werken, maar verbetert ook de nauwkeurigheid van jouw bevindingen. Hier zijn enkele manieren waarop geo-informatie jouw werk beĆÆnvloedt:

 • Locatie-specifieke analyses: Met geo-informatie kun je specifieke locaties analyseren en de invloed van milieuaspecten nauwkeurig in kaart brengen.
 • EfficiĆ«ntie in het veldwerk: GPS en andere geolocatietools stellen je in staat snel en accuraat metingen te verrichten.

Deze technologieƫn zorgen ervoor dat je niet alleen weet waar je moet zijn, maar ook wanneer de beste tijd is voor onderzoek, gebaseerd op historische en realtime data. Door deze inzichten kan je voorspellen waar mogelijke problemen zich kunnen voordoen en proactief handelen. Geo-informatie versterkt daarmee je rol als milieukundig veldwerker en maakt je werk niet alleen efficiƫnter maar ook effectiever in het beschermen van onze natuur. Jouw bijdragen zijn essentieel voor een duurzame toekomst.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Als milieukundig veldwerker heb je een gedegen opleiding achter de rug, waardoor je uitstekend voorbereid bent op je uitdagende taken in het veld. Hier zijn de belangrijke opleidingen en cursussen die je hebt gevolgd:

   

  • AutoCAD 2D Basis: Deze cursus heeft je de basisvaardigheden bijgebracht om met AutoCAD te werken, een essentiĆ«le tool voor het ontwerpen en plannen van milieukundige projecten.
  • QGIS Basis: Met deze introductie in QGIS heb je geleerd hoe je geografische informatie systemen (GIS) gebruikt om geodata te analyseren en te interpreteren, wat cruciaal is voor jouw werk in het veld.
  • Leergang Bodemonderzoek: Deze gespecialiseerde cursus heeft je diepgaande kennis verschaft over bodemonderzoek, van het verzamelen van monsters tot de analyse en rapportage.

   

  Naast deze specifieke trainingen, blijf je je kennis uitbreiden door het volgen van diverse MOOCs (Massive Open Online Courses) op het gebied van milieu. Deze online cursussen stellen je in staat om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en technieken die van belang zijn voor je werk en verdere professionele ontwikkeling.

  Taken

  Als milieukundig veldwerker heb je diverse essentiƫle taken die een directe impact hebben op milieubescherming en -beheer. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van je dagelijkse werkzaamheden:

   

  • Milieumonstername:
   • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van monsters van bodem, waterlichamen en lucht op verschillende locaties.
   • Je volgt strikte protocollen voor het verzamelen, opslaan en labelen van deze monsters om ervoor te zorgen dat ze hun integriteit behouden.
   • Deze monsters worden naar het laboratorium gestuurd voor analyse om verontreinigende stoffen te identificeren en milieurisicoā€™s te evalueren.

   

  • Veldonderzoek en monitoring:
   • Je voert grondige veldonderzoeken uit en monitort milieuparameters zoals waterkwaliteit, bodemgesteldheid en luchtkwaliteit.
   • Het gebruik van geavanceerde instrumenten en apparatuur is essentieel om nauwkeurige en consistente gegevens te verzamelen.
   • Deze informatie is cruciaal voor het begrijpen van de huidige milieutoestand en het identificeren van potentiĆ«le problemen of trends.

   

  • Rapportage en data-analyse:
   • Je verwerkt en analyseert de verzamelde gegevens om een duidelijk beeld te krijgen van de milieusituatie.
   • De resultaten van jouw analyses en veldwerk worden vastgelegd in rapporten die essentieel zijn voor milieudeskundigen en beleidsmakers.
   • Het is van groot belang dat je helder en nauwkeurig communiceert, zodat jouw bevindingen zowel voor technische experts als voor niet-technische stakeholders begrijpelijk zijn.

   

  Deze taken vereisen niet alleen technische vaardigheden en aandacht voor detail, maar ook een sterke betrokkenheid bij milieubescherming. Jouw werk als milieukundig veldwerker speelt een sleutelrol in het vormen van ons begrip van en onze reactie op milieukwesties.