Functie Vergunningverlener

Als vergunningverlener beoordeelt aanvragen voor vergunningen, zoals bouw-, milieu- of evenementenvergunningen. Deze rol omvat het toetsen van aanvragen aan relevante wet- en regelgeving, het overleggen met aanvragers en belanghebbenden, en het adviseren over de haalbaarheid en voorwaarden van een vergunning.

Je wordt als vergunningverlener ingezet bij een van onze opdrachtgevers zoals provincies, gemeenten, waterschappen en rijksoverheden. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen dat projecten en activiteiten voldoen aan de gestelde eisen voor veiligheid, milieu, en maatschappelijk belang.

De vergunningverlener heeft veel geo-informatie nodig en past vaak GIS toe. Bijvoorbeeld:

 • Ruimtelijke Analyse: GIS wordt gebruikt om de geografische locatie en de omgevingskenmerken van een vergunningsaanvraag te analyseren. Dit kan inhouden het beoordelen van de impact van een bouwproject op de omgeving, zoals de nabijheid tot beschermde natuurgebieden, waterwegen of woonwijken. GIS stelt vergunningverleners in staat om een visueel en ruimtelijk inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van een project.
 • Planning en Zonering: Bij het beoordelen van aanvragen voor landgebruik en bouwprojecten, gebruikt een vergunningverlener GIS om te controleren of de plannen in overeenstemming zijn met bestemmingsplannen en zoneringseisen. GIS helpt bij het visualiseren van zoneringen en het identificeren van eventuele conflicten of restricties die van toepassing kunnen zijn op de voorgestelde locatie.
 • Milieu-impactbeoordeling: Voor projecten die een potentieel significante impact op het milieu kunnen hebben, zoals industriële installaties of grootschalige landbouwprojecten, gebruikt een vergunningverlener GIS om milieu-impactstudies uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan het analyseren van de verspreiding van vervuiling, het effect op waterstromen of de impact op de lokale flora en fauna. GIS helpt bij het creëren van gedetailleerde kaarten en modellen die de ecologische voetafdruk van een project visualiseren.

Informatie aanvragen  Opleiding

  Iemand in de functie vergunningverlender volgt de volgende cursussen:

  QGIS BasisLeergang BGT en de Leergang BAG. Verder wordt hij opgeleid in het toepassen van de omgevingswet.

  Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de vergunningverlener bij gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus.

  Taken

  De vergunningverlener voert de volgende taken uit:

  • Toetsing en Analyse: Het beoordelen van vergunningsaanvragen op basis van geldende wet- en regelgeving. Dit omvat het analyseren van technische, milieu- en veiligheidsaspecten van de aanvraag om te zorgen dat deze in overeenstemming is met lokale, regionale en nationale voorschriften.
  • Communicatie en Advisering: Het onderhouden van contact met aanvragers, belanghebbenden en andere overheidsinstanties. Deze taak omvat het geven van advies over de vergunningsvereisten, het beantwoorden van vragen, en het bieden van begeleiding tijdens het aanvraagproces.
  • Besluitvorming en Administratie: Het nemen van beslissingen over het al dan niet verlenen van vergunningen. Na de besluitvorming zorgt de vergunningverlener voor de juiste administratieve afhandeling, zoals het opstellen van vergunningsdocumenten en het bijhouden van registraties. Ook houdt deze functie in het monitoren van naleving en eventueel het ondernemen van actie bij overtredingen.