Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Functie: Geo Applicatiebeheerder

Omschrijving 

Een applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van informatiesystemen. Dit kan gaan om één informatiesysteem, maar ook om meerdere tegelijkertijd. Belangrijk hierbij is om de continuïteit van het systeem te waarborgen. Daarnaast is een applicatiebeheerder verantwoordelijk voor het invullen van het informatievoorzieningsbeleid van de organisatie. Bijvoorbeeld voor het geo-gedeelte.

Taken van een applicatiebeheerder

 • Mede beheren en (door)ontwikkelen van (geo)applicaties.
 • Analyseren en oplossen van incidenten, signaleren van onderliggende problemen, trends en andere ontwikkelingen.
 • Vertalen van gebruikerswensen bij aanpassingen van de (geo)applicaties.
 • Uitvoeren van acceptatietesten.
 • Gebruikers het juiste gebruik van (geo)applicaties aanleren.
 • Contact onderhouden met verschillende leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds.
 • Bijdragen leveren aan de bouw en het beheer van (maatwerk) Geo-ICT oplossingen.
 • Beheren, onderhouden, informeren en ondersteunen van de documentatie van de applicatie.
 • Adviseren over de aanschaf en/of uitbreiding van apparatuur en software.
 • Aanspreekpunt over contracten voor externe leveranciers en technisch beheerders.
 • Informatiebehoeften vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties.
 • Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken naar aanleiding van wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen.
 • Vaststellen van de impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie.
 • Info aanvragen over de functie uit de catalogus
  Opleiding

  De medewerker Applicatiebeheer heeft als vooropleiding een hbo en volgt daarna één of meerdere van de volgende cursussen:

  Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker Applicatiebeheer ingezet bij opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

  Geo-ICT Personeel aangeboden