Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: Geo-ICT voor mbo docenten

De leergang duurt 3 dagen en kost €1695,- excl. BTW.

Omschrijving

De docenten worden door ervaren Geo-ICT-ers ingewijd in het materiaal en de software die ontwikkeld is voor het erkende Geo-ICT keuzedeel in het mbo. 

Inhoud

Samen met het Radius College in Breda heeft Geo-ICT Training Center dit keuzedeel ontwikkeld. Studenten die het keuzedeel Geo-ICT hebben gedaan en het mbo(4) diploma hebben gehaald kunnen versneld doorstromen in het hbo Geo-ICT van Hogeschool NOVI.

Alle mbo-instituten hebben de mogelijkheid het mbo-keuzedeel Geo-ICT in te voeren in hun curriculum. Bij Geo-ICT Training Center, Nederland kan het materiaal van het keuzedeel worden verkregen en kunnen de docenten worden opgeleid. Tot slot kunnen wij u ook mbo Geo-ICT-docenten op inhuurbasis leveren.

Dagindeling

Dag 1 

Project Geo-Presentatie: Het maken van een 
overstromingskaart met QGIS.

Project Groene hart: Toepassen van GIS in een onderzoek ‘Hoe groen is het groene hart’ is.

Dag 2

Project Geo-Register: Bronhouders winnen data in en
deze data wordt beschikbaar gesteld via een centrale database zodat andere instanties of personen gebruik kunnen maken van deze data.

Project Geodata Conversie: Met een ETL
tool kun je verschillende soorten van geodata converteren naar andere formaten. ETL staat voor “Extraction, Transformation and Load”.

Dag 3

Project Geo basisregistraties: De student maakt kennis met de objecthandboeken van de BAG en BGT en leert vanuit aanwezig kaartmateriaal de BGT en BAG kaart op te bouwen.

Dag 4

Project Geodesie: Landmeetkunde is het begin en de basis van de Geo-ICT. In het coördinatensysteem van de
Rijksdriehoeksmeting (RD stelsel) van het Kadaster is een netwerk van ongeveer 5.600 RD-punten verspreid over Nederland vastgelegd.

    NeeJa


    Leerdoelen

    • Ingewijd worden in het materiaal en de software van het Geo-ICT keuzedeel
    • Kunnen onderwijzen in de mbo Geo-ICT keuzemodule