Milieukundig Veldwerker

We zoeken in geheel Nederland mensen die willen worden opgeleid tot milieukundig veldwerker. Na de opleiding wordt je ingezet bij één van onze opdrachtgevers bij jou in de buurt.

Een milieukundig veldwerker is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van geodata die nodig zijn voor saneringen en vergunningen.

 • Milieumonstername: Een belangrijke taak van een milieukundig veldwerker is het uitvoeren van milieumonstername op locaties zoals bodems, waterlichamen of lucht.
 • Veldonderzoek en monitoring: Als veldwerker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van veldonderzoeken en het monitoren van milieuparameters
 • Rapportage en data-analyse: Een andere belangrijke taak is het verwerken en analyseren van de verzamelde gegevens. Je interpreteert de resultaten van het veldwerk en de laboratoriumanalyses en documenteert je bevindingen in rapporten.

Wat bieden we je?

Wie ben jij?

 • Jij vindt het leuk om geografische gegevens van kaarten te verkennen en te analyseren
 • Je hebt een milieukundige opleiding of je hebt daar veel affiniteit mee
 • Je vind het leuk om afwisselend buiten en binnen te werken.

 

Meer informatie

In Nederland wordt milieukundig onderzoek uitgevoerd om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te begrijpen en te beoordelen. Het proces omvat verschillende stappen, waaronder:

 • Projectinitiatie: Het onderzoek begint met het identificeren van de specifieke doelstellingen en scope van het onderzoek. Dit omvat het bepalen van de milieufactoren die moeten worden onderzocht, zoals lucht- en waterkwaliteit, bodemverontreiniging, geluidsoverlast, enz.
 • Onderzoeksontwerp: Een onderzoeksplan wordt opgesteld, waarin de methoden en technieken worden beschreven die zullen worden gebruikt om de benodigde gegevens te verzamelen. Dit omvat het bepalen van de steekproeflocaties, het vaststellen van de meetprotocollen en het bepalen van de benodigde apparatuur.
 • Gegevensverzameling: Veldwerk wordt uitgevoerd om gegevens te verzamelen over de milieufactoren die worden onderzocht. Dit kan onder andere het nemen van monsters, meten van geluidsniveaus, meten van luchtkwaliteit, en het analyseren van bodemmonsters omvatten.
 • Gegevensanalyse: De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om de milieucondities en eventuele verontreinigingen te beoordelen. Dit omvat het vergelijken van de resultaten met wettelijke normen en richtlijnen, en het interpreteren van de bevindingen om conclusies te trekken over de milieu-impact.
 • Rapportage: Een gedetailleerd rapport wordt opgesteld waarin de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen worden beschreven. Dit rapport dient als basis voor besluitvorming en kan worden gebruikt door overheidsinstanties, bedrijven en andere belanghebbenden.
 • Opvolging en monitoring: Indien nodig kan er ook een monitoringprogramma worden opgezet om de effecten van eventuele maatregelen op het milieu te volgen en te evalueren.

Het milieukundig onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd door gespecialiseerde adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties. Er zijn wet- en regelgevingen die de uitvoering van milieukundig onderzoek reguleren, zoals de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Deze regelgeving stelt eisen aan de uitvoering en rapportage van milieukundig onderzoek om de kwaliteit en betrouwbaarheid ervan te waarborgen.

Mijn naam is Maikel van der Wijk. HR Manager. Wilt u meer informatie?

Klik hier