ArcGIS en Klimaat

Klimaat

Klimaat

Deze cursus ArcGIS Klimaat is bedoeld voor mensen die willen werken met klimaatdata en GIS en feeling willen krijgen met wat er met het klimaat en de aarde gaande is.

Cursusduur: 2 dagen

Gegeven door:

Violet Bothof

Introductie tot GIS en Klimaatverandering

In de afgelopen decennia is het ons steeds duidelijker geworden dat klimaatverandering een van de meest urgente uitdagingen is waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Met een gemiddelde temperatuurstijging en een toenemende frequentie van klimaatextremen, is het essentieel dat we de tools en technologieƫn begrijpen en toepassen die ons kunnen helpen deze veranderingen te analyseren, te begrijpen en erop te reageren. Een van deze cruciale technologieƫn is het Geografisch Informatie Systeem (GIS), een tool die de kracht heeft om geodata te transformeren in inzichten die cruciaal zijn voor ons begrip van klimaatverandering.

GIS stelt ons in staat om enorme hoeveelheden geodata en klimaatgegevens te verzamelen, te analyseren en te visualiseren, waardoor we complexe patronen en trends kunnen ontdekken die met traditionele methoden moeilijk te herkennen zijn. Of het nu gaat om het in kaart brengen van temperatuurstijgingen over de hele wereld, het visualiseren van de impact van klimaatverandering op landgebruik en bevolking, of het voorspellen van toekomstige klimaatextremen, GIS biedt de middelen om deze uitdagingen aan te gaan met een ongekende precisie en inzicht.

Bij Geo-ICT begrijpen we het belang van deze technologie in de strijd tegen klimaatverandering. Onze cursus ‘ArcGIS en Klimaat’ is speciaal ontworpen om jou de vaardigheden en kennis te bieden die je nodig hebt om met GIS te werken in het kader van klimaatonderzoek en -beleid. Je leert niet alleen hoe je klimaatgegevens kunt importeren en analyseren in ArcGIS, maar ook hoe je deze gegevens kunt visualiseren en interpreteren om ruimtelijke vragen over klimaatverandering te beantwoorden. Dit omvat het modelleren van klimaatextremen en het maken van voorspellingen met behulp van ArcGIS, twee essentiĆ«le vaardigheden in de hedendaagse geo-informatiewereld.

Het inzetten van GIS voor klimaatonderzoek biedt ons de mogelijkheid om de mechanismen van klimaatverandering beter te begrijpen en effectieve adaptatie- en mitigatiestrategieĆ«n te ontwikkelen. Met de juiste training en expertise kunnen we de kracht van geodata benutten om een duurzamere toekomst te creĆ«ren. Daarom is het volgen van de cursus ‘ArcGIS en Klimaat’ bij Geo-ICT niet alleen een investering in jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook in de toekomst van onze planeet.

Het belang van GIS in Klimaatonderzoek

In de wereld van klimaatonderzoek speelt Geografisch Informatie Systeem (GIS) een cruciale rol, en dat is niet zonder reden. De mogelijkheden van GIS strekken zich uit van het eenvoudig in kaart brengen van gegevens tot het uitvoeren van complexe analyses en het maken van voorspellingen over klimaatverandering. Hier zijn enkele kernpunten die het belang van GIS in klimaatonderzoek benadrukken:

 • Visualisatie van Klimaatdata: GIS maakt het mogelijk om klimaatgegevens te visualiseren op een manier die begrijpelijk en toegankelijk is voor een breed publiek. Dit helpt bij het verhogen van het bewustzijn en het begrip van klimaatverandering.
 • Analyseren en Modelleren: Met GIS kunnen onderzoekers complexe analyses uitvoeren, zoals het modelleren van klimaatextremen en het voorspellen van de gevolgen van klimaatverandering.
 • Ruimtelijke Analyse: Het beantwoorden van ruimtelijke vragen, zoals de impact van klimaatverandering op specifieke locaties, wordt enorm vergemakkelijkt door GIS.

Deze punten illustreren hoe onmisbaar GIS is geworden in het onderzoeken en begrijpen van klimaatverandering. Maar hoe zet je deze tool effectief in? Hier zijn enkele praktische toepassingen:

 • Importeren en Integreren van Klimaatgegevens: Leer hoe je relevante klimaatgegevens kunt importeren in GIS, en hoe je deze gegevens kunt integreren met andere datasets, zoals landgebruik en bevolkingsgegevens.
 • Visualiseren met Kleurgradaties en Isolijnen: Gebruik geavanceerde visualisatietechnieken in GIS om klimaatdata tot leven te brengen. Kleurgradaties kunnen bijvoorbeeld temperatuurveranderingen illustreren, terwijl isolijnen gebruikt kunnen worden om neerslagpatronen te tonen.

Door de cursus ‘ArcGIS en Klimaat’ bij Geo-ICT te volgen, krijg je niet alleen een diepgaand begrip van deze concepten, maar ook de praktische vaardigheden om ze toe te passen in je eigen werk of onderzoek. Het gaat hierbij niet alleen om het leren van de technische aspecten van GIS, maar ook om het ontwikkelen van een analytische mindset die je in staat stelt om de verbanden tussen klimaatdata en de fysieke wereld te zien.

Basisprincipes van Klimaatverandering en GIS

Om de impact van klimaatverandering volledig te begrijpen en effectief aan te pakken, is het essentieel om de basisprincipes van zowel klimaatverandering als Geografische Informatie Systemen (GIS) te kennen. Deze kennis stelt ons in staat om niet alleen de huidige veranderingen te analyseren, maar ook toekomstige scenario’s te voorspellen en passende maatregelen te treffen. Laten we deze concepten nader bekijken:

 • Klimaatverandering: Dit verwijst naar significante veranderingen in de gemiddelde weersomstandigheden over lange perioden. De voornaamste oorzaken zijn de verhoogde uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en intensieve landbouw.
 • GIS: Een krachtige tool die ons in staat stelt om ruimtelijke en geografische gegevens te verzamelen, te beheren, te analyseren en visueel weer te geven. GIS is onmisbaar in het klimaatonderzoek, omdat het helpt bij het visualiseren van de gevolgen van klimaatverandering op de aarde.

Het samenspel tussen deze twee gebieden biedt ons diepgaande inzichten in hoe klimaatverandering onze wereld beĆÆnvloedt. Hier zijn enkele kernpunten waarop GIS ons inzicht geeft in de klimaatverandering:

 • Ruimtelijke variatie in klimaateffecten: Niet alle gebieden worden op dezelfde manier beĆÆnvloed door klimaatverandering. GIS helpt ons te identificeren welke regio’s het meest kwetsbaar zijn en waar actie het hardst nodig is.
 • Analyse van klimaatdata over tijd: Met GIS kunnen we veranderingen over lange perioden volgen, waardoor trends in klimaatverandering zichtbaar worden.
 • Voorspelling en Modellering: GIS-technologie stelt ons in staat om toekomstige scenario’s van klimaatverandering te modelleren en te voorspellen, gebaseerd op huidige gegevens en trends.

Door de krachten van GIS en onze kennis van klimaatverandering te bundelen, kunnen we niet alleen de uitdagingen begrijpen die voor ons liggen, maar ook effectieve strategieĆ«n ontwikkelen voor mitigatie en adaptatie. Het is duidelijk dat een grondige kennis van beide essentieel is voor iedereen die betrokken is bij klimaatonderzoek en -beleid. Het volgen van de cursus ‘ArcGIS en Klimaat’ bij Geo-ICT biedt je de unieke kans om deze kennis en vaardigheden op te doen, waarmee je een actieve rol kunt spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

Wat je Zult Leren in de Cursus ArcGIS en Klimaat

Analyseren van Klimaatgegevens met ArcGIS

Het analyseren van klimaatgegevens met ArcGIS biedt ongekende mogelijkheden om inzicht te krijgen in de complexiteit van klimaatverandering. ArcGIS, als toonaangevend geografisch informatiesysteem, stelt je in staat om niet alleen klimaatgegevens te visualiseren maar ook om diepgaande analyses uit te voeren. Hier is hoe je ArcGIS kunt gebruiken om klimaatgegevens te analyseren:

 • Importeren van Gegevens: De eerste stap in het proces is het importeren van klimaatgegevens in ArcGIS. Dit kan variĆ«ren van temperatuur- en neerslaggegevens tot gegevens over windpatronen en meer.
 • Visualisatie: Eenmaal geĆÆmporteerd, stelt ArcGIS je in staat om deze gegevens op verschillende manieren te visualiseren, waardoor complexe gegevens begrijpelijk en toegankelijk worden.

Enkele specifieke analyses die je met ArcGIS kunt uitvoeren, omvatten:

 • Trendanalyse: Identificeer lange-termijntrends in klimaatgegevens, zoals de gemiddelde temperatuurstijging over decennia.
 • Patroonherkenning: Ontdek patronen in klimaatgegevens, zoals terugkerende klimaatextremen of neerslagpatronen.
 • Voorspellende Modellering: Gebruik ArcGIS om modellen te creĆ«ren die toekomstige klimaatscenario’s voorspellen op basis van huidige trends en gegevens.

Hier zijn enkele praktische toepassingen van klimaatgegevensanalyse met ArcGIS:

 • Analyseren van Klimaatimpact: Door klimaatgegevens te analyseren, kun je de impact van klimaatverandering op specifieke gebieden begrijpen, zoals de stijging van de zeespiegel of veranderingen in landgebruik.
 • Risicoanalyse: Beoordeel de risico’s van klimaatverandering voor verschillende regio’s om te helpen bij het plannen van mitigatie- en adaptatiestrategieĆ«n.
 • Beleidsondersteuning: Gebruik de resultaten van je analyses om beleidsmakers te voorzien van concrete informatie en aanbevelingen voor klimaatactie.

Het analyseren van klimaatgegevens met ArcGIS is niet alleen een technische vaardigheid; het is een essentiĆ«le tool in de strijd tegen klimaatverandering. Door de cursus ‘ArcGIS en Klimaat’ bij Geo-ICT te volgen, verwerf je de kennis en vaardigheden om deze analyses zelfstandig uit te voeren en bij te dragen aan een beter begrip en beheer van klimaatverandering. Dit stelt je in staat om met geodata een verschil te maken in zowel lokale als globale klimaatinitiatieven.

Voorspellingen Doen en Modelleren van Klimaateffecten

Het maken van voorspellingen en het modelleren van klimaateffecten zijn cruciale stappen in het begrijpen en aanpakken van klimaatverandering. Met ArcGIS beschik je over een krachtig instrument dat niet alleen helpt bij het analyseren van huidige klimaatgegevens, maar ook bij het voorspellen van toekomstige veranderingen en het modelleren van hun potentiƫle impact. Dit proces omvat diverse technieken en benaderingen:

 • Scenario-analyse: Door verschillende klimaatscenario’s te modelleren, kun je de mogelijke uitkomsten van verschillende niveaus van broeikasgasemissies onderzoeken.
 • Ruimtelijke Analyse: Begrijp hoe klimaatverandering verschillende geografische gebieden beĆÆnvloedt, van lokale gemeenschappen tot hele ecosystemen.
 • Tijdreeksanalyse: Bestudeer hoe klimaatvariabelen zoals temperatuur en neerslag over de tijd veranderen.

Deze technieken stellen ons in staat om te anticiperen op toekomstige uitdagingen en proactief te plannen voor mitigatie en adaptatie. Hier zijn enkele praktische toepassingen van voorspellingen en modellering van klimaateffecten met ArcGIS:

 • Impactbeoordeling: Evalueer de mogelijke impact van klimaatverandering op waterbronnen, landbouwproductiviteit, en de frequentie en intensiteit van natuurlijke rampen.
 • Adaptatieplanning: Ontwikkel strategieĆ«n om de veerkracht van gemeenschappen en ecosystemen tegen klimaatverandering te vergroten.
 • MitigatiestrategieĆ«n: Identificeer en plan acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken.

Door de cursus ‘ArcGIS en Klimaat’ bij Geo-ICT te volgen, leer je niet alleen hoe je deze voorspellende modellen en analyses kunt uitvoeren, maar ook hoe je de resultaten kunt interpreteren en toepassen in de praktijk. Dit biedt een solide basis voor iedereen die betrokken is bij klimaatonderzoek, beleidsvorming, of het beheer van natuurlijke hulpbronnen, en onderstreept de rol van geo-informatie bij het vormgeven van onze reactie op klimaatverandering.

Voorspellingen en modellering met ArcGIS zijn essentiĆ«le vaardigheden in de toolkit van klimaatwetenschappers en beleidsmakers. Ze bieden de mogelijkheid om niet alleen de toekomst te anticiperen, maar ook om vandaag geĆÆnformeerde beslissingen te nemen die onze planeet voor toekomstige generaties kunnen behouden. Het is een krachtig bewijs van hoe geavanceerde technologie en diepgaande kennis van geodata ons kunnen helpen een duurzamere en veerkrachtigere toekomst te bouwen.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus ArcGIS en Klimaat?

In een wereld waar klimaatverandering een steeds grotere uitdaging vormt, biedt de cursus ArcGIS en Klimaat bij Geo-ICT een unieke kans om een verschil te maken. Dit programma is niet zomaar een cursus; het is een springplank naar het begrijpen en aanpakken van een van de meest prangende vraagstukken van onze tijd. Hier zijn de redenen waarom deze cursus de juiste keuze is voor jou:

 • Expert Docenten: Onze cursus wordt gegeven door docenten die niet alleen experts zijn in hun vakgebied, maar ook een diepe passie hebben voor het aanpakken van klimaatverandering. Zij delen hun kennis en ervaring om je te inspireren en te motiveren.
 • Praktijkgerichte Aanpak: Bij Geo-ICT geloven we in leren door te doen. Je zult werken met echte klimaatgegevens en actuele case studies, waardoor je de vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om echte wereldproblemen aan te pakken.
 • Certificering: Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat dat je expertise in ArcGIS en klimaatonderzoek bevestigt. Dit certificaat is een waardevolle toevoeging aan je professionele portfolio.

Enkele specifieke voordelen van onze cursus omvatten:

 • Toegang tot de nieuwste technologieĆ«n: Leer werken met de nieuwste versies van ArcGIS-software, waarmee je de meest geavanceerde analyses en visualisaties kunt uitvoeren.
 • Netwerkmogelijkheden: Ontmoet gelijkgestemden en professionals uit de industrie. Onze cursus biedt uitstekende netwerkmogelijkheden, waardoor je je professionele netwerk kunt uitbreiden en kunt leren van de ervaringen van anderen.
 • Flexibiliteit: We begrijpen dat iedereen een druk schema heeft. Onze cursus is ontworpen met flexibiliteit in gedachten, waardoor je in je eigen tempo kunt leren en de balans kunt vinden tussen je studie en andere verplichtingen.

Kiezen voor de cursus ArcGIS en Klimaat bij Geo-ICT betekent kiezen voor een cursus die niet alleen je begrip van geavanceerde GIS-technologieĆ«n verdiept, maar je ook uitrust met de kennis en vaardigheden om een positieve impact te maken op de wereld. Je wordt niet alleen getraind in het analyseren en modelleren van klimaatgegevens, maar je leert ook hoe je deze inzichten kunt gebruiken om echte oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van klimaatverandering. Dit maakt onze cursus onmisbaar voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in klimaatwetenschap, duurzaamheid, of geodata.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  ā‚¬1095,- Excl. btw

  ā‚¬1095,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Deze cursusdag is bedoeld om de deelnemers kennis te laten maken met ArcGIS, een krachtig geografisch informatiesysteem, en hoe het kan worden toegepast bij het werken met klimaatgegevens. Deelnemers zullen leren hoe ze ArcGIS kunnen gebruiken om klimaatgegevens te importeren, analyseren, visualiseren en ruimtelijke vragen over klimaatverandering te beantwoorden.

  Agenda van de cursusdag:

  • Inleiding tot ArcGIS
  • Verzamelen en importeren van klimaatgegevens
  • Analyseren en visualiseren van klimaatgegevens
  • Beantwoorden van ruimtelijke vragen over klimaatverandering

   

   

  Dag 2

  • Geo-ICT Training Center, Nederland - ArcGIS en KlmaatTijdens dezeĀ  cursusdag worden er praktische oefeningen gegeven, waarbij de deelnemers de geleerde concepten en technieken kunnen toepassen op echte klimaatgegevens. De cursus wordt meestal geleid door een ervaren GIS-specialist met expertise op het gebied van klimaatanalyse.
  • Aan het einde van de cursusdag hebben de deelnemers een basisbegrip van ArcGIS en zijn ze in staat om eenvoudige klimaatanalyses uit te voeren met behulp van deze software. Ze zullen in staat zijn om geografische gegevens te visualiseren, analyseren en interpreteren in het kader van klimaatonderzoek of gerelateerde projecten.
  Cursusduur: 2 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Analyse van klimaatgegevens: Het doel is om te leren hoe je klimaatgegevens kunt analyseren met behulp van ArcGIS. Dit omvat het begrijpen van de verschillende soorten klimaatgegevens, zoals temperatuur, neerslag, windpatronen, enz., en hoe je deze gegevens kunt importeren en visualiseren in ArcGIS. Je leert hoe je ruimtelijke analyses kunt uitvoeren om patronen en trends in klimaatgegevens te identificeren, zoals het bepalen van de gemiddelde temperatuur per regio, het detecteren van veranderingen in neerslagpatronen, of het analyseren van klimaatextremen.
  • Ruimtelijke modellering en voorspellingen: Het leerdoel is om te leren hoe je ruimtelijke modellen kunt bouwen en toepassen om klimaatgerelateerde voorspellingen te doen met behulp van ArcGIS. Dit omvat het begrijpen van concepten zoals interpolatie, regressie en ruimtelijke autocorrelatie, en hoe je deze kunt toepassen op klimaatgegevens. Je leert hoe je voorspellingen kunt doen over toekomstige klimaatveranderingen en de impact ervan op het landschap en de ecosystemen.
  • Visualisatie van klimaatgegevens: Het doel is om te leren hoe je klimaatgegevens effectief kunt visualiseren met behulp van ArcGIS. Dit omvat het begrijpen van verschillende technieken en stijlregels om klimaatgegevens op kaarten weer te geven, zoals kleurgradaties, isolijnen, puntensymbolen, enz. Je leert hoe je animaties kunt maken om veranderingen in klimaatpatronen in de loop van de tijd te visualiseren en hoe je interactieve kaarten kunt maken om gebruikers in staat te stellen klimaatgegevens te verkennen.
  • Integratie van klimaatgegevens met andere gegevensbronnen: Het leerdoel is om te leren hoe je klimaatgegevens kunt integreren met andere gegevensbronnen in ArcGIS. Dit omvat het begrijpen van gegevensformaten en coƶrdinatiesystemen, en hoe je klimaatgegevens kunt combineren met gegevens over landgebruik, bevolking, vegetatie, enz. Je leert hoe je ruimtelijke analyses kunt uitvoeren om de interactie tussen klimaat en andere factoren te begrijpen, zoals het identificeren van gebieden met hoge kwetsbaarheid voor klimaatverandering of het analyseren van de relatie tussen klimaat en landbouwproductiviteit.

   

  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privƩ cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over ArcGIS en Klimaat

  In deze cursus leer je hoe je ArcGIS kunt gebruiken voor het analyseren en visualiseren van klimaatdata en -verandering.

  Ja, de cursus is ontworpen voor zowel starters als ervaren professionals die hun kennis over ArcGIS en klimaat willen uitbreiden.

  De cursus duurt twee dagen en omvat een mix van theorie en praktische oefeningen met ArcGIS en klimaatdata.

  Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname van Geo-ICT Training Center.

  Inschrijven kan direct via de inschrijf widget (rechterkant desktop en mobiel bovenaan).

  Basiskennis van GIS is aanbevolen, maar niet verplicht. De cursus is toegankelijk voor iedereen met interesse in geo-informatie en klimaat.

  Ja, de cursus bevat diverse praktijkvoorbeelden waarin je leert hoe je klimaatgegevens effectief kunt analyseren en visualiseren met ArcGIS.

  Je leert klimaatgegevens analyseren, ruimtelijke modellen bouwen voor voorspellingen, en effectieve visualisaties maken met ArcGIS.

  De cursus bestaat uit twee dagen met een focus op het verzamelen, analyseren en visualiseren van klimaatgegevens, en het beantwoorden van ruimtelijke vragen over klimaatverandering.

  Ja, tijdens de cursus werk je met recente klimaatgegevens en voer je diverse praktische oefeningen uit.

  Ja, na de cursus kun je nog twee weken vragen stellen aan de docent via e-mail, en er is een optie voor Online Support voor verdere begeleiding.