Data Literacy

Datamanagement

Datamanagement

In de cursus data literacy leert u (geo) data te lezen, te interpreteren en ruwe data om te zetten in gestructureerde data om daarmee dashboards en modellen te vullen.

Cursusduur: 2 dagen

Gegeven door:

Violet Bothof

Introductie tot Data-analyse

In onze steeds meer datagedreven samenleving is het vermogen om data te begrijpen en te analyseren essentieel geworden. Data-analyse speelt een cruciale rol in diverse sectoren door inzicht te bieden in complexe datasets, waardoor organisaties weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Deze analyse omvat het zorgvuldig onderzoeken, schoonmaken, en interpreteren van gegevens om betekenisvolle informatie, conclusies en ondersteuning voor besluitvorming te extraheren.

Het belang van data-analyse is niet te onderschatten. Het transformeert ruwe data in een goudmijn aan inzichten, waardoor organisaties hun inkomsten kunnen verhogen, kosten kunnen besparen, marketingstrategieën kunnen aanpassen, efficiënter kunnen werken en risico’s kunnen beperken. Door data te verzamelen en te analyseren, kunnen organisaties patronen en trends identificeren, wat leidt tot betere producten en diensten en een sterke concurrentievoordeel biedt.

Een effectieve data-analyse vereist correcte en uniforme data. Discrepanties in gegevens, zoals verschillende benamingen voor dezelfde locatie of inconsistente dataformaten, kunnen de analyse verstoren. Geavanceerde softwaretools kunnen helpen bij het controleren en uniformeren van data, wat essentieel is voor betrouwbare analyses. Deze tools kunnen ook helpen bij het scheiden van data in bruikbare formaten, waardoor diepgaandere inzichten mogelijk worden.

De kwaliteit van data speelt een cruciale rol bij het uitvoeren van nuttige analyses. Het is daarom van belang om een duidelijke strategie te hebben voor het verzamelen, schoonmaken, en analyseren van data om ervoor te zorgen dat de resultaten van hoge kwaliteit zijn en waardevolle inzichten bieden. Dit proces omvat vaak het vaststellen van onderzoeksvragen, het verzamelen van gegevens, het verwerken en ordenen van deze gegevens, en uiteindelijk het omzetten van de verzamelde informatie in actiegerichte inzichten.

In onze digitale wereld, waar data exponentieel groeit, wordt de vaardigheid om data te analyseren steeds belangrijker. Door de principes van data-analyse te begrijpen en toe te passen, kunnen professionals in elke sector de kracht van data benutten om innovatie te stimuleren, efficiëntie te verhogen, en hun organisatie naar nieuwe hoogten te leiden.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Cursus data literacy

Het belang van data begrijpen

In het digitale tijdperk is data overal om ons heen. Het is de ruggengraat van besluitvorming en innovatie in elk veld, van geo-informatie tot gezondheidszorg. Het begrijpen van het belang van data is cruciaal voor iedereen die in deze datagedreven wereld wil navigeren. Het gaat niet alleen om het verzamelen van data, maar ook om hoe je het interpreteert, analyseert en gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen.

 • Data helpt ons beslissingen te nemen: Door data te analyseren, kunnen we patronen en trends identificeren die ons helpen betere beslissingen te nemen.
 • Verbetering van diensten en producten: Met data kunnen organisaties hun aanbod verbeteren door inzicht te krijgen in klantgedrag en voorkeuren.
 • Innovatie en ontwikkeling: Data drijft innovatie aan. Door data te analyseren, kunnen nieuwe oplossingen en verbeteringen worden ontdekt die voorheen onzichtbaar waren.

Het is essentieel om een kritische benadering te hanteren bij het werken met data. Niet alle data is gelijk gecreëerd, en het vermogen om de kwaliteit en relevantie van data te beoordelen is een cruciale vaardigheid. Bovendien, met de groeiende aandacht voor data privacy, is het belangrijk om ethische overwegingen in het achterhoofd te houden bij het verzamelen en gebruiken van data.

In de cursus Data Literacy leer je niet alleen over de technische aspecten van data-analyse, maar ook over het strategische belang van data binnen organisaties. Dit omvat het begrijpen van hoe data kan worden gebruikt om duurzame bedrijfsbeslissingen te ondersteunen en hoe je met data een verhaal kunt vertellen dat anderen overtuigt.

Door de kracht van data te begrijpen en te gebruiken, kun je jezelf positioneren als een waardevolle speler in elke sector. Het gaat er niet alleen om toegang te hebben tot data, maar om te weten wat je ermee moet doen. Dat is de ware essentie van data literacy.

Basisprincipes van Data Literacy

Data Literacy, ofwel datageletterdheid, is een essentiële vaardigheid in onze hedendaagse, datagedreven wereld. Het gaat verder dan alleen het kunnen lezen van data; het is het vermogen om data te interpreteren, te analyseren, en erover te redeneren. Dit stelt ons in staat om geïnformeerde beslissingen te maken en kritisch na te denken over de informatie die ons dagelijks omringt.

Om de basis van Data Literacy onder de knie te krijgen, moet je vertrouwd raken met een paar sleutelconcepten:

 • Het lezen van data: Dit omvat het begrijpen van wat data representeert, of het nu gaat om cijfers, tekst, of afbeeldingen.
 • Werken met data: Het verzamelen, schoonmaken, en organiseren van data zodat het klaar is voor analyse.
 • Data-analyse: Het proces van het onderzoeken van data om patronen, trends, en inzichten te ontdekken.
 • Redeneren met data: Het gebruiken van data om argumenten te ondersteunen, beslissingen te nemen, en overtuigend te communiceren.

Belangrijke vaardigheden die je ontwikkelt met Data Literacy zijn:

 • Kritisch denken: Het evalueren van informatie kritisch en niet alles voor waar aannemen.
 • Probleemoplossend vermogen: Het gebruiken van data om problemen te identificeren en op te lossen.
 • Communicatie: Het effectief delen van je bevindingen met anderen, ongeacht hun niveau van datakennis.

Data Literacy stelt je in staat om de kracht van data te benutten, niet alleen in je professionele leven maar ook in je dagelijkse beslissingen. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, word je een meer kritische consument van informatie en een effectievere communicator en probleemoplosser.

Wat je Zult Leren in de Cursus Data Literacy

Van ruwe data naar gestructureerde inzichten

Het transformeren van ruwe data naar gestructureerde inzichten is een kunst en wetenschap tegelijk. Dit proces is cruciaal voor iedereen die streeft naar datageletterdheid. Het begint met een berg ongestructureerde informatie en eindigt met waardevolle inzichten die actie en besluitvorming ondersteunen.

Stappen om van ruwe data naar inzichten te gaan:

 • Data verzamelen: Het verzamelen van ruwe data uit verschillende bronnen, zoals sensoren, enquêtes, en databases.
 • Data schoonmaken: Het identificeren en corrigeren van fouten, verwijderen van duplicaten, en het standaardiseren van dataformaten.
 • Data analyseren: Het toepassen van statistische methoden en modellen om patronen en trends in de data te ontdekken.
 • Inzichten extraheren: Het vertalen van analyseresultaten naar begrijpelijke en bruikbare informatie.

Belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

 • Kwaliteit boven kwantiteit: Focus op de relevantie en nauwkeurigheid van de data, niet alleen de hoeveelheid.
 • Interpretatie: De juiste interpretatie van data is cruciaal. Misinterpretatie kan leiden tot verkeerde conclusies en beslissingen.
 • Visualisatie: Goede data-visualisatie helpt om complexe informatie begrijpelijk te maken voor een breder publiek.

Door deze stappen te volgen, kun je de waarde van data ontsluiten en deze omzetten in actiegerichte inzichten. Dit proces is fundamenteel voor het navigeren in de hedendaagse datagedreven wereld en is een sleutelvaardigheid voor professionals in elk veld, van geo-informatie tot marketing.

Technieken voor betrouwbare data-analyse

Betrouwbare data-analyse is de sleutel tot het ontdekken van waardevolle inzichten. Het gebruiken van de juiste technieken zorgt ervoor dat je analyses nauwkeurig en effectief zijn. Enkele technieken die essentieel zijn voor elke data-analist omvatten:

 • Statistische Analyse: Dit is het fundament van data-analyse, waarbij je patronen, trends, en relaties in de data identificeert.
 • Data Mining: Het proces van het doorzoeken van grote datasets om patronen en verbanden te vinden die anders onopgemerkt zouden blijven.
 • Predictieve Analyse: Gebruikt historische data om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, wat vooral waardevol is in sectoren zoals financiën en marketing.
 • Machine Learning: Een geavanceerde techniek die computers in staat stelt om te leren van en beslissingen te nemen of voorspellingen te doen op basis van data.

Belangrijke overwegingen:

 • Zorg voor een duidelijke vraagstelling voordat je begint met analyseren. Dit helpt bij het focussen van je analyse en het verkrijgen van relevante inzichten.
 • Datakwaliteit is cruciaal. Zorg ervoor dat je data schoon en nauwkeurig is voordat je begint met analyseren.
 • Visualisatie van je resultaten kan helpen bij het communiceren van je bevindingen aan een breder publiek. Goed ontworpen grafieken en diagrammen maken complexe data begrijpelijk.

Door deze technieken en overwegingen toe te passen, kun je zorgen voor betrouwbare en inzichtelijke data-analyses die een sterke basis vormen voor besluitvorming en strategieontwikkeling.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus Data Literacy?

Onze cursus Data Literacy onderscheidt zich door een unieke combinatie van factoren die jou niet alleen vaardigheden bijbrengen, maar je ook voorbereiden op de toekomst in een datagedreven wereld. Hier zijn enkele redenen waarom onze cursus de juiste keuze is voor jou:

 • Praktijkgerichte benadering: We bieden hands-on ervaring met echte datasets, zodat je leert door te doen.
 • Deskundige docenten: Onze trainers zijn ervaren professionals die actief zijn in het veld van data-analyse en data science.
 • Flexibele leerpaden: Of je nu een beginner bent of je vaardigheden wilt verdiepen, onze cursus is ontworpen om aan jouw behoeften te voldoen.
 • Netwerkmogelijkheden: Ontmoet gelijkgestemden en professionals uit de industrie om je professionele netwerk uit te breiden.

Door te kiezen voor onze cursus, investeer je niet alleen in je huidige vaardigheden, maar ook in je toekomstige carrière. Ons doel is om je niet alleen te leren hoe je met data werkt, maar ook hoe je data voor jou laat werken.

Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  €1095,- Excl. btw

  €1095,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  Deel 1: 

  • Introductie
  • Wat is data
  • Data samenvatten
  • Data gebruiken
  • Grafiek types
  • Oefening

  Deel 2:

  • Data creëren
  • Data kwaliteit
  • Data inwinnen en opschonen
  • Data samenvoegen en combineren
  • Data managen
  • Data gebruiken voor KPI’s

   

   

  Dag 2

  Op de tweede dag komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  Deel 1:

  • Introductie en agenda
  • Shortcuts
  • Data-analyse
  • Analytische vaardigheden

  Deel 2: 

  • Data onderzoeken en begrijpen
  • Storytelling algemeen
  • Storytelling principes
  • Storytelling oefeningen

   

  Cursusduur: 2 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Geo-ICT Training Center, Nederland - Cursus data literacyBegrijpt wat data is en welke soorten data er zijn
  • Is zich bewust van de vragen die beantwoord moeten worden voordat met data aan de slag wordt gegaan
  • Weet hoe u data op de juiste manier kan worden samengevat
  • Is op de hoogte van de belangrijkste processen, vanaf de inwinning van de data tot het gebruik ervan
  • Begrijpt wat datakwaliteit is
  • Weet hoe data te gebruiken om prestaties te meten
  • Is zich bewust van de impact van onze verwachtingen op data-analyse
  • Is op de hoogte van de belangrijkste vormen van data-analyse
  • Begrijpt de impact van context op analyse
  • Weet storytellingprincipes toe te passen
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privé cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over Data Literacy

  De cursus Data Literacy biedt een diepgaand inzicht in data-analyse, verwerking, en interpretatie, gericht op het gebruik van data voor strategische besluitvorming en overtuigende argumentatie.

  Door onze Data-analyse cursus te volgen, leert u gestructureerde data om te zetten in geloofwaardige analyses en voorkomt u misleiding in data-interpretatie.

  Data helpt bij het maken van onderbouwde beslissingen door feitelijke inzichten en analyses te bieden, wat leidt tot strategischere en effectievere besluitvorming.

  Onze cursus biedt technieken om de datakwaliteit te verbeteren en zorgt ervoor dat uw analyses betrouwbaarder en effectiever zijn.

  Storytelling in data-analyse helpt bij het overbrengen van complexe informatie op een begrijpelijke en overtuigende manier, waardoor data-gedreven scenario’s uit de echte wereld effectief worden gepresenteerd.

  De cursus omvat een breed scala aan onderwerpen, van basisprincipes van data-analyse tot geavanceerde technieken, met een focus op praktische toepassingen en real-world scenario’s.

  Ja, na succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een certificaat, erkend door de Nederlandse AI Coalitie, wat uw vaardigheden in AI en Data Literacy bevestigt.

  De cursus is zeer praktisch ingesteld, met realistische data-uitdagingen en 1-op-1 maatwerk lessen om de toepassing van geleerde vaardigheden in de praktijk te bevorderen.

  De cursus wordt online aangeboden, met interactieve lessen die flexibiliteit en gemak bieden voor deelnemers, ongeacht hun locatie.