Geo-ICT voor mbo docenten

Onderwijs en Omscholing

Onderwijs en Omscholing

De docenten worden door ervaren Geo-ICT-ers ingewijd in het materiaal en de software die ontwikkeld is voor het erkende Geo-ICT keuzedeel in het mbo.

Cursusduur: 3 dagen

Gegeven door:

Maarten Wouters
Nederlands

Geo-ICT voor mbo docenten

Samen met het Radius College in Breda heeft Geo-ICT Training Center dit keuzedeel ontwikkeld. Studenten die het keuzedeel Geo-ICT hebben gedaan en het mbo(4) diploma hebben gehaald kunnen versneld doorstromen in het hbo Geo-ICT van Hogeschool NOVI.

Alle mbo-instituten hebben de mogelijkheid het mbo-keuzedeel Geo-ICT in te voeren in hun curriculum. Bij Geo-ICT Training Center, Nederland kan het materiaal van het keuzedeel worden verkregen en kunnen de docenten worden opgeleid. Tot slot kunnen wij u ook mbo Geo-ICT-docenten op inhuurbasis leveren.

Introductie tot Geo-ICT

Geo-ICT staat centraal in de moderne geografische wetenschappen en speelt een cruciale rol in hoe we de wereld om ons heen interpreteren, begrijpen en beĆÆnvloeden. Dit veelzijdige vakgebied combineert geografische informatie(systemen) (GIS) met de kracht van Information and Communication Technology (ICT) om gegevens te verzamelen, analyseren, beheren en presenteren die betrekking hebben op de locatie van objecten in de ruimte.

Van het maken van overstromingskaarten met QGIS tot het ondersteunen van landadministratie; van het verbeteren van stedelijk beheer tot het stimuleren van duurzame ontwikkelingā€”Geo-ICT maakt het allemaal mogelijk. Door de integratie van geodata en ICT, biedt Geo-ICT ongekende mogelijkheden voor onderwijs, overheid, en bedrijfsleven om efficiĆ«nter en effectiever te opereren.

In het onderwijs, zoals bij de cursus Geo-ICT voor mbo-docenten aangeboden door Geo-ICT Training Center, stelt deze technologie docenten in staat om studenten uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in het snel evoluerende veld van geo-informatie. Deze cursus benadrukt niet alleen de technische vaardigheden en softwarekennis, maar ook de toepassing van Geo-ICT in real-world scenario’sā€”van stedelijke planning tot milieu-onderzoek.

De basis van Geo-ICT

Aan de kern van Geo-ICT liggen fundamentele concepten die het tot zo’n krachtig en veelzijdig hulpmiddel maken. Deze basisbeginselen omvatten niet alleen de technologie en software die gebruikt wordt om geodata te verwerken, maar ook de methodologieĆ«n en toepassingen die deze data tot leven brengen. Laten we een duik nemen in wat Geo-ICT vormt:

 • Geografische Informatie Systemen (GIS): Dit zijn de gereedschappen en systemen die gebruikt worden voor het verzamelen, beheren, analyseren en visualiseren van geografische informatie. GIS stelt ons in staat om complexe gegevens te begrijpen door deze op een visuele manier te presenteren, vaak in de vorm van kaarten.
 • Remote Sensing: De kunst en wetenschap van het verkrijgen van informatie over objecten of gebieden vanuit de afstand, vaak vanuit satellieten of vliegtuigen. Deze technologie speelt een cruciale rol in het monitoren van veranderingen op de aarde, zoals ontbossing, verstedelijking, en klimaatverandering.
 • Geodata en Geoinformatie: Dit zijn de data en informatie die een locatiecomponent bevatten. Het kan gaan om coƶrdinaten, adressen, of andere informatie die ons vertelt waar iets zich bevindt op de aarde.

Geodata is de ruggengraat van Geo-ICT en kan in verschillende vormen komen, zoals:

 • Vector data voor het representeren van discrete objecten zoals wegen, rivieren, en gebouwen.
 • Raster data voor het vastleggen van continue fenomenen, zoals hoogte, temperatuur, of neerslag.

Deze elementen worden samengebracht door Geo-ICT professionals die de kennis en vaardigheden hebben om betekenisvolle inzichten en oplossingen te genereren uit geodata. In de cursus Geo-ICT voor mbo-docenten, bijvoorbeeld, leer je hoe je deze fundamentele elementen kunt toepassen om onderwijsmateriaal te ontwikkelen dat de kracht van geo-informatie benut.

Door het combineren van GIS, remote sensing, en geodata-analyse, opent Geo-ICT een wereld van mogelijkheden voor het onderzoeken en oplossen van complexe geografische vraagstukken. Of het nu gaat om het plannen van een nieuwe stedelijke ontwikkeling of het analyseren van milieu-impact, de basis van Geo-ICT biedt de gereedschappen die je nodig hebt om een verschil te maken. Dit maakt het niet alleen een boeiend vakgebied maar ook een essentiĆ«le vaardigheid voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in de interactie tussen technologie, gegevens, en onze fysieke wereld.

Het belang van Geo-ICT in het onderwijs

Het integreren van Geo-ICT in het onderwijs is cruciaal, niet alleen voor het ontwikkelen van technische vaardigheden bij studenten, maar ook voor het voorbereiden van de volgende generatie op een wereld waarin geo-informatie steeds belangrijker wordt. De cursus Geo-ICT voor mbo-docenten, aangeboden door het Geo-ICT Training Center, belicht dit belang op meerdere manieren:

 • Toekomstgerichte Vaardigheden: In een tijdperk waarin de digitale transformatie razendsnel gaat, biedt kennis van Geo-ICT studenten een voorsprong. Zij leren niet alleen over geavanceerde technologieĆ«n zoals GIS en remote sensing, maar ontwikkelen ook een begrip van hoe deze technologieĆ«n toegepast kunnen worden in verschillende sectoren.
 • Interdisciplinaire Toepassingen: Geo-ICT staat niet op zichzelf; het overlapt met en versterkt vele andere vakgebieden, van milieuwetenschappen tot stedelijke planning en van landbouw tot rampenbeheersing. Door Geo-ICT in het onderwijs te integreren, worden studenten aangemoedigd om holistisch te denken en interdisciplinaire oplossingen te bedenken.
 • Besluitvorming en Probleemoplossing: Geo-ICT stelt gebruikers in staat om complexe gegevens te visualiseren en te analyseren, wat cruciaal is voor effectieve besluitvorming en probleemoplossing. Dit is een essentiĆ«le vaardigheid in elke professionele setting, waarbij data-driven beslissingen steeds meer de norm worden.

Voordelen van Geo-ICT in het onderwijs omvatten:

 • Verhoogde inzichtelijkheid in complexe geografische vraagstukken.
 • Ontwikkeling van kritisch denken en analytische vaardigheden.
 • Verbeterde arbeidsmarktwaardigheid door het aanleren van gevraagde technologische vaardigheden.

Door deze aspecten te benadrukken, laat de cursus zien hoe belangrijk Geo-ICT is, niet alleen als academische discipline maar ook als praktisch hulpmiddel dat studenten voorbereidt op uitdagingen en kansen in de echte wereld. Het enthousiasme en de praktische toepassing in de onderwijsmethoden van Geo-ICT Training Center zorgen ervoor dat deelnemers niet alleen leren over de technologie, maar ook over de impact die het kan hebben op de samenleving en het milieu.

Zo biedt de cursus een solide basis voor mbo-docenten om hun studenten uit te rusten met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om te navigeren in de complexe wereld van geo-informatie en geodata, en hen voor te bereiden op een toekomst waarin deze technologieƫn een sleutelrol zullen spelen.

Wat je Zult Leren in de Cursus Geo-ICT voor MBO Docenten

Maken van een overstromingskaart met QGIS

Een van de meest praktische en inzichtelijke projecten die je zult ondernemen in de cursus Geo-ICT voor mbo-docenten is het maken van een overstromingskaart met QGIS. QGIS, of Quantum GIS, is een open-source geografisch informatiesysteem dat een krachtig instrument biedt voor het visualiseren, beheren en analyseren van geodata. Dit project belicht niet alleen de technische vaardigheden die nodig zijn om met QGIS te werken, maar ook het cruciale inzicht in hoe geo-informatie kan worden gebruikt voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals overstromingsrisico’s.

Wat leer je tijdens dit project?

 • Gegevensverzameling en -beheer: Je leert hoe je relevante geodata verzamelt en beheert, zoals topografie, neerslagpatronen en rivierstromen.
 • Analyse van geodata: Je gaat aan de slag met het analyseren van deze data om risicogebieden voor overstromingen te identificeren. Dit vereist een begrip van geografische analysemethoden en de toepassing ervan binnen QGIS.
 • Kaartcreatie: Het einddoel is het creĆ«ren van een overstromingskaart die de risicogebieden duidelijk visualiseert. Je leert hoe je kaartlagen opbouwt, symbologie toepast en de kaart zo vormgeeft dat deze informatief en toegankelijk is voor een breed publiek.

Het belang van dit project:

Het maken van een overstromingskaart met QGIS is niet alleen een technische oefening; het is een diepgaande verkenning van hoe geo-informatie kan worden ingezet voor maatschappelijk nut. Overstromingskaarten zijn cruciaal voor stedelijke planning, noodhulp, en beleidsvorming. Door dit project:

 • Ontwikkel je een kritisch inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden van ruimtelijke data-analyse.
 • Leer je de waarde van geo-informatie voor risicobeheersing en preventieve planning.
 • Krijg je de kans om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Dit project onderstreept het belang van Geo-ICT in het onderwijs door niet alleen essentiƫle technische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook door te laten zien hoe deze vaardigheden kunnen worden toegepast om een verschil te maken in de wereld. Het is een perfect voorbeeld van hoe de cursus Geo-ICT voor mbo-docenten studenten voorbereidt op de uitdagingen en kansen in de echte wereld, met gebruik van geavanceerde tools en technologieƫn.

Toepassen van GIS in onderzoeksprojecten

Het gebruik van Geografische Informatie Systemen (GIS) in onderzoeksprojecten opent nieuwe deuren naar het begrijpen en oplossen van complexe vraagstukken. In de cursus Geo-ICT voor mbo-docenten wordt speciale aandacht besteed aan hoe je GIS kunt toepassen binnen diverse onderzoekscontexten. Dit aspect van de cursus belicht het vermogen van GIS om geodata te transformeren in inzichtelijke analyses en overtuigende visuele presentaties.

Hoe GIS bijdraagt aan onderzoeksprojecten:

 • Ruimtelijke Analyse: Met GIS kun je patronen en trends ontdekken die niet zichtbaar zijn in traditionele datasets. Dit kan gaan om het identificeren van risicogebieden voor natuurrampen, het analyseren van verkeersstromen in stedelijke gebieden of het bestuderen van milieuveranderingen over tijd.
 • Visualisatie: Een krachtig aspect van GIS is het vermogen om complexe gegevens visueel te maken. Kaarten en andere grafische weergaven maken het gemakkelijker om bevindingen te communiceren met zowel specialisten als het brede publiek.
 • Besluitvorming: Door het leveren van gedetailleerde ruimtelijke inzichten helpt GIS bij het ondersteunen van beleidsvorming en strategische planning. Het biedt een solide basis voor besluiten die van invloed zijn op gemeenschappen, het milieu en economische ontwikkelingen.

Enkele voorbeelden van GIS-toepassingen in onderzoeksprojecten zijn:

 • Het onderzoek naar “Hoe groen is het groene hart?” waarbij GIS wordt gebruikt om de hoeveelheid groen in een gebied te kwantificeren en te analyseren hoe dit over tijd verandert.
 • Studie van overstromingsrisico’s door historische overstromingsgegevens te combineren met huidige landgebruiksgegevens om potentiĆ«le toekomstige risicozones te identificeren.

Deze toepassingen van GIS in onderzoeksprojecten tonen aan dat geo-informatie niet alleen essentieel is voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor het onderwijs. Het voorbereiden van mbo-docenten op het integreren van GIS in hun lessen betekent het uitrusten van studenten met de vaardigheden om kritisch en creatief te denken over ruimtelijke vraagstukken. Dit maakt de cursus Geo-ICT voor mbo-docenten niet alleen een investering in persoonlijke ontwikkeling, maar ook in de toekomst van onderwijs en onderzoek. Het toont hoe belangrijk het is om studenten voor te bereiden op een wereld waarin geo-informatie en geodata steeds belangrijkere hulpmiddelen zijn voor innovatie en probleemoplossing.

Waarom Kiezen voor Onze Cursus Geo-ICT voor MBO Docenten?

Wanneer je de wereld van Geo-ICT binnenstapt, open je de deur naar een wereld vol mogelijkheden. Onze cursus Geo-ICT voor mbo-docenten onderscheidt zich door een unieke combinatie van diepgaande kennis, praktische vaardigheden en directe toepasbaarheid in het onderwijs. Maar wat maakt onze cursus nu echt de moeite waard? Laten we enkele kernpunten belichten:

 • Expert Docenten: Onze docenten zijn niet alleen experts in hun vakgebied, maar hebben ook een passie voor het delen van hun kennis. Met jarenlange ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk, brengen zij de stof tot leven met relevante voorbeelden en praktijkcases.
 • Actuele Content: De cursus wordt voortdurend bijgewerkt om de laatste ontwikkelingen binnen Geo-ICT te weerspiegelen. Dit betekent dat je altijd leert over de meest actuele technieken en software, waardoor jouw kennis direct toepasbaar is in het hedendaagse onderwijs en daarbuiten.
 • Praktijkgerichte Aanpak: Wij geloven dat de beste manier om te leren, is door te doen. Daarom is onze cursus opgebouwd rond praktische projecten en oefeningen die je direct kunt toepassen in je eigen lessen. Van het maken van overstromingskaarten met QGIS tot het analyseren van geodata voor stedelijke planning, je ontwikkelt vaardigheden die je meteen in de klas kunt gebruiken.

Voordelen van de cursus omvatten:

 • Toegang tot hoogwaardig lesmateriaal, inclusief licenties voor de nieuwste GIS-software.
 • Kleine groepen voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
Lees meer

Inschrijven


  Korting: 10% bij 3 cursisten
  15% vanaf 4 cursisten

  ā‚¬1695,- Excl. btw

  ā‚¬1695,- Excl. btw

  Dagindeling

  Dag 1

  Project Geo-Presentatie: Het maken van een
  overstromingskaart met QGIS.

  Project Groene hart: Toepassen van GIS in een onderzoek ā€˜Hoe groen is het groene hartā€™ is.

  Dag 2

  Project Geo-Register: Bronhouders winnen data in en
  deze data wordt beschikbaar gesteld via een centrale database zodat andere instanties of personen gebruik kunnen maken van deze data.

  Project Geodata Conversie: Met een ETL
  tool kun je verschillende soorten van geodata converteren naar andere formaten. ETL staat voor ā€œExtraction, Transformation and Loadā€.

  Dag 3

  Project Geo basisregistraties: De student maakt kennis met de objecthandboeken van de BAG en BGT en leert vanuit aanwezig kaartmateriaal de BGT en BAG kaart op te bouwen.

  Dag 4

  Project Geodesie: Landmeetkunde is het begin en de basis van de Geo-ICT. In het coƶrdinatensysteem van de
  Rijksdriehoeksmeting (RD stelsel) van het Kadaster is een netwerk van ongeveer 5.600 RD-punten verspreid over Nederland vastgelegd.

  Cursusduur: 3 dagen
  Schrijf mij in

  Leerdoelen

  • Ingewijd worden in het materiaal en de software van het Geo-ICT keuzedeel
  • Kunnen onderwijzen in de mbo Geo-ICT keuzemodule
  Violet Bothof

  Meer informatie?

  Heb je vragen over de inhoud van de cursus? Of twijfel je of de cursus aansluit bij jouw leerdoelen of wensen? Liever incompany of een privƩ cursus? We helpen je graag verder.

  Veelgestelde vragen over Geo-ICT voor MBO docenten

  Deze cursus biedt MBO-docenten de kennis en vaardigheden om Geo-ICT toe te passen in hun onderwijs.

  De cursus is speciaal ontworpen voor MBO-docenten die Geo-ICT willen integreren in hun lessen.

  We gebruiken voornamelijk QGIS, een veelgebruikte open-source geografische informatiesysteem software.

  De cursus duurt 3 dagen.

  Docenten dienen verbonden te zijn aan een MBO-instelling en interesse te hebben in Geo-ICT.

  De cursus omvat het maken van een overstromingskaart met QGIS en het toepassen van GIS in onderzoek.

  Ja, na de cursus kun je nog 2 weken vragen stellen via e-mail.

  Ja, er is online ondersteuning beschikbaar voor praktische problemen na de cursus.

  De cursus wordt zowel fysiek als online aangeboden.

  Ja, het is mogelijk om de cursus op locatie te organiseren.