Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Functie: Planoloog

Omschrijving

Medewerkers van overheden en adviesbureaus stellen bestemmingsplannen op met behulp van CAD en GIS. Voorbeelden van functies zijn hierbij medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht. Onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is het voor gemeentes, provincies en het Rijk sinds 1 januari 2010 verplicht om ruimtelijke plannen digitaal vast te leggen en elektronisch als Open Data beschikbaar te stellen. De medewerker Ruimtelijke Ordening (RO) van Geo-ICT Training Center, Nederland is hier specialist in.

Bestemmingsplan ruimtelijke ordening

  • Info aanvragen over functie uit de catalogus
    Opleiding

    De medewerker Ruimtelijke Ordening heeft kennis van CAD en GIS systemen en is ook opgeleid met pakketten zoals Dezta of ROPlan. Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de Medewerker RO bij gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus.